Direct naar de inhoud.

Aa en Hunze doet onderzoek naar belangstelling voor deelauto’s

Foto: Autodelen
REGIO – De gemeente Aa en Hunze overweegt deelauto’s beschikbaar te stellen voor haar inwoners.  Een onderzoek moet het enthousiasme voor het plan in kaart brengen.

Autodelen is een systeem waarbij personen gezamenlijk van een auto of wagenpark gebruik maken. “Wij zijn erg benieuwd hoe inwoners hier in staan en of zij belangstelling hebben voor een deelauto in het dorp”, zegt wethouder Co Lambert.

11 juli

Een online enquête kan tot en met 11 juli ingevuld worden. Bij voldoende belangstelling gaat de gemeente de plannen verder uitwerken. “De mobiliteit in Nederland en ook in Aa en Hunze zal de komende jaren verder gaan verduurzamen. Mogelijk kan elektrisch deelvervoer hier een bijdrage aan leveren”, aldus Lambert.

Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente gedaan door Mobi Nederland. Dat is een noordelijk bedrijf dat in samenwerking met lokale organisaties deelauto-projecten begeleidt.

 

Bron: RTV Drenthe

Datum 15 juni 2021 Hielke Bosch

Vanaf 23 juli betaald parkeren bij ’t Gasselterveld en ’t Nije Hemelriek

Topdrukte bij Nije Hemelriek – (F: RTV1 – B J Brinkman)

GASSELTE – Als alles volgens plan verloopt, moeten bezoekers van ’t Gasselterveld en ’t Nije Hemelriek vanaf 23 juli betalen als zij hun auto in het gebied willen parkeren. Dat gaat 6 euro per dag kosten. Daarmee willen de gemeente Aa en Hunze en Staatsbosbeheer een parkeerchaos zoals afgelopen zomer voorkomen. Tijdens piekdagen worden er verkeersregelaars ingezet en is er extra parkeerruimte op een nabijgelegen grasakker. In bermen langs toegangswegen naar ’t Gasselterveld geldt een parkeerverbod. Auto’s die daar toch geparkeerd staan, kunnen worden weggesleept.

Parkeerplekken vol, toegangswegen afgesloten

Als alle beschikbare parkeerplaatsen vol zijn – vanaf 23 juli in totaal duizend – worden de toegangswegen naar ’t Gasselterveld afgesloten, zodat de wegen toegankelijk blijven voor hulpdiensten. Bezoekers kunnen van tevoren via de website hetgasselterveld.nl alvast een parkeerplek reserveren en meteen of ter plekke (met een bankpas) betalen. Het parkeerterrein, waar camera’s een oogje in het zeil houden, is van 06.00 tot 20.00 uur geopend.

Bron: RTV Drenthe

Datum 3 juni 2021 Rutger Breider

Windpark: ‘Testmolen Veenkoloniën produceert geen bromtonen’

F: RTV Drenthe

EERSTE EXLOËRMOND – De testwindmolen van windpark De Drentse Monden en Oostermoer bij 1e Exloërmond produceert geen laagfrequent geluid. Wel maakt de turbine een typisch ruisend windmolengeluid. Dat zegt geluidsdeskundige Jan van Muijlwijk. Hij deed in opdracht van de directie van het windpark onderzoek naar het geluid dat de windmolen maakt. Het windpark maakte de resultaten bekend in een nieuwsbrief.

 

 

Bron: RTV Drenthe

Datum 18 maart 2021 Rutger Breider

Gemeenten starten met nieuwe aanpak bij betalingsachterstanden

Gemeentehuis Borger-Odoorn – (F: BJ Brinkman – RTV1)

EXLOO/GIETEN – Vanaf 1 januari 2021 zijn gemeenten verplicht om inwoners vroegtijdig te helpen als er sprake is van betalingsachterstanden. Het gaat hierbij om betalingsachterstanden bij woningcorporaties, energiemaatschappijen, waterbedrijven en zorgverzekeraars. Met het project Vroegsignalering geven deze zogenaamde signaalpartners betalingsachterstanden door aan de desbetreffende gemeente, om vervolgens in een zo vroeg mogelijk stadium de hulpverlening aan mensen met financiële problemen in gang te zetten.

Samen Doen Team

De gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn geven gezamenlijk invulling aan het project Vroegsignalering met ieder hun eigen Samen Doen Team. Dit team bestaat uit professionals van verschillende organisaties. In Borger-Odoorn: stichting Sociale teams Borger-Odoorn, welzijnsorganisatie Andes en de Gemeentelijke Kredietbank. In Aa en Hunze: Impuls, Gemeentelijke Kredietbank, Attenta en Werkplein Drentsche Aa. Het team neemt contact op met mensen met een betalingsachterstand om samen naar een oplossing te zoeken. Dit gebeurt door middel van een brief, een telefoontje of een huisbezoek.

Gemeentehuis AA en Hunze in Gieten (F: Google Streetview)

Wethouder Co Lambert gemeente Aa en Hunze: “Ik ben blij dat dit project nu van start gaat en dat we samen met de gemeente Borger-Odoorn met deze nieuwe aanpak aan de slag gaan. Ik hoop dat inwoners de hulp die we bieden aannemen zodat we ergere financiële problemen kunnen voorkomen. Het Samen Doen Team heeft de juiste expertise om deze mensen direct op weg te helpen en hopelijk wat (financiële) stress weg te nemen.”

Wethouder Nynke Houwing gemeente Borger-Odoorn: “Vroegtijdige hulp bij dreigende schulden is enorm belangrijk. Het is goed dat gemeenten de helpende hand kunnen bieden in deze gevallen. En ik ben blij dat we als Drentse buurgemeenten hierin gezamenlijk optrekken met de aanpak die wij hanteren. Ik hoop dat we hiermee het aantal gezinnen dat gebruik moet maken van de schuldhulpverlening in de toekomst kunnen beperken.”

Datum 26 februari 2021 Bert Jan Brinkman

Windpark stopt overleg met OAR Aa en Hunze

GIETEN – Het windpark ‘De Drentse Monden en Oostermoer’ staakt per direct het overleg met de Omgevings Adviesraad (OAR) in Aa en Hunze. In de afgelopen twee jaar is over enkele onderwerpen constructief overleg mogelijk gebleken, maar op andere punten verliep het overleg het afgelopen jaar steeds stroever. Door o.a. de onwrikbare houding van enkelen is het thans niet meer mogelijk tot constructieve afspraken te komen, aldus een woordvoerder.

Directeur Wim Wolters heeft het standpunt van het windpark persoonlijk meegedeeld aan de voorzitter van de OAR en aan wethouder Lambert. Het windpark benadrukt altijd open te staan voor constructief overleg met omwonenden en beraadt zich op de vorm van dat overleg. De OAR is twee jaar geleden opgericht om onderling en ook met de windboeren te praten over onder meer het bouwverkeer, schaderegelingen en het gebiedsfonds.

Teleurgesteld

De komst van de windmolens in Drenthe zorgde de afgelopen jaren voor veel onrust in het Mondengebied. Volgens de windboeren verliepen de gesprekken met de OAR steeds stroever en door de houding van sommigen is redelijk overleg vanaf nu niet meer mogelijk. Wethouder Lambert geeft aan zeer teleurgesteld te zijn.

 

Datum 5 februari 2021 Bert Jan Brinkman

Veiligheid boven alles bij zoutwinning in Aa en Hunze

Gemeentehuis AA en Hunze in Gieten – (F: Google Streetview)

GIETEN – De gemeenteraad van Aa en Hunze heeft unaniem ingestemd met de aanvullingen op de zienswijze op het ontwerp-instemmingsbesluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat. De minister wil Nedmag BV de mogelijkheid geven om tot eind 2045 maximaal 3,7 miljoen ton magnesiumzout te winnen.

Het ontwerp-instemmingsbesluit lag van 11 juni tot en met 24 juli ter inzage. Binnen deze termijn konden zienswijzen worden ingediend. Daarvan maakte het college van burgemeester en wethouders al gebruik door voor de zomervakantie een zienswijze in te dienen. Onder druk van de gemeente werd daarbij met de minister afgesproken dat er na de zomervakantie een aanvulling op de zienswijze ingediend kon worden. Het college vond het van het grootste belang dat er genoeg tijd zou zijn om inwoners te horen en de gemeenteraad de gelegenheid te geven om zich ook over het instemmingsbesluit uit te spreken.

Zoutwinning door NedMag
Nedmag wint sinds 1972 magnesiumzout in de gemeente Veendam. Een deel van het grondgebied van gemeente Aa en Hunze valt echter binnen het effectgebied. De voltallige gemeenteraad wil geen verdere zoutwinning en schaart zich daarmee unaniem achter de opstelling van het college van burgemeester en wethouders richting minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat dat zoutwinbedrijf Nedmag de zoutwinning moet afbouwen.

Zienswijze
De zienswijze is op een aantal punten aangevuld. Zo dringt de gemeente er bij de minister op aan dat er vijfjaarlijkse herijkingsmomenten ingepland worden, waardoor de minister elke vijf jaar de zoutwinning onder de loep moet nemen. Ook wil de gemeente dat de minister de verantwoordelijkheid neemt voor het waarborgen van toekomstige extra kosten voor de waterhuishouding in het gebied. Daarover wil de minister nu niets in de Mijnbouwwet opnemen.

Het college vraagt om continue aandacht voor eerlijke en duidelijke schadeafhandeling die recht doet aan de zorgen en risico’s in een gebied met gas- en zoutwinning, de zogenoemde gestapelde mijnbouw. De gemeente wil een oplossing zoals in Groningen met een duidelijk loket en omgekeerde bewijslast. Alle inwoners uit het effectgebied van gas- en zoutwinning moeten ingang krijgen via het Instituut Mijnbouwschade Groningen.

Naast de inwoners
Burgemeester Hiemstra benadrukte ook tijdens de raadsvergadering dat de veiligheid van inwoners boven alles staat. Vanuit dat belang is de zienswijze geschreven. De gemeenteraad en het college scharen zich voltallig naast de inwoners. Het opstellen van de zienswijze en de aanvullingen daarop heeft plaatsgevonden in afstemming met onder andere de klankbordgroep met daarin vertegenwoordigers uit de dorpen. De zienswijze wordt nu door het college verstuurd naar minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Raadsvergadering terugkijken
De raadsvergadering was donderdagavond 27 augustus live te volgen via de website van de gemeente. Heeft u dit gemist en wilt u het graag terugkijken? Dat kan op: www.aaenhunze.nl/gemeenteraad.

Datum 31 augustus 2020 Bert Jan Brinkman

Drugslab Eext opgerold dankzij criminele chatdienst

Archieffoto: M. Dol – RTV1

EEXT – Het drugslab dat de politie op 1 mei vond in een boerderij aan de Vijzelweg in Eext, dook op in het grote landelijke politieonderzoek 26Lemont. Dat bleek vanmiddag op de eerste openbare zitting bij de rechtbank in Assen. 26Lemont draait om versleutelde chatdienst EncroChat, die de politie eerder dit jaar heeft gekraakt.

EncroChat is een berichtenservice die wordt gebruikt door criminelen om onderling te communiceren. Nadat het de politie eerder dit jaar lukte de geheime berichtenservice te kraken, kon ze vanaf 1 april tot juli dit jaar live meelezen met de onderlinge communicatie, terwijl criminelen daar geen idee van hadden.

Groot drugslab

Politieteams in heel Nederland gingen aan de slag om de grote hoeveelheid berichten door te spitten en de codetaal te ontcijferen. Naar aanleiding daarvan werden door het hele land ruim honderd verdachten aangehouden, duizenden kilo’s cocaïne en miljoenen euro’s in beslag genomen. Ook werden negentien drugslabs ontmanteld. Het speedlab in Eext was één daarvan.

Op 1 mei werd de EncroChat-informatie over het lab in Eext ontdekt. De politie ging meteen de boerderij aan de Vijzelweg observeren en deed dezelfde avond een inval. Volgens officier van justitie Jeroen Houwink werd een groot lab gevonden dat – in tegenstelling tot wat de politie eerder meldde volop in werking was.

“Er werd gekookt. We hebben meerdere ketels geschikt voor 1000 liter vloeistof aangetroffen. Volgens de landelijke team dat drugslabs ontmantelt, was dit een heel groot lab”, aldus Houwink. De speed was nog volop in productie, het eindproduct zelf was nog niet klaar.

Tuin- en taxiwerk

Bij de boerderij werden vier Brabanders opgepakt. Drie mannen van nu 20, 30 en 31 jaar uit Bergen op Zoom en een 59-jarige man uit Roosendaal. Bij de 31-jarige man werd een telefoon met toegang tot EncroChat gevonden. Volgens Houwink is de politie nog druk bezig om alle berichten over het lab in Eext te bundelen, zodat ze in het dossier kunnen.

De 59-jarige en de 20-jarige verdachten verschenen vanmiddag voor de rechter. De andere twee kozen ervoor niet te komen. De oudste verdachte heeft verklaard dat hij in opdracht van iemand de tuin bij de boerderij in Eext verzorgde en daar 400 euro voor kreeg. Hij wist niks van een drugslab, zei hij. Maar volgens de officier van justitie hebben de observerende politieagenten hem op 1 mei wel degelijk het drugslab binnen zien gaan.

De 20-jarige verdachte vertelde de rechters dat hij drie keer op en neer naar Eext is gereden om zijn medeverdachten te brengen. “Ik was gevraagd om te rijden, omdat de anderen geen rijbewijs hebben. Ik ben gebruikt en wist niks van het lab.”

Nieuw verdachte opgepakt

Tijdens de zitting vertelde officier Houwink dat “zeer recent” een vijfde verdachte is aangehouden. Die wordt, net als de andere vier, verdacht van de productie van speed. Vanwege het onderzoek wilde hij verder niks over die man kwijt. Later deze week beslist de rechter-commissaris of hij langer in voorarrest blijft.

De andere vier verdachten blijven voorlopig vastzitten, bepaalde de rechtbank aan het eind van de middag. De volgende zitting bij de rechtbank in Assen is in oktober. Houwink verwacht dat het onderzoek in de maand daarvoor wordt afgerond.

 

 

 

 

Bron: RTV Drenthe

Datum 4 augustus 2020 Hielke Bosch

Stadskanaal strengste gemeente tijdens coronamaatregelen

F: Stockfoto

REGIO – De gemeente Stadskanaal heeft de meeste boetes uitgedeeld vanwege de coronacrisis en is daardoor de strengste gemeente van de provincie Groningen. Tussen 28 maart en 23 juni zijn er 26 boetes uitgedeeld. Dat zijn er 8,2 per 10.000 inwoners. Dat blijkt uit cijfers die de Volkskrant heeft opgevraagd bij het Openbaar Ministerie.

De gemeente Veendam heeft minder boetes uitgedeeld. Daar hebben de politie en handhavers 15 boetes uitgedeeld. Dat komt neer op 5,5 boetes per 10.000 inwoners. De gemeente Borger-Odoorn heeft ook 15 boetes uitgedeeld. Het aantal boetes per 10.000 inwoners ligt in de laatst genoemde gemeente iets hoger dan in Veendam, namelijk op 5,9.

De gemeentes om ons heen hebben relatief minder boetes uitgedeeld. Zo hebben de gemeenten Aa en Hunze en Emmen 0 boetes uitgedeeld. De gemeente Westerwolde heeft er 4 uitgedeeld, wat neerkomt op 1,6 boetes per 10.000 inwoners. De gemeente Pekela heeft 1 boete minder uitgedeeld dan de gemeente Westerwolde en heeft 2,5 boetes uitgedeeld per 10.000 inwoners.

Landelijk gezien heeft de gemeente Nijmegen de meeste boetes uitgedeeld per 10.000 inwoners. Het cijfer komt in deze gemeente uit op 32,5 boetes. Het totale aantal uitgeschreven boetes was 578. De meeste boetes zijn uitgedeeld in de gemeente Rotterdam. Daar zijn 1400 boetes uitgedeeld, wat neerkomt op 21,5 boete per 10.000 inwoners.

Datum 17 juli 2020 Hielke Bosch

Grote drukte bij ’t Nije Hemelriek

Archieffoto: RTV Drenthe/Steven Stegen

GASSELTE – Door het stralende weer op Hemelvaartsdag is er grote drukte ontstaan bij de recreatieplas ’t Nije Hemelriek. De parkeerplaats bij de plas zou al helemaal vol staan. De politie roept mensen dan ook op niet meer met de auto naar het recreatiegebied te komen. Ook laat de politie weten dat er veel fietsers en wandelaars in het gebied zijn en dat het steeds drukker wordt bij het Gasselterveld.

Gebruik gezond verstand

De veiligheidsregio Drenthe (VRD) riep mensen gisteren op om vooral het gezonde verstand te blijven gebruiken met dit mooie weer. ‘Een strandje opzoeken of zwemmen kan wel, maar als het druk is maak dan een andere keuze’ aldus voorzitter van het VRD, Marco Out.

Datum 22 mei 2020 Hielke Bosch

Overeenstemming over transportroute windturbines

.
GIETEN – De gemeente Aa en Hunze en de initiatiefnemers van windpark De Drentse Monden en Oostermoer hebben overeenstemming over de transportroute voor de bouw van de windturbines die in Aa en Hunze geplaatst worden.

Afgesproken is dat de route, die o.a. via de Zwarteweg nabij Gieterveen loopt, verder wordt uitgewerkt in een transportplan. “Ik ben blij dat wij met de initiatiefnemers deze afspraak hebben kunnen maken en deze route ook de voorkeur heeft van de OmgevingsAdviesRaad (OAR). Een mooi gezamenlijk resultaat” aldus wethouder Co Lambert.

De route
Het transport voor de zeven turbines op de zgn. zuidelijke lijn loopt vanaf de N378 over de Dideldomweg en vervolgens links en rechtsaf naar de bouwlocaties. De transportroute voor de negen turbines op de zgn. noordelijke lijn loopt vanaf de Dildeldomweg in noordelijke richting verder via Zwarteweg en Bosje. Vanaf Bosje loopt de route via Langestraat, Streek en Pastoorsakker in noordelijke richting naar De Hilte.

De gekozen route wordt gebruikt voor transport via één richting. Het transport komt vanaf de N378 en verlaat de bouwlocaties weer via De Hilte naar de N33. Algemeen directeur Wim Wolters van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer is blij met het resultaat. “Goed overleg tussen partijen heeft geleid tot een route waarmee de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk wordt beperkt en die het windpark op termijn voordelen biedt.”

Transportplan
Om de route daadwerkelijk geschikt te maken als transportroute moeten de nodige aanpassingen plaatsvinden. De initiatiefnemers van het windpark en de gemeente Aa en Hunze werken dit verder uit tot een definitief transportplan. Bij deze uitwerking wordt ook de OAR betrokken.

Veiligheid borgen en overlast beperken
Volgens de planning van de initiatiefnemers wordt eind november 2019 gestart met de bouw van het windpark Oostermoer. De bouw van het windpark gaat gepaard met transportbewegingen. Dit gaat in het gebied een zekere mate van overlast geven voor omwonenden. Het is belangrijk dat deze overlast tot een minimum wordt beperkt en dat de veiligheid geborgd is.

(Ingezonden)

Datum 21 juni 2019 Redactie


-advertenties-