Direct naar de inhoud.

Gemeente Veendam gaat stemmen centraal tellen

Gemeentehuis Veendam – (F: H. Drenth)

VEENDAM – Het tellen van de stemmen bij de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen gaat bij deze verkiezingen anders dan voorheen. De gemeente Veendam doet mee aan het experiment centraal tellen. Het centraal tellen van de stemmen is op donderdag 21 maart 2019 in Cultuurcentrum vanBeresteyn in Veendam.

Wat is centraal tellen?
Het experiment houdt in dat op de verkiezingsavond het stembureau alleen telt hoeveel stemmen elke partij heeft gehaald. Hierdoor kan op de verkiezingsavond eerder een voorlopige uitslag worden gegeven. De stembureaus tellen dus niet hoeveel stemmen op de afzonderlijke kandidaten zijn uitgebracht.

Openbaar
Burgemeester Sipke Swierstra: “ Een dag later wordt op een centrale locatie, door frisse tellers, opnieuw geteld. Dan wordt ook gekeken hoeveel stemmen er op afzonderlijke kandidaten zijn uitgebracht, de voorkeursstemmen. De verwachting is dat door het centraal tellen het telproces efficiënter, uniformer en betrouwbaarder verloopt.” Het tellen van de stemmen is openbaar.

Welkom
Iedereen is van harte welkom een kijkje te komen nemen bij het centraal tellen. Het centraal tellen start op donderdag 21 maart 2019 om 9.00 uur.

Datum 13 maart 2019 Redactie

PvdA Borger-Odoorn goed vertegenwoordigd op lijsten Waterschap en Provinciale Staten

Peter Zwiers
Peter Zwiers

BORGER ODOORN – De afdeling Borger-Odoorn is goed vertegenwoordigd op de lijst voor het Waterschap Hunze & Aa’s en op de lijst van Provinciale Staten Drenthe. De PvdA-lijst van het waterschap wordt zelfs aangevoerd door Fien Heeringa, inwoner van Drouwen. Op de lijst van de PvdA voor Provinciale Staten neemt Peter Zwiers, 2e Exloermond, een prominente zesde plaats in. Ook Jan Feiken uit Nieuw-Buinen staat op de lijst voor Provinciale Staten. Hij staat op plek 17. De verkiezingen voor zowel het waterschap als Provinciale Staten zijn op 18 maart 2015.

Fien Heeringa
Fien Heeringa kent al een lange politieke loopbaan. Ruim 20 jaar is ze raadslid geweest voor de PvdA in Borger-Odoorn. In 2014 heeft ze afscheid genomen van het raadswerk. Sinds 2007 is zij ook algemeen bestuurslid van het waterschap Hunze & Aa’s. Zij gaat nu op voor een tweede periode als bestuurslid van het waterschap.

Peter Zwiers
Ook Peter Zwiers heeft in de gemeenteraad van Borger-Odoorn gezeten. Tussen 2006 en 2011 was hij raadslid namens de PvdA Borger-Odoorn. In 2011 heeft hij de stap naar Provinciale Staten gezet. Hij gaat nu op voor een tweede periode in Provinciale Staten.

Datum 15 december 2014 Bert Jan Brinkman

Negatief zwemadvies Langebosch in Veendam

Langebosch bordVEENDAM – Voor de zwemplas Langebosch in Veendam  geldt een negatief zwemadvies vanwege blauwalg. Er zijn ter plekke borden geplaatst om zwemmers hierover te informeren. Bij een waarschuwing is een hoge concentratie blauwalg in het water aangetroffen, waardoor er een verhoogd risico bestaat voor de volksgezondheid. Zwemmers hebben grote kans om last te krijgen van huidirritatie of maag- en darmklachten.

Controle zwemlocaties
De waterschappen controleren de kwaliteit van het zwemwater tijdens het zwemseizoen (mei tot en met september). Zij kijken naar helderheid, zuurgraad, temperatuur en of er bacteriën in het water aanwezig zijn die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Locaties waar bijvoorbeeld blauwalg of zwemmersjeuk is geconstateerd worden iedere week geïnspecteerd. Blijkt uit de bemonstering dat de hoeveelheid blauwalgen voldoende is afgenomen of verdwenen, dan worden de borden verwijderd en volgt daarover een mededeling op onze website en in de pers. De provincie controleert de zwemaccommodaties op hygiëne en veiligheid (zoals drijflijnen, afvalbakken en douches).

Meer informatie
Algemene informatie en het laatste nieuws over zwemwaterlocaties is te vinden op www.zwemwater.nl, www.provinciegroningen.nl/zwemwater of NOS Teletekst (pagina 725). Voor smartphones (Android en iOS) is een speciale app beschikbaar. Voor informatie over gezondheidsklachten kunt u terecht bij de GGD (www.ggdgroningen.nl of 050 367 41 77).

Datum 28 mei 2014 Bert Jan Brinkman

Ruim 400 hectare nieuwe natuur in Westerwolde

Startschot Ter Wupping-Westerwolde1-170514WESTERWOLDE – In Westerwolde wordt weer een flink stuk nieuwe natuur ingericht. Bewoners en ondernemers uit de streek waren getuige van het officiële startsein dat Henk Staghouwer en Helmer van der Wal zaterdag 17 mei 2014 gaven voor de uitvoering. Het nieuwe natuurgebied ligt in Ter Wupping en Wessinghuizen, is nu met 420 hectare (630 voetbalvelden) de grootste kluif in de provincie Groningen en moet in 2015 klaar zijn. Niet alleen natuur maar ook water, landbouw, vismigratie, landschap, cultuurhistorie en recreatie profiteren van de inrichting van Ter Wupping. De omgeving van de Ruiten Aa wordt zo steeds mooier.

Werk in uitvoering

Het gebied gaat grondig op de schop want er wordt ongeveer 110.000 m³ grond ontgraven, vervoerd en verwerkt. De oorspronkelijke lopen van de verschillende beekjes in het gebied worden hersteld. Verder gaat het om het verwijderen en aanbrengen van duikers en inlaten. Er komen ook voordes (doorwaadbare plaatsen), beweegbare stuwen, vier bodemvallen (stuwen die voor kano’s én vissen zijn te passeren), één fietsbrug en twee vlonderbruggen en zo’n 10 km afrastering. Alle werk kost in totaal ruim 3,5 miljoen euro en wordt grotendeels betaald met een forse subsidie van het Waddenfonds voor vismigratie en met geld uit Europa en van de provincie Groningen. Ook de gemeenten Vlagtwedde en Stadskanaal, Waterschap Hunze en Aa’s en Staatsbosbeheer dragen bij.

Natuurnetwerk Nederland

Het nieuwe gebied is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland, dat eerder Ecologische Hoofdstructuur (EHS) werd genoemd. Het doel blijft hetzelfde: in heel Nederland afzonderlijke natuurgebieden met elkaar verbinden, waardoor dieren zich makkelijker kunnen verplaatsen en soorten meer kans hebben om te overleven. In Groningen zijn we tot 2020 bezig om het totale Natuurnetwerk aan te leggen. Samen met de mensen die er wonen en met organisaties en eigenaren kijken we wat we willen, wat moet en wat kan. Zoals in dit geval samen met de Boermarke Essen en Aa’s en een familie die daar al eeuwenlang boert. Zij gaan straks hun eigen gronden onderhouden met particulier natuurbeheer.

Natuur voor iedereen

Het gebied gaat niet op slot als het klaar is. Integendeel: iedereen is van harte welkom om te genieten van de wandelpaden, fietspaden, ruiterpaden en kanoroutes. Het biedt ook kansen voor promotie van de regio, waar recreatie-ondernemers op in kunnen spelen door bijvoorbeeld arrangementen aan te bieden en zo mensen te verleiden om hier te verpozen.

Datum 18 mei 2014 Bert Jan Brinkman


-advertenties-