Direct naar de inhoud.

Startsein gegeven voor aanpak beruchte kruising Wildervank: ‘Halen snelheid eruit’

De kruising Apollolaan / Poststraat (foto: RTV1)

Het kruispunt bij de gele brug in Wildervank wordt na jaren van klachten uit het dorp verkeersveiliger gemaakt. De kruising tegenover supermarkt Coöp wordt door veel inwoners als gevaarlijk ervaren. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels begonnen.

De meeste ongelukken gebeuren volgens omwonenden doordat automobilisten met hoge snelheid van uit de richting Bareveld op de kruising aan komen rijden en dan het verkeer op de brug slecht kunnen zien. Daar wordt nu wat aan gedaan.

‘We halen de snelheid er uit’

‘We gaan het wegdek in twee etappes omhoog brengen. Het wegdek krijgt ook een andere kleur, zodat mensen weten dat hier iets aan de hand is. En we gaan de kruising iets uit elkaar leggen zodat het niet echt meer een kruising is, maar dat je schuin over moet steken. Daarmee halen we in ieder geval de snelheid er uit’, zegt wethouder Henk Jan Schmaal.

Verder wordt het terrein rondom de supermarkt opnieuw ingericht zodat er geen opstoppingen meer plaatsvinden tijdens de bevoorrading. Voor bezoekers moet het straks makkelijker worden om de parkeerplaats op en af te rijden.

‘Het staat al 25 jaar op ons wensenlijstje’

Voorzitter Heleen Goosen van Wijk- en Buurtbeheer Wildervank is blij dat de kruising wordt aangepakt. ‘Gelukkig dat er eindelijk wat gebeurt. Dit staat al 25 jaar op ons wensenlijstje’, zegt Goosen.

Buurtbewoner en oud-verkeersagent Henk Robben sluit zich daarbij aan. Robben stond als agent regelmatig bij een ongeluk op de bewuste kruising en schreef meerdere brieven aan de gemeenteraad over de verkeersveiligheid op de plek.

‘Het heeft heel lang geduurd en dit is nog maar het begin. Er moet natuurlijk nog veel meer gebeuren. Het industrieterrein hierachter gaat alleen maar meer verkeersdrukte geven. Daar zullen we het nog over moeten hebben, want we moeten er gewoon voor zorgen dat de verkeersdrukte hier afneemt’, aldus Robben.

Wethouders Bert Wierenga (links) en Henk Jan Schmaal onthullen het bouwbord. Foto: Jeroen Willems / RTV Noord

Cadeautje voor de verkiezingen?

Dat de werkzaamheden aan de kruising zo vlak voor de verkiezingen worden aangekondigd is volgens Goosen en Robben geen toeval. ‘Ja, je moet wat als er verkiezingen zijn. Dan moet je nog snel even dat bouwbord onthullen. Dat is wel opvallend inderdaad’, zegt Goosen.

Volgens Wethouder Schmaal zit er geen speciale agenda achter de timing van de aankondiging van de werkzaamheden. ‘Het komt altijd goed uit, want de kruising moet gewoon aangepakt worden. Maar er gebeuren heel veel dingen. De wereld draait gewoon door, die trekt zich niks aan van de verkiezingen’, zegt Schmaal.

Schmaal sprak vele jaren geleden als wijkwethouder al met Goosen en andere buurtbewoners over de gevaren van de kruising. Schmaal is blij dat er nu eindelijk een klap is gegeven op het veiliger maken van de kruising.

‘Het had veel eerder gekund en ook gemoeten, maar we hadden nu geld over in de najaarsnota en toen heeft de raad bedacht: laten we daar nu maar het geld hier voor uittrekken.’

Stremmingen

De werkzaamheden aan de kruising kunnen voor stremmingen zorgen. Er zullen daarom omleidingsroutes worden ingesteld. De werkzaamheden moeten voor de zomer klaar zijn.

Dit is een artikel van Jeroen Willems en RTV Noord. RTV1 en RTV Noord werken dit jaar nauw samen om zo meer lokaal nieuws te brengen.

 

Datum 14 maart 2022 Arienne Dozeman

Smileys voor een veilig verkeer in Borger-Odoorn: ‘Het gaat vooral om het gedrag’

Wethouder Nynke Houwing overhandigt een smiley aan Marijke Kardol van Dorpsbelangen Buinerveen | Foto: Gemeente Borger-Odoorn

BORGER – Afgelopen woensdag kregen enkele vertegenwoordigers van de dorpsbelangen van Borger-Odoorn een verkeers-smiley uit handen van wethouders Houwing en Wind. De smileys fungeren als snelheidsmeter. Wanneer mensen zich aan de snelheid houden krijgen ze een lachend gezicht, mochten ze te hard rijden een pruilende smiley. De bedoeling is dat de lachende en pruilende smileys worden opgehangen op plekken waar vaak te hard wordt gereden.  

Belangrijk thema

Volgens de gemeente is verkeersveiligheid een belangrijk terugkerend thema voor haar inwoners. Het zou tijdens dorpsbezoeken door de wethouders veelvuldig genoemd worden. ‘Er wordt op sommige plaatsen stelselmatig te hard gereden en dat draagt niet bij aan de veiligheid en leefbaarheid in de dorpen’, aldus verkeerswethouder Nynke Houwing. ‘Vanuit de gemeente proberen we hier op allerlei manieren iets aan te doen. We passen de wegen aan of verlagen de maximumsnelheid. Maar uiteindelijk gaat het vooral om gedrag. De smileys kunnen daarin een positieve bijdrage leveren’.

Volgens wethouder Niek Wind zijn de smileys een mooi voorbeeld van bewonersparticipatie. ‘De dorpsbelangen hebben hierin een voortrekkersrol gehad en zij krijgen nu ook zelf de regie op inzet en gebruik van de smileys. De gemeente faciliteert hen met materiaal, onderhoud en educatie over het gebruik, maar de verantwoordelijkheid ligt verder bij hen.’

Dorpsbelangen

De digitale snelheidsmeters kunnen de dorpsbelangen zelf plaatsen, programmeren en uitlezen. Het biedt hun inzicht in het lokale weggebruik en rijgedrag. En daar kunnen ze conclusies uit trekken, maar daarmee kunnen ze ook de inwoners informeren, confronteren, motiveren of stimuleren om dat gedrag al of niet aan te passen. 

 

 

Datum 11 december 2021 Hielke Bosch

Janny Hofsteenge beoogd lijsttrekker VVD Borger-Odoorn

Janny Hofsteenge voor het gemeentehuis in Exloo. Foto: VVD Borger-Odoorn

ODOORN – De 65-jarige Janny Hofsteenge uit Odoorn is de beoogd lijsttrekker voor de VVD in de gemeente Borger-Odoorn richting de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Op 24 oktober spreken de leden van de partij zich uit over haar voordracht en wordt ook de rest van de lijst samengesteld. (meer…)

Datum 4 oktober 2021 Jelmer Wijnstra

Quiz over regels verkeersstraat Stadskanaal

fietsstraat open in stadskanaal – (F. Marc Dol – RTV1

STADSKANAAL – Om de afronding van het project ‘Aanpak verkeersplan’ te vieren spelen wethouder Goziena Brongers en gedeputeerde Fleur Gräper samen een quiz over de verkeersregels. Dat doen beide dames om aandacht te vragen voor de fiets- en verkeersveiligheid in Stadskanaal. Ook staat de prijsuitreiking van de ‘Pimp je Fiets’ wedstrijd voor onze inwoners het programma. De winnaar ontvangt van de Centrumwinkeliers Stadskanaal een ‘Op de Fiets’ pakket. Door de coronamaatregelen is de bijeenkomst alleen voor genodigden.

Het vernieuwde verkeersplan is fietsvriendelijk ingericht. Fietsers hebben voorrang op de rotondes en kruisingen in het centrum van Stadskanaal. Ook loopt er een fietsstraat door het hele centrum waar ‘auto’s’ in één richting te gast zijn. Zo is duurzaamheid een belangrijk thema: zowel voor de omgeving als voor de mensen zelf.

Datum 3 september 2020 Hielke Bosch

Meer Verkeersveiligheid in Plan-Polter

1 van de wegen die nu 30 km/uur is
F: Google Streetview

NIEUW-BUINEN – De verkeerssituatie in Nieuw-Buinen is de afgelopen tijd veranderd. Waar je voorheen nog vanaf het Noorderdiep of het Dwarsdiep afsloeg naar een zijweg waar je met 50 km/uur mocht rijden is die snelheid verlaagd naar 30 km/uur. Menig bestuurder rijdt te hard in de woonwijken van Nieuw-Buinen, vandaar de reden om de 30 km/uur zone direct na de afslag van de grote aders van het dorp te laten beginnen in plaats van na een paar honderd meter.

Datum 29 juli 2020 Hielke Bosch

Veiliger plan bouwverkeer windpark

F: 1e turbine – Windpark Drentse Monden en Oostermoer
AA EN HUNZE – De OmgevingsAdviesraad (OAR) en de initiatiefnemers van het windpark De Drentse Monden en Oostermoer hebben de afgelopen maanden intensief overleg gevoerd over een gedetailleerde uitwerking van het verkeersplan in de gemeente Aa en Hunze. Zij hebben daarbij overeenstemming bereikt over de routes voor het bouwverkeer van het windpark in de gemeente.

De OAR heeft een positief advies gegeven over het plan aan de gemeente Aa en Hunze die nu een formeel besluit moet nemen.

Intensieve gesprekken
Nadat in een eerder stadium de gemeente Aa en Hunze had toegezegd transport over de Zwarteweg mogelijk te maken om zodoende de Kopweg te ontzien, zijn in een werkgroep van de OAR intensieve gesprekken gevoerd tussen de OAR en de Initiatiefnemers van het Windpark. Voor beide partijen stond in deze overleggen de verkeersveiligheid en minimale overlast voor omwonenden centraal. De OAR droeg onder meer informatie aan over bestaande verkeersstromen.

Na een constructieve discussie is gezamenlijk het plan opgevat om voor de reguliere transporten van bouwen grondstoffen (zoals zand, menggranulaat en beton) twee aanrijroutes te gebruiken. Een zuidelijke route loopt via de Dideldomsweg van waaruit turbines parallel aan de Tweederdeweg bereikt zullen worden. Via de Zwarteweg en Bosje wordt deze route gebruikt om ook vijf turbines in de meest noordelijke lijn te bereiken.

De andere route gaat via de N33 / afslag De Hilte en een nieuw aan te leggen tijdelijke weg. Via deze route worden de vier meest noordelijke turbines bereikt. Door deze oplossing worden de Streek en Langestraat, twee wegen met intensief verkeer en veel fietsers, aanzienlijk ontlast.

Niet langs sluiproutes
Ook is afgesproken dat geen gebruik wordt gemaakt wordt van zogenaamde sluiproutes langs Nieuwediep, Stadskanaal, Gasselterboerveenschemond en de Kopweg in Gieterveen.

Het uitgewerkte plan ligt momenteel voor bij de gemeente Aa en Hunze ter finale besluitvorming. Nadat deze heeft plaatsgevonden zal vanuit het windpark breed worden gecommuniceerd over de transportroutes.

“Dit is een mooie bevestiging dat men goede resultaten kan behalen wanneer men hetzelfde doel voor ogen heeft; in dit geval maximale verkeersveiligheid en minimale overlast voor de omgeving tijdens de aanleg van het windpark,” aldus Rob Rietveld en Vincent Ratgers, leden van de OAR.

Algemeen directeur Wim Wolters van het windpark is blij met het verkeersplan. “Wij zijn blij met de inbreng van lokale kennis van het gebied door de OAR. Dit heeft zeker bijgedragen aan een nog veiliger plan.”

Datum 23 december 2019 Redactie

Landelijke campagne “Ik val op!” van start

Foto: M. Dol – RTV1

STADSKANAAL – Vandaag startte de fietsverlichtingscampagne ‘Ík val op!’ op zes plekken in de provincie Groningen. Fleur Gräper-van Koolwijk (gedeputeerde provincie Groningen) gaf het startschot voor de fietsverlichtingscampagne bij de Zernike Campus in de stad Groningen. Samen met vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland, ANWB, en de brandweer sprak zij fietsers zonder licht aan, deelde fietslampjes en de fietsverlichtingsfolder uit.

Op zes locaties (Stadskanaal, Leek, Winschoten, Appingedam, Groningen Vismarkt, Groningen Zernike) in de provincie Groningen zijn fietsers vandaag gewezen op het belang van goede verlichting en het nut van reflecterende kleding voor hun eigen zichtbaarheid en veiligheid in het verkeer. Fietsers met goede verlichting ontvingen als beloning een kaartje met een code, waarmee ze een mooie prijs kunnen winnen. Fietsers zonder licht zijn hierop geattendeerd en kregen fietslampjes.

Campagne
Uit onderzoek blijkt dat nog steeds 40% van de fietsers zonder licht op pad gaat. Reden genoeg om ook dit najaar weer aandacht te vragen voor goeie fietsverlichting en verkeersveiligheid. Naast de gratis fietslampjes kom je op 80 fietspaden en 33 schoolpleinen door de hele provincie de milieuvriendelijke krijttekeningen met de “Ik val op!” – boodschap tegen. Daarnaast ontvangen scholen, bibliotheken, gemeentehuizen en politiebureaus de speciale “Ik val op!”- poster. Ook de ANWB doet mee met een eigen campagne ‘Zet je licht aan!’.

Verkeerswijzer Groningen
Ga voor meer informatie over de campagne “Ik val op” naar www.verkeerswijzergroningen.nl.

Datum 29 oktober 2019 Bert Jan Brinkman

N366 Alteveer-Stadskanaal binnenkort dicht

ALTEVEER – De provinciale weg N366 tussen Alteveer en Stadskanaal is afgesloten voor al het verkeer van maandag 12 november tot maandag 10 december. De afsluiting van de weg is nodig omdat de weg moet worden verbreed. Weggebruikers moeten tijdens de afsluiting omleidingsroutes volgen en niet de navigatie.

Ter plekke staan borden met de omleidingsroutes. Een kaartje met de omleidingsroutes staat daarnaast op N366veilig.nl. De omleidingsroutes zijn niet de kortste routes. Sommige kortere routes zijn namelijk niet geschikt voor het vele en grote verkeer van de N366.

Route gestremd
Vooral de Veenhofsweg (parallel aan de N366) lijkt een aantrekkelijke alternatieve route. Maar de smalle weg is niet berekend op veel verkeer. Verkeer dat elkaar tegemoet komt kan elkaar er nauwelijks passeren en er rijden bovendien veel fietsers. Ook staan direct aan de weg huizen. Daarom zijn de Veenhofsweg, Alteveersterweg en Poortmanswijk tijdens de werkzaamheden aan de N366 gestremd voor doorgaand verkeer. De route kan alleen gebruikt worden door bewoners van de genoemde wegen en door fietsers. Naast dat de route gestremd is voor doorgaand verkeer, vinden in dezelfde periode ook werkzaamheden plaats aan de genoemde drie wegen. Doordat het verkeer van de N366 niet over de alternatieve route kan rijden, kan onder meer de schooljeugd veilig over de Veenhofsweg en Alteveersterweg blijven fietsen.

Samen wegwerken
De N366 wordt afgesloten, zodat de wegwerkers veilig aan de slag kunnen met de verbreding. Dat is belangrijk, want uit onderzoek blijkt dat wegwerkers in Nederland zich regelmatig onveilig voelen tijdens hun werk. Om de veiligheid bij wegwerkzaamheden te vergroten, hebben de drie noordelijke provincies, Rijkswaterstaat, de politie en het Openbaar Ministerie de handen ineen geslagen met de campagne ‘Samen wegwerken’. De campagne wordt bij wegwerkzaamheden in Groningen, Friesland en Drenthe ingezet om aandacht te vragen voor veilig gedrag van weggebruikers en wegwerkers. Meer informatie en tips staan op facebook.com/samenwegwerken en op samenwegwerken.nl.

(ingezonden)

Datum 31 oktober 2018 Hielke Bosch

Studenten ervaren gevaar van afleiding op de fiets

Studenten KEI-week doen ervaring op

GRONINGEN – Appen, bellen of muziek luisteren op de fiets. Niet iedereen weet voldoende wat de gevaren hiervan zijn. Groningse studenten konden tijdens de KEI-week een ritje maken op de 3D Afleiding Bike en dat zo zelf ervaren. Deze speciale fiets is een primeur in Nederland.

Afleiding in het verkeer
De 3D Afleiding Bike maakt deel uit van de campagne ‘Groen Licht Groningen’ waarin aandacht wordt gevraagd voor de verkeersveiligheid in de provincie Groningen. Eén van de speerpunten van de campagne is afleiding in het verkeer. Op de fiets krijgen deelnemers in een Virtual Reality-wereld door middel van een Oculus Rift-bril de kans om zelf te ervaren wat het effect is van afleiding op de fiets. Doordat ze het zelf ervaren, is de kans het grootst dat ze in het vervolg bijvoorbeeld hun telefoon op stil zetten op fiets. De 3D Afleiding Bike is speciaal voor deze campagne ontwikkeld door Responsible Young Drivers.

KEI-week
Kersverse Groningse studenten konden tijdens de start van de introductieweek deze nieuwe fiets uitproberen. Student Hannah mocht de fiets als eerste testen: “Ik zie nu pas hoe gevaarlijk het is om te appen op de fiets, dat ga ik dus niet meer doen. Ik ben best vaak gebotst tijdens dit ritje.” Ook de organisatoren van de KEI-week dragen graag bij aan bewustwording van veiligheid in het verkeer: “Wij vinden het heel belangrijk dat studenten iedere dag weer veilig thuiskomen. Doordat ze op hun eerste dag als student meteen de gevaren van afleiding op de fiets ervaren, hopen we dat ze dit hun hele studietijd (en daarna) meenemen.”, aldus Marc Boels, voorzitter Stichting KEI.

‘Ik ga voor Groen Licht!’
Het campagneteam van Groen Licht Groningen zet zich in voor een verkeersveiliger Groningen. Dit doen ze door Groningers bewuster te maken van wat zij zelf kunnen doen om weer veilig thuis te komen. Op de website www.groenlichtgroningen.nl is van alles over de campagne te vinden.

Campagne Groen Licht Groningen
Groen Licht Groningen is een campagne van Verkeerswijzer Groningen. Verkeerswijzer Groningen is een initiatief van de gezamenlijke overheden en partners die zich onder meer inzetten voor de verkeersveiligheid in Groningen.

Datum 14 augustus 2018 Bert Jan Brinkman

OBS ‘De Viermaster’ verkeersveilig

OBS de Viermaster

VEENDAM – OBS de Viermaster uit Veendam wordt op dinsdag 12 juni om 9.00 uur herijkt voor het Gronings Verkeersveiligheidslabel. Dat betekent dat de school opnieuw is beoordeeld en nog steeds aan de normen voor een ‘verkeersveilige school’ voldoet. De school krijgt als beloning onder andere een kist met lesmaterialen.

Het Gronings Verkeersveiligheidslabel is een kwaliteitskeurmerk dat wordt toegekend aan scholen die zich sterk maken voor verkeersveiligheid in en om de school. Scholen die het label eenmaal in bezit hebben, krijgen elke drie jaar een bezoek van Verkeerswijzer Groningen. Bij dat bezoek wordt beoordeeld of de school nog steeds voldoet aan de eisen van het keurmerk. Op dit moment zijn er 63 basisscholen in de provincie Groningen die het verkeersveiligheidslabel hebben. In de gemeente Veendam zijn 6 van de 13 scholen in het bezit van het verkeersveiligheidslabel.

Het label wordt uitgereikt onder de verantwoordelijkheid van Verkeerswijzer Groningen. Dit is een initiatief van de gezamenlijke overheden in de provincie Groningen om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Verkeerswijzer Groningen vindt het belangrijk dat scholen het label halen en stimuleert en motiveert scholen om mee te doen.

Datum 8 juni 2018 Bert Jan Brinkman


-advertenties-