Organisatie


Bestuur

Het bestuur is belast met de leiding van de streekomroep. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:

 • Voorzitter:
  Henk Otter – voorzitter@rtveen.nl
 • Secretaris:
  Iwona Wiewiórowska
 • Penningmeester:
  Vacant – tijdelijk Henk Otter
 • Algemene bestuursleden:
  Bert Jan Brinkman – brinkman@rtveen.nl
  Johnny Breider

Het bestuur is te bereiken via het contactformulier op de pagina contact.


Programmaraad

De programmaraad is een afzonderlijk orgaan binnen RTV1. De programmaraad bestaat uit een afvaardiging die contact onderhoudt met de hoofdredacteur. Ze adviseert bij belangrijke beslissingen en bespreekt met de hoofdredacteur zaken die op de redactie, radio, televisie, online of in de studio’s spelen.  De hoofdredacteur is tevens de voorzitter van de programmaraad en rapporteert direct aan het bestuur. De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de inhoud en de vorm van het nieuws en de programma’s op welk medium dan ook – de reclameboodschappen uitgezonderd -, ongeacht of daadwerkelijke uitzending heeft plaatsgevonden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de toezicht op de hoofdredacteur.

De programmaraad bestaat uit de volgende leden:

 • Hoofdredacteur (en voorzitter programmaraad):
  Jan Venema – hoofdredacteur@rtveen.nl
 • Coördinator TV:
  Rutger Breider – rutger@rtveen.nl
 • Coördinator Radio:
  Robert Erven – radio@rtveen.nl
 • Hoofd Techniek:
  Martin Wilkens – techniek@rtveen.nl
 • Studiocoördinator:
  Gertjan Kamst – gertjan@rtveen.nl

De programmaraad is te bereiken via het contactformulier op de pagina contact.


Redactie

Tot de redactie behoren degenen die als journalist door de streekomroep zijn aangesteld en onder directe verantwoordelijkheid van de hoofdredacteur functioneren.

 • Hoofdredacteur:
  Jan Venema – hoofdredacteur@rtveen.nl
 • Redacteuren:
  Ariënne Dozeman
  Jelmer Wijnstra
  Hielke Bosch
  Marc Dol
  Rutger Breider
 • Reporters:
  Alana Bosman
  Iwona Wieuioruka

De redactie is te bereiken via het contactformulier op de pagina contact.


Klachten

De klachtenprocedure van Stichting Streekomroep Radio Televisie Veenkoloniën (RTV1) bestaat uit 7 stappen.

 

1. Klachten kunt u op een eenvoudige manier indienen.

U gebruikt hiervoor het contactformulier op onze website. Bij “Bericht bestemd voor de afdeling:” selecteert u klacht.

Ook kunt u een mail sturen naar klachten@rtveen.nl of telefonisch contact opnemen via 0599-615557.

Tenslotte kunt u een klacht per post sturen naar:

Stichting Streekomroep Radio Televisie Veenkoloniën RTV1
T.a.v. Klachten
Geert Teisplein 2A
9501 VL Stadskanaal

2. De omroep beschikt over een vast aanspreekpunt voor klachten.

Uw mail via klachten@rtveen.nl wordt behandeld door H. Otter. Wanneer u contact opneemt met de omroep kunt u ook naar deze persoon vragen. Mocht hij niet aanwezig zijn dan neemt een van de collega’s uw klacht op en zorgt deze ervoor dat uw klacht bij de juiste persoon terecht komt.

3. Uw klacht wordt schriftelijk vastgelegd in een klachtenformulier.

Om een klacht goed te kunnen verhelpen is het van essentieel belang dat alle gegevens rond de klacht correct worden vastgelegd. We gebruiken deze informatie ook voor het verbeteren van ons (programma-)aanbod en de bedrijfsvoering. Met het oog op de AVG-wetgeving worden de persoonsgegevens alleen bewaard zolang de klacht in behandeling is.

4. De omroep reageert binnen 5 werkdagen op een klacht of bevestigt de ontvangst.

In een aantal gevallen kan een klacht wellicht snel worden verholpen. Bijvoorbeeld het corrigeren van een typefout of onvolledigheid in een nieuwsbericht. Wanneer een dergelijke klacht binnenkomt dan voeren wij de correctie uit en ontvangt u hier een bevestiging van.

Indien het oplossen of beantwoorden langer duurt dan 5 werkdagen dan stuurt de omroep in ieder geval een ontvangstbevestiging met nadere informatie over de klachtenprocedure.

5. Uw klacht wordt geanalyseerd en geëvalueerd, zodat de oorzaak van de klacht wordt achterhaald.

Er dient te worden onderzocht hoe de omstandigheid waarop de klacht betrekking heeft kon ontstaan. Ook moet er een uitspraak worden gedaan op de vraag of de klacht valide is. In een aantal gevallen is het denkbaar dat het een journalistieke en/of creatieve keuze betreft die niet overeenkomt met uw voorkeur. Bij de terugkoppeling (stap 7) zullen wij u onze beslissing toelichten.

6. Op basis van de analyse en evaluatie wordt zo nodig een

 • corrigerende maatregel genomen om de klacht op te lossen;
 • preventieve maatregel genomen ter voorkoming (van herhaling).

Wanneer uw klacht terecht is dan zal de omroep er alles aan doen om een corrigerende maatregel te treffen, of in ieder geval een preventieve maatregel ter voorkoming van herhaling.

7. Wanneer er naar aanleiding van een klacht een corrigerende of preventieve maatregel is genomen dan informeren wij u hierover.

Wij informeren u ook wanneer er geen corrigerende of preventieve maatregel kan worden genomen.