Direct naar de inhoud.

Organisatie

Bestuur
Het bestuur is belast met de leiding van de streekomroep. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter:
Henk Otter – voorzitter@rtveen.nl
Vice-voorzitter:
Francis Boen
Secretaris:
Wil Luchjenbroers – secretaris@rtveen.nl
Penningmeester:
Paul Slootweg – penningmeester@rtveen.nl
Algemene bestuursleden:
Hans Bergeman
Jan van der Werf
Bert Jan Brinkman
Johnny Breider

Alle bestuursleden zijn ook te bereiken via het contactformulier op de pagina contact.

Programmaraad
De programmaraad is een afzonderlijk orgaan binnen RTV1. De programmaraad bestaat uit een afvaardiging die contact onderhoudt met de hoofdredacteur. Ze adviseert bij belangrijke beslissingen en bespreekt met de hoofdredacteur zaken die op de redactie, radio, televisie, online of in de studio’s spelen.  De hoofdredacteur is tevens de voorzitter van de programmaraad en rapporteert direct aan het bestuur. De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de inhoud en de vorm van het nieuws en de programma’s op welk medium dan ook – de reclameboodschappen uitgezonderd -, ongeacht of daadwerkelijke uitzending heeft plaatsgevonden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de toezicht op de hoofdredacteur.

De programmaraad bestaat uit de volgende leden:

Hoofdredacteur (en voorzitter programmaraad):
Jan Venema – hoofdredacteur@rtveen.nl
Coördinator Televisie:
Rutger Breider – rutger@rtveen.nl
Coördinator Radio:
Bert Jan Brinkman – radio@rtveen.nl
Hoofd Techniek:
Martin Wilkens – techniek@rtveen.nl
Studiocoördinator:
Gertjan Kamst – gertjan@rtveen.nl
Webmaster:
Martijn Prins – webmaster@rtveen.nl

De programmaraad is te bereiken via het contactformulier op de pagina contact.

PBO (Programma Bepalend Orgaan)
De Mediawet schrijft voor dat lokale streekomroepen een representatief orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt. Dit Programma Bepalend Orgaan (PBO) is, naast het bestuur en de programmaraad, een afzonderlijk orgaan binnen de streekomroep. Het PBO stelt het media-aanbodbeleid vast en controleert in dit kader of met de programma’s wordt voldaan aan de ICE-norm. De leden van het PBO vertegenwoordigen elk een stroming binnen de gemeente. Zo heeft het PBO een sterke binding met het publiek waar de streekomroep zich op richt.

De leden van het PBO:

Voorzitter: J.W. van de Kolk
Kunst en Cultuur: J.W. van de Kolk
Zorg en welzijn: N. Levenga
Geestelijke stroming: W. Gelling
Werkgevers: Vacature
Jongeren: J. van Broekhoven
Middenstand: A. Wagenaar
Werknemers: H. Nieland
Onderwijs: R. Roossien
Werknemers: A. Pathuis
Sport en recreatie: B. de Hoop

Het PBO is te bereiken via het contactformulier op de pagina contact.

Redactie
Tot de redactie behoren degenen die als journalist door de streekomroep zijn aangesteld en onder directe verantwoordelijkheid van de hoofdredacteur functioneren.

Hoofdredacteur:
Jan Venema – hoofdredacteur@rtveen.nl
Redacteuren:
Malou Vos
Jelmer Wijnstra
Hielke Bosch
Marc Dol
Rutger Breider
Hemmo Kuiper
Harrie Schutte
Emiel Veerbeek

De redactie is te bereiken via het contactformulier op de pagina contact.

Datum 15 juli 2023 Arjan Nijmeijer


-advertenties-