Direct naar de inhoud.

Windmolens zorgen voor grote politieke verdeeldheid

windmolensGRONINGEN/DRENTHE – De Tweede Kamer heeft op advies van de Provincie Groningen gekozen voor een windmolenpark op geringe afstand van het dorp Meeden. Een meerderheid koos voor het zesde variant  (500 meter van het dorp). Dat de windmolens op deze plek gebouwd gaan worden is omdat de provincie bij het Rijk heeft geweigerd aan te dringen op verder onderzoek naar een andere plek. De gemeente Menterwolde kwam afgelopen week nog met een schets van een onafhankelijk bureau. Daaruit zou blijken dat het mogelijk is een deel van de windmolens zodanig te plaatsen aan de noordkant van de snelweg A7 dat ze op twee kilometer van de bebouwing staan. Op deze manier zouden de bewoners van het dorp een stuk minder last hebben. Aanvankelijk leek het er ook op dat in Provinciale Staten een meerderheid zou zijn voor een dergelijk onderzoek. Helaas voor de gedupeerden. Het mocht niet zo zijn. PvdA- gedeputeerde William Moorlag vond het best zo.

 

Verdeeldheid

GroenLinks meende bij SP, Partij voor de Dieren, PVV, CDA, Vrij Mandaat, Lijst Swierenga, ChristenUnie en D66 voldoende steun te hebben vergaard voor een motie. Daarin worden Gedeputeerde Staten opgeroepen minister Henk Kamp (VVD, Economische Zaken) toestemming te vragen de noordelijke A7-variant te onderzoeken. Gedeputeerde William Moorlag (PvdA) zag dat niet zitten. Volgens Moorlag is voor windmolens boven de A7 geen maatschappelijk draagvlak. Hij wees er bovendien op dat bij de bouw van dit grootschalige windmolenplan niet de provincie maar het Rijk het bevoegd gezag is. “Het is een illusie om te veronderstellen dat de minister akkoord gaat met belangrijke wijzigingen van het plan”, aldus Moorlag eerder deze week via RTV Noord. ChristenUnie haakte als eerste af. D66 ging uiteindelijk mee met een motie van coalitiepartijen PvdA en VVD waarin het college wordt verzocht voor de inpassing van het windpark met ‘randvoorwaarden voor een optimalisatie te komen’. Wat die voorwaarden precies zijn, bleef onduidelijk.

 

PvdA

De rol van de PvdA in het windmolenspel is voor velen onnavolgbaar. Daar waar juist de gemeentelijke PvdA partijen zich ontpoppen als felle tegenstanders van plaatsing windturbines, gooit de provinciale PvdA roet in het eten. Grote ergernis is bijvoorbeeld ontstaan met het voorstel om bij de plannen van de windmolenparken in zowel Groningen als Drenthe de overlast en eventuele schade voor omwonenden maar zoveel mogelijk te beperken. Het lijkt erop dat binnen de partij grote meningsverschillen aan de oppervlakte komen. Er zijn geluiden die aangeven dat het PvdA lidmaatschap massaal wordt opgezegd door teleurgestelden in en rondom de gebieden waar windparken gaan ontstaan. Stichting Platform Tegenwind N33 is ook diep teleurgesteld. Actiegroep Storm Meeden beraadt zich op gepaste acties.

 

Haast

Wordt dit het toekomstige uitzicht vanuit hoogbouw in Stadskanaal?
Computeranimatie – Wordt dit het toekomstige uitzicht vanuit hoogbouw in Stadskanaal?

Intussen heeft minister Kamp enorme haast. De minister heeft Europese afspraken gemaakt en wil deze niet in gevaar brengen. Een kamer meerderheid is het nu met hem eens. De landelijke PvdA bij monde van kamerlid Albert de Vries vind ook dat de plannen nu door moeten gaan. En hiermee is de weg vrij voor plaatsing van het omstreden windpark aan de zuidkant van de A7 op een halve kilometer van het dorp Meeden.

 

Presentatie

 

Op 9 december wordt de presentatie van het draagvlak omwonenden windpark Drentse Monden gepresenteerd. Gevreesd wordt, door tegenstanders van windmolens, dat ook hier de plannen gewoon doorgezet worden. Invloed van de gemeenten Borger-Odoorn en Stadskanaal zal slechts zeer beperkt zijn. Ook hier heeft de Provincie de megawatts verdeelt tegen de dorpen en plaatsen aan. Borger- Odoorn, Emmen en Aa en Hunze staan samen garant voor 285.5 MegaWatt. Er zullen in de Drentse Monden de hoogste windturbines verrijzen die ons land kent. Voor Borger-Odoorn en het grensgebied met Stadskanaal betekent dit 50 windmolens met een totale hoogte van 200 meter. Op social media  circuleren nu talloze foto’s (computeranimatie) van de toekomstige skyline van Stadskanaal. De onrust is groot onder de bevolking.

Geraadpleegde bronnen: DvhN/RTVnoord/tegenwind/provinciegroningen

Datum 30 november 2014 Bert Jan Brinkman

Provincie ontvangt al het uitstaande geld in IJsland terug

Provincie Groningen
Provincie Groningen

GRONINGEN – De provincie Groningen heeft de resterende vordering op de IJslandse bank Landsbanki verkocht. Daardoor heeft de provincie meer dan de volledige hoofdsom van de uitgezette gelden terug ontvangen.
In 2008 had de provincie € 30,0 miljoen in deposito staan bij twee IJslandse banken. Hoewel deze banken de hoogste krediet status hadden (triple A) en voldeden aan de wettelijke voorschriften voor treasury voor overheden, gingen zij na het uitbreken van de kredietcrisis failliet.

Bij de afwikkeling van de faillissementen ontving de provincie in 2009 van de Kaupthing bank de volledige uitstaande hoofdsom van € 20,0 miljoen vermeerderd met rente ad € 1,2 miljoen terug.
In de afgelopen jaren is door de curator van de Landsbanki gefaseerd € 6,0 miljoen aan de provincie uitgekeerd. Door de verkoop van de nog resterende vordering via Deutsche Bank ontvangt de provincie nu nog eens ruim € 4,6 miljoen. Valuta- en rente-effecten hebben tot gevolg dat de provincie meer dan de oorspronkelijke hoofdsom heeft terugontvangen, in totaal bijna € 10,7 miljoen.

Gedeputeerde William Moorlag: ‘Het heeft lang geduurd, maar al het geld is terug en kan alsnog worden geïnvesteerd in de Groninger samenleving. Dat is boven verwachting

Datum 21 oktober 2014 Bert Jan Brinkman

PvdA Stadskanaal wil stand van zaken subsidie doortrekken spoorlijn

arriva spurtSTADSKANAAL – De fractie van de PvdA in Stadskanaal wil weten hoe het staat met de plannen voor doortrekking van de spoorverbinding voor personenvervoer van Veendam naar Stadskanaal. Aanleiding zijn opmerkingen van de Groninger gedeputeerde William Moorlag in het Dagblad van het Noorden van donderdag 22 mei, die dreigt de toegezegde subsidie voor dit project in te trekken. Reden: er wordt volgens Moorlag alleen maar gepraat zonder dat er sprake is van enige vooruitgang.

De PvdA wil nu van het Stadskanaalster college weten wat de stand van zaken is. Daartoe zijn 22 mei schriftelijke vragen ingediend. In die vragen wordt het college opgeroepen om, als de uitspraken van Moorlag kloppen, de betrokken partijen rond de tafel te roepen en spijkers met koppen te slaan.

Fractievoorzitter Egbert Hofstra: ,,Wij schrokken van de uitspraken van gedeputeerde Moorlag. Het doortrekken van de verbinding van Veendam naar Stadskanaal is voor onze gemeente van groot belang. Daarom willen we weten hoe het op dit moment staat met dit project.’’

Bron: PvdA Stadskanaal

Datum 2 juni 2014 Bert Jan Brinkman

Meer samenwerking Drenthe en Groningen

W. Moorlag (f: provinciegroningen.nl)
W. Moorlag (f: provinciegroningen.nl)

ASSEN/GRONINGEN – Gedeputeerde Staten van de provincies Drenthe en Groningen hebben besloten dat zij op een aantal terreinen verder gaan samenwerken. Deze samenwerking start direct. Het gaat om samenwerking op onderdelen van de taakgebieden werken, inkoop, personele- en facilitaire zaken. Concrete voorbeelden zijn onder andere het gezamenlijk onderhoud van bewegende bruggen, gladheidsbestrijding, aanbestedingen en opleidingsplannen.

Tussen beide provincies is overeengekomen dat deze afspraken een basispakket vormen. Het is de intentie om dit pakket uit te breiden. ‘Dit is een mooie eerste stap. We gaan samen voor het versterken van de kwaliteit en efficiëntie binnen onze organisaties, aldus gedeputeerde William Moorlag’. Gekozen wordt om de samenwerking zoveel mogelijk praktisch in beide organisaties in te bedden. De overeenkomst biedt andere overheden de mogelijkheid om in de toekomst bij de gemaakte afspraken aan te sluiten.

Datum 3 april 2014 Bert Jan Brinkman


-advertenties-