Organisatie


Bestuur

Het bestuur is belast met de leiding van de streekomroep. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:

 • Onafhankelijk vooorzitter:
  Henk Otter – voorzitter@rtveen.nl
 • Vicevoorzitter:
  Roel Withaar – voorzitter@rtveen.nl
 • Secretaris:
  Anja van Boven – secretaris@rtveen.nl
 • Penningmeester:
  Andre Folkers – penningmeester@rtveen.nl
 • Algemeen bestuurslid:
  Dick van der Veen
 • Bestuurs- en communicatieadviseur (geen volwaardig bestuurslid):
  Christiaan van Aken – communicatie@rtveen.nl

Het bestuur is te bereiken via het contactformulier op de pagina contact.


Programmaraad

De programmaraad is een afzonderlijk orgaan binnen RTV1. De programmaraad bestaat uit een afvaardiging die contact onderhoudt met de hoofdredacteur. Ze adviseert bij belangrijke beslissingen en bespreekt met de hoofdredacteur zaken die op de redactie, radio, televisie, online of in de studio’s spelen.  De hoofdredacteur is tevens de voorzitter van de programmaraad en rapporteert direct aan het bestuur. De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de inhoud en de vorm van het nieuws en de programma’s op welk medium dan ook – de reclameboodschappen uitgezonderd -, ongeacht of daadwerkelijke uitzending heeft plaatsgevonden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de toezicht op de hoofdredacteur.

De programmaraad bestaat uit de volgende leden:

 • Hoofdredacteur (en voorzitter programmaraad):
  Jan Venema – hoofdredacteur@rtveen.nl
 • Coördinator TV:
  Rutger Breider – rutger@rtveen.nl
 • Coördinator Radio:
  Robert Erven – radio@rtveen.nl
 • Community Manager:
  Christiaan van Aken – community@rtveen.nl
 • Hoofd Techniek:
  Martin Wilkens – techniek@rtveen.nl
 • Studiocoördinator:
  Gertjan Kamst – gertjan@rtveen.nl

De programmaraad is te bereiken via het contactformulier op de pagina contact.


Redactie

Tot de redactie behoren degenen die als journalist door de streekomroep zijn aangesteld en onder directe verantwoordelijkheid van de hoofdredacteur functioneren.

 • Hoofdredacteur:
  Jan Venema – hoofdredacteur@rtveen.nl
 • Redacteuren:
  Ariënne Dozeman
  Jelmer Wijnstra
  Hielke Bosch
  Marc Dol
  Rutger Breider
 • Reporters:
  Alana Bosman
  Iwona Wieuioruka

De redactie is te bereiken via het contactformulier op de pagina contact.


Organigram