Alle berichten met: Wildervanckhuis

Er is nog geld beschikbaar voor burgerinitiatieven in Veendam

VEENDAM – De gemeente Veendam heeft in februari 2017 al zeven burgerinitiatieven toegekend. Maar er is voor 2017 nog meer geld beschikbaar. Inwoners of organisaties zonder winstoogmerk uit Veendam kunnen nog steeds een initiatief indienen. Deze moeten gericht zijn om inwoners uit verschillende buurten, wijken en dorpen met elkaar in contact te brengen om zo de onderlinge betrokkenheid te vergroten. Aanmelden initiatief of investeringsaanvraag? Stuur plan met begroting naar mail: info@veendam.nl