Direct naar de inhoud.

Over RTV1

RTV1 is de publieke streekomroep voor de gemeenten Stadskanaal, Veendam en Borger-Odoorn. De omroep wordt gedragen door enthousiaste vrijwilligers en journalisten. RTV1 maakt en plaatst content die interessant is voor alle inwoners van het Veenkoloniale gebied en Oost Drenthe en bereikt hiermee ruim 110.000 inwoners via radio, televisie en online.

Doelstelling
Doelstelling van RTV1 is door middel van Informatie, Cultuur en Educatie de berichtgeving in de Veenkoloniën en Hondsrug te vergroten via radio, televisie en social media. Hierdoor wordt de bevolking kwalitatief en kwantitatief beter geïnformeerd over wat er speelt en hen bezighoudt. RTV1 wil podia bieden aan instellingen en verenigingen om hun activiteiten publiek te maken.

Lokaal toereikend media aanbod (LTMA)
Lokaal zegt iets over je dagelijkse leefomgeving. Waar je woont, werkt, uitgaat en je boodschappen doet. Dat hoeft niet per se de gemeentegrens te zijn. Vaak is dat gebied veel groter. De gemeenten Stadskanaal, Veendam en Borger-Odoorn delen vele culturele en sociale aspecten. De Veenkoloniën met de zandgronden van Odoorn en Exloo zijn een gebied met een eigen gezicht en historische waarde.
Dit gebied geeft ons de mogelijkheid om een optimaal lokaal toereikend media aanbod te realiseren door middel van enthousiaste vrijwilligers en betaalde fulltime journalisten. Dit media aanbod stimuleert de burgerparticipatie en emancipatie, versterkt de sociale samenhang en vormt een democratisch fundament.

Dit alles maakt RTV1 tot een onafhankelijke, toegankelijke en bereikbare nieuws- en informatie-instelling voor en door burgers en organisaties binnen het Veenkoloniale en Hondsrug gebied. De trefwoorden onafhankelijk en toegankelijk betekenen dat er journalistiek gewerkt wordt en dat iedereen een kans krijgt om via RTV1 nieuws en informatie te delen.

Lees meer over de plannen en ambities van RTV1 in het beleidsplan

Datum 15 juli 2023 Arjan Nijmeijer


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal