Direct naar de inhoud.

Borger-Odoorn zet volgende stap om statushouders op te vangen in Valthermond

Het pand waar Borger-Odoorn de statushouders wil plaatsen in de Vrijheidslaan in Valthermond. Foto: Google Streetview
VALTHERMOND – Borger-Odoorn heeft bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een aanvraag gedaan voor de opvang van veertien statushouders aan de Vrijheidslaan in Valthermond. De statushouders kunnen tot het einde van dit jaar in het pand blijven wonen mocht het COA de tijdelijke huisvesting goedkeuren.

Vorige maand bracht RTV1 al naar buiten dat de gemeente plannen heeft om vluchtelingen op te vangen in het voormalige kantoorpand. Omwonenden reageerden destijds verdeeld op het nieuws. Tijdens een informatieavond op 14 februari konden zij vragen stellen en hun zorgen uitspreken over de plannen.

Aandacht voor zorgen omwonenden

Burgemeester Jan Seton, wethouder Nynke Houwing en een vertegenwoordiger van Vluchtelingenwerk Nederland deden tijdens de informatieavond voor omwonenden de toezegging om ook in het verdere proces aandacht te blijven houden voor de zorgen die zijn uitgesproken. Ook sprak Houwing uit dat er geen minderjarigen in aanmerking komen voor de opvang.

Als het COA de aanvraag van het college goedkeurt, verwacht het college dat de veertien statushouders rond mei hun intrek in het pand kunnen nemen.

Datum 2 maart 2022 Jelmer Wijnstra

Nieuwkomers ondertekenen participatieverklaring

Goziena Brongers
Loco burgemeester Goziena Brongers (F: Purisa)

STADSKANAAL – donderdag 30 augustus ondertekenen de eerste nieuwkomers in bijzijn van locoburgemeester Goziena Brongers van de gemeente Stadskanaal hun participatieverklaring tijdens een feestelijke bijeenkomst bij Vluchtelingenwerk Noord Nederland (VWNN).

Sinds juni volgen 15 deelnemers, 10 uit Stadskanaal en 5 uit Veendam en Pekela, het traject participatieverklaringstraject. Het traject is een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen voor iedereen die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig is geworden. De lessen zijn verzorgd door Vluchtelingenwerk Stadskanaal in opdracht van de gemeente Stadskanaal.

Met het ondertekenen van de participatieverklaring tonen nieuwkomers hun betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving en hun bereidheid om daar actief aan bij te dragen. Het traject bestaat uit 5 bijeenkomsten waar het belang van integratie in de Nederlandse samenleving wordt benadrukt. De verklaring heeft betrekking op de basisprincipes van onze Nederlandse samenleving. Begrippen als vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit staan daarin centraal.

Het traject is ook bedoeld om de nieuwkomers welkom te heten en een band tot stand te brengen tussen de nieuwkomer, de gemeente en de Nederlandse samenleving. De nieuwkomers worden wegwijs gemaakt in Nederland, de gemeente en in de beschikbare voorzieningen voor een snelle inburgering en integratie van onder andere maatschappelijke organisaties en culturele instellingen. Ook worden ze geïnformeerd en weerbaar gemaakt tegen misbruik en uitbuiting.

Datum 28 augustus 2018 Bert Jan Brinkman

Vluchtelingen en asielzoekers mogen ‘Aan de Slag’

Archieffoto RTV1: André Pathuis en Maaike Beukema van Vluchtelingenwerk

MUSSELKANAAL – Gemeente Stadskanaal gaat deelnemen aan een nieuw landelijk project: Aan de Slag, een succesvolle methode om asielzoekers en statushouders te betrekken bij vrijwilligerswerk. In ‘Aan de Slag’ werken verschillende lokale partijen met elkaar samen: bewoners en medewerkers van het asielzoekerscentrum, Vluchtelingen Werk, het VIP!, gemeente, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers. Zij koppelen op een positieve en energieke manier zoveel mogelijk vluchtelingen aan leuke vrijwilligersklussen.

Een win-win situatie
Met ‘ Aan de Slag’ krijgen maatschappelijke organisaties gemotiveerde vrijwilligers, breiden hun vrijwilligersbestand uit en bieden Nederlanders en nieuwkomers, die elkaar anders nooit zouden ontmoeten, de kans om elkaar op een plezierige manier te leren kennen. Vluchtelingen krijgen de kans actief bezig te zijn, een zinvolle bijdrage te leveren, Nederlanders te ontmoeten, de Nederlandse taal te leren, Nederland te ontdekken om daarmee aan hun toekomst te werken.

De kick-off is op dinsdag 12 september tussen 15.00 en 17.00 uur  in het AZC Musselkanaal aan de Brink 7. Meer info is te vinden op:  www.aandeslag.info

Datum 2 augustus 2017 Bert Jan Brinkman

Geen vluchtelingen in oud-schoolpand Nieuw-Buinen

school-24NIEUW BUINEN – In het oude gebouw van School 24 in Nieuw-Buinen worden geen vluchtelingen met verblijfsvergunning gehuisvest. Dat hebben burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn op basis van onderzoek besloten. Door de bouwtechnische staat van het pand blijkt een dergelijke investering niet rendabel. De gemeente wil voor 1 februari ook duidelijkheid geven over eventuele plaatsing van vergunninghouders in de oud-schoolgebouwen van De Bark in Valthe en De Buyne in Buinen.

Het Ondersteunings Team Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV), dat de gemeente ondersteunt, heeft een onderzoek naar de drie schoolpanden laten uitvoeren. Hierin is bekeken in hoeverre de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning bouwtechnisch en financieel haalbaar is. Wethouder Ton Souverein: “In het geval van School 24 blijkt verbouwen veel te kostbaar. We zijn tot de conclusie gekomen dat het een betere optie is om dit pand te verkopen, zodat andere belangstellenden er een nieuwe bestemming aan kunnen geven.”

Valthe en Buinen nader bekijken
Ook investering in de panden in Valthe en Buinen is in eerste instantie niet rendabel. Deze gebouwen bieden echter nog mogelijkheden, omdat ze bouwkundig geschikter zijn dan het pand in Nieuw-Buinen. Souverein: “Hoe kansrijk dat is, gaan we nu nader bekijken. Dat betekent dat we in gesprek gaan met woningcorporaties, projectontwikkelaars en lokale aannemers over mogelijkheden om de panden te verbouwen en te exploiteren. Dat is in eerste instantie niet onze taak als gemeente.” Het college wil vóór 1 februari een definitieve beslissing nemen over de twee overgebleven schoolgebouwen.

Datum 1 november 2016 Bert Jan Brinkman

Diverse opties huisvesting vluchtelingen Borger-Odoorn

Instroom vluchtelingen
huisvesting legale vluchtelingen met kinderen

BORGER-ODOORN – De gemeente Borger-Odoorn heeft in het laatste kwartaal van 2016 nog 22 vergunninghouders te plaatsen. Tien daarvan komen tijdelijk in een ‘tussenvoorziening’ in Tynaarlo. Voor de resterende vluchtelingen en de verwachte vergunninghouders in 2017 werkt de gemeente aan verschillende andere huisvestingsmogelijkheden.

Net als andere gemeenten heeft Borger-Odoorn de taak om woonruimte te vinden voor vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen. In het eerste kwartaal van 2016 is de achterstand van 17 personen uit 2015 ingelopen. Van de taakstelling van 65 te huisvesten vergunninghouders in 2016 zijn inmiddels 43 personen geplaatst. Dat houdt in dat Borger-Odoorn in het laatste kwartaal van dit jaar nog 22 mensen een plekje moet geven.
Tussenvoorziening
Door de verhoogde instroom van vluchtelingen van de afgelopen periode is het aantal te plaatsen vergunninghouders ook hoger geworden. Het aanbod aan huurwoningen is echter krap, waardoor gemeente en woningcorporaties ook andere mogelijkheden onderzoeken en benutten. Zo wordt de tijdelijke plaatsing voorbereid van 10 personen in een tijdelijke ‘tussenvoorziening’ in de gemeente Tynaarlo. De bewoners kunnen hier maximaal 2 jaar blijven. Dat geeft Borger-Odoorn tijd om huurplekken in de eigen gemeente te vinden. Ondertussen tellen de plaatsingen in Tynaarlo wel mee voor de taakstelling die de Rijksoverheid heeft gegeven. Het niet halen van deze opdracht kan voor gemeenten onder meer financiële gevolgen hebben.
Mogelijkheden
Ook wordt momenteel huisvesting in een voormalig kantoorpand in Exloo voorbereid, en zijn drie voormalige schoolpanden in beeld voor mogelijke verbouwing. Daarnaast is de gemeente concreet bezig met de optie om verschillende bewoners een woning te laten delen, in afwachting van nareizende familieleden. In Emmen is hiermee een succesvolle pilot uitgevoerd.
IJzers in het vuur
Wethouder Ton Souverein is blij met de voortgang, maar weet dat er nog steeds ruimte nodig is. “In 2017 verwachten we opnieuw een substantiële taakstelling van het Rijk. Bovendien is de tussenoplossing in Tynaarlo tijdelijk. En afzonderlijke bewoners die samen een woning delen, kunnen daar niet blijven als hun gezin hen achterna reist. Vandaar dat we verschillende ijzers in het vuur hebben, want we hebben de plekken hard nodig.”

Datum 11 oktober 2016 Bert Jan Brinkman

Gezellige burendag Vluchtelingenwerk Stadskanaal

Zingen en dansen tijdens burendag (F: A Pathuis)
Zingen tijdens burendag (F: A Pathuis)

STADSKANAAL – Samen met de nieuwe vluchtelingen, buren, leden van het koor de Volksstem, de kunstenschool ZG en het team van Vluchtelingenwerk te Stadskanaal afgelopen vrijdag een geweldige burendag gevierd. Ontmoeting, gezelligheid, heerlijk eten, muziek en dans waren de trefwoorden aan de Brummelkant 2. Vluchtelingenwerk doet juist een beroep op de buren van de nieuwkomers. Immers, beter een goede buur dan een verre vriend of familie!

Datum 25 september 2016 Bert Jan Brinkman

Veendam akkoord met opvang vluchtelingen

Asielzoekersboot  F: Gemeente veendam
Asielzoekersboot F: Gemeente Veendam

VEENDAM – De komende drie jaar wordt er voor 300 asielzoekers opvang gecreëerd in de gemeente Veendam. De gemeenteraad is gisteravond tijdens een ‘beveiligde’ raadsvergadering unaniem voor de optie van een ‘drijvende’ asielzoekersboot akkoord gegaan. Alleen fractievoorzitter Pe Langen van Vuuruitkiek had zijn twijfels over de opvang en vroeg zich af of met de huisvesting van driehonderd vluchtelingen in Veendam niet ‘het paard van Troje’ binnen gehaald werd’. “Uit cijfers blijkt dat allochtonen meer misdrijven plegen dan autochtonen en bij een razzia in het AZC in Ter Apel werden 125 gestolen fietsen gevonden en er wordt daar bij de Aldi per maand voor drieduizend euro gestolen. Wij zijn geen fascisten of racisten maar realisten. We weten totaal niet wie waar vandaan komt of met welke bedoelingen”, aldus fractievoorzitter Pé Langen.

Dicht bij centrum
Langen stond echter alleen met zijn mening. Alle overige fracties vonden dat Veendam prima in staat is tijdelijk driehonderd asielzoekers op te vangen. De positieve uitslag stemde burgemeester Sipke Swierstra (VVD) zeer tevreden: “Dat laat zien dat de draagvlak voor de opvang groot is”. CDA Veendam roemde de prachtige locatie van de asielboot, niet midden in een woonwijk, maar toch dicht bij het centrum. Bovendien betaalt COA alle extra kosten die gemaakt moeten worden. Ook de SP en D66 maakten complimenten voor de snelle handelswijze van B&W. De verwachting is dat de eerste bewoners van de asielzoekersboot zich na de zomer melden. De boot komt in het A.G. Wildervanckkanaal aan de Lloydsweg te liggen.

Datum 15 juni 2016 Bert Jan Brinkman

Vluchtelingenwerk Oost Groningen krijgt meer medewerkers

André Pathuis en Maaike Beukema van Vluchtelingenwerk
André Pathuis en Maaike Beukema van Vluchtelingenwerk (VWNN)

MUSSELKANAAL – Vluchtelingenwerk Noord Nederland Stadskanaal (VWNN) heeft personeels- uitbreiding gekregen. De verhoogde instroom van asielzoekers heeft hier tot een verhoogde taakstelling geleid. Het team moet daarom erg veel werk verzetten. Om vluchtelingen beter te kunnen ondersteunen en om alle werkzaamheden op te kunnen vangen, was de uitbreiding dan ook hard nodig.

Voor de locatie Stadskanaal gaat dit betekenen dat met ingang van heden Greet Bresters en Renate Schepers aanspreekpunt zijn geworden. Bresters is een ervaren medewerker die jaren voor VWNN in Stadskanaal/Musselkanaal en Pekela gewerkt heeft en de laatste jaren ook op het hoofdkantoor in Groningen. Ook de locatie Pekela krijgt meer ondersteuning. Het team Oost Groningen heeft daarmee een nog betere basis gekregen waarmee het verder kan werken aan de taakstelling in beider gemeenten.

Datum 24 maart 2016 Bert Jan Brinkman

Jaarlijkse vrijwilligersavond op 10 maart

VIPSTADSKANAAL – Op donderdagavond 10 maart van 19.00 tot 22.00 uur vindt in het atrium van het Noorderpoort aan de Sportparklaan in Stadskanaal de jaarlijkse vrijwilligersavond plaats: een feestelijke avond voor vrijwilligers als dank en waardering voor hun vrijwillige inzet.

Dit jaar wordt het een feestelijke interculturele uitwisseling met muziek, dans, kunst en cultuur waarbij u actief kunt meedoen. Ook zal er een divers aanbod aan hapjes klaarstaan uit verschillende wereldkeukens.

Aan het programma werken mee: VluchtelingenWerk, AZC Musselkanaal, Noorderpoort en Welstad.

Bent u vrijwilliger? Dan kunt u de hele maand februari een ‘vrijwilliger bedankt!’ entreekaart ophalen bij één van de volgende Welstad locaties:

1. Centraal kantoor Welstad, Gandhiplein 5 in Stadskanaal
2. MFA LINT, Willem Diemerstraat 7 in Musselkanaal
3. Dienstencentrum de Bolster, Boslaan 46 in Onstwedde

De vrijwilligersavond vormt tevens het startschot voor NLDoet op 11 en 12 maart. NLDoet is de landelijke vrijwilligersactie waarbij veel mensen een dag(deel) de handen uit de mouwen steken voor een maatschappelijk doel.

Datum 3 februari 2016 Redactie

NLdoet in Stadskanaal oproep: Nodig ook vluchtelingen uit

NLdoet 2016 bij persberichtSTADSKANAAL – Op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart is het NLdoet, de grote landelijke vrijwilligersactie waarbij veel Nederlanders een dag(deel) de handen uit de mouwen steken voor een maatschappelijk doel.

 

Oproep

VIP! Stadskanaal, VluchtelingenWerk en het AZC Musselkanaal hebben samen een actie opgezet om asielzoekers als vrijwilliger in te zetten tijdens NLdoet. Zij roepen vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen op om op 11 of 12 maart een vrijwilligersklus te organiseren en deze op de website www.nldoet.nl te plaatsen. Een goede gelegenheid voor extra handen en om eens kennis te maken met vluchtelingen. Wellicht ontstaan zo leuke nieuwe contacten. Organisaties kunnen bij het Oranje Fonds voor de vrijwilligersklus eenvoudig een financiële bijdrage aanvragen.

Vrijwilligersavond

Ook de feestelijke vrijwilligersavond – aan de vooravond van NLdoet – op donderdag 10 maart staat in het teken van uitwisseling en integratie. De vrijwilligersavond wordt door de gemeente Stadskanaal jaarlijks aangeboden als waardering voor alle vrijwillig inzet. Dit jaar wordt het een feestelijke culturele uitwisseling met muziek, dans en heerlijke hapjes verzorgd door o.m. de bewoners van het AZC in Musselkanaal. De vrijwilligersavond wordt gehouden op de nieuwe locatie van het Noorderpoort aan de Sportparklaan in Stadskanaal. Vrijwilligers kunnen zich via hun organisatie voor de avond aanmelden.

Datum 8 januari 2016 Bert Jan Brinkman


-advertenties-