Alle berichten met: Amnesty International

Collecteweek Amnesty International

VEENDAM – Mensenrechtenorganisatie Amnesty International gaat van 10 t/m 16 maart collecteren. In de gemeente Veendam wordt de collecte alweer voor de 14e keer gehouden. 
Amnesty zoekt nog enkele vrijwilligers voor deze collecte. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Greetje Hoeksema (telefoon: 0598-613399) van Amnesty International Veendam.

Opbrengst collecte amnesty international

VEENDAM – De collecte van Amnesty International, die van 11 tot en met 17 maart j.l. in de gemeente Veendam werd gehouden, heeft een bedrag van 1.203,65 euro opgebracht.
Amnesty dankt iedereen dan ook van harte voor de geldelijke bijdrage en tevens alle vrijwillig(st)ers voor hun enthousiaste inzet.

Landelijke Collecte Amnesty

STADSKANAAL – Deze week houdt Amnesty International weer de jaarlijkse landelijke collecte. Amnesty International is een onafhankelijke wereldwijde organisatie die opkomt voor onze rechten. In Stadskanaal en Veendam wordt door een groepje vrijwilligers in hun eigen omgeving gecollecteerd. 
16 en 17 maart wordt er in Stadskanaal ook van 10.00 tot 16.00 uur bij de A.H. en de beide Jumbo’s gecollecteerd.

Collecte Amnesty International

VEENDAM – Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt van 11 tot en met 17 maart een landelijke collecte. In de gemeente Veendam wordt deze collecte voor de 13e keer gehouden. Met de actie “Geef om Vrijheid” wil Amnesty duidelijk maken dat vrijheid niet in alle landen vanzelfsprekend is. Geïnteresseerden kunnen informatie vragen of zich aanmelden, bijvoorbeeld als collectant, bij Greetje Hoeksema, telefoon 0598-613399.

Nieuws van de Amnesty werkgroep Stadskanaal

STADSKANAAL – In week 10 heeft Amnesty de jaarlijkse collecte gehouden. Ook in Stadskanaal gingen de vrijwilligers op pad om de bussen gevuld te krijgen. Dit jaar gebeurde dat niet alleen huis aan huis, maar ook bij de Albert Heijn en de Jumbo. Het resultaat was ca. € 1.860, en dat is ca. € 800 meer dan vorig jaar. Opvallend was dat de opbrengst bij de supermarkten een stuk hoger ligt dan bij het huis aan huis collecteren. Volgend jaar wordt daar dus mee doorgegaan.

Collecteweek Amnesty International

STADSKANAAL – Yecenia Armenta uit Mexico zat vier jaar gevangen nadat ze, na vijftien uur lang gemarteld te zijn, een moord bekende die ze niet had begaan. Ze kwam vrij, mede nadat Amnesty International actie voor haar voerde. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt deze week voor de vijftiende keer een landelijke collecte. In de gemeente Stadskanaal gaan tot en met 11 maart 20 collectanten de straat op. Vorig jaar werd er in Stadskanaal 1.127,23 euro opgehaald. De organisatie hoopt ook dit jaar veel geld te kunnen ophalen.

Amnesty werkgroep Stadskanaal blij met geslaagde acties

STADSKANAAL – December 2016 is een voorspoedige maand voor de werkgroep Amnesty International in Stadskanaal. Aan het begin van de maand is een tiental ouderavonden op middelbare scholen benut om de bezoekers te vragen een petitie te tekenen. Het ging om gratie voor Edward Snowden, de klokkenluider die in 2013 het afluisterschandaal van de NSA wereldkundig maakte. Amnesty probeert President Barack Obama zover te krijgen dat hij Edward Snowden gratie verleent, voordat hij plaats maakt voor Donald Trump. Liefst 669 ouders uit Stadskanaal en omgeving hebben de petitie ondertekend! Een mooi resultaat.

Versterking

De werkgroep Amnesty Stadskanaal bestaat nu uit 7 leden en zoekt versterking. Iedereen die zich in wil zetten voor mensenrechten is van harte welkom. Bel met Wim Schell (Public Relations) op 0650 432134 of mail naar wimschellsenior@gmail.com.

Amnesty werkgroep Stadskanaal zoekt hulp

STADSKANAAL – Amnesty International komt op voor de rechten van mensen. Bij rechten hoort onder meer: dat je voor je mening mag uitkomen; dat je niet gediscrimineerd wordt; dat je vrijheid van geloof hebt; een eerlijke berechting krijgt als je wat misdaan hebt; en natuurlijk gelijke rechten voor man en vrouw.

In Stadskanaal draagt de werkgroep Amnesty al tientallen jaren een steentje bij. Deze werkgroep, die momenteel uit 7 leden bestaat, wil graag meer gaan doen en zoekt daarvoor enthousiaste vrijwilligers. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Wim Schell Public Relations 0650 432134 of wimschellsenior@gmail.com . [ Lees alles Op www.rtveen.nl ]

Amnesty werkgroep Stadskanaal zoekt hulp

STADSKANAAL – Amnesty International is een onafhankelijke wereldwijde organisatie in meer dan 150 landen, die opkomt voor onze rechten, zoals omschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Door de beperkte capaciteit van de werkgroep blijven er kansen liggen en dat is jammer. Zo is er behoefte aan mensen die op lagere of middelbare scholen lessen kunnen verzorgen.
Een zeer belangrijke taak, immers, wie de jeugd heeft heeft de toekomst.

25 jaar kinderrechten Amnesty International op basisscholen

STADSKANAAL – Op 20 november is het 25 jaar geleden dat de kinderrechten werden opgesteld en ondertekend door de Verenigde Naties.  Samen met de rechten van de mens, die we…