Direct naar de inhoud.

Stadskanaal regiowinnaar mkb-vriendelijkste Gemeente Noord-Nederland

  • door:
  • op:
mkbvriendelijk_stadskanaal
Baukje Galama neemt prijs in ontvangst

Groningen – 22 oktober 2013. Stadskanaal mag zich de mkb-vriendelijkste gemeente noemen van Groningen, Friesland en Drenthe. Burgemeester Baukje Galama heeft vanmorgen in de MKBuzz de prijs voor regiowinnaar in ontvangst genomen. Stadskanaal is daarmee ook automatisch genomineerd voor een plek in de landelijke finale op 28 november in Amsterdam. Daar moet de gemeente het opnemen tegen de drie overige regiowinnaars (Zuid-, Oost-, en West-Nederland). Al eerder was Stadskanaal uitgeroepen tot winnaar van Groningen.

De prijs voor de mkb-vriendelijkste gemeente richt zich op vier pijlers: de tevredenheid van de ondernemers, het imago van de gemeente, de gemeentelijke communicatie en het gemeentelijke beleid en ten slotte de beoordeling van de ondernemers op de prijs-kwaliteitverhouding van de gemeentelijke lasten. Aan alle ondernemers is gevraagd naar het rapportcijfer (tussen 1 en 10) voor het ondernemersklimaat van de eigen gemeente. De waardering daarvoor berust op door de gemeente beïnvloedbare factoren, zoals regelgeving, lokale belastingen, openbare voorzieningen en ondernemersvriendelijkheid. Stadskanaal eindigde bovenaan in de totale ranglijst voor Noord-Nederland.

Opvallend is ook dat Stadskanaal een goed imago heeft bij ondernemers buiten de eigen gemeente. Bij het onderdeel communicatie en beleid (bijvoorbeeld: heeft uw gemeente een aanspreekpunt voor ondernemers of ondersteunt het ondernemers met stimulerende maatregelen) haalde de gemeente iets meer dan driekwart van de te vergaren punten. Vooral op de punten ‘Vriendelijkheid en beleefdheid’ en ‘Toegankelijkheid’ kreeg de gemeente hoge cijfers.

Ondernemers in Stadskanaal vinden ook dat ze ‘waar voor hun geld’ krijgen. Ze deelden een ruime voldoende uit aan hun gemeente bij het onderdeel prijs-kwaliteitverhouding gemeentelijke lasten (ozb, reinigingsrechten). Op het onderdeel terugdringen van overbodige regels kan Stadskanaal zich nog wel wat meer inspannen.

MKB-Nederland organiseert dit jaar voor de derde keer de tweejaarlijkse landelijke verkiezing mkb-vriendelijkste gemeente. Het onderzoek is uitgevoerd door bureau Lexnova en mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken. In de voorgaande jaren heeft de uitreiking het nodige teweeggebracht. Gemeenten voelden zich uitgedaagd om hun dienstverlening aan ondernemers te verbeteren. Deze prijs is daarmee een belangrijke waakhond die gemeenten blijft aansporen zich meer in te spannen voor het mkb. Van maart tot augustus konden ondernemers via www.mkbvriendelijkstegemeente.nl hun stem uitbrengen.

De landelijke finale van de mkb-vriendelijkste gemeente is op 28 november tijdens de Week van de Ondernemer in de RAI in Amsterdam.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal