Direct naar de inhoud.

Organisatie

Bestuur
Het bestuur is belast met de leiding van de streekomroep. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter:
Francis Boen – voorzitter@rtveen.nl
Secretaris:
Wil Luchjenbroers – secretaris@rtveen.nl
Penningmeester:
Paul Slootweg – penningmeester@rtveen.nl

Alle bestuursleden zijn ook te bereiken via het contactformulier op de pagina contact.

Programmaraad
De programmaraad is een afzonderlijk orgaan binnen RTV1. De programmaraad bestaat uit een afvaardiging die contact onderhoudt met de hoofdredacteur. Ze adviseert bij belangrijke beslissingen en bespreekt met de hoofdredacteur zaken die op de redactie, radio, televisie, online of in de studio’s spelen.  De hoofdredacteur is tevens de voorzitter van de programmaraad en rapporteert direct aan het bestuur. De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de inhoud en de vorm van het nieuws en de programma’s op welk medium dan ook – de reclameboodschappen uitgezonderd -, ongeacht of daadwerkelijke uitzending heeft plaatsgevonden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de toezicht op de hoofdredacteur.

De programmaraad bestaat uit de volgende leden:

Eindredacteur (en voorzitter programmaraad):
Jelmer Wijnstra
Coördinator Televisie:
Rutger Breider
Coördinator Radio:
Bert Jan Brinkman
Hoofd Techniek:
Martin Wilkens
Studiocoördinator:
Gertjan Kamst
Webmaster:
Martijn Prins

De programmaraad is te bereiken via het contactformulier op de pagina contact.

PBO (Programma Bepalend Orgaan)
De Mediawet schrijft voor dat lokale streekomroepen een representatief orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt. Dit Programma Bepalend Orgaan (PBO) is, naast het bestuur en de programmaraad, een afzonderlijk orgaan binnen de streekomroep. Het PBO stelt het media-aanbodbeleid vast en controleert in dit kader of met de programma’s wordt voldaan aan de ICE-norm. De leden van het PBO vertegenwoordigen elk een stroming binnen de gemeente. Zo heeft het PBO een sterke binding met het publiek waar de streekomroep zich op richt.

De leden van het PBO:

Voorzitter: J.W. van de Kolk
Kunst en Cultuur: J.W. van de Kolk
Zorg en welzijn: N. Levenga
Geestelijke stroming: W. Gelling
Werkgevers: Vacature
Middenstand: Vacature
Jongeren: J. van Broekhoven
Werknemers: H. Nieland
Onderwijs: R. Roossien
Minderheden: A. Pathuis
Sport en recreatie: B. de Hoop

Het PBO is te bereiken via het contactformulier op de pagina contact.

Redactie
Tot de redactie behoren degenen die als journalist door de streekomroep zijn aangesteld en onder directe verantwoordelijkheid van de hoofdredacteur functioneren.

Eindredacteur:
Jelmer Wijnstra
Redacteuren:
Larou de Jong
Rianne Denissen
Hielke Bosch
Rutger Breider
Emiel Veerbeek
Harrie Schutte
Fotoredactie:
Hemmo Kuiper
Anno Kruize

De redactie is te bereiken via het contactformulier op de pagina contact.

Datum 13 februari 2024 Arjan Nijmeijer


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal