Direct naar de inhoud.

Alpha Bangoura mag bij zijn gezin blijven in Stadskanaal

Alpha en Lenny in gesprek met Jan Bresters (verslaggever RTV1)

STADSKANAAL – (Update: video reportage) -Alpha Bangoura mag bij zijn gezin blijven in Stadskanaal. Dit meldt Lenny Bangoura-Klein via haar Facebooksite. De blijdschap is enorm. Lenny schrijft letterlijk: ‘Lieve mensen wij willen jullie met blijdschap vertellen ALPHA HEEFT VANMORGEN ZIJN VERBLIJFSVERGUNNING GEKREGEN! Verblijfsvergunning onbepaalde tijd!!!’

Welke voorwaarden moet je aan voldoen voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd:

• U vormt geen gevaar voor de openbare orde.
• U heeft een ziektekostenverzekering.
• U heeft een geldig reisdocument, bijvoorbeeld een paspoort.
• U bent minstens vijf jaar in het bezit van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd.
• U heeft een niet-tijdelijk verblijfsdoel.
• U moet geslaagd zijn voor het inburgeringsexamen (tenzij u hiervoor vrijgesteld of ontheven bent).
• U mag geen onjuiste informatie hebben verstrekt of relevante informatie achter hebben gehouden, die tot afwijzing van de eerder verleende verblijfsvergunning of het visum heeft geleid of zou hebben geleid.
• U mag niet onrechtmatig in Nederland hebben verbleven. Deze afwijzingsgrond geldt onder andere niet, indien de vreemdeling voor gezinshereniging in aanmerking komt, minderjarig en alleenstaand is of slachtoffer is van mensenhandel.

Zitten er nog verplichtingen vast aan een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd? 
Het is niet verplicht om een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd te vernieuwen. Ook als u dit niet doet behoudt u uw verblijfsstatus zolang u aan alle voorwaarden blijft voldoen.
Om praktische redenen is het wel aan te raden om het document te vernieuwen. Het kan zijn dat een instantie of werkgever hier naar vraagt. Ook is uw geldige verblijfsdocument een officieel identiteitsbewijs. U hoeft dus niet altijd uw paspoort bij u te dragen als u uw verblijfsdocument bij u hebt.

Een reportage van Jan Bresters (interview) en Bert Jan Brinkman (camera)

Zie hieronder onze vorige berichten over Alpha Bangoura.
https://rtveen.nl/2017/07/19/stadskanaal-maakt-vuist-alpha-bangoura/
https://rtveen.nl/2017/07/14/protestactie-behoud-alpha-banqoura/

Datum 27 juli 2017 Redactie

Geen vluchtelingen in oud-schoolpand Nieuw-Buinen

school-24NIEUW BUINEN – In het oude gebouw van School 24 in Nieuw-Buinen worden geen vluchtelingen met verblijfsvergunning gehuisvest. Dat hebben burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn op basis van onderzoek besloten. Door de bouwtechnische staat van het pand blijkt een dergelijke investering niet rendabel. De gemeente wil voor 1 februari ook duidelijkheid geven over eventuele plaatsing van vergunninghouders in de oud-schoolgebouwen van De Bark in Valthe en De Buyne in Buinen.

Het Ondersteunings Team Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV), dat de gemeente ondersteunt, heeft een onderzoek naar de drie schoolpanden laten uitvoeren. Hierin is bekeken in hoeverre de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning bouwtechnisch en financieel haalbaar is. Wethouder Ton Souverein: “In het geval van School 24 blijkt verbouwen veel te kostbaar. We zijn tot de conclusie gekomen dat het een betere optie is om dit pand te verkopen, zodat andere belangstellenden er een nieuwe bestemming aan kunnen geven.”

Valthe en Buinen nader bekijken
Ook investering in de panden in Valthe en Buinen is in eerste instantie niet rendabel. Deze gebouwen bieden echter nog mogelijkheden, omdat ze bouwkundig geschikter zijn dan het pand in Nieuw-Buinen. Souverein: “Hoe kansrijk dat is, gaan we nu nader bekijken. Dat betekent dat we in gesprek gaan met woningcorporaties, projectontwikkelaars en lokale aannemers over mogelijkheden om de panden te verbouwen en te exploiteren. Dat is in eerste instantie niet onze taak als gemeente.” Het college wil vóór 1 februari een definitieve beslissing nemen over de twee overgebleven schoolgebouwen.

Datum 1 november 2016 Bert Jan Brinkman

PvdA Borger-Odoorn maakt zich zorgen over huisvesting vergunninghouders

Instroom vluchtelingenBORGER-ODOORN – Het college van de gemeente Borger-Odoorn gaat gebruik maken van een zogenaamde ’tussenvoorziening’ binnen de gemeente Tynaarlo. De vergunninghouders kunnen maximaal 24 maanden op deze tussenvoorziening blijven wonen. De fractie van de PvdA ziet toch graag meer initiatief bij het college om een structurele oplossing te vinden.

Jenine Bijker (PvdA) gaf tijdens de laatste raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn al aan het belangrijk te vinden dat burgers die te horen hebben gekregen dat ze in Nederland mogen blijven wonen, een echte kans krijgen om in te burgeren. Inburgeren kan volgens de PvdA het best als je onderdeel uit maakt van de samenleving en voor onbepaalde tijd in je woonplaats kunt blijven. Permanente reguliere huisvesting is daarvoor essentieel.

