Direct naar de inhoud.

Geslaagde NLDoet actie in Buurtcentrum Maarsstee

DSCF0102STADSKANAAL – Op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart hebben vrijwilligers van het Buurtcentrum Maarsstee in samenwerking met jongerencentrum De Kwinne in het kader van NL Doet nabij de skatebaan aan de Luxemburglaan een stuk opschot verwijderd. Op vrijdag werd er vol goede moed gestart, maar dan blijkt het een lastige en taaie klus te zijn.

Wortels en nog eens wortels, soms 20 cm in doorsnee en allemaal recht de grond in. Met schoppen vorderde de klus gestaag. Op vrijdagmiddag was er een gezamenlijke maaltijd. Aan het eind van de eerste dag was het meeste opschot verwijderd. Op zaterdagochtend is alles netjes gemaakt en de bodembedekker hederia aangeplant. Beide sagen hebben zo’n 15 vrijwilligers meegewerkt. De firma Donkergroen, verantwoordelijk voor het groenonderhoud in de wijk, heeft de actie ondersteund.

Datum 22 maart 2015 Bert Jan Brinkman

Zwerfvuilactie Maarsstee succesvol verlopen

Vrijwilligers staan op het punt te beginnenSTADSKANAAL – Afgelopen zaterdag heeft de werkgroep Woonomgeving van het Bewonersplatform Maarsstee voor de derde keer dit jaar een zwerfvuilactie georganiseerd. Het vele zwerfvuil is veel bewoners een doorn in het oog. Dat het bewoners menens is dit probleem aan te pakken blijkt volgens de organisatoren Arie Koster en Henk Eibergen wel uit de opkomst: “We hebben het dit jaar nu drie keer georganiseerd: begin januari, eind maart en deze keer eind juni. Steeds is er een zo’n opkomst van 30 vrijwilligers. We starten om 09:30 uur in het Buurtcentrum Maarsstee met een kop koffie met koek en vervolgens gaan we in groepjes van vier of vijf aan de slag. Twee vrijwilligers rijden met de aanhanger, waarmee we ook grof vuil ophalen, door de wijk en pikken de volle vuilniszakken langs de straten op. Meestal zijn we tegen 11:30 uur klaar. Van te voren is er door andere vrijwilligers een maaltijd (meestal soep met broodjes) geregel, waaraan bijna alle vrijwilliger deelnemen. Tegen 12:30 uur keert iedereen dan door een schone wijk weer huiswaarts”.

Deze keer is er zo’n anderhalve kuub verzameld. Dat is ongeveer de helft van de acties in januari en maart. Dit heeft twee oorzaken. De gemeente is bezig struiken en kruipgewas in de wijk te vervangen door gras. Maar dat is op dit moment nog een puinhoop. Veel struiken e.d. zijn wel gerooid maar liggen nog in grote bergen te wachten op afvoer. Ten tweede zit al het struikgewas nu vol in het blad. Hierdoor zijn veel perken moeilijk ‘doordringbaar’. In september en november staan nog twee zwerfvuilacties op het programma.

Datum 3 juli 2013 Bert Jan Brinkman

Maarsstee krijgt wijkteam groenonderhoud

STADSKANAAL – Inwoners van de woonwijk Maarsstee met klachten over het groenonderhoud kunnen dit binnenkort bespreekbaar maken via een eigen wijkteam die zich

foto: H.W. Fluks (borden.plaatsengids.nl)
foto: H.W. Fluks (borden.plaatsengids.nl)

hiermee gaat bezighouden. Het team is onderdeel van een deal die het bewonersplatform Maarsstee heeft gesloten met de gemeente Stadskanaal en de woningcorporatie Lefier. De afspraak die gemaakt is houdt in dat gemeente en Lefier hun jaarlijkse budget (125.000 Euro) voor het onderhouden van het groen in de wijk, in één pot stoppen en dat slechts één bedrijf (dat waren er twee) voor dat groenonderhoud wordt ingehuurd. Het bewonersplatform Maarsstee kan dan grotendeels zelf bepalen waar dat bedrijf aan de slag moet.

Voorzitter Rieks de Groot van het bewonersplatform is blij met de afspraak die gemaakt is en werkt hier graag aan mee.  De voorzitter zegt via het Dagblad van het Noorden dat er binnenkort wordt besloten wie het groenonderhoud wordt gegund. Donderdag aanstaande worden de wijkbewoners in het buurtcentrum Maarsstee geïnformeerd over deze nieuwe aanpak. De informatieavond begint om 19.00 uur.

Datum 15 januari 2013 Bert Jan Brinkman

Voorzitter Gerrit Bruggink wijkraad Maarsstee stapt op

STADSKANAAL – De voorzitter van de stichting Bewonersplatform Maarsstee heeft in een extra bestuursvergadering zijn functie als bestuurslid en voorzitter neergelegd.
Bruggink zegt als voorzitter geen vertrouwen meer te hebben in de relatie met de gemeente Stadskanaal. Het heeft te maken met een aaneenschakeling van negatieve ervaringen.

Voorzitter Gerrit Bruggink. (Foto: Boelo Lutgert)

Voorzitter Gerrit Bruggink ligt zijn besluit toe. ”In december 2008 is halsoverkop het convenant over de Wijkaanpak opgezegd, een samenwerkingsverband tussen gemeente, Lefier, BCM en de wijkraden. De gemeente nam vanaf dat moment de regie in de wijkaanpak. Vervolgens bleek in het voorjaar van 2012 dat de gemeente was vergeten de speeltoestellen te bestellen voor het nieuwbouwgedeelte. Hierover was in 2010 al een akkoord bereikt. Toen de toestellen alsnog werden besteld bleken de kosten met € 23.000,- te zijn opgelopen door de fors gestegen staalprijzen. Dit leidt dan vanzelfsprekend tot een alternatief plan, waar de bewoners niet blij mee zijn. Inmiddels blijkt de staalfabrikant failliet te zijn. Waar dit nou allemaal toe leidt is nog onduidelijk, maar leg het maar eens uit aan de betrokken mensen in de wijk”.

”Dan is er nog het appartementencomplex, dat als vervolg op de eerste fase zou worden gebouwd. Lefier heeft de plannen klaar liggen, maar de gemeente vindt het gebouw niet markant genoeg en wil een complex met 23 in plaats van 32 woningen”.

”De druppel die de emmer deed overlopen was het stopzetten van het project om overlast door hondenpoep in de wijk tegen te gaan. De gemeente zet zonder overleg met ons een streep door het project. Terwijl wethouder Bessembinders op 21 augustus nog in alle media volhoudt dat er wel overleg met ons is geweest, schrijft het College van B & W op 22 augustus in een excuusbrief dat er eerst overleg met ons hadden moeten zijn. Dit noemen ze in het normale leven dat je niet de waarheid spreekt, bij de gemeente heet het politiek”.

”In hoeverre word je – dit alles op rijtje zettend – dan nog serieus genomen? Niet dus. En als je het gevoel hebt niet serieus te worden genomen, valt er dan nog wel te praten?  Als de feiten er op wijzen dat je niet serieus wordt genomen, moet je  jezelf ook niet belachelijk gaan maken. Je hebt per slot van rekening ook wat uit te leggen aan de wijkbewoners, onder andere op alle onderdelen die ik hier genoemd heb”.

”Je moet ook om je gezondheid denken, Ik ben tenslotte maar een vrijwilliger die het beste voor heeft met de wijk, maar ik wil niet wakker liggen door de kronkels van de gemeente”, aldus een duidelijk geëmotioneerde Bruggink.

In de bestuursvergadering heeft ook Wiebe Dik aangegeven te gaan stoppen als bestuurslid en als voorzitter van de Buurtcentrumcommissie. Hij was toch al van plan eind 2012 te stoppen, maar door de huidige ontwikkelingen heeft Wiebe Dik besloten dit met onmiddellijke ingang te doen. Rieks de Groot heeft aangegeven zijn functie als secretaris neer te leggen en wordt nu de tijdelijke voorzitter van het bewonersplatform Maarsstee. Ook de penningmeester en de andere bestuursleden blijven in functie, waardoor de wijkraad zich kan heroriënteren op de toekomst.

Voor de eerstvolgende reguliere bestuursvergadering zal wethouder Bessembinders worden uitgenodigd om van gedachten te wisselen.

Datum 6 september 2012 Bert Jan Brinkman


-advertenties-