Direct naar de inhoud.

Veendam stapt uit Kompanjie, ook zonder akkoord

Foto: Rutger Breider/RTV1

VEENDAM/PEKELA – De gemeente Veendam wil dat er op 1 september een akkoord ligt over het stopzetten van de Kompanjie, zo niet dan stapt Veendam alsnog, eenzijdig uit de gezamenlijke ambtelijke organisatie.

Zelfstandig

Beide gemeenten praten al langer over het stopzetten van de Kompanjie per 1 januari 2021, maar zijn nog niet tot een akkoord gekomen. Nu de gemeente Pekela begin deze maand heeft besloten om als zelfstandige gemeente door te gaan, staat volgens Veendam niks meer in de weg om het opheffen van het samenwerkingsverband voor 1 september te bekrachtigen.

300 medewerkers

In de gesprekken tot nu toe spraken beide gemeenten onder meer over de kwaliteit van dienstverlening na de opheffing van De Kompanjie en het behoud van werkgelegenheid. Bij de gezamenlijke organisatie werken meer dan 300 mensen.

Verder zijn de kosten die gepaard gaan met het stoppen met De Kompanjie een belangrijk punt tijdens de onderhandelingen.

1 miljoen euro

Veendam verwacht dat het stopzetten de gemeente ongeveer een miljoen euro gaat kosten. Het geld wordt naast de afbouw van De Kompanjie onder meer gebruikt voor de opbouw van een nieuwe ambtelijke organisatie, ICT-aanpassingen en verhuiskosten. De kosten kunnen nog verder oplopen door extra juridische kosten als Veendam besluit om de samenwerking eenzijdig op te zeggen.

Het college van Veendam wijst de raad erop dat met het opheffen van De Kompanjie wordt voorkomen dat volgend jaar 450.000 euro aan belasting moet worden betaald in verband met het wegvallen van de koepelvrijstelling. Dat is een gunstige BTW-regeling voor overheden en bedrijven.

Het voorstel van het college van B en W over de beëindiging van samenwerkingsverband De Kompanjie wordt maandagavond besproken in de gemeenteraad van Veendam.

 

Bron: RTV Noord

Datum 19 juni 2020 Hielke Bosch

Intensievere samenwerking huurwoningmarkt

V.l.n.r.: Lex de Boer (directeur/bestuurder Lefier), Ton Souverein
(wethouder Borger-Odoorn), Leon Vries (directeur/bestuurder a.i. Woonservice) en
Ientze van der Sluis (huurdersvereniging Samen Sterk). Anne Kwant (huurdersvereniging ‘t
Huurdertje) ontbreekt op de foto.

BORGER-ODOORN – Nog intensiever samenwerken op het gebied van (sociale) huurwoningen in Borger-Odoorn. Dat voornemen hebben woningcorporaties Lefier en Woonservice,
huurdersorganisaties ’t Huurdertje en Samen Sterk en de gemeente Borger-Odoorn vastgelegd in een lokaal akkoord.

De samenwerkingspartners kennen een traditie van jarenlange samenwerking. Om huurders in Borger-Odoorn nog beter van dienst te kunnen zijn, willen ze bijvoorbeeld eerder informatie uitwisselen en elkaar beter aanspreken op gemaakte afspraken. Wethouder Ton Souverein: “Dit akkoord vormt een stevig fundament voor onze jaarlijkse onderlinge prestatieafspraken.”

Woonvisie
Het akkoord komt voort uit de woonvisie van de gemeente Borger-Odoorn: Samen werken aan een aantrekkelijke woongemeente.. Die bevat het meerjarenbeleid voor zowel particuliere als (sociale) huurwoningen. In het lokaal akkoord maken woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeente nadere afspraken over sociale huurwoningen. Die worden weer uitgewerkt in jaarlijkse prestatieafspraken over onder meer het aanbod van huurwoningen, betaalbaarheid en leefbaarheid.

Datum 27 maart 2018 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal