Direct naar de inhoud.

PBO

De Mediawet schrijft voor dat lokale streekomroepen een representatief orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt. Dit Programma Bepalend Orgaan (PBO) is, naast het bestuur en de programmaraad, een afzonderlijk orgaan binnen de streekomroep. Het PBO stelt het media-aanbodbeleid vast en controleert in dit kader of met de programma’s wordt voldaan aan de ICE-norm. De leden van het PBO vertegenwoordigen elk een stroming binnen de gemeente. Zo heeft het PBO een sterke binding met het publiek waar de streekomroep zich op richt.

De leden van het PBO:

Kunst en Cultuur – J.W. van de Kolk (voorzitter)
Zorg en welzijn – N. Levenga
Geestelijke stroming – W. Gelling
Werkgevers – H. Snell
Jongeren – J. van Broekhoven
Middenstand – A. Wagenaar
Werknemers – M. Wesseling
Onderwijs – R. Roossien
Minderheden – A. Pathuis
Sport en recreatie – Vacant

Het PBO is te bereiken via het contactformulier op de pagina contact.

Datum 4 oktober 2021 Arjan Nijmeijer


-advertenties-