Direct naar de inhoud.

Stemmen in de meester Neuteboomschool

F: B.J. Brinkman – RTV1

STADSKANAAL – “Het loopt lekker door” zegt oud wethouder Francis Boen (foto) op het stembureau locatie Meester Neuteboomschool in Stadskanaal. Het is 14.00 uur en de voorlopige opkomst is te vergelijken met dat van vier jaar geleden volgens de heren op het stembureau in de wijk Maarsveld. “De meeste stemmers zullen echter nog komen. Dat is meestal tussen 17.00 en 20.00 uur”.

Waterschap

Vandaag stemmen we voor de verkiezing van de leden van provinciale staten en de leden van het algemeen bestuur van het waterschap.

Waarom is waterschap zo belangrijk? Dat legt Egbert Hofstra (PvdA) uit. Hij is herkiesbaar voor het waterschap Hunze en Aa’s.

Datum 20 maart 2019 Bert Jan Brinkman

Willibrordschool trots op ‘Bibliotheek op school’

Wethouder Boen (PvdA) bij de opening

STADSKANAAL – Woensdag 9 mei heeft wethouder Frances Boen op feestelijke wijze de Bibliotheek op school op de Willibrordschool geopend. Met deze schoolbibliotheek willen de gemeente Stadskanaal, Biblionet Groningen en de Willibrordschool het (voor)lezen stimuleren.

Bijzondere boekfiguren

De Willibrordschool vierde de opening van de Bibliotheek op school op een zonnig schoolplein. Onder het toeziend oog van leerlingen, leerkrachten en ouders onthulde wethouder Frances Boen aan de gevel van de school het bord van de Bibliotheek op school. De school had voor de gelegenheid twee bijzondere boekfiguren naar Stadskanaal gehaald. Na het zingen van het schoollied namen Gonnie en Dolfje Weerwolfje de leerlingen mee naar hun nieuwe schoolbibliotheek: het Boekenbos.

De Bibliotheek op school
De Bibliotheek op school vergroot het plezier in lezen. Daardoor verbeteren de taal-, lees- en informatievaardigheden van kinderen. Met het programma werken bibliotheken, scholen en gemeenten samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. Zo maken we het onderwijs beter en moedigen we lezen aan, zowel op school als thuis. In de provincie Groningen wordt de Bibliotheek op school verzorgd door Biblionet Groningen.

Datum 11 mei 2018 Bert Jan Brinkman

Onbegrip over sluiting AZC Musselkanaal

Foto: COA.nl

MUSSELKANAAL – Reacties op de aankondiging van het COA dat het asielzoekerscentrum in Musselkanaal dit jaar gaat sluiten van wethouder Boen namens de gemeente en Ben Schomaker van Dorpsbelangen Musselkanaal

Overvallen

Wethouder Boen: “Vanochtend is de gemeente Stadskanaal overvallen met het nieuws dat het COA het Asielzoekerscentrum in Musselkanaal gaat sluiten. Deze locatie is een van de 11 locaties die al dit jaar dicht gaat. We zijn onaangenaam verrast over dit besluit van het COA. We snappen dat een lagere, in- en uitstroom van asielzoekers gevolgen heeft voor de opvangcapaciteit. De keerzijde van deze beslissing maakt dit besluit echter heel zwaar. In de eerste plaats voor de medewerkers van de asielopvanglocatie in Musselkanaal. Maar zeker ook voor de 400 inwoners in de opvang, want met de sluiting verhuizen deze inwoners uit onze gemeente. Ook de middenstand gaat de sluiting voelen. Tot slot is dit ook slecht nieuws voor de vele betrokken vrijwilligers bij dit centrum en haar inwoners uit onze gemeente. Het COA heeft ons niet meegenomen in de besluitvorming. De effecten van dit besluit zijn, zoals aangegeven, groot en de korte termijn waarop er wordt gesloten maakt het extra schrijnend. We gaan de komende tijd met het COA in gesprek over de gevolgen van dit vertrek.

Doodzonde

Ben Schomaker, voorzitter Dorpsbelangen Musselkanaal: ”Het bericht dat het Asielzoekerscentrum Musselkanaal gaat sluiten heeft ons overvallen. Ik moest het uit de krant vernemen. Zoals het COA hiermee omgaat is niet te begrijpen, dit hadden ze beter moeten communiceren naar alle partijen. Sluiting van het AZC is doodzonde voor Musselkanaal! Dat is ook het geluid dat ik vandaag overal om me heen heb gehoord. Allereerst omdat er werkgelegenheid verloren gaat en ook onze plaatselijke ondernemers zullen dit in hun omzet gaan merken. Maar het gaat om zoveel meer. Dit centrum is zo’n 25 jaar geleden geopend, als een van de eersten in de regio. Vanaf het begin zijn de bewoners opgenomen in de gemeenschap. Waar je in andere plaatsen nog wel eens problemen hoorde, is daarvan in Musselkanaal nooit sprake geweest. Integendeel. Hiervoor zetten ook veel vrijwilligers zich in om de asielzoekers te laten integreren. Een mooi voorbeeld hierin is het Work-out team. De asielopvanglocatie en haar bewoners is een verrijking voor Musselkanaal”.

Datum 29 maart 2018 Bert Jan Brinkman

Vaarrecreanten positief over vaarroute Stadskanaal

Archief (RTV1) : Vaartoerisme

STADSKANAAL – Tijdens het vaarseizoen 2017, periode 1 mei tot 1 oktober, hield gemeente Stadskanaal een enquête onder de schippers die door de gemeente voeren. Doel van de enquête was te weten te komen hoe vaarrecreanten de vaarroute ervaren en waar mogelijk verbeterpunten liggen. Uit de enquête blijkt dat een grote meerderheid (90%) van die vaarrecreanten positief is over de route door de gemeente, zo stelt wethouder Boen. “Een derde deel voer de route voor het eerst. 83% van deze groep wil hier zeker nog een keer terugkomen. Ook is een grote meerderheid tevreden over de bedieningstijden en over de wijze waarop de brug- en sluisbediening wordt uitgevoerd. De gemeente is blij met de positieve waardering en de feedback.”

Ongeveer de helft van de schippers die de enquête invulde heeft daarnaast tekortkomingen gesignaleerd of heeft voorstellen voor verbetering gedaan. Daarbij gaat het om een diversiteit aan onderwerpen, die betrekking hebben op zaken als de infrastructuur, voorzieningen, bedieningstijden en brug- en sluisbediening. Een deel van de gegeven suggesties gaat bijvoorbeeld over dat het kanaal op veel plekken ondiep is, waardoor boten de bodem raken. Anderen hebben het over rommel op de bodem en aan de oppervlakte van het kanaal. Een aantal schippers geeft daarnaast aan niet tevreden te zijn met de facilitaire voorzieningen, zoals het sanitair en een tekort aan stroom- en waterpunten. De gemeente gaat nu aan de slag met de meldingen en de aanbevelingen die met de enquête door de schippers zijn gedaan.

De enquêteformulieren zijn gedurende het gehele vaarseizoen telkens bij de laatste sluis in de gemeente aan schippers uitgereikt. De enquête kon zowel op papier als digitaal worden ingevuld. Het aantal vaarbewegingen bedroeg in 2017 1.884. Er zijn in totaal 1.859 formulieren uitgegeven. De respons op de enquête bedroeg ongeveer 18%. Het is hiermee een representatief onderzoek, waarmee de enquête een betrouwbaar beeld geeft van hoe vaarrecreanten de route ervaren.

De gemeente Stadskanaal doet veel moeite de route voor de vaarrecreatie aantrekkelijk te maken en te houden. Ze wilde daarom graag weten hoe vaarrecreanten de vaarroute ervaren. De enquête geeft hiervoor handvatten. Vooralsnog was de enquête eenmalig.

Datum 26 maart 2018 Bert Jan Brinkman

Maarswold krijgt een multifunctioneelcentrum

Francis Boen – (foto pvdastadskanaal.nl)

STADSKANAAL – De wijk Maarswold in Stadskanaal krijgt een eigen buurtcentrum. Het komt in de voormalige openbare G. W. Spitzenschool langs de Europalaan. Die school herbergt al jaren geen basisscholieren meer. Een deel van het pand wordt nog wel gebruikt door een peuterspeelzaal maar die verhuist binnenkort naar een nieuw onderwijsgebouw.

“De G.W. Spitzenschool komt dan leeg te staan”, zegt wethouder Francis Boen (PvdA) tijdens de raadsvergadering maandagavond. Het gebouw is eigendom van de gemeente Stadskanaal. De wijk Maarswold had nog geen buurtcentrum. Ook hoopt de wethouder dat het onderkomen de wijkbewoners inspireert opnieuw een wijkraad te vormen.

Inwoners van de wijk Maarswold krijgen met het multifunctioneel onderkomen een prachtige centrale plek om samen te komen voor allerlei activiteiten. Ook repeteert er de plaatselijke muziekvereniging. Verder komt er ruimte voor zorgorganisatie Philadelphia. Die geeft huisvesting en dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking. De vierde gebruiker van het pand wordt het Noorderpoort. Er worden vanaf volgend jaar praktijklessen gegeven gericht op innovaties in zorg en thuishulp.

Datum 19 december 2017 Bert Jan Brinkman

Duizendste boot vaarseizoen 2017 in Stadskanaal

Wethouder Boen feliciteert de schippers (F: Marc Dol/RTV1)

STADSKANAAL –  Dinsdagmorgen  1 augustus kwam de duizendste boot van dit vaarseizoen Stadskanaal binnen varen via de Eurobrug. De schippers Jancko en Anna Schraa werden door wethouder Francis Boen en brugwachters Jacob Loots en Dirk Giessen hartelijk ontvangen met een bos bloemen en cadeaus.

Het was de 2e keer dat de schippers met hun boot  ‘Warber’ Stadskanaal aandeden. Jancko: ” Stadskanaal is enorm gastvrij, we vinden het heel fijn om hier nogmaals te zijn. Straks gaan we nog een stukje fietsen voordat we weer verder gaan met de boot”.

 Een verslag

Datum 1 augustus 2017 Bert Jan Brinkman

AZC krijgt Vrijwilligersprijs Stadskanaal

Een volle Sporthal De Spont (Foto RTV1)

STADSKANAAL – De vrijwilligers van het asielzoekerscentrum in Musselkanaal kregen donderdagavond de vrijwilligersprijs van de gemeente Stadskanaal uitgereikt. Dit gebeurde tijdens een diner in een bomvolle sporthal `De Spont`. De prijs werd uitgereikt door wethouder Francis Boen (PvdA). De Rabobank Zuidoost Groningen aanmoedigingsprijzen gingen dit jaar naar ReumActief, Solidariteit onder Mensen en Stichting Ruilwinkel Alteveer.

Datum 10 maart 2017 Bert Jan Brinkman

Vierhonderd vrijwilligers verwacht in De Spont

Aanmoedigingsprijs (archieffoto RTV1)

STADSKANAAL – Er worden donderdagavond ongeveer vierhonderd vrijwilligers verwacht uit de gemeente Stadskanaal tijdens het jaarlijkse stampotbuffet in sporthal ‘De Spont’. De vrijwilligers worden dan bediend door B en W en raadsleden van de gemeente. Deze zullen het eten opscheppen en willen daarmee hun dank en waardering uitspreken voor het vele werk dat de vrijwilligers doen.

Prijs
Tijdens het grote vrijwilligersfeest wordt ook de vrijwilligersprijs uitgereikt door wethouder Francis Boen (PvdA). Dat zal gebeuren nadat de Rabobank Zuid Groningen de aanmoedigingsprijzen heeft toegekend.

Muziek
Tijdens de avond zijn er in de sporthal optredens van toneelvereniging UDI, Van ’t Knoal, Just Us en de Parkheemster Wichter. De organisatie is in handen van het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) van welzijnsorganisatie Welstad. Er worden filmopnamen gemaakt die later te zien zullen zijn op het televisiekanaal van streekomroep RTV1 (Kanaal 41 Ziggo).

Datum 6 maart 2017 Bert Jan Brinkman

Gemeente-bestuurders maken zich sterk voor ziekenhuis Stadskanaal

Refaja ziekenhuis (F: RTV1)

STADSKANAAL – Burgemeesters en wethouders van Stadskanaal, Aa en Hunze, Bellingwedde, Pekela, Vlagtwedde en Borger-Odoorn maken zich samen sterk voor het behoud van een volwaardig ziekenhuis in de regio. In het DvhN staat vandaag geschreven dat de gemeentebestuurders, in een gezamenlijke brief gericht aan de directie van de Treant Zorggroep, om duidelijkheid van de continuïteit vragen van het Refaja ziekenhuis. De gemeentebestuurders maken zich zorgen.

De Treant Zorggroep runt de ziekenhuizen in Stadskanaal, Emmen en Hoogeveen. Enkele weken geleden werden plannen bekend waarin Stadskanaal mogelijk de verloskunde verliest en waarin de spoedeisende hulp en intensive care geconcentreerd worden in Emmen. ” Wij maken ons zorgen over die berichten en hebben daarom deze brief geschreven”, zegt wethouder Francis Boen (PvdA) van de gemeente Stadskanaal.

In de brief wordt de de directie van Treant Zorggroep er op gewezen dat de hele regio grote behoefte heeft aan een volwaardig ziekenhuis en dat de gemeente Stadskanaal daarom ook in het verleden altijd alle medewerking heeft verleend aan uitbreidingsplannen van het hospitaal. “We hebben natuurlijk ook belang bij het ziekenhuis vanwege de werkgelegenheid”, aldus Boen. “Het gaat hier om een grote werkgever”.

Woordvoerder Marcel Pater van de Treant Zorggroep zegt dat alles nog gebaseerd is op plannen om een richting aan te geven. Pater: “De duidelijkheid waarom de bestuurders vragen zal er snel komen nadat er eerst gesproken is met alle direct betrokkenen.

Bron DvhN

Datum 3 januari 2017 Bert Jan Brinkman

Gemeentelijke blijk van waardering mantelzorg

Uitreiking gemeentelijke mantelzorgwaardering
Uitreiking gemeentelijke mantelzorgwaardering (Foto: R. Wiekenkamp)

STADSKANAAL – (video) – Mantelzorgers kregen ook dit jaar een ‘Blijk van waardering’ van € 100,- in waarde van een set waardebonnen te besteden bij aangesloten winkels naar keuze. Maandagmiddag werd tussen 14.00 en 17.00 uur een inloop en afhaalmiddag georganiseerd in het Geert Teis te Stadskanaal, gelijktijdig met het thema ‘In Gesprek Met’ in het kader van de Landelijke Dag van de mantelzorg.

Waardering

Wethouder Francis Boen (PvdA) sprak de waardering voor mantelzorgers uit namens het gemeentebestuur van Stadskanaal. De aanwezigen werden welkom geheten met een kop koffie/thee en een koek. Hier kon er een keuze maken hoe men hun ‘Blijk van Waardering’ in ontvangst wilde nemen en of men wilde deelnemen met het programma ‘In Gesprek Met’. Ook was er de mogelijkheid om de enveloppe thuis toegestuurd te krijgen.

Musselkanaal

Donderdagavond 10 november tussen 19.00 tot 22.00 uur is Musselkanaal aan de beurt, locatie is dan in het MFA Lint (voormalige Heggerank).

Onderstaande bijdrage werd gefilmd door Ronny Wiekenkamp: 

 

Datum 8 november 2016 Bert Jan Brinkman


-advertenties-