Direct naar de inhoud.

Vereniging ‘Parels in het Veen’ opgericht

Prachtig Veenkoloniën (archieffoto – BJ Brinkman)

STADSKANAAL – Bijna twee jaar geleden namen twee oud burgemeesters, Trientsje Slagman en Jur Stavast het initiatief om “bezitters van erfgoed in de Drentse en Groningse Veenkoloniën” met elkaar in contact te brengen. Vorige week hebben drie inwoners van dit gebied de Vereniging Parels in het Veen opgericht. In de aanloop is er regelmatig overleg en afstemming geweest met vertegenwoordigers van de Historische Vereniging Nieuw Buinen, Glasverzameling Brands, het Keramisch Museum Goedewagen, Museum Musica, Philipsmuseum, de STAR, Stelmakerij Wever , stichting Jatrie en het Streekhistorisch Centrum.

Adviseurs

De oprichting van deze vereniging is begeleid door adviseurs van de Koninklijke Heidemij: Johan Dijk, Lione DuPied en Marlon Busstra. De oprichting van deze vereniging is bijzonder. Voorzitter Jan Haikens; “De geschiedenis van het Veenkoloniale gebied gelegen aan beide kanten van de Semslinie verbindt beide provincies en de grensgemeenten”. Secretaris Helen Kaemink, “Met behulp van deze vereniging willen we de samenwerking tussen verschillende Erfgoedpartners bevorderen. Dat kan op zeer veel terreinen. Het afgelopen jaar heeft een studente van de Hanzehogeschool, Shirley Viswat, een rapport geschreven over de mogelijkheden met nieuwe media om deze samenwerking te versterken”. Penningmeester Jaap Duit: “Middels deze vereniging gaan we nu proberen via fondsen en subsidieregelingen middelen te krijgen om deze samenwerking vorm en inhoud te geven. Zonder startkapitaal kunnen we niks.

Beleidsplan

Veenkoloniën vanuit de lucht (archieffoto)

Het bestuur gaat binnenkort aan de slag met het opstellen van een beleidsplan waarin de mogelijkheden en plannen voor samenwerking worden uitgewerkt. Dit plan zal worden voorgelegd aan een aantal potentiele leden van de vereniging. Als voorbeeld van samenwerking en nieuwe ideeën noemen de initiatief nemers de onlangs in gebruik genomen toeristische fietsroute Nieuw Buinen/Buinerveen. “Er zijn meer van dit soort routes te ontwikkelen waarbij de verschillende erfgoedverzamelingen bezocht kunnen worden”. Dat vraagt onderlinge afstemming. Een ander voorbeeld: als in 2019 de Dieverdoatsie weer vaarklaar is, willen de stichting Jatrie en de stichting Snikkevaart hun activiteiten gaan bundelen. Jan Haikens: “We willen middels deze vereniging werken aan de versterking van het toeristisch aanbod in de Veenkoloniën. Het welslagen zal afhangen van de bereidheid en het vermogen van Erfgoedpartners en ondernemers om hiermee aan de slag te gaan”.

Datum 17 juni 2018 Bert Jan Brinkman

Bewoners Handelskade organiseren rommelmarkt

Archieffoto: Rommelmarkt
Archieffoto: rommelmarkt

STADSKANAAL – Zaterdag 19 september houden de bewoners van de Handelskade een gezamenlijke rommelmarkt. Tussen 10.00 en 14.00 uur gaat er verkocht worden. Alle bewoners ruimen hun zolders, garages etc. op en verkopen hun spullen op ieder zijn eigen oprit. Dit is voor de Handelskade de afsluiting voor het 250\400 jarig bestaan van Stadskanaal/Semslinie. Er wordt die dag afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. De bewoners  zijn inmiddels begonnen met het leuke initiatief om de kade te versieren met vlaggen.

[ingezonden]

Datum 23 augustus 2015 Bert Jan Brinkman

Semslinie Express op 1 en 2 augustus naar Musselkanaal

 

S-Express
S-Express: Veendam – Stadskanaal/Musselkanaal

MUSSELKANAAL – In de gemeente Stadskanaal worden dit jaar twee belangrijke historische feiten gevierd: het 250-jarig bestaan van Het Stadskanaal en tegelijkertijd het 400-jarig bestaan van de grens tussen Groningen en Drenthe, genaamd de Semslinie. In het kader hiervan vindt in het eerste weekend van augustus MusSAILkanaal plaats met 2 kilometer aan historische schepen, demonstraties van schippers, een nautische markt en nog veel meer.

 

Flyer_A5

Spurt

Semslinie Express naar Musselkanaal: 1 en 2 augustus.
Arriva en Museumspoorlijn STAR organiseren op 1 en 2 augustus een unieke mogelijkheid om dit evenement per trein te bezoeken. Op beide dagen rijdt de Semslinie Express, een Arriva-trein van Groningen, via Veendam en Stadskanaal, twee keer per dag naar Musselkanaal en weer terug.
Een dagkaart voor deze speciale treinrit koopt u al voor slechts € 15,-.

Bekijk dienstregeling en plan alvast uw reis

Koop Dagkaart

Voorwaarden gebruik e-ticket

 • De dagkaart (e- ticket) is geldig voor  twee volwassen en twee kinderen tot en met 11 jaar.
 • De dagkaart is geldig voor  twee volwassen en twee kinderen tot en met 11 jaar.Te gebruiken op het Arriva traject Groningen-Veendam-Stadskanaal en de hele dag onbeperkt geldig in de treinen van de gepubliceerde Semslinie dienstregeling.
 • Ook te gebruiken in de historische treinen van de STAR tussen Veendam en Musselkanaal.
Datum 25 juli 2015 Bert Jan Brinkman

De Semslinie kanotocht

250 jaar stadskanaal en 400 jaar semslinieBAREVELD – In 1615 bepaalt Jan Sems, dwars door het onbegaanbare moerassige hoogveen, de grens tussen Drenthe en Groningen: de Semslinie. T.b.v. de afvoer van de turf uit de Veenkoloniën wordt in 1765 begonnen met het graven van het Stads-Musselkanaal: de vaarverbinding tussen Bareveld en Ter Apel. In het herdenkingsjaar 2015 worden tal van activiteiten georganiseerd.

De Kanovereniging Stadskanaal e.o. (KVSO) gaat door dit kanaal een kanotocht organiseren. Op zaterdag 20 juni gaat deze tocht voor kanovaarders om 9.00 uur van start. Het vertrek is in Bareveld vanaf het terrein van het bedrijf “Watersportcentrum- Vertrouwen” gelegen aan de Bareveldkade 16 9648 GX te Wildervank (Gr).

Komende vanuit Assen of Veendam volgt men de A33 tot aan de afslag Bareveld – Wildervank- Stadskanaal. Het bedrijfsterrein biedt voldoende parkeermogelijkheden voor auto’s en materiaalwagens.

De finish is bijna 30 kilometer verder gepland in het centrum van Ter Apel. Tijdens de tocht zijn er, om te pauzeren, uitstekende uitstapmogelijkheden in het centrum van zowel Stadskanaal als Musselkanaal. Onderweg passeren de deelnemers maar liefst zes sluizen welke worden bediend door de sluismeesters van het SW-bedrijf Wedeka. Op één na vormen de bruggen geen barrière. Voor brugbediening wordt gezorgd.

De organisatie regelt vervoer vanaf de finish naar het startpunt. Het materiaal zal bij het eindpunt in Ter Apel door leden van de KVSO (Kanovereniging Stadskanaal e.o.) worden bewaakt. Inschrijving is mogelijk via: jaapduit@ziggo.nl of info@kvso.nl. Het inschrijfgeld bedraagt € 5.00 p/p en kan worden voldaan op Raborekening t.n.v KVSO IBAN: NL95 RABO 0102 0600 96 onder vermelding van naam en woonplaats.

Datum 19 juni 2015 Bert Jan Brinkman

Kerken in het kader van 250\400: “Stromend water”

stromend waterSTADSKANAAL – Met het graven van het Stadskanaal, kwamen in de Veenkoloniën niet alleen veenarbeiders, schippers, kooplui enz., maar ook evangelisten en predikanten. Zij verkondigden het evangelie aan de mensen die geen gemakkelijk bestaan hadden in het veen in allerlei cafés en logementen. De troost en hoop die dit goede nieuws bracht zorgde er voor dat er verschillende groepen gelovigen ontstonden. In de loop van de tijd werden er steeds meer kleine kerken en evangelisaties gebouwd. Veel arbeiders die uit andere streken hier kwamen, brachten hun eigen kerkelijke achtergrond mee, zodat langs het kanaal ook op kerkelijk gebied vanaf het begin al een bonte veelkleurigheid bestond. De oudste kerk ligt aan het begin van de ontginning aan de noordkant: de hervormde kerk in Kiel-Windeweer van 1755. Later kwamen in Stadskanaal de hervormden in 1833, de gereformeerden in 1845, in 1848 de katholieken, in 1851 de doopsgezinden, in 1860 de synagoge, in 1867 de baptisten, in 1875 de lutheranen.

 
Naarmate de kerkelijke gemeenten groeiden, werden de kleine kerkgebouwen vervangen door grotere. Later kwamen daar nog bij: het Leger des Heils, de christelijk gereformeerde kerk, gereformeerd vrijgemaakte kerk, pinkstergemeente, vergadering der gelovigen, de nieuw-apostolische kerk en evangelische gemeenten. Een breder aanbod van de verschillende kerkgenootschappen vind je bijna nergens!
Maar ook verder naar het zuiden werden verschillende kerken gebouwd: in Musselkanaal werd de katholieke kerk in 1905 gebouwd, de katholieke kerk op Zandberg in 1843, de katholieke kerk in Ter Apel in 1860. En natuurlijk vind je daar ook weer gereformeerde, hervormde, protestantse en baptisten kerken. Ook aan de Drentse kant van de Semslinie werden kerken gebouwd, zoals in Nieuw-Buinen het leger des heils en de baptisten gemeente. En al die tijd dat er in de Veenkoloniën gegraven, geleefd en geloofd werd stond daar in Ter Apel al sinds 1465 het klooster.. Dit jaar dus ook al 550 jaar oud.

Nostalgisch Stadskanaal ( www.250/400.nl
Nostalgisch Stadskanaal www.250/400.nl

In totaal hebben er meer dan zeventig kerkelijke gebouwen en gebouwtjes langs het Stadskanaal en de Semslinie gestaan. Net als veel middenstanders zijn ook veel kleine kerkjes en evangelisaties verdwenen. Van die gebouwtjes rest nog wat fotomateriaal en diverse (vaak boeiende!) verhalen.

Verschillende actieve kerken die anno 2015 langs het Stadskanaal staan willen gedurende dit jubileumjaar naast hun zondagse bijeenkomsten ook op een aantal zaterdagen de deuren wijd open zetten. Speciaal in het kader van dit jubileumjaar bent u, ben jij, van harte uitgenodigd om eens een bezoek te brengen aan al die diverse levende en actieve groepen om te zien wat hen bewoog en beweegt.

Elke kerk biedt een ander programma aan. Waar kunt u zoal aan denken? Sommige kerken bieden de hele dag door live-kerk-muziek, anderen richten een expositie in, oude voorwerpen zullen te zien zijn, een high-tea, de mogelijkheid trouwjurken of doopjurken te bewonderen, etc. etc. Uiteraard is de geschiedenis van elke kerk te zien of te lezen.

Wanneer ?
Op de derde zaterdag in de maanden april tot en met oktober van 11:00 uur tot 16:00 uur, zijn diverse kerken open. Wélke kerken open zijn kunt u lezen op de website van 250\400 en ook op die van de diverse kerkgenootschappen. Ook komt er in de huis-aan-huis kranten elke maand een overzicht met de aangeboden activiteiten.

Als kerken willen wij graag laten zien, dat er uiteindelijk maar één boodschap is. Die éne boodschap komt terug in het overkoepelende thema. Dat thema is “stromend water”. Langs de oude Semslinie stroomt dat éne kanaal. Stromend water zoekt zijn loop vaak uiteindelijk in diverse beddingen. Zo heeft het evangelie ook hier zijn loop gevonden in allerlei tradities. Al die tradities weerspiegelen de onderlinge verschillen tussen mensen. Sommige mensen houden van uitbundig en extravert, anderen houden van klassiek en ingetogen. De éne groep legt de nadruk op dít aspect en een andere groep legt de nadruk op dát aspect. Al die stromingen staan in verbinding met dat éne kanaal, die éne stroom water. Christus beloofde Zelf het levende water te zijn. Als mensen die Christus willen volgen in het dienen van de naaste hopen wij dat het water steeds weer dóór stroomt, naar ieder die dorst heeft. U bent van harte welkom om te zien wat dat stromende water rondom het kanaal allemaal teweeg heeft gebracht en nóg brengt.

Datum 28 april 2015 Bert Jan Brinkman

Bevrijdingsloop langs het Stadskanaal op 5 mei

‘Vier de vrijheid langs het kanaal’
‘Vier de vrijheid langs het kanaal’

STADSKANAAL – Dit jaar is het precies 70 jaar geleden dat er een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. In 2015 is het bovendien 400 jaar geleden dat de Semslinie, de grens tussen de provincies Groningen en Drenthe, werd uitgezet. Én het is 250 jaar geleden dat een begin gemaakt werd met het graven van het Stadskanaal. Daarmee vallen in de Kanaalstreek dus drie bijzondere jubilea samen die met verschillende evenementen gevierd worden. Hardloopvereniging Runners Stadskanaal levert een sportieve bijdrage met de Bevrijdingsloop langs het Stadskanaal die op 5 mei a.s. plaatsvindt.

Startpunten Ter Apel en Bareveld

Elk jaar nemen verenigingen uit het hele land deel aan de nationale Bevrijdingsloop vanuit Wageningen. Tijdens een estafetteloop nemen zij het bevrijdingsvuur mee naar hun eigen gemeenten. Lopers van Runners Stadskanaal brengen het bevrijdingsvuur dit jaar naar het klooster in Ter Apel. Hier wordt rond 17.00 uur met een officiële ceremonie het bevrijdingsvuur ontstoken. In Bareveld gebeurt dit bij het K.J de Vrieze monument om ongeveer 18.00 uur. Dit is tevens de start van de Bevrijdingsloop langs het Stadskanaal vanaf Ter Apel en Bareveld naar het gemeentehuis in Stadskanaal. Beide groepen komen hier tegen 20.00 uur aan voor het feestelijk ontsteken van het grote bevrijdingsvuur. Aansluitend vindt een spetterend optreden plaats van DJ Ruben Molina.

Ontsteken bevrijdingsvuren langs het Stadskanaal

Ook onderweg wordt het bevrijdingsvuur ontstoken: op locaties die te maken hebben met de geschiedenis van de Kanaalstreek, op plekken waar we stilstaan bij de Tweede Wereldoorlog en bij punten waar ‘Stolpersteine’ zijn geplaatst.

Vanaf Ter Apel zijn de verwachte tijden:

 • Kettinghuis Ter Apel (afslag Nieuw-Weerdinge)     17.30 uur
 • Ter Apelkanaal buurthuis (de Palm)       18.00 uur
 • Musselkanaal oorlogsmonument bij de IJzeren Klap  18.30 uur
 • Musselkanaal Sluisstraat 67           19.00 uur
 • Stadskanaal watertoren                  19.30 uur
 • Stadskanaal gemeentehuis             20.00 uur

Vanaf Bareveld:

 • Stadskanaal 1e sluis                             18.30 uur
 • Stadskanaal Scheepswerfstraat 51      19.00 uur
 • Stadskanaal Handelsstraat 43              19.30 uur
 • Stadskanaal gemeentehuis                  20.00 uur

Doe mee en vier de vrijheid langs het kanaal!

Iedereen mag meedoen aan deze bijzondere bevrijdingsloop onder het motto: ‘Vier de vrijheid langs het kanaal’. Er wordt in een laag tempo gelopen om ook minder ervaren hardlopers de gelegenheid te geven mee te lopen. Men kan gewoon op elk punt ‘instappen’ of stoppen. Het is ook mogelijk om het traject op de fiets af te leggen. Inschrijven voor de Bevrijdingsloop langs het Stadskanaal is niet nodig.

Voor meer informatie en contact: www.runnersstadskanaal.nl of ga naar de Facebookpagina van Runners Stadskanaal.

Datum 25 april 2015 Bert Jan Brinkman

Kirsten Wild wint de Semslinie etappe Energiewacht Tour

Energiewacht Toer Semslinie etappe (f: Marc Dol / RTVS)
Energiewacht Toer Semslinie etappe (f: Marc Dol / RTVS)

STADSKANAAL – Kirsten Wild heeft zaterdag 11 april de derde etappe van de Energiewacht Tour gewonnen in Stadskanaal . Wielrenster Kirsten van Hitec was in de sprint de snelste van een kopgroep van acht vrouwen. Lucinda Brand, die vrijdag won in Zuidhorn, werd tweede. De derde plaats was voor Lisa Brennauer uit Duitsland. De wereldkampioene tijdrijden neemt hiermee de leiderstrui over van haar ploeggenote Barbara Guarischi. Janneke Ensing uit Gieten was de beste Drentse. Zij eindigde in de tweede groep op de veertiende plaats. Ondanks het regenachtige weer was Stadskanaal uitgelopen en was er veel publiek bij de finish.

Energiewacht Tour live via Podium TV
Energiewacht Tour live via Podium TV

De Semslinie Omloop werd verreden rondom Stadskanaal en Musselkanaal. De rensters reden eerst twee keer een omloop van 56 kilometer om vervolgens een plaatselijke ronde van zes kilometer te rijden. Daarmee hadden ze aan het einde van de dag 118 kilometer gereden. Vandaag rijden de vrouwen de slot- etappe over 105 kilometer op het Duitse eiland Borkum.

Zie ook de volledige reportage van Ronny Wiekenkamp op Regio-Events
Zie de volledige reportage van Ronny Wiekenkamp op Regio-Events
Datum 12 april 2015 Bert Jan Brinkman

Landmeters in het Streekhistorisch Centrum

4202.landmeters.vledderveen.1910STADSKANAAL – Op zondagmiddag 29 maart vindt in het Streekhistorisch Centrum te Stadskanaal een landmetersmiddag plaats die stilstaat bij het werk van Johan Sems, de landmeter die in opdracht van graaf Willem Lodewijk de grens tussen de ruziemakende Drentse en Westerwoldse boeren moest uitzetten. Egbert Brink, medewerker collecties van het Drents Archief, zal in zijn presentatie ingaan op de getekende cartografische nalatenschap van de navolgers van Jan Sems, de landmeters/kaartmakers in de periode van ca. 1600 tot 1800. Hoe werkten ze en wat maakten ze? Daarnaast is deze middag de tentoonstelling ‘Kolonisten aan het Kanaal, 10 schilderijen van Geert Schreuder’ te zien die de gebeurtenissen in de ontwikkeling van de streek in beeld brengen. De schilderijen worden aangevuld met de belangrijkste archiefstukken uit deze geschiedenis uit de collectie van RHC de Groninger Archieven.

250\400
In 2015 is het 400 jaar geleden dat de eerste aanzet werd gegeven tot het trekken van een scheidslijn tussen de huidige provincies Groningen en Drenthe. Landmeters Jan Sems en Jan de la Haye trokken in 1615 een rechte lijn tussen de stad Groningen en Ter Apel, die de Semslinie werd genoemd. 150 jaar later zou de Semslinie de basis zijn waarlangs het Stadskanaal werd gegraven De Stad Groningen besloot in 1767 tot de aanleg van het kanaal, waarmee ze kansen zag om veel geld te verdienen aan de turfwinning in dit nog onontgonnen gebied. [ Voor meer informatie: www.250400.nl. Reserveren kan via tel. 0599-612649 (tijdens kantooruren) of info@streekhistorischcentrum.nl ].

Bij de foto: Landmeters in Vlederveen, ca. 1910, collectie Streekhistorisch Centrum Stadskanaal.

Tijd: aanvang 14.30 uur, zaal open om 14.00 uur
Plaats: Streekhistorisch Centrum, Ceresstraat 2 (naast de watertoren) te Stadskanaal;
Entree: € 4,00 per persoon ; donateurs € 2,50
Informatie en reserveren: tel. 0599-612649 (tijdens kantooruren)/ info@streekhistorischcentrum.nl

Datum 23 maart 2015 Bert Jan Brinkman

Kolonisten aan het kanaal, 10 schilderijen van Geert Schreuder

4 Kanaalgraven 2014-03-18STADSKANAAL – Vanaf 24 maart is in het Streekhistorisch Centrum een tentoonstelling te zien die in het teken staat van het 400-jarig bestaan van de Semslinie en het 250-jarig bestaan van het Stadskanaal. Beeldend kunstenaar Geert Schreuder uit Onstwedde, geboren en opgegroeid aan het Stadskanaal, kreeg van de Stichting 250\400 de opdracht de meest karakteristieke momenten uit de ontwikkeling van de Kanaalstreek in beeld te brengen. De opdracht resulteerde na een jaar van onderzoek, schetsen en overleg in tien panelen die globaal de periode tussen 1615 en 1910 beslaan. Ze hebben als overeenkomst dat op elk schilderij de mensen centraal staan die het gebied gevormd hebben tot wat het nu is: de mannen die meter voor meter het Stadskanaal uitgroeven, hele gezinnen die werkten in het veen om de landerijen te ontginnen en vervolgens hebben bebouwd.

Speciaal voor deze gelegenheid stelde RHC de Groninger Archieven enkele bijzondere documenten beschikbaar die de ontstaansgeschiedenis illustreren. Zo zal de originele kaart uit 1615 met de grens die door Jan Sems getekend werd, te zien zijn evenals een uittreksel uit de ‘secrete Raadsresolutiën’ waarmee de burgemeesters van de stad Groningen op 11 februari 1765 besloten tot ‘het graven van een Nieuw Canaal in de boven Wildervank om de Veenen aldaar enz. aen de Sneede te brengen’. Vanwege de kwetsbaarheid van de stukken zullen deze tijdens de duur van de tentoonstelling een paar keer worden omgewisseld.

Bij de tentoonstelling verschijnt een gelijknamig boekje  waarin  alle schilderijen zijn opgenomen en waarbij Harm van der Veen steeds een bijbehorend verhaal verzorgde. Voor het onderwijs worden er speciale opdrachten bij de tentoonstelling gemaakt. De expositie zal gedurende het jubileumjaar nog geruime tijd te bezichtigen zijn. Zie voor de openingstijden www.streekhistorischcentrum.nl . Het boek ‘Kolonisten aan het Kanaal, 10 schilderijen van Geert Schreuder, 10 verhalen van Harm van der Veen’ is in het SHC te koop voor € 9,95.

[ Foto: ‘Kerels met Knoesten’ door Geert Schreuder, acryl op paneel ]

Datum 13 maart 2015 Bert Jan Brinkman

Semslinietocht voor kanovaarders

Kanovaren in de Kanaalstreek
Kanovaren in de Kanaalstreek – (f: KVSO)

STADSKANAAL – In 1615 werd de grens, de Semslinie, tussen Drenthe en Groningen bepaald en in 1765 ging de eerste schop de grond in om het Stads-Musselkanaal tussen Bareveld en Ter Apel te graven. Dit kanaal werd de motor voor de sociaal en economische ontwikkeling van de Veenkoloniën. Voor die jubilea – 400 jaar Semslinie en 250 jaar het Stadskanaal – hebben er gedurende dit hele jaar allerlei festiviteiten plaats. Voor een van die festiviteiten neemt Kanovereniging Stadskanaal en Omstreken (KVSO) de organisatie op zich.

Op zaterdag 20 juni staat een prestatietocht voor kanovaarders gepland. De start is in Bareveld en de finishlijn is bijna 30 kilometer verder gepland in het centrum van Ter Apel. Tijdens de tocht zijn er, om te pauzeren, goede uitstapmogelijkheden in het centrum van zowel Stadskanaal als Musselkanaal. Onderweg passeren de deelnemers maar liefst er zes sluizen, die op die dag worden bediend door de sluismeesters van de Wedeka. Op één na vormen de bruggen geen barrière, daar moet worden ’gekluund’.

Stadskanaal en deel Semslinie (f: Altjo Wubbema)
Archieffoto RTVS – Semslinie  (f: Altjo Wubbema)

“Onze doelgroep zijn ervaren kanovaarders met eigen materiaal. Om die reden schrijven wij alle kanoverenigingen die zijn aangesloten bij het Watersportverbond en de Toeristische Kanobond Nederland aan”, aldus Erlinde Jager, voorzitter van de KVSO. “De tocht wordt opgenomen in het jaarprogramma van beide bonden. De stichting 205/400 en het Watersportverbond hebben beide al een bijdrage in de kosten van het evenement toegezegd”.

“Het zou mooi zijn als een lid van het College van B&W van Vlagtwedde in Ter Apel de deelnemers een medaille wil uitreiken. Als secretaris van de KVSO stuur ik binnenkort het college een uitnodiging”, aldus Take de Haan. Het bestuur verwacht tussen de 50 en 100 deelnemers. Mocht deze Semslinietocht een succes worden, dan overweegt de KVSO er een jaarlijkse traditie van te maken. Organisator Jaap Duit tevens bestuurslid van de KVSO is van mening dat dit gebied het meer dan waard is om ook door de kleine vaarrecreant ontdekt te worden.

Datum 14 januari 2015 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal