Direct naar de inhoud.

Asbest vrijgekomen bij schuurbrand Purmerlaan

Foto: M. Dol – RTV1

STADSKANAAL – In de nacht van 16 op 17 september is er bij een brand van de berging/schuur in de achtertuin van Purmerlaan 1 asbest vrijgekomen. Dit meldt de gemeente Stadskanaal.

Uit onderzoek blijkt dat in de woonomgeving als gevolg van het incident asbest is neergekomen. Bij het kapot trappen of overheen rijden kan het asbest verder worden verspreid. Om dit te voorkomen, zijn door de politie in de wijk verkeersmaatregelen genomen en is de brandgang tussen de Purmerlaan 1-5 en Beemsterlaan 2-6 en de weg ter hoogte van de Amstellaan 10-20 afgezet.

De exacte grenzen van het met asbest verontreinigde gebied worden nog vastgesteld door een gespecialiseerd onderzoeksbureau.

Zeer klein risico
Asbest is een kankerverwekkende stof. Het inademen van asbestvezels kan op termijn longkanker of longvlieskanker veroorzaken. De totale hoeveelheid vezels die iemand inademt bepaalt het risico op kanker. Hoe meer vezels zijn ingeademd, hoe groter het risico. De hoeveelheid vezels die u heeft ingeademd bij dit incident is zeer gering. Daarnaast zitten er tijdens normale omstandigheden ook kleine hoeveelheden asbest in de buitenlucht. In de buitenlucht is sprake van verdunning en de concentratie in de lucht wordt nooit heel hoog. Ook was de tijd dat u in contact was met asbest van korte duur. Zeker als u tijdelijk ramen en deuren gesloten had en de mechanische ventilatie had uitgeschakeld. Daarom is het risico voor u verwaarloosbaar. De mensen die asbest verwijderen, gebruiken adembescherming omdat zij vrijwel dagelijks in contact met asbest komen.

Wat te doen?
Wat de gemeente doet en wat u zelf kunt doen om te voorkomen dat er asbestvezels in uw huis terechtkomen en dat u aan asbest wordt blootgesteld, leest u op de website van de gemeente Stadskanaal.

Datum 18 september 2019 Redactie

Woonservice onderzoekt 192 woningen op asbest

.

STADSKANAAL – Woningcorporatie Woonservice gaat 192 woningen in de gemeente Stadskanaal steekproefsgewijs inventariseren op asbest. Het betreft woningen die gebouwd zijn voor 1994.

Met deze asbestinventarisatie wil Woonservice een goed beeld krijgen van de mogelijke aanwezigheid van asbest. Aan het eind van 2018 moeten alle 192 woningen een asbestkaart in de meterkast hebben. Hierop kunnen huurders zien of er mogelijk asbest in hun woning zit en waar zich dit bevindt.

Woningbezit inventariseren
Woonservice is sinds januari 2017 eigenaar van de woningen in de gemeente Stadskanaal. “Wij willen voor onze huurders een veilige en gezonde woonomgeving. Daarom vinden we het belangrijk om goed te informeren over de aanwezigheid van asbest. Omdat het voor ons niet altijd duidelijk is waar het asbest zich bevindt, gaan we de woningen inventariseren”, aldus Manager Vastgoed en Bedrijfsvoering Leon Vries.

Het onderzoek is een vervolg op het grootschalige onderzoek dat Woonservice vorig jaar in haar Drentse werkgebied uitvoerde. “In juni starten we het onderzoek in de gemeente Stadskanaal. Hiervoor hebben wij een onafhankelijke asbestspecialist in de arm genomen. Deze specialist bezoekt steekproefsgewijs een aantal woningen in een straat of complex.” Alle huurders van Woonservice in de gemeente Stadskanaal die wonen in een woning gebouwd voor 1994, ontvangen persoonlijk bericht over de inventarisatie.

Asbestkaart in iedere meterkast
Aan het eind van 2018 moeten alle 192 woningen zijn voorzien van een asbestkaart. Op deze kaart kunnen huurders zien of er in hun type woning mogelijk asbest zit en waar zich dit kan bevinden. Leon Vries: “Uit ervaring weten we dat asbest vaak zo is toegepast dat het niet schadelijk is, zolang het maar niet bewerkt wordt. Mochten we tijdens de inventarisatie risicovolle situaties tegenkomen, dan neemt Woonservice uiteraard direct actie. Het asbest wordt dan meteen verwijderd.”

Over asbest
Asbest is een materiaal dat tot 1994 gebruikt werd bij de bouw van woningen. Asbest bestaat uit hele kleine vezels. In het verleden is het veel toegepast, omdat het sterk, slijtvast, brandwerend en bestand is tegen zuren. Inmiddels is bekend dat asbest risico’s voor de gezondheid kunnen vormen. Sinds 1983 wordt het materiaal daarom nauwelijks meer toegepast. Sinds 1994 is het in Nederland zelfs helemaal verboden om asbest te verkopen, te gebruiken of te verwerken.

Datum 14 juni 2018 Redactie

Asbest gevonden: ontruiming Julianalaan gestart

Explosie appartementencomplex Veendam. Foto: Gesinus Hemmes
VEENDAM – In verband met de explosie van woensdag 19 april jl. is in het appartementencomplex aan de Julianalaan in Veendam in drie appartementen onderzoek gedaan naar de mogelijke aanwezigheid van asbest. Uit het eerste onderzoek is gebleken dat er asbest aanwezig is.

Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de mate van besmetting. De inzet is om de bewoners van deze appartementen ook zo snel mogelijk hun persoonlijke bezittingen te kunnen geven. De overige bewoners hebben afgelopen zaterdag hun eerste bezittingen onder begeleiding opgehaald.

Onderzoek
Het onderzoek wordt vandaag en morgen uitgevoerd door specialistische bedrijven. De verwachting is dat op dinsdag 25 april meer bekend is over de resultaten ervan. De besmetting beperkt zich tot de appartementen die nu onderzocht worden. Het materiaal bevond zich in een leidingsschacht die in deze appartementen beschadigd is geraakt door de explosie. Er is geen risico op verspreiding. Door het bluswater is mogelijk asbest nat en kan zich niet verspreiden. Er is geen risico voor de omgeving en voor de gezondheid. Dit is bevestigd door de GGD.

Inboedel
Een verhuisbedrijf is begonnen met het weghalen van de inboedel van een aantal appartementen in het getroffen deel van het appartementencomplex. Dit gaat onder begeleiding van Stichting Salvage en Acantus. De inboedel wordt opgeslagen. De bewoners zijn hiervan op de hoogte gebracht.

Datum 24 april 2017 Redactie

Schuurtje in Stadskanaal uitgebrand

Foto: M. Dol – RTV1

STADSKANAAL – Een brand heeft op 1e kerstdag een schuur in Stadskanaal in de as gelegd.

De brand woedde aan de Lyceumlaan en werd rond 4 uur ’s ochtends gemeld.

De toegesnelde brandweer heeft de brand geblust, maar kon niet voorkomen dat de schuur ernstig beschadigd raakte.

Bij de brand is asbest betrokken. Hoe veel dit is, wordt uitgezocht.

Datum 25 december 2016 Marc Dol

Acantus vergroot de veiligheid van haar huurders

acantus.nl
acantus.nl

VEENDAM – Acantus start na de zomer met het saneren van zogenaamd ‘aanraakbaar’ asbest in de regio Veendam. Dit type asbest is het minst gevaarlijk en bevindt zich vooral in vensterbanken, plafonds, trapbetimmering en platen bij cv-ketels. De verwachting is dat in ongeveer 125 woningen in de gemeente Veendam asbest gesaneerd gaat worden. Er wordt in Veendam gestart, omdat er in deze regio relatief veel woningen zijn met asbesthoudende plafonds in de bijkeukens en bergingen. Na Veendam start volgend jaar ook de inventarisatie en sanering van dit type asbest in woningen van Acantus in andere regio’s.

Veiligheid bewoners vergroten
Voor Acantus is veiligheid een belangrijk speerpunt. Zo mogen bewoners in huizen van vóór 1984 niet meer zelf laminaat en andere vloeren verwijderen. Acantus is één van de weinige corporaties die deze regel heeft. De corporatie wil ook nog aan de slag met het maken van afspraken als bewoners illegaal asbest verwijderen. Op deze manier wil Acantus incidenten met asbest voorkomen.

Grootschalige asbestinventarisatie
Acantus heeft de afgelopen twee jaar een groot deel van haar woningen onderzocht op asbest. Dit gebeurde steekproefsgewijs in 1.500 woningen. Door deze 1.500 woningen te inventariseren heeft de corporatie een goed beeld in welke woningen en waar zich asbest bevindt. Na deze inventarisatie is in 11.000 woningen een asbestkaart in de meterkast geplaatst. Op de asbestkaart staat waar asbest in de woning is. Deze kaart kan worden geraadpleegd door medewerkers en bewoners.

In de meeste gevallen kon het asbest blijven zitten. Bij ongeveer 500 woningen is het gevaarlijke asbest verwijderd. Gevaarlijk asbest is asbest dat niet-hechtgebonden is en waarbij bij aanraking redelijk gemakkelijk asbestvezels kunnen vrijkomen.

Datum 4 augustus 2016 Bert Jan Brinkman

Illegale dump en lekkende chemische vloeistoffen voormalig Philips terrein

Daags na de brand Kartcentrum oude Philipsterrein (F: 112 regioflits.nl)
Daags na de brand Kartcentrum oude Philipsterrein (F: 112 regioflits.nl)

STADSKANAAL – Het voormalige Philips-terrein aan de Elektronicaweg (Dideldom) is nog altijd niet gesaneerd. Een deel van het complex werd in augustus 2012 getroffen door een grote brand waarbij asbest vrijkwam. Op het terrein ligt ook nog een grote hoeveelheid chemisch afval opgeslagen. Volgens burgemeester Baukje Galema ligt het afval veilig achter slot en grendel en bestaat er geen direct gevaar voor de volksgezondheid. Maar uit onderzoek van RTV Noord blijkt dat de bunkers met chemisch afval zijn opengebroken en vrij toegankelijk zijn.

Volgens de regionale omroep RTV Noord zijn de sloten geforceerd door krakers en door mensen die er illegaal afval hebben gedumpt. Volgens het RTV Noord onderzoek lekken er chemische vloeistoffen uit een aantal opslagtanks. “Kennelijk is er geen behoefte om in te grijpen. Niet van de kant van de curator en de politie, maar ook niet door de gemeente”, schrijft de publieke omroep van de provincie Groningen vandaag op haar website.

Burgemeester Galema
Om welke stoffen het gaat en hoe schadelijk ze zijn voor de volksgezondheid is niet bekend. Ook burgemeester Galema is dus niet op de hoogte van de huidige stand van zaken. ‘Wij zijn als gemeente geen eigenaar en ook ik mag op andermans terrein geen controles uitvoeren. We hebben overleg met de curatoren om stappen te maken. Want zoals het terrein er nu bij ligt dat wil de gemeente niet, dat willen de bewoners niet en dat willen de bedrijven in de omgeving ook niet.’

Toekomst
Hoewel het voormalige Philips-terrein nog geen eigendom van de gemeente is, worden er achter de schermen wel gesprekken gevoerd. “Wij zijn met partijen die geïnteresseerd zijn om samen met ons het Mercuriuspark aan te pakken in overleg. Ook over de sanering van het terrein”, aldus burgemeester Galema. Maar voor het zover is willen de curatoren eerst dat de krakers het terrein verlaten. Daarom dient er vandaag een kort geding voor de rechtbank in Groningen.

[ lees alles op: RTV Noord.nl ]

Datum 28 augustus 2014 Bert Jan Brinkman

Brombakfietrace vroegtijdig geëindigd

Gemeente LogoSTADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal heeft gisteren een eind gemaakt aan een bijeenkomst van brombakfietsen op het voormalig Philipsterrein. De reden om een einde te maken aan de bijeenkomst was het gevaar voor de volksgezondheid.

Op het terrein ligt nog steeds een hoeveelheid asbest, wat door het racen met de brombakfietsen op zou kunnen waaien. Rond half acht gisteravond was iedereen die betrokken was bij het brombakfietsevenement van het terrein.

Datum 8 juni 2014 Bert Jan Brinkman

Verdachte aangehouden voor illegaal asbest verwijderen

politie_autoVeendam – De politie heeft maandagochtend een 43-jarige inwoner van Dronten aangehouden. De man wordt ervan verdacht illegaal asbesthoudend afval te hebben verwijderd.

Onder verantwoordelijkheid van de verdachte worden een aantal gebouwen in Veendam gesloopt. Daarbij hebben werknemers vermoedelijk werkzaamheden verricht aan asbesthoudend materiaal, zonder dat zij wisten dat het om asbesthoudend materiaal ging. Deze werkzaamheden zouden uitgevoerd zijn zonder dat de daarvoor noodzakelijke voorzorgsmaatregelen waren getroffen. Het is hierdoor niet uit te sluiten dat werknemers zijn blootgesteld aan de gevaren van asbest.

De gemeente en de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn op de hoogte gesteld. De verdachte is na zijn aanhouding ingesloten voor verhoor.

Datum 4 november 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal