Joetjoep

Gronings- en Drents-talige clips die we (wellicht) kennen van YouTube. Vaak vanaf een leuke locatie in de Veenkoloniën. Elke week gepresenteerd vanuit een mooie locatie in de Veenkoloniën.