Direct naar de inhoud.

Gemeente Borger-Odoorn wil de komende acht jaar 500 nieuwe huizen erbij

Wethouder Nynke Houwing | Foto: Gemeente Borger-Odoorn

BORGER-ODOORN –De komende acht jaar 500 woningen bij bouwen in de gemeente Borger-Odoorn; dat is de ambitie van het college van burgemeester en wethouders, blijkt uit de nieuwe woonvisie.

Waar in de vorige woonvisie krimp centraal stond, lijkt de opvolger in alles het tegenbeeld te zijn. Woonwethouder Nynke Houwing neemt sinds 2018 een kentering waar. Nog geen zes jaar geleden stonden te koop-bordjes een eeuwigheid in menig voortuin, nu zijn de woningen en kavels vandaag de dag niet aan te slepen. Inwoners en projectontwikkelaars schreeuwen erom. ‘In heel Nederland zie je de vraag exploderen, ook bij ons’, aldus Houwing.

Doorzonwoning

Naast de toegenomen vraag heeft er ook een schifting plaatsgevonden in de typen woningen. ‘Niet langer de doorzonwoning, maar de starters- of levensloopbestendige woning heeft de voorkeur.’ Het beleid moest dus hoognodig op de schop.

Borger-Odoorn zet meteen hoog in, ondanks dat onderzoek uitgaat van een voorzichtige opwaartse beweging. ‘Te karig gesteld, vonden wij. We zien kans voor een maximale groei van vijf procent bovenop de huidige voorraad (ongeveer 11.500 woningen).’

Afhankelijk van de vraag

De 500 nieuwe huizen kunnen, naast koopwoningen, ook sociale koop- en huurwoningen De exacte verdeling staat nog niet vast. Houwing: ‘Uitvoeringsplannen zijn in de maak en inbreidingslocaties in kaart gebracht. Afhankelijk van de vraag kijken we waar we aan de slag kunnen gaan.\

De meeste kansen lijken in Borger te liggen. Houwing ziet daar vooral in de omgeving Daalkampen, de Hoofdstraat en de vroegere locatie van het Esdal College goede locaties. Achter de multifunctionele accommodatie (MFA) Noorderbreedte in Nieuw-Buinen moeten levensloopbestendige woningen en sociale huurwoningen voor jongeren komen.

Zelfbewoningsplicht

Voor de rest heeft de gemeente meer armslag om ervoor te zorgen dat woningen terechtkomen bij de eigen inwoners. ‘Vroeger konden we daar moeilijk op sturen, maar nu kunnen we mensen eerder in een soort voorkeurspositie manoeuvreren’, zegt de wethouder. Er geldt bijvoorbeeld een zelfbewoningsplicht voor onder meer nieuwe woningbouwkavels.

Het laatste woord over de woonvisie is aan de raad, die op korte termijn het stuk gaat bespreken.

Dit is een artikel van RTV Drenthe en Rien Kort. RTV1 en RTV Drenthe werken de komende tijd nauw samen om zo meer lokaal nieuws te brengen. 

Datum 10 februari 2022 Redactie

Huizenprijzen stijgen landelijk het meest in Veendam en Stadskanaal

De huizenprijzen zijn in juni landelijk het meeste gestegen in Oost-Groningen waaronder Veendam en Stadskanaal. Dat meldt Ortec Finance in haar maandelijkse woningupdate. (meer…)

Datum 9 augustus 2021 Jelmer Wijnstra

Stadskanaal ziet aantal woningen afnemen in eerst halfjaar 2021

Het aantal woningen in de gemeente Stadskanaal is in het eerste halfjaar van 2021 afgenomen met 55. In januari waren er nog 15.208 woningen op 1 juli was het nog 15.153. In de gemeentes Borger-Odoorn en Veendam was een kleine stijging te zien zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). (meer…)

Datum 6 augustus 2021 Jelmer Wijnstra

Subsidie Aalbers voor innovatie gasloze woningen

Wethouder Nynke Houwing en Gert Aalbers
NIEUW BUINEN – Wethouder Nynke Houwing van de gemeente Borger-Odoorn bezocht gisteren Gert Aalbers, directeur van Aalbers Installatietechniek in Nieuw-Buinen. Aalbers ontwikkelde de energiemodule ‘AtechEnergy’ waarmee zowel bestaande als nieuwbouwwoningen energieneutraal en gasloos worden gemaakt. Voor deze innovatie heeft het bedrijf zeven extra medewerkers nodig, wat mogelijk wordt gemaakt door subsidie uit de Bedrijvenregeling Drenthe.

Wethouder Houwing feliciteerde Aalbers persoonlijk met de eerste subsidiebeschikking in Borger-Odoorn. “Bedrijven als Aalbers Installatietechniek zijn heel belangrijk voor onze gemeente en voor Noord-Nederland”, vindt Houwing. “Dit soort duurzame vernieuwingen is maatschappelijk gezien van grote waarde. Dat het ook nog eens tot zeven extra arbeidsplaatsen leidt is helemaal fantastisch. Wij ondersteunen Gert Aalbers dan ook van harte met een subsidie vanuit de Bedrijvenregeling Drenthe.”

Duurzaam en gasloos wonen
Gert Aalbers: “De energiemodule ‘AtechEnergy’ is ontstaan omdat de markt vraagt om duurzaam en gasloos wonen. Wij spelen hiermee in op de energietransitie. Het AtechEnergy concept is een metalen frame waarop verschillende installatiecomponenten zijn samengevoegd. Onder andere een warmtepomp, PV-omvormer voor zonnepanelen en ventilatie- en regeltechniek. De module wordt op de zolder van de woning geplaatst. Het bijzondere binnen het concept zijn de software en regeltechniek. Die hebben we volledig zelf ontwikkeld. We kunnen hiermee de prestaties van de energiemodule op afstand monitoren en uitlezen, maar ook problemen oplossen. Bovendien kunnen bewoners via de webportal inzicht krijgen in hun energieverbruik.”

Over Aalbers Installatietechniek
Aalbers Installatietechniek houdt zich bezig met elektrotechnische werktuigbouwkundige installaties en ICT-projecten in utiliteits- en woningbouw. Daarnaast heeft het bedrijf veel ervaring in duurzame energieoplossingen. De onderneming is opgericht in 1921 en telt momenteel circa 100 medewerkers.

Over Bedrijvenregeling Drenthe
Bedrijvenregeling Drenthe is een samenwerking van de provincie Drenthe en de gemeenten Borger-Odoorn, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld. Zij stimuleren met de regeling ondernemers die plannen hebben voor uitbreiding, vestiging, diversificatie of fundamentele wijziging van bedrijfsactiviteiten.

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (het SNN) voert de regeling uit. De regeling is sinds 1 januari 2018 beschikbaar. Tot en met 31 december 2019 kunnen ondernemers hun subsidieaanvraag indienen. Meer informatie is te vinden op www.snn.nl.

Datum 18 oktober 2018 Redactie

Overname woningen Mooiland

.

VEENDAM/EDE – Op 31 december 2018 neemt Acantus 551 huurwoningen in de gemeenten Veendam, Pekela, Oldambt en Westerwolde over van woningcorporatie Mooiland. Groninger Huis neemt 46 huurwoningen over van Mooiland in Midwolda, Nieuwolda en Oostwold.

Acantus en Groninger Huis zijn regionaal verankerd in Oost-Groningen en daarom logische partners voor de overname. Huurders en betrokken partijen zijn betrokken bij en geïnformeerd over de overname.

Om welke huurwoningen gaat het?
Het gaat in totaal om 597 huurwoningen in de gemeenten Veendam, Oldambt, Westerwolde en Pekela. Acantus en Groninger Huis zijn al actief in deze gemeenten.

De verkoop
Mooiland is een woningcorporatie die in grote delen van Nederland woningen verhuurt. De corporatie biedt een betaalbaar, kwalitatief goed en duurzaam thuis aan mensen die daarin niet zelf kunnen voorzien.

Ook wil de corporatie zichtbaar in de wijk aanwezig zijn om te weten wat er leeft en speelt. Dat is niet eenvoudig omdat woningen best ver van elkaar verspreid liggen. Voor een corporatie uit de regio is dit veel gemakkelijker. Daarom verkleint Mooiland de komende jaren haar werkgebied. Door woningen buiten het ‘kerngebied’ Noordoost-Brabant en Gennep te verkopen aan regionaal bekende corporaties. Dit doet de corporatie als eerste in het noordelijk deel van Nederland.

Anne Wilbers, bestuurder van Mooiland:
“Mooiland is heel tevreden over de verkoop aan Acantus en Groninger Huis. Voor Mooiland zijn Acantus en Groninger Huis een logische en ook goede partij voor de overname, als beiden regionaal verankerde organisaties. Zo blijven de woningen en de maatschappelijke taak in het bezit van de sociale huursector.

Bovendien hebben Acantus en Groninger Huis dezelfde volkshuisvestelijke ambities als wij en hebben zij een groot netwerk in de gemeenten waar onze woningen staan. Dat zijn voor Mooiland belangrijke randvoorwaarden voor de verkoop.”

Veranderingen
De verkoop en de overdracht zijn zorgvuldig voorbereid door Mooiland en Acantus/Groninger Huis. Onlangs hebben alle huurders van de betreffende woningen een brief ontvangen. Voor de huurders verandert er feitelijk niets, anders dan dat ze een andere verhuurder krijgen. Zij houden dezelfde huurovereenkomst met de daarbij behorende rechten en plichten en dezelfde huurprijs. Vanaf 31 december 2018 melden de huurders hun reparatieverzoeken bij Acantus of Groninger Huis.

Anita Tijsma, Directeur-bestuurder Acantus:
“De huidige huurders van Acantus, Groninger Huis en Mooiland kunnen blijven rekenen op kwaliteit en betaalbaarheid van hun woning. Wij verwachten met de aankoop van het bezit van Mooiland onze woningzoekenden meer keuze te bieden. Daarnaast willen we de huurmarkt nog beter laten aansluiten bij de woonwensen en de woonvraag van onze toekomstige huurders.”

Hilde van Ree, Directeur-bestuurder Groninger Huis:
“Wij zijn zuinig op onze dorpen en huurders. Duurzaamheid speelt daarin een belangrijke rol.Door de uitbreiding van ons woningbezit in Nieuwolda, Oostwold en Midwolda kunnen wij woningzoekenden in de toekomst nog beter van dienst zijn.”

Datum 9 oktober 2018 Redactie

Woonservice onderzoekt 192 woningen op asbest

.

STADSKANAAL – Woningcorporatie Woonservice gaat 192 woningen in de gemeente Stadskanaal steekproefsgewijs inventariseren op asbest. Het betreft woningen die gebouwd zijn voor 1994.

Met deze asbestinventarisatie wil Woonservice een goed beeld krijgen van de mogelijke aanwezigheid van asbest. Aan het eind van 2018 moeten alle 192 woningen een asbestkaart in de meterkast hebben. Hierop kunnen huurders zien of er mogelijk asbest in hun woning zit en waar zich dit bevindt.

Woningbezit inventariseren
Woonservice is sinds januari 2017 eigenaar van de woningen in de gemeente Stadskanaal. “Wij willen voor onze huurders een veilige en gezonde woonomgeving. Daarom vinden we het belangrijk om goed te informeren over de aanwezigheid van asbest. Omdat het voor ons niet altijd duidelijk is waar het asbest zich bevindt, gaan we de woningen inventariseren”, aldus Manager Vastgoed en Bedrijfsvoering Leon Vries.

Het onderzoek is een vervolg op het grootschalige onderzoek dat Woonservice vorig jaar in haar Drentse werkgebied uitvoerde. “In juni starten we het onderzoek in de gemeente Stadskanaal. Hiervoor hebben wij een onafhankelijke asbestspecialist in de arm genomen. Deze specialist bezoekt steekproefsgewijs een aantal woningen in een straat of complex.” Alle huurders van Woonservice in de gemeente Stadskanaal die wonen in een woning gebouwd voor 1994, ontvangen persoonlijk bericht over de inventarisatie.

Asbestkaart in iedere meterkast
Aan het eind van 2018 moeten alle 192 woningen zijn voorzien van een asbestkaart. Op deze kaart kunnen huurders zien of er in hun type woning mogelijk asbest zit en waar zich dit kan bevinden. Leon Vries: “Uit ervaring weten we dat asbest vaak zo is toegepast dat het niet schadelijk is, zolang het maar niet bewerkt wordt. Mochten we tijdens de inventarisatie risicovolle situaties tegenkomen, dan neemt Woonservice uiteraard direct actie. Het asbest wordt dan meteen verwijderd.”

Over asbest
Asbest is een materiaal dat tot 1994 gebruikt werd bij de bouw van woningen. Asbest bestaat uit hele kleine vezels. In het verleden is het veel toegepast, omdat het sterk, slijtvast, brandwerend en bestand is tegen zuren. Inmiddels is bekend dat asbest risico’s voor de gezondheid kunnen vormen. Sinds 1983 wordt het materiaal daarom nauwelijks meer toegepast. Sinds 1994 is het in Nederland zelfs helemaal verboden om asbest te verkopen, te gebruiken of te verwerken.

Datum 14 juni 2018 Redactie

Intensievere samenwerking huurwoningmarkt

V.l.n.r.: Lex de Boer (directeur/bestuurder Lefier), Ton Souverein
(wethouder Borger-Odoorn), Leon Vries (directeur/bestuurder a.i. Woonservice) en
Ientze van der Sluis (huurdersvereniging Samen Sterk). Anne Kwant (huurdersvereniging ‘t
Huurdertje) ontbreekt op de foto.

BORGER-ODOORN – Nog intensiever samenwerken op het gebied van (sociale) huurwoningen in Borger-Odoorn. Dat voornemen hebben woningcorporaties Lefier en Woonservice,
huurdersorganisaties ’t Huurdertje en Samen Sterk en de gemeente Borger-Odoorn vastgelegd in een lokaal akkoord.

De samenwerkingspartners kennen een traditie van jarenlange samenwerking. Om huurders in Borger-Odoorn nog beter van dienst te kunnen zijn, willen ze bijvoorbeeld eerder informatie uitwisselen en elkaar beter aanspreken op gemaakte afspraken. Wethouder Ton Souverein: “Dit akkoord vormt een stevig fundament voor onze jaarlijkse onderlinge prestatieafspraken.”

Woonvisie
Het akkoord komt voort uit de woonvisie van de gemeente Borger-Odoorn: Samen werken aan een aantrekkelijke woongemeente.. Die bevat het meerjarenbeleid voor zowel particuliere als (sociale) huurwoningen. In het lokaal akkoord maken woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeente nadere afspraken over sociale huurwoningen. Die worden weer uitgewerkt in jaarlijkse prestatieafspraken over onder meer het aanbod van huurwoningen, betaalbaarheid en leefbaarheid.

Datum 27 maart 2018 Redactie

NAM verliest hoger beroep waardevemindering

REGIO – Dit meldt RTV-Noord vandaag, 23 januari. Ook als de huizen nog niet verkocht zijn of als de woning nog geen fysieke schade heeft moet de NAM de waardedaling van huizen in het aardbevingsgebied vergoeden. Dit is de uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden in de zaak die Stichting WAG voor 4000 eigenaren heeft aangespannen. 

In de ogen van WAG zorgde het niet direct compenseren van schade en waardedaling ervoor dat verkopers hun woning niet voor een goede prijs kunnen verkopen. Ook Groningers die hun woning niet wilden verkopen kwamen niet in aanmerking voor compensatie.

De rechtbank in Assen sprak in 2015 al uit dat de NAM direct over de brug moest komen. De NAM ging in hoger beroep en heeft dit nu ook verloren. De stichting WAG wil zo snel mogelijk met hun advocaten en de NAM om tafel  om de compensatie te bespreken. Bij de WAG zijn 12 woningcorporaties aangesloten.

 

Datum 24 januari 2018 Redactie

Duurzaam Bouwen in Nieuw Veenlanden

Zonne-energie

NIEUW BUINEN – Familie Sanders, eigenaar van de te bouwen woning aan Westerdiep 37 in Nieuw-Buinen, ontvangt als eerste bouwer in Nieuw Veenlanden 2.0 een subsidie van 6000 euro als tegemoetkoming in de kosten voor duurzaam bouwen.

De gemeente Borger-Odoorn wil meer inzetten op duurzaam bouwen en duurzaam wonen. Nieuwbouwwoningen waarvan de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) wordt teruggebracht van 0,4 naar 0,15 komen in Nieuw Veenlanden in aanmerking voor een subsidie. De subsidie bedraagt 6000 euro en is bestemd voor particuliere woningeigenaren, als tegemoetkoming in de kosten voor energiebesparende maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, isolatieglas en spouwmuurisolatie.

Actieve bijdrage
Wethouder Souverein reikt donderdag 9 november een symbolische cheque uit aan de familie Sanders die als eerste het subsidiebedrag uit de regeling duurzaam bouwen ontvangt. Deze dag is tevens het startmoment voor de bouw van de woning aan Westerdiep 37. Souverein: “Vandaag de dag is er veel aandacht voor het gebruik van duurzame materialen en energieneutraal bouwen en wonen. Als gemeente willen we daar een actieve bijdrage aan leveren. Daarom ben ik blij dat ik deze tegemoetkoming mag overhandigen. Ik hoop en verwacht dat er nog veel bouwers volgen en dat Borger-Odoorn hiermee een mooi aandeel kan leveren aan een duurzame samenleving.”

Nieuw Veenlanden
Het project Nieuw Veenlanden 2.0 telt 60 kavels, waarvan er al veel zijn verkocht of in optie uitgegeven. Een deel daarvan is bestemd voor de bouw van 24 starterswoningen voor beginnende woningeigenaren. Deze woningen worden gebouwd met een EPC van 0,0 en zijn daarmee energieneutraal. Borger-Odoorn streeft er naar om duurzaam bouwen zoveel mogelijk te faciliteren.

Datum 7 november 2017 Redactie

Beschadigde Julianalaan-flat Veendam wordt herbouwd

Acantus wil de werkzaamheden liefst voor of direct na de bouwvak starten
VEENDAM – Het appartementencomplex aan de Julianalaan in Veendam, dat op 19 april door een explosie werd beschadigd, wordt herbouwd.

Vijf appartementen worden geheel gesloopt en opnieuw gebouwd, de overige 11 appartementen die leegstaan gaat Acantus van binnen vernieuwen, met onder meer nieuwe badkamers en keukens. Acantus overweegt daarnaast om ook de isolatie van het complex te verbeteren.

Planning
Acantus wil de werkzaamheden liefst voor of direct na de bouwvak starten. De sloopvergunning is inmiddels verleend. Zodra de tekeningen definitief zijn, wordt ook de omgevingsvergunning aangevraagd. Over de nutsaansluitingen worden de laatste afspraken gemaakt. Het werk begint met de sloop van de vijf appartementen en de herbouw daarvan. Daarna volgt de verbouwing van de overige appartementen.

De verwachting is dat de werkzaamheden in de zomer van 2018 klaar zijn en dat ze vanaf dan weer kunnen worden verhuurd. Het plan is om het deel van het complex dat nu bewoond is, aansluitend op te knappen.

Voormalige bewoners
De voormalige bewoners van de Julianalaan-flat die nu elders wonen, de overige bewoners en omwonenden, zijn inmiddels geïnformeerd over de plannen. Samen met bewoners wil Acantus ook andere verbeterwensen voor het complex in kaart brengen, zoals het verbeteren van de ingang aan de achterzijde.

Bijna alle bewoners die in april verhuisd zijn, hebben bij Acantus aangegeven dat zij niet terug willen keren naar hun oude huis. Mochten zij alsnog van gedachten veranderen, dan gaat Acantus daarover met ze in gesprek.

Datum 30 juni 2017 Redactie


-advertenties-