Direct naar de inhoud.

Plannen voor 24 woningen op het terrein van natuursteenbedrijf De Weijs in Wildervank

Het ontwerp voor de woningbouwplannen

WILDERVANK – Op het terrein van het (voormalige) natuursteenbedrijf De Weijs ten noorden van de
C.W. Lubbersstraat te Wildervank wil ontwikkelaar Vazet woningen bouwen. Het plan bestaat uit 22 nieuw te bouwen woningen, de verbouw van het voormalige kantoor tot woning en een bouwkavel voor een vrijstaande woning aan het Oosterdiep.

Op het perceel is nu nog natuursteenhandel De Weijs gevestigd. De projectontwikkelaar wil 14 twee-onder-één kap, één vrijstaande woningen en een rij van acht aaneen gebouwde woningen realiseren. Daarnaast wordt het voormalig kantoor verbouwd tot woning.

De woningen worden ontsloten door een nieuw aan te leggen weg. Deze sluit aan op de Meihuizenweg en de C.W. Lubbersstraat.

Wijzigen van het bestemmingsplan

Omdat deze plannen niet passen binnen het geldende bestemmingsplan zal deze moeten worden gewijzigd. Het ontwerp voor de plannen is daarom eerst voorgelegd aan de gemeenteraad.

De initiatiefnemer heeft op 21 maart al een informatieavond georganiseerd voor omwonenden. Het plan zal zes weken ter inzage liggen. Na de inspraakprocedure en de ontwerpfase wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

De ligging van het plangebied vanuit de lucht.

.

 

Datum 4 april 2022 Arienne Dozeman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal