Alle berichten met: Veendammer commissieleden

Beëdiging commissieleden Sociaal Domein en Fysiek

VEENDAM – Op maandagavond 3 september zijn 24 raadscommissieleden beëdigd. De leden van de raadscommissies Sociaal Domein en Fysiek legden de eed af en ondertekenden een integriteitsverklaring.
Een raadscommissie is een adviesorgaan voor de gemeenteraad en bestaat uit door de raad benoemde leden. De gemeente Veendam telt twee raadscommissies: Sociaal Domein en Fysiek.