ANBI

RTV1 is aangemerkt als een ANBI, een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. De ANBI-status wordt alleen verstrekt als een instelling zich voor minstens 90% procent inzet voor het algemeen nut, bij RTV1 geldt dat we ons geheel inzetten voor het algemene nut. Het feit dat RTV1 aangemerkt is als ANBI, geeft bepaalde fiscale voordelen bij het verstrekken van een gift aan de organisatie.

Naam van de instelling Stichting Streekomroep Radio Televisie Veenkoloniën
Kamer van Koophandel 02086156
RSIN 814338793
Postadres Postbus 12
9500 AA Stadskanaal
Bezoekadres Geert Teisplein 2A
9501 VL Stadskanaal
Doelstelling RTV1 is de publieke streekomroep voor de gemeente Stadskanaal, Veendam en in de toekomst ook voor de gemeente Borger-Odoorn. RTV1 maakt en plaatst content dat interessant is voor het Veenkoloniale gebied en Oost-Drenthe en bereikt hiermee ruim 110.000 inwoners via radio, televisie en online.
Beloningsbeleid Er worden geen beloningen verstrekt aan zowel de bestuurders als vrijwilligers.
Bestuursleden Onafhankelijk voorzitter: H. Otter
Vicevoorzitter: R. Withaar
Secretaris: A. van Boven
Penningmeester: A. Folkers
Bestuurslid: D. van der Veen