Direct naar de inhoud.

Wat betekent TTIP voor ons, boeren en burgers in Noord-Nederland?

TTIPZUIDBROEK – Zaterdagmiddag 10 september organiseren Milieudefensie Zuidoost Groningen, FNV, Mondiaal FNV Noord, met een bijdrage van VPRO-Tegenlicht, in Zuidbroek een informatieve bijeenkomst over TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). De bijeenkomst vindt plaats in De Broeckhof, W.A. Scholtenweg 1 in Zuidbroek (vlak bij station en A7). Aanvang 14 uur, gratis toegang.

TTIP en CETA
Wat betekent TTIP, het vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS, voor ons in Noord-Nederland? En ook wat heeft TTIP te maken met CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), het verdrag met Canada? Met name komen gevolgen voor voedsel, landbouw, natuur, gaswinning, werkgelegenheid en lonen aan bod. Maar er is ook aandacht voor de voor grote bedrijven zo belangrijke geschillentregeling (voorheen ISDS, nu ICS).

Sprekers
Meindert Schollema, voormalig burgemeester van Pekel, is dagvoorzitter. Sprekers zijn Freek Bersch (Milieudefensie), Sieta van Keimpema (melkveehoudersboard), Keimpe
van der Heide (Akkerbouwersvakbond), Wim Baltussen (FNV) en Bea Blokhuis (Groninger Bodem Beweging). Een samenvatting van de VPRO Tegenlicht-aflevering over TTIP vormt de introductie. Koos Dijksterhuis (columnist Trouw) presenteert een column. En er is ruimte voor vragen en discussie vanuit de zaal.

Voor- en tegenstanders
Al geruime tijd brengt TTIP de gemoederen bezig. Voorstanders wijzen op de mogelijke economische groei en meer werkgelegenheid. Die aannames worden betwist. Tegenstanders wijzen er op dat TTIP ten koste zal gaan van de kwaliteit van werk en veiligheid, van onze democratische besluitvorming, van milieu en klimaat en van de beleidsvrijheid van hogere en lagere overheden. Toch wordt door de Nederlandse regering meegewerkt aan de tot standkoming van dit verdrag.

Gevolgen
Het verdrag zal gevolgen hebben voor iedereen, ook in onze regio. Boeren krijgen te maken met oneerlijke concurrentie, voedselstandaarden gaan omlaag, rechten voor werknemers komen onder druk te staan, er zijn grote risico’s voor de publieke dienstverlening. En daarbij bevoordeelt het arbitragesysteem (ICS) de grote multinationals. Het is belangrijk dat consumenten, werknemers, boeren en burgers worden geïnformeerd en dat druk wordt uitgeoefend op onze regering en parlementariërs.

Aanmelden
De toegang is gratis. Men kan zich aanmelden via bentz47@kpnmail.nl ovv TTIP-bijeenkomst Zuidbroek.

(Ingezonden)

Datum 8 augustus 2016 Redactie

28 mei Nationale Actiedag tegen TTIP en CETA

MilieudefensieSTADSKANAAL – Zaterdag 28 mei komen in het hele land mensen op de been om actie te voeren tegen de omstreden vrijhandelsverdragen TTIP en CETA. Ook in Stadskanaal. Milieudefensie Zuidoost Groningen zal rond een groot kruis, waarmee de dood van de democratie wordt uitgebeeld, flyers uitdelen aan winkelend publiek.

Verder is er een feestelijke begrafenisstoet in Amsterdam, wordt in de internationale rechtsstad Den Haag de eerste arbitragezaak van een multinational tegen de staat uitgebeeld, organiseren Wageningers een festival voor de lokale economie en kunnen bezorgde mensen in Terneuzen naar de TTIP-vrije zone op de markt.

