Direct naar de inhoud.

Royal Avebe koopt groene stroom van eigen leden

links Avebe-lid Erik Emmens en rechts CEO Avebe David Fousert (foto: Royal Avebe)

VEENDAM – Royal Avebe heeft de eerste contracten met leden gesloten voor de aankoop van certificaten voor groene stroom. Deze zogenoemde Garanties van Oorsprong zijn een bewijs van duurzaam geproduceerde elektriciteit.

Maandag tekenden David Fousert, CEO van Royal Avebe, en Avebelid Erik Emmens uit Zeijen het contract voor de aankoop van Garanties van Oorsprong (GvO’s).

Een GvO is een bewijs van duurzaam geproduceerde elektriciteit, bijvoorbeeld met zonne of
windenergie. Veel leden van Avebe hebben zonnepanelen op hun daken om hun eigen bedrijf te
verduurzamen. Als ze groene stroom overhouden kunnen ze die verkopen aan andere partijen die
daarmee hun elektriciteitsverbruik kunnen verduurzamen. Uit een enquête die Avebe vorig jaar
onder haar leden heeft gehouden kwam naar voren dat er interesse is in het verkopen van GvO’s
aan Avebe.

Een win-win situatie

Avebelid Erik Emmens: ‘Als ondernemer en als lid van Avebe ben ik blij met deze verkoop. Ik vind
het een uitdaging om als leden gezamenlijk de duurzaamheidsdoelstellingen op onze bedrijven en
die van onze coöperatie te verwezenlijken. Daarnaast houden we met de verkoop van GvO’s aan
Avebe het geld binnen de coöperatie en profiteren we er uiteindelijk allemaal van. Een winwin
situatie en hoe meer leden meedoen, hoe beter!

links Avebe-lid Erik Emmens en rechts CEO Avebe David Fousert (foto: Royal Avebe)

‘We hopen dat er meer leden volgen’

CEO David Fousert: ‘Avebe wil haar elektriciteitsverbruik verder vergroenen om te voldoen aan de doelen in onze
duurzaamheidsstrategie. We kopen al GvOs aan op de markt, maar hoe mooi is het dat we ze nu
ook van onze eigen leden betrekken? Een eerste stap is gemaakt en we hopen dat er meer leden
volgen.’

Royal Avebe is een coöperatie van ruim 2.200 akkerbouwers uit Nederland en Duitsland. De
zetmeelaardappelen van deze leden worden verwerkt tot producten op basis van aardappelzetmeel en aardappeleiwit.

Datum 21 februari 2022 Arienne Dozeman

Avebe: moeilijk jaar achter de rug

Zetmeelaardappelen rooien (foto: Ariënne Dozeman / RTV1)
REGIO – Avebe heeft een moeilijk jaar achter de rug. Buitenlandse concurrentie, lastige groeiomstandigheden en kostenstijgingen drukten op het resultaat van het aardappelzetmeelconcern. De groeiomstandigheden waren in 2020 vergeleken met voorgaande jaren erg lastig. Dat geldt niet alleen voor Nederland, maar ook voor andere Europese landen. Daar nam bovendien het areaal voor zetmeelaardappelen flink toe, aldus Avebe.

Prestatieprijs

Bij elkaar zorgde dit voor meer aanbod en daardoor een lagere prijs. Het concern spreekt van een ‘moeilijk jaar’ voor het concern maar ook voor de Avebe-boeren, die door de weersomstandigheden het zwaar hadden met de teelt.
Al met al komt Avebe uit op een prestatieprijs van 93,30, bijna drie euro minder dan vorig jaar. De prestatieprijs is eigenlijk geen prijs, zoals de naam doet vermoeden maar de optelsom van aardappelgeld, transportkosten en het bedrijfsresultaat. En is daarmee de belangrijkste financiële graadmeter van de coöperatie.

Aardappeleiwit

De prestatieprijs had nog lager uit kunnen vallen, maar door een slimme koerswijziging op zetmeelgebied werd de daling beperkt. Avebe noteert daarom voor het afgelopen boekjaar nog een winst van ruim negen miljoen euro.
De laatste jaren richt Avebe zich steeds meer op de ontwikkeling van innovatieve, plantaardige producten. Daarbij gaat het onder meer om aardappeleiwit dat dierlijk eiwit vervangt.

Besmettingen

Zoals veel andere bedrijfstakken had ook Avebe te maken met de gevolgen van de coronapandemie. Het aantal besmettingen onder medewerkers nam toe. Bovendien was het door gebrek aan transportmiddelen (containers) moeilijker om producten te vervoeren.
Verder kreeg de coöperatie te maken met stijgende prijzen voor energie, verpakkingsmateriaal, transporten en grondstoffen. Toch verwacht de directie dat een prestatieprijs van honderd euro in boekjaar 2024/2025 haalbaar is.

Dit is een bericht van RTV Noord. RTV1 en RTV Noord werken samen om de regionale berichtgeving te versterken. 

Datum 26 november 2021 Rutger Breider

Prestatieprijs Avebe naar 96,15 euro

Avebe hoofdkantoor

VEENDAM  – Royal Avebe heeft over het boekjaar 2019/2020 een prestatieprijs van 96,15 euro behaald. Dat is een fractie onder het recordresultaat – 96,63 euro – van het vorige boekjaar. Het coöperatief resultaat na belastingen kwam uit op 8,7 miljoen tegenover 5,2 miljoen euro een jaar eerder. Het boekjaar werd sterk beïnvloed door twee ontwikkelingen: het tweede jaar op rij extreme droogte in de zomer wat leidde tot een zeer matige oogst en het uitbreken van de coronapandemie in maart 2020. Bestuursvoorzitter Bert Jansen: “In een jaar waarin onze leden opnieuw te maken kregen met droogte en hoge temperaturen én het coronavirus wereldwijd toesloeg, hebben we een goed resultaat bereikt.”

Positief resultaat
Het positieve resultaat is te danken aan een combinatie van factoren. Vanwege het coronavirus zorgden lockdowns wereldwijd voor een ander eetpatroon. Voor Avebe betekende dit dat er minder vraag was naar voedingsingrediënten voor onder andere restaurants, maar meer vraag naar ingrediënten voor lang houdbare producten zoals instant noedels en pizza’s. Ook de productielocaties draaiden zonder noemenswaardige storingen waardoor de output goed was. Toch was het voor een groot deel van de leden opnieuw een lastig jaar. De oogst viel dit boekjaar opnieuw tegen door een warm en droog groeiseizoen.

Impact COVID-19
Vrijwel direct na het uitbreken van het coronavirus werd een proactieve aanpak gekozen om de gezondheid van medewerkers te beschermen en de kritische bedrijfsprocessen zoveel mogelijk door te laten gaan. Denk aan hygiënemaatregelen, thuiswerken en het afwisselen van vaste ploegen op locaties. Het coronavirus zorgde voor veel onzekerheden bijvoorbeeld bij het leveren van producten aan klanten. “We zitten nu in een tweede lockdown wat opnieuw zorgt voor veel onzekerheid. Het is moeilijk te voorspellen wat de uiteindelijke impact gaat zijn, maar we hebben gelukkig nog steeds weinig positief geteste collega’s, de verkoop van producten gaat goed en de fabrieken draaien naar volle tevredenheid”, aldus Bert Jansen.

Prestatieprijs
De prestatieprijs is de belangrijkste financiële indicator van de coöperatie. In de prestatieprijs komen het coöperatief resultaat en het aardappelgeld samen. Het coöperatief resultaat bedraagt 8,7 miljoen euro. Avebe investeerde ruim 39 miljoen euro in het afgelopen boekjaar, vooral in innovatie en duurzaamheid.

Over Royal Avebe
Royal Avebe is een coöperatie van 2.280 akkerbouwers uit Nederland en Duitsland. De zetmeelaardappelen van deze leden worden jaarlijks verwerkt tot hoogwaardige ingrediënten op basis van aardappelzetmeel en –eiwit, waar ze wereldwijd toegevoegde waarde bieden in voeding, maar ook in industriële toepassingen.

Datum 19 november 2020 Bert Jan Brinkman

Miljoen voor duurzame samenwerking in de Veenkoloniën

Aardappel en zetmeelindustrie 

STADSKANAAL/BORGER-ODOORN – Voor de Veenkoloniën in Drenthe en Groningen is in totaal een miljoen euro aan stimuleringsgeld beschikbaar voor samenwerkende innovatieve partijen. Het gaat om een subsidie uit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 (het derde Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma). Gedeputeerde Staten hebben dit geld beschikbaar gesteld voor twee subsidieregelingen. Eén subsidie is gericht op het stimuleren van innovaties voor een grotere biodiversiteit in de Veenkoloniën. De andere is gericht op het stimuleren van de eiwittransitie in de Veenkoloniën.

Deze subsidies dragen bij aan een toekomstbestendige landbouw en zijn bedoeld om de samenwerking tussen boeren en ketenpartners te vergroten. Door samenwerkende partijen te stimuleren kan er op innovatieve manieren concrete vragen of kansen uit de praktijk onderzocht worden.

Eiwithoudende gewassen
De subsidie ‘POP3 Samenwerking voor innovaties Veenkoloniën 2020’ is bedoeld voor innovatief onderzoek binnen samenwerkingsverbanden. Het doel is productiviteitsverhoging van zetmeelaardappels in de Veenkoloniën, door het ontwikkelen van nieuwe aardappelrassen met een hoog eiwitgehalte. Deze eiwitten kunnen gebruikt worden voor de eiwittransitie: de verschuiving van de consumptie van dierlijke eiwitten naar plantaardige en nieuwe eiwitbronnen. Dat is goed voor het verdienvermogen van boeren en het draagt het bij aan een meer plantaardig menu. Dat laatste is beter voor milieu en klimaat.

Biodiversiteit en vergroening
De subsidie ‘Samenwerking voor innovaties biodiversiteit Veenkoloniën 2020’ heeft € 550.000,- beschikbaar. Het richt zich op het stimuleren van innovaties die aansluiten op het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën, en is bedoeld om, in samenwerking met anderen, het gebied op een duurzame manier te vergroenen en de biodiversiteit in het gebied op peil te houden of te verbeteren. Partijen kunnen zich bijvoorbeeld inzetten om aan de slag te gaan met nieuwe teeltmethodes, die een positieve invloed hebben op het leven in en op de bodem. Een mooi voorbeeld is de huidige proef met strokenteelt die ligt op de proefboerderij in Valthermond.

Collectief werken voor de Veenkoloniën
De Veenkoloniën nemen in Nederland een unieke plaats in. Voornamelijk vanwege de bodemsamenstelling en de grootschalige landbouw. Een gebiedsgerichte aanpak is daarom belangrijk. InnovatieVeenkoloniën is een collectief dat samenwerkende partners verbindt om de regio verder te versterken. Dit collectief heeft een nieuw programma opgesteld voor de jaren 2020 – 2024. Met deze openstelling wordt er een concreet begin gemaakt met de uitvoering van dit nieuwe programma.

Datum 4 november 2020 Bert Jan Brinkman

Aardappelcampagne Avebe van start

Foto: Avebe

VEENDAM – De aardappelcampagne van Avebe in Nederland is deze week weer gestart.
Na een wisselvallig teeltseizoen worden nu de eerste aardappelen aangeleverd op de locatie in
Gasselternijveen.

Ook dit jaar kreeg een groot deel van de leden te maken met droogte en hoge temperaturen. Het al
dan niet beregenen van percelen en de verschillen in neerslag zorgen voor verschillen in
opbrengsten tussen percelen. De maanden augustus en september zijn nog belangrijke
groeimaanden en van invloed op de totale oogst. Arjan de Rooij, directeur Agro van Avebe: “De groeiomstandigheden bij onze leden zijn erg wisselend. Dit verschilt soms zelfs tussen percelen van dezelfde teler. Veel gaat afhangen of we de komende tijd wat verkoeling en neerslag krijgen.”

Aardappelzetmeel en eiwit

De afgelopen maanden is hard gewerkt om de productielocaties weer klaar te stomen voor de
komende campagne. De start van campagne in Gasselternijveen is in lijn met andere jaren. De
andere productielocaties in Ter Apelkanaal en het Duitse Lüchow volgen aansluitend. In Dallmin
werd vorige week al opgestart. In de campagne die tot eind april 2021 is gepland worden de
aardappelen van de circa 2300 Nederlandse en Duitse leden verwerkt tot aardappelzetmeel en
aardappeleiwit. Deze ingrediënten worden door de afnemers verder verwerkt in voedingsmiddelen,
industriële toepassingen en diervoeding.

Over Avebe
Avebe is een coöperatie van 2.300 akkerbouwers uit Nederland en Duitsland. De zetmeelaardappelen van deze leden worden jaarlijks verwerkt tot hoogwaardige ingrediënten op basis van aardappelzetmeel en –eiwit, waar ze wereldwijd toegevoegde waarde bieden in voeding, maar ook in industriële toepassingen. Avebe werkt voortdurend aan de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden en toepassingen op basis van zetmeelaardappelen en richt zich op duurzame continuïteit. Het bedrijf heeft 1.300 medewerkers en productielocaties in Nederland, Duitsland en Zweden en heeft verkoopkantoren in de Verenigde Staten, Europa, Azië en het Midden- Oosten. Het hoofdkantoor staat in Veendam.

Datum 18 augustus 2020 Bert Jan Brinkman

Studenten Ave2be winnaars Avebe Student Challenge

.
VEENDAM – Studenten van de Hanzehogeschool Groningen en Wageningen Universiteit hebben met hun team Ave2be, de Avebe Student Challenge gewonnen. Ze hebben daarmee een jaar collegegeld in de wacht gesleept. Met de Student Challenge heeft Avebe studenten uitgedaagd om in het kader van het 100-jarig jubileum van de coöperatie de fabriek van de toekomst te ontwerpen. Het hoofdkantoor van Avebe staat in Veendam.

Innovatie en duurzaamheid stonden bij de Student Challenge centraal. Het team, bestaande uit Nicolas Curubeto, Sander Oosterveld en Connor Calnan, wist met hun voorstel Ave-To-be: The Plant of the Future, zowel de jury als het publiek te overtuigen en liet daarmee de vier andere finalisten achter zich.

De jury was zeer onder de indruk van het voorstel van het winnende team. In hun voorstel deden ze suggesties voor nieuwe producten en processen. Vooral de geïntegreerde aanpak viel op, waarbij dit zelfs met experimenten werd ondersteund. “Het team heeft veel moeite gedaan om tot dit voorstel van de Avebe-fabriek van de toekomst te komen.

Het was een zeer uitgebreid rapport, waarbij elke processtap is overwogen in een geïntegreerde aanpak voor de hele fabriek”, aldus de jury. Op de tweede plek is team Novation van TU Delft geëindigd. De derde plaats was voor CT4 van de Hanzehogeschool.

De Student Challenge: ontwerp de fabriek van de toekomst en win een jaar collegegeld
In totaal gaven ruim 60 studenten uit heel Nederland gehoor aan de oproep van Avebe om de fabriek van de toekomst te ontwerpen. De opdracht voor de Student Challenge was uitdagend: wat als je een fabriek voor Avebe helemaal opnieuw mocht bouwen? Welke technieken zou je dan toepassen om de ingrediënten uit de aardappel maximaal tot waarde te brengen, met minimale inzet van energie, water en chemie?

Ter voorbereiding op de challenge bezochten de studenten een van de productielocaties van Avebe in Ter Apelkanaal, ’s werelds grootste aardappelzetmeelfabriek. Daarna werkten ze in teams aan hun voorstellen. Er werden acht voorstellen ingeleverd.

Een deskundige jury, onder voorzitterschap van Marcel Schuttelaar, oprichter van Schuttelaar & Partners, beoordeelde de inzendingen, waarvan vijf hun voorstel mochten pitchen. Tijdens de grote finale op 7 februari stemde het publiek mee om de uiteindelijke winnaar te kiezen. De studenten uit het winnende team ontvangen allen een jaar collegegeld.

Datum 7 februari 2020 Redactie


-advertenties-