Direct naar de inhoud.

Verkenning ontwikkeling omgeving Pagediep

Pagediep – Foto en beschrijving: Wikipedia

STADSKANAAL – Het college van B&W van de gemeente Stadskanaal heeft ingestemd met de aanbesteding van een verkennend onderzoek naar de ontwikkelmogelijkheden van de omgeving van het Pagediep tussen Onstwedde en Stadskanaal.

De provincie heeft de zone in haar omgevingsvisie aangewezen als ecologische verbindingszone en als zone voor landschapsontwikkeling. Dit geeft mogelijkheden voor natuurontwikkeling en versterking van bijvoorbeeld flora en fauna in combinatie met de uitvoering van andere gewenste ontwikkelingen. Staatsbosbeheer heeft bijvoorbeeld verschillende eigendommen rond het Pagediep en wil graag dat deze beter met elkaar worden verbonden.

Waterberging

Waterschap Hunze en Aa’s heeft in de regio een waterbergingsopgave waarin een ingericht landschap van het Pagediep een bijdrage kan leveren. Ook de gemeente Stadskanaal heeft een waterbergingsopgave voor het stedelijk gebied van Stadskanaal en wil graag de kwaliteit van het oppervlaktewater verbeteren. De ontwikkeling van het gebied biedt ook mogelijkheden voor toerisme en recreatie en zo mogelijk een versterking van de lokale economie.

Door dit allemaal in samenhang te ontwikkelen ontstaat er een belangrijke versterking van het landschap. Het verkennend onderzoek moet inzicht bieden hoe een ontwikkeling van het gebied aan de ambities en opgaven van de verschillende partijen kan bijdragen.

De verkenning wordt in opdracht van de gemeente Stadskanaal mede namens de provincie Groningen, het waterschap Hunze en Aa’s en Staatsbosbeheer uitgevoerd en zal na afronding van de aanbestedingsprocedure eind dit jaar starten.

Het gebied strekt zich globaal uit van Onstwedde tot aan de Atlantislaan in Stadskanaal en van de voormalige vloeivelden (Veenhuizerstukken) tot aan Kettingwijk. Het wordt doorsneden door de N366 en het A.G. Wildervanckkanaal.

Datum 6 september 2018 Bert Jan Brinkman


-advertenties-