Milieudefensie Zuidoost Groningen roept andere mensen op om zich bij de actie aan te sluiten. Particulieren, organisaties, politieke partijen. Iedereen die zich wil uiten tegen TTIP mag meedoen. “Meer als wie dan ook in ons land weten de Groningers wat de macht van multinationals kan veroorzaken en vernietigen in een samenleving. De gaswinning met al haar gevolgen is daar een schrijnend voorbeeld van. Met TTIP kan het Amerikaanse bedrijf EXXON Mobile, voor de helft eigenaar van de NAM, maar zo de Nederlandse Staat voor een “wazige” rechter slepen en gaswinning in grote hoeveelheden afdwingen”.

De Nationale Actiedag is een initiatief van Milieudefensie, en is een evenement van en voor iedereen. Lokaal ligt het initiatief in handen van onder andere milieu- en klimaatactivisten, studenten, vakbondsleden, ondernemers, kunstenaars en lokale politici.

Tweede Kamer buiten spel
CETA is het al uitonderhandelde vrijhandelsverdrag van de Europese Unie met Canada, waarover de Europese Commissie binnenkort een besluit neemt. CETA zet de deur open voor miljardenclaims van multinationals uit de Verenigde Staten tegen de Nederlandse staat. De Europese Commissie dreigt zo de Tweede Kamer buiten spel te zetten. TTIP is het beoogde vrijhandelsverdrag van de Europese Unie met de Verenigde Staten, waarover al sinds 2013 wordt onderhandeld.

Democratie in de uitverkoop
TTIP en CETA zetten de democratische beleidsvrijheid van gemeenten en de nationale overheid in de uitverkoop. De controversiële verdragen bieden multinationals de mogelijkheid om in een speciaal voor hen opgericht tribunaal de overheid aan te klagen als deze bijvoorbeeld besluit reclame voor ongezond voedsel voor kinderen te verbieden, zoals in Den Haag op theatrale wijze zal worden uitgebeeld.

Milieudefensie over TTIP en CETA
Met de leus ‘Een beter milieu eindigt bij TTIP’, voert Milieudefensie campagne tegen beide handelsverdragen en voor een eerlijke, duurzame economie. TTIP bedreigt de broodnodige/ hoognodige transitie naar een fossielvrije en duurzame samenleving en landbouw. Ook de vrijheid van democratische gekozen overheden om eigen beleid te maken komt in gevaar.

Stadskanaal
Waar: bij de bibliotheek op een grasveld bij de parkeerplaats, Continentenlaan 2.
Wie: kunstenaars, ondernemers, klimaatactivisten, lokale politici, vakbondsleden en bezorgde huisvaders en moeders.
Tijd: van 10.00-12.00 uur

Voor meer informatie over de acties kijkt u op> www. milieudefensie.nl

Datum 25 mei 2016 Redactie

Gemeenteraad Stadskanaal tegen TTIP

Raad Stadskanaal (F:  J. Pietersen)
Raad Stadskanaal (F: J. Pietersen)

STADSKANAAL – Maandagavond heeft de gemeenteraad zich in een motie met een ruime meerderheid uitgesproken tegen het invoeren van TTIP-verdrag.TTIP is een handelsverdrag tussen Europa en de Verenigde Staten. De Europese unie is bezig om tot dit verdrag over te gaan.

Zorgen

De PvdA en SP maakten zich in eerste instantie ernstig zorgen over het doorgaan van een verdrag waar aan zoveel negatieve kanten zitten. Grootste pijnpunt in het verdrag is de ISDS-clausule. Dit maakt het mogelijk voor Amerikaanse bedrijven buiten de rechter om te eisen dat gemeenten hun eigen regels moeten loslaten. In plaats van de rechter komt er een zogenaamde arbitragecommissie.

Dit wil dus zeggen dat er een gevaar is dat gemeenten zelf niet meer kunnen bepalen wat voor eisen ze stellen aan bijvoorbeeld voedsel en arbeidsloon. Beide partijen willen dit voorkomen en konden ook een ruime meerderheid van de raad overtuigen. CDA, CU en GBS hebben de motie namelijk mede-ondertekend. De drie éénmansfracties van VVD, D66 en Mellies zijn voor TTIP en stemden dus tegen de motie.

Datum 25 november 2015 Bert Jan Brinkman


-advertenties-