Direct naar de inhoud.

PBO

De Mediawet schrijft voor dat lokale streekomroepen een representatief orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt. Dit Programma Bepalend Orgaan (PBO) is, naast het bestuur en de programmaraad, een afzonderlijk orgaan binnen de streekomroep. Het PBO stelt het media-aanbodbeleid vast en controleert in dit kader of met de programma’s wordt voldaan aan de ICE-norm. De leden van het PBO vertegenwoordigen elk een stroming binnen de gemeente. Zo heeft het PBO een sterke binding met het publiek waar de streekomroep zich op richt.

De leden van het PBO:

Voorzitter: J.W. van de Kolk
Kunst en Cultuur: J.W. van de Kolk
Zorg en welzijn: N. Levenga
Geestelijke stroming: W. Gelling
Werkgevers: Vacature
Middenstand: Vacature
Jongeren: J. van Broekhoven
Werknemers: H. Nieland
Onderwijs: R. Roossien
Minderheden: A. Pathuis
Sport en recreatie: B. de Hoop

Documenten

Het PBO is te bereiken via het contactformulier op de pagina contact.

Datum 21 november 2023 Arjan Nijmeijer


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal