Direct naar de inhoud.

UMCG onderzoek: Veel eenzijdige ongevallen met oudere fietser

Archieffoto: Ronny Wiekenkamp – 112Regioflits

GRONINGEN – Fietsers en bromfietsers hebben grote kans gewond te raken als zij betrokken zijn bij een ongeval. Bijna een derde van deze slachtoffers in de provincie Groningen is 70 jaar of ouder. Daarnaast zijn er relatief veel ongevallen met bromfietsen of (snor)scooters onder 16- en 17-jarigen. Dat blijkt uit onderzoek van het UMCG, het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN) en de provincie Groningen naar verkeersongevallen onder fietsers, voetgangers, bromfietsers en snorscooterrijders in onze provincie.

In de provincie Groningen belandden tussen 2014 en 2018 in totaal 1559 voetgangers, fietsers, snorscooterrijders en bromfietsers door een ongeval in een ziekenhuis. De meeste van deze ongevallen (85%) vonden plaats binnen de bebouwde kom en in de stad Groningen.

Fietsongelukken
In de hele provincie kwamen ongevallen met de fiets (75%) het vaakst voor. Daarna volgden voetgangers (12%) en snorscooters (10%). Bij 59% van alle ongevallen was er geen andere weggebruiker bij betrokken. De belangrijkste oorzaken van de ongevallen zijn: geen voorrang verlenen (14%), alcohol- of drugsgebruik (11%), de fiets of scooter niet onder controle hebben (9%) of een aanrijding met een andere weggebruiker (9%).

Verschil in leeftijd en letsel
Uit het onderzoek blijkt verder dat jonge kinderen vooral betrokken zijn bij ongevallen met andere weggebruikers. Vaak steken ze plotseling over en krijgen of geven ze geen voorrang. Bij oudere verkeersdeelnemers komen vaker eenzijdige ongevallen voor. 60-plussers zijn relatief vaak betrokken bij een eenzijdig ongeval, waarbij ze ernstig gewond raken. Een licht ongeval kan bij hen al ernstige verwondingen opleveren. Jongeren lopen vaker meerdere verwondingen op, maar die zijn dan vaak minder ernstig. Onder 16- en 17-jarigen komen wel veel ongevallen met (snor)scooters of brommers voor. Dit levert vaak hoofdletsel op. Helmgebruik werd in deze leeftijdsgroep vaak niet gedocumenteerd. Verder komen er veel ongevallen voor onder fietsers die onder invloed van drank en/of drugs zijn.

Gezamenlijk onderzoek
Om meer inzicht te krijgen in de verkeersongevallen, zoals de locatie, omstandigheden en ernst van de verwondingen, hebben de Afdeling Traumachirurgie van het UMCG en de provincie Groningen gezamenlijk onderzoek gedaan. Het onderzoek richtte zich op ongevallen waarbij het slachtoffer gewond raakte, op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis terecht kwam en vervolgens werd opgenomen. De data hiervoor werden in samenwerking met het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland en de betrokken ambulancediensten, UMCG Ambulancezorg en Ambulancezorg Groningen, verkregen en vervolgens geanalyseerd. Tot nu toe was er weinig bekend over ongevallen met voetgangers, fietsers, scooterrijders en bromfietsers. Dit soort ongevallen wordt vaak niet geregistreerd omdat de politie niet altijd wordt ingeschakeld.

Maatregelen

In oktober zal de provincie Groningen een nieuw Uitvoeringsprogramma Fiets presenteren, waarin concrete maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid voor fietsers voor de periode tot en met 2023 worden voorgesteld. Dit betreft zowel maatregelen op het gebied van infrastructuur als maatregelen op het gebied van educatie via VerkeerswijzerGroningen. De provincie heeft de ambitie dat infrastructuur geen aanleiding mag zijn voor een ongeval en zet daarom bijvoorbeeld in op het vergevingsgezind inrichten van haar fietspaden. De resultaten uit dit onderzoek zijn belangrijke input voor de voorgestelde maatregelen.

Investeringen
Ook de afgelopen jaren heeft de provincie fors geïnvesteerd in de verkeersveiligheid van fietsers. Op een aantal fietspaden is bijvoorbeeld al kantmarkering aangebracht om eenzijdige ongevallen tegen te gaan en verschillende fietsoversteken zijn veiliger gemaakt door het aanbrengen van een middengeleider. Daarnaast hadden we vanuit verkeerseducatie ook veel aandacht voor de fiets, met onder andere campagnes op het gebied van afleiding en voor ouderen. Tot slot is er de afgelopen jaren ook door gemeenten fors geïnvesteerd in fietsveiligheid, bijvoorbeeld met de aanpak van paaltjes, verbetering van fietsoversteken en de aanleg van vrijliggende fietspaden. De provincie heeft voor ongeveer 3,8 miljoen euro meegefinancierd in deze projecten. Voor dit jaar is er een bedrag van 3 miljoen euro beschikbaar als subsidie voor gemeenten.

Om ook de komende jaren inzicht te krijgen in ongevallen met voetgangers, fietsers, scooterrijders en bromfietsers in de provincie, krijgt het gezamenlijk onderzoek een vervolg.

  • Bekijk het rapport over verkeersveiligheid in de provincie Groningen.
Datum 10 september 2020 Bert Jan Brinkman

Landelijke campagne “Ik val op!” van start

Foto: M. Dol – RTV1

STADSKANAAL – Vandaag startte de fietsverlichtingscampagne ‘Ík val op!’ op zes plekken in de provincie Groningen. Fleur Gräper-van Koolwijk (gedeputeerde provincie Groningen) gaf het startschot voor de fietsverlichtingscampagne bij de Zernike Campus in de stad Groningen. Samen met vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland, ANWB, en de brandweer sprak zij fietsers zonder licht aan, deelde fietslampjes en de fietsverlichtingsfolder uit.

Op zes locaties (Stadskanaal, Leek, Winschoten, Appingedam, Groningen Vismarkt, Groningen Zernike) in de provincie Groningen zijn fietsers vandaag gewezen op het belang van goede verlichting en het nut van reflecterende kleding voor hun eigen zichtbaarheid en veiligheid in het verkeer. Fietsers met goede verlichting ontvingen als beloning een kaartje met een code, waarmee ze een mooie prijs kunnen winnen. Fietsers zonder licht zijn hierop geattendeerd en kregen fietslampjes.

Campagne
Uit onderzoek blijkt dat nog steeds 40% van de fietsers zonder licht op pad gaat. Reden genoeg om ook dit najaar weer aandacht te vragen voor goeie fietsverlichting en verkeersveiligheid. Naast de gratis fietslampjes kom je op 80 fietspaden en 33 schoolpleinen door de hele provincie de milieuvriendelijke krijttekeningen met de “Ik val op!” – boodschap tegen. Daarnaast ontvangen scholen, bibliotheken, gemeentehuizen en politiebureaus de speciale “Ik val op!”- poster. Ook de ANWB doet mee met een eigen campagne ‘Zet je licht aan!’.

Verkeerswijzer Groningen
Ga voor meer informatie over de campagne “Ik val op” naar www.verkeerswijzergroningen.nl.

Datum 29 oktober 2019 Bert Jan Brinkman

Veilig fietsen in Veendam voor 65-plussers

Fietsclinic ‘Veilig op pad’ voor 65-plussers

VEENDAM – Op woensdagmiddag 8 mei organiseert Verkeerswijzer Groningen samen met de sportconsulent Senioren van de gemeente Veendam een fietsclinic voor 65-plussers. De fiets is onmisbaar voor de meeste Nederlanders. Helaas gebeuren er veel ongelukken met de fiets. Verkeerswijzer Groningen heeft als doel om hier wat aan te doen. Tijdens de clinic leren de deelnemers wat te doen om fit en veilig te blijven fietsen.

Programma

Het programma begint om 13.30 uur met een presentatie over veilig fietsen. Praktische oefeningen worden afgewisseld met informatie. Na de pauze wordt de fietsvaardigheid getraind op het vaardigheidscircuit. Daar kan geoefend worden met een elektrische fiets, driewieler of een gewone fiets. Voor dit onderdeel heeft u uw eigen fiets nodig. Kom dus zeker op de fiets naar de clinic. Om 15.45 uur wordt de middag afgesloten.

Datum en locatie

De fietsclinic vindt plaats op 8 mei van 13.30 uur tot ongeveer 16.00 uur. Locatie:  Sorghvliethal, Jan Salwaplein 1, 9641 LN Veendam. Kosten: € 2,00 (kan bij aanvang contant voldaan worden).

Aanmelden:

Wilt u graag deelnemen aan deze clinic? Geeft u zich dan vóór 4 mei op bij Petra van den Bosch, sportconsulent Senioren gemeente Veendam. Dat per mail: petra.vandenbosch@dekompanjie.nl of op telefoonnummer 06–11394301.

Datum 12 april 2019 Bert Jan Brinkman

Leerlingen Ubbo in finale Verkeersveiligheid Award

.
STADSKANAAL – De leerlingen van het Ubbo Emmius (Stadskanaal) en H.N. Werkman Stadslyceum (Groningen) kwamen als winnaars uit de bus van de Groningse provinciale finale van de Technasium Verkeersveiligheid Award (de TVA) Noord-Nederland. Beide teams zijn door naar de finale.

De leerlingen van team ‘Grijs’ van het Ubbo Emmius (Stadskanaal) bedachten een aanpak om slachtoffers onder ouderen in het verkeer te voorkomen en team ‘AB Vroom’ van het H.N. Werkman Stadslyceum presenteerden een perfecte oplossing voor het snelheidsverschil op fietspaden. Zij gaven met hun ontwerpen antwoord op de vraag hoe kun je de verkeersveiligheid verbeteren op basis van dataonderzoek en de omstandigheden. De jury oordeelde dat beide winnaars dicht bij de opdracht zijn gebleven en goed onderzoek hebben verricht om hun ideeën vorm te geven en te onderbouwen.

Opdracht
Aan deze Groningse voorronde deden in totaal vijf teams van drie Technasia mee, een team van Rsg de Borgen (Leek), twee teams van Ubbo Emmius (Stadskanaal) en twee teams van het H.N. Werkman Stadslyceum (Groningen). De leerlingen konden zelf een thema kiezen dat ze belangrijk vonden en waarnaar in hun ogen extra onderzoek gedaan moet worden. Aan de hand van een onderzoeksplan hebben ze data verzameld, gedocumenteerd en gevisualiseerd.

Hun advies over het verbeteren van de verkeersveiligheid presenteerden ze aan de provincie (Verkeerswijzer Groningen). Die kijkt hoe zij de voorstellen van de leerlingen kan gebruiken in haar beleid.

Noordelijke finale
Ook de provincies Drenthe en Fryslân hebben ieder hun eigen finale. De beste teams uit de provinciale finales strijden op 18 april bij de Antea Group in Heerenveen om de uiteindelijke winst van de Technasium Verkeersveiligheid Award Noord-Nederland. De winnaars krijgen een fiets, beschikbaar gesteld door Gazelle.

Deze wedstrijd is georganiseerd door Verkeerswijzer Groningen in samenwerking met Veilig Bereikbaar Drenthe, het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF), Veilig Verkeer Nederland en de Antea Group.

Over Verkeerswijzer Groningen
Verkeerswijzer Groningen is een initiatief van de gezamenlijke overheden in de provincie Groningen. Onder deze naam organiseren zij verkeersveiligheidscampagnes en educatie-activiteiten om het aantal verkeersslachtoffers verder terug te dringen. Meer weten? Kijk op verkeerswijzergroningen.nl.

Datum 4 april 2019 Redactie

Veilig blijven fietsen in Stadskanaal

STADSKANAAL – Dat Nederland een fietsland is, is wel duidelijk. De fiets is onmisbaar voor veel Nederlanders. En met de komst van e-bikes kunnen mensen tot steeds latere leeftijd blijven fietsen. Helaas gebeuren er nog veel ongelukken als gevolg van onveilig fietsgedrag. Om ervoor te zorgen dat mensen veilig kunnen blijven fietsen, organiseert het campagneteam van Verkeerswijzer Groningen een gratis fietsclinic voor 65-plussers op 9 april in Stadskanaal. Een clinic over fit en veilig blijven fietsen, met praktische tips en oefeningen.

 Fietsclinic voor 65-plussers

Ervaren instructeurs geven in de clinic voorlichting over fit en veilig blijven fietsen. Er is aandacht voor fietsvaardigheid (reactiesnelheid, zicht en een goede balans) en deelnemers doen oefeningen met de eigen fiets. Aan de deelnemers met een e-bike worden tips gegeven over het kiezen van de juiste ondersteuning en versnelling. Bovendien is er gelegenheid om de fiets te laten controleren en indien nodig kleine aanpassingen aan de fiets te laten doen. De clinic is gericht op zowel stadsfietsen als e-bikes. Het is de bedoeling dat iedere deelnemer de eigen fiets meeneemt.

Aanmelden en locatie

Wilt u graag deelnemen? Aanmelden kan via www.verkeerswijzergroningen.nl/fietsclinic. Deelname is gratis. De clinic duurt van 9.30 uur tot 12.00 uur en vindt plaats bij MFA Noordstee, Berkenstraat 2b te Stadskanaal. Voor meer informatie en vragen over de fietsclinic kunt u contact opnemen met de Tekla Scholtens: t.scholtens@fietsersbond.nl / 0619608690.

Over Verkeerswijzer Groningen

Verkeerswijzer Groningen is een initiatief van de gezamenlijke overheden in de provincie Groningen. Onder deze naam organiseren zij verkeersveiligheidscampagnes en educatie-activiteiten om het aantal verkeersslachtoffers verder terug te dringen. Meer weten? Kijk op verkeerswijzergroningen.nl.

Datum 19 maart 2019 Bert Jan Brinkman

Oranje Nassauschool opnieuw gecertificeerd als verkeersveilig

STADSKANAAL – Oranje Nassauschool te Stadskanaal is op 22 november herijkt voor het Gronings Verkeersveiligheidslabel. Dat betekent dat de school opnieuw is beoordeeld en nog steeds aan de normen voor een ‘verkeersveilige school’ voldoet. De school krijgt als beloning onder andere een kist met lesmaterialen.

Het Gronings Verkeersveiligheidslabel is een kwaliteitskeurmerk dat wordt toegekend aan scholen die zich sterk maken voor verkeersveiligheid in en om de school. Scholen die het label eenmaal in bezit hebben, krijgen elke drie jaar een bezoek van Verkeerswijzer Groningen. Bij dat bezoek wordt beoordeeld of de school nog steeds voldoet aan de eisen van het keurmerk. Op dit moment zijn er 67 basisscholen in de provincie Groningen die het verkeersveiligheidslabel hebben. In de gemeente Stadskanaal zijn 11 van de 20 scholen in het bezit van het verkeersveiligheidslabel.

Het label wordt uitgereikt onder de verantwoordelijkheid van Verkeerswijzer Groningen. Dit is een initiatief van de gezamenlijke overheden in de provincie Groningen om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Verkeerswijzer Groningen vindt het belangrijk dat scholen het label halen en stimuleert en motiveert scholen om mee te doen.

Datum 22 november 2018 Bert Jan Brinkman

Wethouder Brongers bezoekt VOMOL-educatie op Sint Antoniusschool

IMG_8775MUSSELKANAAL – Wethouder Brongers van de gemeente Stadskanaal woonde onlangs het zogenoemde educatieprogramma VOMOL bij op de Sint Antoniusschool in Musselkanaal. VOMOL staat voor Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer.

Veel kinderen in onze gemeente hebben te maken met landbouwverkeer. Tijdens het programma leren de kinderen meer over de gevaren ervan. De gemeente ondersteunt het programma.

Verkeerswijzer Groningen
Het programma is opgezet door Verkeerswijzer Groningen. Verkeerswijzer Groningen verzorgt educatieprogramma’s voor iedereen die aan het verkeer deelneemt en is een initiatief van het Verkeers- en Vervoerberaad Groningen.

Datum 8 juni 2016 Redactie


-advertenties-