Datum 17 oktober 2016 Bert Jan Brinkman

Diverse opties huisvesting vluchtelingen Borger-Odoorn

Instroom vluchtelingen
huisvesting legale vluchtelingen met kinderen

BORGER-ODOORN – De gemeente Borger-Odoorn heeft in het laatste kwartaal van 2016 nog 22 vergunninghouders te plaatsen. Tien daarvan komen tijdelijk in een ‘tussenvoorziening’ in Tynaarlo. Voor de resterende vluchtelingen en de verwachte vergunninghouders in 2017 werkt de gemeente aan verschillende andere huisvestingsmogelijkheden.

Net als andere gemeenten heeft Borger-Odoorn de taak om woonruimte te vinden voor vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen. In het eerste kwartaal van 2016 is de achterstand van 17 personen uit 2015 ingelopen. Van de taakstelling van 65 te huisvesten vergunninghouders in 2016 zijn inmiddels 43 personen geplaatst. Dat houdt in dat Borger-Odoorn in het laatste kwartaal van dit jaar nog 22 mensen een plekje moet geven.
Tussenvoorziening
Door de verhoogde instroom van vluchtelingen van de afgelopen periode is het aantal te plaatsen vergunninghouders ook hoger geworden. Het aanbod aan huurwoningen is echter krap, waardoor gemeente en woningcorporaties ook andere mogelijkheden onderzoeken en benutten. Zo wordt de tijdelijke plaatsing voorbereid van 10 personen in een tijdelijke ‘tussenvoorziening’ in de gemeente Tynaarlo. De bewoners kunnen hier maximaal 2 jaar blijven. Dat geeft Borger-Odoorn tijd om huurplekken in de eigen gemeente te vinden. Ondertussen tellen de plaatsingen in Tynaarlo wel mee voor de taakstelling die de Rijksoverheid heeft gegeven. Het niet halen van deze opdracht kan voor gemeenten onder meer financiële gevolgen hebben.
Mogelijkheden
Ook wordt momenteel huisvesting in een voormalig kantoorpand in Exloo voorbereid, en zijn drie voormalige schoolpanden in beeld voor mogelijke verbouwing. Daarnaast is de gemeente concreet bezig met de optie om verschillende bewoners een woning te laten delen, in afwachting van nareizende familieleden. In Emmen is hiermee een succesvolle pilot uitgevoerd.
IJzers in het vuur
Wethouder Ton Souverein is blij met de voortgang, maar weet dat er nog steeds ruimte nodig is. “In 2017 verwachten we opnieuw een substantiële taakstelling van het Rijk. Bovendien is de tussenoplossing in Tynaarlo tijdelijk. En afzonderlijke bewoners die samen een woning delen, kunnen daar niet blijven als hun gezin hen achterna reist. Vandaar dat we verschillende ijzers in het vuur hebben, want we hebben de plekken hard nodig.”

Datum 11 oktober 2016 Bert Jan Brinkman

De vergeten familie uit Musselkanaal

MUSSELKANAAL – Videoreportage RTV1 – De familie Aliyeva woont al vijftien jaar in het AZC in Musselkanaal zonder verblijfsvergunning. Ze willen dolgraag in Nederland blijven wonen, maar zo gemakkelijk blijkt dat niet.. – Een videoverslag van Jan Bresters. Camera Arjan Plat.

Datum 4 juli 2016 Bert Jan Brinkman

Nogmaals tijdelijke opvang voormalig asielzoekers in Pagedal

Pagecentrum
Pagecentrum

STADSKANAAL – Opnieuw tijdelijke opvang vergunninghouders Pagedal Stadskanaal.
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat in samenwerking met
het Pagedal in Stadskanaal gedurende drie maanden opnieuw voormalig
asielzoekers met een verblijfsvergunning op het recreatiepark opvangen.

Tijdelijke opvang
Het COA heeft bij de gemeente Stadskanaal te kennen geven graag opnieuw gebruik te willen maken van tijdelijke opvang van vergunninghouders voor de duur van drie maanden en de gemeente staat hier positief tegenover. Het gaat om de opvang van maximaal 538 mensen en geldt voor de duur van drie maanden. De eerste vergunninghouders worden zo rond 21 september verwacht.

Aanleiding
Door de aanblijvende instroom van vluchtelingen, veroorzaakt door de brandhaarden in de wereld en met name de oorlog in Syrie, is het COA op zoek naar extra tijdelijke opvangplaatsen om de asielzoekers op te kunnen vangen. Dit ook in afwachting van het gereedkomen van verschillende nieuws azc’s elders in
Nederland. Een probleem waar het COA als gevolg van de instroom ook mee te kampen heeft, is dat de doorstroom uit de opvang van vergunninghouders nog stagneert. Momenteel verblijven er circa 12.500 nieuwe Nederlanders met een verblijfsstatus nog in de azc’s.

vlag COAOrganisatie van de opvang
Tussen het COA en de exploitant van het Pagedal worden de wederzijdse taken en verantwoordelijkheden afgesproken. Het COA zal de vergunninghouders begeleiden en zal 24 uurs-diensten inzetten als het gaat om receptietaken en de wettelijk verplichte BHV-bezetting. Voor scholing en aanbod gezondheidszorg zal ook worden gezorgd.

Informatiemarkt
Omwonenden, in de buurt zijnde bedrijven en betrokken wijkraden zijn
inmiddels uitgenodigd voor een informatiemarkt op dinsdag 8 september tussen 19.00 en 21.00 uur in het Pagedal. Op deze avond zijn vertegenwoordigers van
het COA, de gemeente en Pagedal aanwezig om vragen te beantwoorden.

Datum 4 september 2015 Bert Jan Brinkman


-advertenties-