Direct naar de inhoud.

Shine moet gevolgen voor omgeving in kaart brengen

Shine Medical

VEENDAM – Het bedrijf Shine Medical Technologies wil in de gemeente Veendam een fabriek bouwen voor het produceren van medische isotopen. Deze isotopen worden gebruikt in onderzoek en behandeling van hart- en vaatziekten en kankers. Voordat zij hiervoor een vergunning kunnen aanvragen moet het bedrijf eerst een milieueffectrapport maken. Dat stelt de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Zonder rapportage geen vergunning

De ANVS is vergunningverlener en toezichthouder, omdat het gaat om een nucleaire installatie. Shine moet onderzoek doen naar het effect van de fabriek op mensen, dieren en de leefomgeving. Wat is bijvoorbeeld de stralingsbelasting? En op welke manier valt deze te beperken? Maar bijvoorbeeld ook wat de risico’s zijn bij een calamiteit. Zonder deze rapportage zal er geen vergunning worden gegeven.

Een nucleaire installatie

De medische isotopenfabriek die Shine wil bouwen, is volgens de kernenergiewet een nucleaire installatie. Er is namelijk uranium aanwezig en sprake van kernsplijting. Daarbij komt straling vrij en zo worden de isotopen geproduceerd.

Als de medische isotopenfabriek in Veendam komt, is dat de tweede in zijn soort. Shine is al enige tijd bezig om een medische isotopenfabriek in Janesville (Wisconsin) in de Verenigde Staten te bouwen. Shine wil de isotopen maken door de splijting van uranium tot stand te laten komen met behulp van een deeltjesversneller. Juist omdat het hier om een nieuwe techniek gaat is de veiligheid belangrijk.

Waarom nabij Wildervank?

Tot 19 augustus 2021 kon iedereen reageren op het plan van Shine. Er kwamen 18 reacties binnen bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Bijvoorbeeld van omwonenden die zich zorgen maken over calamiteiten. Is de brandweer voldoende toegerust? Is er een vluchtplan? Maar mensen hebben ook bezwaar vanwege de akkerbouw op de rondliggende percelen en de bebouwing dichtbij de fabriek. De commissie wil daarom ook graag weten waarom deze locatie is gekozen en waarom een andere locatie, bijvoorbeeld industriegebied Eemshaven, niet geschikter is.

Inspraak

De ANVS verwacht dat Shine in ieder geval een jaar bezig is met opstellen van een milieueffectrapport en de aanvraag van een kernenergiewetvergunning. Als alle papieren door Shine zijn ingeleverd bij de ANVS is er voor omwonenden opnieuw de kans om een reactie te geven.

Shine wil de installatie in Wildervank bouwen. Om dat te kunnen doen, moeten zij ook een omgevingsvergunning aanvragen. De provincie Groningen en de gemeente Veendam moeten deze aanvraag beoordelen en daar een besluit over nemen. Daarnaast is er een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Hoe deze
processen eruit zien en hoe bewoners hierop inspraak hebben, wordt door de provincie en gemeente nog bekendgemaakt. Deze procedures staan los van de vergunningen die de ANVS afgeeft.

 

 

 

 

Datum 4 oktober 2021 Arienne Dozeman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal