Direct naar de inhoud.

Reddingsplan voor zwembad De Horsten

De Horsten (archieffoto RTV1 / Msk’tje)

MUSSELKANAAL – Er is een reddingsplan voor het zwembad De Horsten in Musselkanaal. Het enthousiasme voor dit reddingsplan in het dorp is groot. Dat schrijft het dagblad van het Noorden. Voorzitter Ben Schomaker van de Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal (SDM): “We hebben deze week over het reddingsplan vergaderd met mensen uit allerlei geledingen van ons dorp. Zij zijn er allen heel positief over en willen graag hun steentje bijdragen. We hebben zelfs met elkaar besloten een werkgroep op te zetten. Dat draagvlak is cruciaal voor ons, we kunnen nu verder gaan.”

Bezuinigen

Het openluchtbad De Horsten is van de gemeente Stadskanaal. Die moet echter bezuinigen en staat daarom voor de vraag wat te doen met al haar (buiten)zwembaden. Uit angst dat De Horsten vanwege die bezuinigingsoperatie gesloten wordt, legden Schomaker en zijn medebestuurders vorig jaar al een reddingsplan voor het bad op tafel. Dat houdt in dat een dorpsbedrijf of een dorpscoöperatie wordt opgericht die De Horsten van de gemeente overneemt en gaat runnen. Hierdoor raakt de gemeente minder geld kwijt.

Mede naar aanleiding van dat plan besloten de gemeentebestuurders een besluit over de baden uit te stellen tot later dit jaar. “We krijgen zo meer tijd om onze voornemens verder uit te werken”, zegt Schomaker. “Maar eerst moesten we ook weten hoe de mensen in ons dorp er over denken, ook omdat ons plan valt of staan bij de inzet van vrijwilligers. Vandaar onze bijeenkomst van deze week.’’

Energiezuiniger

Met de positieve uitslag van die bijeenkomst op zak wordt nu bekeken hoe het dorpsbedrijf verder handen en voeten gegeven moet worden. “We willen nu bijvoorbeeld onderzoeken hoe we De Horsten energiezuiniger kunnen maken en hoe we het terrein rond het bad voor meer doeleinden kunnen gebruiken. Denk aan bootcamp. Zo willen we meer mensen lokken en daarmee ook de inkomsten vergroten. Want er moet natuurlijk wel geld in het laatje komen om de zaak draaiende te houden. Denk alleen al aan de kosten voor een badmeester. We hopen daarbij natuurlijk op veel vrijwilligers.”

(Bron: DvhN)

Datum 28 januari 2017 Bert Jan Brinkman

CDA eist duidelijkheid over openhouden openluchtzwembaden

Zwembad Vlasmeer Onstwedde
Zwembad Vlasmeer Onstwedde

STADSKANAAL – De CDA-fractie in Stadskanaal wil duidelijkheid over het openhouden van de openluchtzwembaden. Het betrokken personeel, de bevlogen vrijwilligers en de bezoekers, niemand weet of de baden ook volgend jaar geopend zullen zijn. Het zwemseizoen is na een warm slot als een nachtkaars uitgegaan. Maar naar de stellige overtuiging van het CDA kan de sluiting niet voor altijd zijn. De baden in Stadskanaal, Musselkanaal en Onstwedde hebben recht op duidelijkheid. De fractie heeft daarom schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld.

Nieuwe informatie

De discussie over de toekomst van de zwembaden is al vele malen uitgesteld. Daarnaast is de CDA-fractie onder andere tijdens werkbezoeken aan de baden geconfronteerd met nieuwe informatie. Informatie die voor de raadsleden tot op dat moment onbekend was. En die een veel positievere kijk geeft op de eventuele toekomst van de openluchtbaden.

Schriftelijke vragen

cda-logoBij monde van fractievoorzitter Gert Jan Boels heeft de CDA-fractie daarom nu schriftelijke vragen aan het college gesteld. De fractie wil weten of het klopt dat er betrouwbare nieuwe informatie is omtrent het open houden van de baden en wil op korte termijn in de openbaarheid hierover discussiëren. Dit juist ook voor alle enthousiaste betrokkenen. Deze verdienen duidelijkheid omtrent het openhouden van de openluchtzwembaden.

Datum 22 september 2016 Bert Jan Brinkman

VVD afdeling Westerwolde denkt verschillend over gemeentelijke herindeling

Egbert Nijenbanning
Egbert Nijenbanning

STADSKANAAL – Gisterenavond was de fractievoorzitter van de VVD Stadskanaal Egbert Nijenbanning te gast in het programma S-express. Nijenbanning sprak zich uit over werkgelegenheid, de trein, zwembaden en over de gemeentelijke herindeling. Opmerkelijk was te horen dat de VVD afdeling Westerwolde, die opgesplitst is in drie fracties (Bellingwedde, Vlagtwedde en Stadskanaal) verschillend denken over de ophanden zijnde gemeentelijke herindeling.

Egbert Nijenbanning over de herindeling zuidoost Groningen:

Datum 23 augustus 2014 Bert Jan Brinkman

Sluiting dreigt voor zwembad Noord en De Horsten

De Horsten in Musselkanaal
De Horsten in Musselkanaal

STADSKANAAL – In Oost-Groningen moeten zes van de veertien zwembaden gesloten worden volgens een advies van ‘Het huis voor de Sport’. Het gaat om drie overdekte baden en drie buitenbaden.

In de gemeente Stadskanaal moeten de zwembaden ‘Bad Noord’ en ‘De Horsten’ in Musselkanaal sluiten volgens dit advies. De maatregel is nodig omdat de zwembaden door vergrijzing en krimp steeds minder bezoekers trekken. Het rapport is overigens opgesteld in opdracht van de zeven Oost-Groninger gemeenten zelf en maakt onderdeel uit van het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen.

Volgens wethouder Jan Bessembinders van Stadskanaal die tevens woordvoerder is namens de zeven Oost Groninger gemeenten, zullen de zwembaden niet meteen dichtgaan. Het blijft een advies dat eerst door de gemeenten bestudeerd moet worden.

Enkele jaren geleden kwamen de buitenbaden van de gemeente Stadskanaal ook al in het nieuws. Sport wethouder Johan Hamster besloot toen de zwembaden alleen nog maar te openen bij zomerse temperaturen vanaf 20 graden.

Uit ons archief:

Datum 4 februari 2014 Bert Jan Brinkman

Boeiende discussies tijdens collegebezoek aan Onstwedde

Collegebezoek 28-11-2013-2ONSTWEDDE – Donderdagavond 28 november brachten burgemeester en wethouders van Stadskanaal een bezoek aan Onstwedde. Het bezoek vond plaats in Jeugdsoos de Boerderij. Bijna 50 inwoners maakten van de gelegenheid gebruik en stelden het college een aantal kritische vragen. De meeste aandacht werd gevraagd voor de toekomst van zwembad ’t Vlasmeer en de verpaupering van panden in het dorp. De actieve deelname van het publiek resulteerden in een boeiende en gezellige bijeenkomst.

Het college trapte de avond af. Burgemeester Galama en de wethouders Bessembinders en Bieze vertelden met welke onderwerpen zij zich dagelijks bezig houden. Wethouders Hamster en Van de Kolk waren wegens omstandigheden afwezig. Na de aftrap door het college, gaf Ocrea een korte toelichting op haar activiteiten en werden de huidige voorzieningen en knelpunten in het dorp belicht.

Collegebezoek 28-11-2013De discussie kwam goed op gang toen de stellingen aan bod kwamen. Inwoners maakten zich met name zorgen over het voortbestaan van Zwembad ’t Vlasmeer en de verwaarlozing van een aantal monumentale en beeldbepalende panden in het dorp. Wethouder ‘verpauperde panden’ zoals Bessembinders zichzelf deze avond noemde legde uit dat de gemeente de  betreffende panden in het vizier heeft en openingen zoekt om de verwaarlozing tegen te gaan. Maar omdat het particulier bezit betreft, heeft de gemeente  volgens de Onstwedder bestuurder maar beperkte mogelijkheden om in te grijpen. Wel liet Bessembinders weten dat er naar alle waarschijnlijkheid binnenkort een bouwvergunning wordt afgegeven voor de leegstaande monumentale boerderij aan de Dorpsstraat, voorheen van de familie Geertsema. Hierin zou zich een kleinschalig zorghotel gaan vestigen.

Naast de openbare verlichting, groenvoorziening, de voorrangswegen in het dorp en de herindeling, werd aandacht gevraagd voor zwembad ’t Vlasmeer. De grootste pijnpunten volgens het publiek zijn de hoge entreeprijs, het ontbreken van zwemlessen, de slechte communicatie van de exploitant Optisport , de te lage temperatuur van het zwemwater en de staat van onderhoud. Opnieuw was wethouder Bessembinders aan het woord, dit keer als plaatsvervanger van wethouder Hamster. Hij legde uit dat het zwembad in ieder geval open blijft tot en met 2015. Wat er daarna gebeurt is nog onzeker: “De bezuinigingen dwingen ons om keuzes te maken, gaan we voor een bibliotheek die 52 weken per jaar open is of kiezen we voor een zwembad dat 16 weken per jaar open is.” Verder reageerde de wethouder dat de gemeente de exploitant Optisport zal aanspreken op genoemde punten. Een van de bezoekers bood spontaan aan om bij voldoende aanmeldingen de zwemlessen te willen organiseren.

Aan het einde van de avond dankte burgemeester Galama Ocrea voor de organisatie en de inwoners voor hun komst. Onstwedde was hiermee de laatste in de rij van collegebezoeken. Of zoals Galama het verwoordde: ‘lest best’.

Datum 2 december 2013 Bert Jan Brinkman

CDA Stadskanaal steekt handen uit de mouwen voor zwembad Noord

Handen uit de mouwen voor  Bad Noord (f:CDA Stadskanaal)
Handen uit de mouwen voor Bad Noord (f: CDA Stadskanaal)

STADSKANAAL – Het is een hele klus om een zwembad weer op tijd gebruiksklaar te hebben na de winter. De CDA fractie in gemeente Stadskanaal heeft tijdens NL Doet mee geschrobd om de vloeren en wanden van Bad Noord schoon te maken. “Een bijna leeg zwembad schoonmaken vergt heel wat vegen, schrobben en poetswerk. Het is slechts een klein gedeelte van alle werkzaamheden die de vrijwilligers elk jaar doen waaraan we hebben meegewerkt”, zegt CDA-fractievoorzitter in Stadskanaal Roelof Plieger.

Waardering voor de vrijwilligers Bad Noord
Bad Noord wordt sinds 2003 volledig gerund door vrijwilligers. Door de inzet van de vrijwilligers is het bad destijds open kunnen blijven. “De CDA fractie heeft veel waardering voor de inzet van alle vrijwilligers bij Bad Noord. Met enthousiasme hebben we dan ook onze handen uit de mouwen gestoken tijdens NL Doet voor Bad Noord”, zegt Plieger.

Vele handen nodig van februari tot eind september
De voorbereidingen om het bad gebruiksklaar te maken beginnen reeds in februari. Vanaf dat moment zijn in elk geval op elke zaterdag meerdere mensen actief bezig met de nodige voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Het zwembad opent haar poorten rond 28 april tot ongeveer begin september. Daarna zijn er nog enige afrondende werkzaamheden. Vanaf eind september kunnen de vrijwilligers voor Bad Noord even een stapje terugdoen als deze in de winterslaap gaat.

Tijdens NL Doet afgelopen weekend zijn er voor 8348 klussen in Nederland mensen actief geweest. Eén daarvan was dus Bad Noord in de plaats Stadskanaal. De CDA fractie zet zich jaarlijks in voor NL Doet, als het kan elk jaar in een andere plaats in de gemeente. Plieger: “Volgend jaar, het weekend na de gemeenteraadsverkiezingen, zullen we opnieuw meedoen met NL Doet. Naar ik verwacht dan in Onstwedde, Musselkanaal of Alteveer”.

De schoonmaakploeg (met CDA raadsleden) in actie voor Bad Noord
De schoonmaakploeg (met CDA fractieleden) in actie voor Bad Noord

 

Datum 18 maart 2013 Bert Jan Brinkman

Zwembad in Onstwedde toch open voor ochtendzwemmen.

't Vlasmeer (f: Onstwedde.nl)
’t Vlasmeer (f: Onstwedde.nl)

ONSTWEDDE – Het ochtendzwemmen in het zwembad ’t Vlasmeer in Onstwedde blijft de komende zomer mogelijk. Om dit te realiseren dragen de ochtendzwemmers naast hun abonnement en vrijwillige werkzaamheden ook bij in de ontstane onkosten.Eerder dit jaar leek het erop dat de ochtendzwemmers in Onstwedde hun baantjes niet meer konden trekken in eigen dorp. Door de bezuinigingen van de gemeente zag exploitant Optisport geen andere optie dan te snijden in het badpersoneel. Het zwembad mag van de gemeente ’s ochtends wel open maar alleen onder toezicht van eigen vrijwilligers. Dit plan leek onhaalbaar, waardoor een definitief einde zou komen aan het ochtendzwemmen.

Veel zwemmers trekken al sinds de opening van het zwembad, 45 jaar geleden, elke ochtend trouw hun baantjes. Het stopzetten van het ochtendzwemmen is niet alleen spijtig zijn voor de zwemmers zelf, maar zou de exploitant ook ruim 40 abonnees kosten. Daarom hebben de baantjestrekkers gezamenlijk de schouders eronder gezet en tijdens een bijeenkomst met 35 aanwezigen besloten tot een extra financiële bijdrage waarmee de onkosten worden gedekt. Door deze extra bijdrage is ’t Vlasmeer het komende seizoen gedurende 18 weken alsnog ’s ochtends van maandag t/m donderdag van 7.15 – 9.30 uur geopend.

 
Vrijwillige inzet

In 1999 werd de Werkgroep Zwembad ’t Vlasmeer opgericht met als doel het zwembad voor sluiting te behoeden. Door de constructie van betaling via vrijwillige inzet blijft het zwembad in ieder geval voor de komende vier jaar behouden.De inzet van de vele vrijwilligers is onder meer terug te zien in de feestelijke opening van het zwembad, onderhoud, de aanschaf van speelmaterialen, activiteiten in het zwembad bij festiviteiten zoals de Onstwedder Feestweek en de aanschaf van een kiosk en een inlooptrap.

Datum 8 maart 2013 Bert Jan Brinkman

Zwembad ’t Vlasmeer dicht in de ochtenduren

't Vlasmeer (f: Onstwedde.nl)
’t Vlasmeer (f: Onstwedde.nl)

ONSTWEDDE – Vorig jaar ging de nieuwe zwembad bezuiniging van start voor zwembad ‘De Horsten’ in Musselkanaal en zwembad ’t Vlasmeer’ in Onstwedde. Om te kunnen bezuinigen werd er in de vroege ochtenduren slechts twee uurtjes gezwommen en in de middag gingen de zwembaden enkel open mits de bekende website ‘weeronline’ 20 graden of hoger voorspelde. Komende zomer komt er echter een einde aan het baantjeszwemmen van 07.00 uur tot 09.00 uur in Onstwedde. Dit heeft te maken met het feit dat wethouder Johan hamster het ochtendzwemmen niet langer laat beheren door het bedrijf Optisport. Het ochtendzwemmen mag wel plaatsvinden onder toezicht van eigen vrijwilligers. Zwembad ’t Vlasmeer heeft echter nu al laten weten onvoldoende personeel en vrijwilligers hiervoor in huis te hebben. Belangenorganisatie OCREA zegt het te betreuren maar kan ook niets doen. In Musselkanaal is men nog onzeker of het ochtendzwemmen door blijft gaan. Op dit moment werkt het zwembad aan een plan. Wel zeker is dat de zwembaden deze zomer in de middag open zullen gaan als de buiten temperatuur 20 graden of hoger blijkt. Vorig jaar is dat een succes gebleken.

Het derde zwembad, bad Noord Stadskanaal is intussen verzelfstandigd. Vanwege de bereikte financiële resultaten is bad Noord niet meer bij de bezuiniging betrokken. Er moest in totaal 100.000 Euro bezuinigt worden op de drie buiten zwembaden in de gemeente Stadskanaal. De baden krijgen hiervoor gezamenlijk 380.000 Euro per jaar. Daar moet dus 100.000 Euro op beknibbeld worden.

Interview Johan Hamster vorig jaar over de voorgenomen zwembad bezuinigingen:

[youtube id=”LnC-8mXu2rQ” width=”600″ height=”350″]

 

 

Datum 23 januari 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-