Direct naar de inhoud.

Windpark gaat interferentie (radioruis) meten

Visualisatie windmolen(s) Gasselterboerveen

BORGER-ODOORN – Windpark De Drentse Monden en Oostermoer voert vanaf maandag 25 februari de eerste testmetingen in het veld uit in verband met de beoogde reductie van de radioruis van de windturbines. Dit is onderdeel van de afspraken die het windpark en ASTRON, eigenaar van de LOFAR-telescoop, hebben gemaakt. Voor deze meting is het onder andere nodig dat er twee dagen een grote hijskraan in het gebied staat.

Windturbines, LOFAR en elektromagnetische stoorstraling (radioruis)

Een windturbine – net zoals elk ander elektrisch apparaat – zal een bepaalde mate van elektromagnetische stoorstraling (ook wel radioruis genoemd) uitzenden. De LOFAR-telescoop die wordt gebruikt om wetenschappelijk onderzoek naar de ruimte te doen, is hiervoor erg gevoelig. Daarom hebben de initiatiefnemers van het windpark en ASTRON – eigenaar van de LOFAR-telescoop – onder andere afgesproken dat de hoeveelheid elektromagnetische stoorstraling die de windturbines uitzenden, wordt gereduceerd. Hiertoe wordt een bestaande windturbine op punten aangepast door de windturbinefabrikant Nordex.

Metingen doen met eerste windturbine

Om te meten of de radioruis genoeg wordt gereduceerd, wordt dit jaar de eerste windturbine van het windpark gebouwd. Later dit jaar wordt deze in bedrijf gesteld en wordt er in samenwerking met ASTRON / LOFAR gemeten of de verwachte reductie van radioruis is gerealiseerd. Om deze meting zo accuraat mogelijk te doen, is het eerst noodzakelijk met LOFAR te meten aan een zogeheten referentiebron waarvan de hoeveelheid radioruis exact bekend is.

Referentiebron In opdracht van Windpark

De Drentse Monden en Oostermoer hebben een speciale referentiebron ontwikkeld. Die heeft de vorm van een klein apparaat. Op maandag 25 februari en dinsdag 26 februari wordt door LOFAR gemeten aan deze referentiebron. Er wordt een hijskraan geplaatst op het parkeerterrein naast het monument ‘Gebroken Lijn’. Aan deze hijskraan wordt de referentiebron gemonteerd en op een hoogte van 100 meter gebracht. Dit apparaat zendt een hoeveelheid radioruis uit die gelijk is aan de hoeveelheid ruis die de beoogde windturbines maximaal zullen uitstralen. Met deze referentiebron kan ASTRON met de LOFAR-telescoop goed registreren hoe de radioruis, afkomstig van de windturbines, door LOFAR wordt waargenomen. Dat is belangrijk voor de metingen met de eerste windturbine die rond de zomer van 2019 zijn gepland. Een dergelijke tussentijdse testmeting wordt nog een tweede keer gedaan in april 2019. In de periode van juli tot en met september 2019 zal de werkelijke meting met de windturbine plaatsvinden.

Planning voor eerste testmeting

Op maandag 25 februari vanaf 6.00 uur zal de hijskraan worden opgebouwd op het parkeerterrein nabij monument ‘Gebroken Lijn’. Van 11.00 tot ongeveer 18.30 uur worden dan de geplande testmetingen gedaan. Op dinsdag 26 februari worden verdere testmetingen gedaan, van 8.00 tot ongeveer 17.00 uur. Het streven is op dinsdagavond 26 februari nog de kraan af te bouwen, maar dit kan mogelijk uitlopen naar woensdag 27 februari.

Geen hinder te verwachten

De verwachting is dat de testmeting geen hinder voor de omgeving oplevert. Het apparaat dat de voorgeprogrammeerde radioruis uitzendt, maakt geen geluid en beweegt niet.

Informatie over Windpark

De Drentse Monden en Oostermoer Windpark De Drentse Monden en Oostermoer is een initiatief van Duurzame Energieproductie Exloërmond B.V., duurzaam energiebedrijf Raedthuys Pure Energie, Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. en coöperatie De Windvogel. Het windpark zal bestaan uit 45 windmolens in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze. Meer informatie staat op www.drentsemondenoostermoer.nl
Inwoners kunnen meedoen in het windpark door voor eenmalig 50 euro lid te worden van coöperatie De Windvogel. Leden kunnen mee-investeren in het windpark voor een bedrag dat zij zelf bepalen. De jaarlijkse rente op hun investering, die de leden zelf vaststellen, is tussen de 2 en 7 procent. Leden hebben ook stemrecht over de andere energieprojecten van de coöperatie en de buurtprojecten die door dit windpark mogelijk worden gemaakt.

Meer informatie hierover op www.windvogel.nl of via info@windvogel.nl.

Datum 22 februari 2019 Bert Jan Brinkman

Minister Kamp moet rekening houden met LOFAR

Jan Nieboer vecht tegen de windmolens (F: RTVS)
Jan Nieboer vecht tegen de windmolens (F: RTVS)

STADSKANAAL / DEN HAAG – De tweede kamer heeft besloten dat minister Kamp geen windmolens mag plaatsen zonder rekening te houden met LOFAR. Lokale media hadden eerder melding gemaakt van ontvangstproblemen die de supertelescoop zou gaan ondervinden van de wieken van de windmolens. Astron directeur De Vos had dit ook aangegeven in Den Haag. De tweede kamer heeft nu besloten dat de minister hier rekening mee moet gaan houden.

Als het hele windmolenplan in de Drentse Veenkoloniën door zou gaan betekent dit een fikse (financiële) tegenslag voor LOFAR. Kamerlid Agnes Mulder (CDA), die een motie indiende reageert blij: Een meerderheid van de tweede kamer is het gelukkig met mij eens en zien dit ook in”. Agnes Mulder wijst op de grote investeringen die het Rijk maar ook het bedrijfsleven uit binnen en buitenland inmiddels hebben gestoken in LOFAR. Nu er mogelijk windturbines geplaatst worden leidt dit tot grote schade en dreigt er een desinvesteren.

windenergieMinister Kamp moet nu bij de eventuele plaatsing van de windmolens rekening gaan houden met het radiotelescoopnetwerk. De minister noemde de risico’s voor LOFAR eerder ‘aanvaardbaar’. Hoe de minister op deze motie gaat reageren is nog onbekend.

Bewonersbijkomsten

Intussen is er geschrokken gereageerd op de verbodsregels die het ministerie van EZ oplegt bij de bewonersbijeenkomsten over de windmolens. Deze bijeenkomsten worden gehouden tussen 21 maart en 7 april in Stadskanaal, Gieterveen en Tweede Exloermond. Het ministerie wil een persoonsregistratie met barcode instellen. Ook is er een verbod op gebruik van de mobiele telefoon, mogen er geen films of foto’s gemaakt worden en is het verboden om gesprekken op te nemen. Jan Nieboer, woordvoerder van actiegroep Tegenwind Veenkoloniën vindt het allemaal te gek voor woorden. Nieboer wil juist informatie van de woordvoerders van EZ registeren tijdens de bewonersbijeenkomsten omdat deze waardevol kunnen zijn bij volgende juridische stappen.

Datum 9 maart 2016 Bert Jan Brinkman

Mogelijk miljoenenschade Astron door windturbines

<a href=” />

Foto: netwerk LOFAR
– Foto: antenne netwerk LOFAR

BORGER/EXLOO – De bouw van de vijftig windturbines in de Drentse Veenkoloniën dreigt een miljoenenschade te veroorzaken voor LOFAR, de radiotelescoop van Astron die uit 20.000 kleine antennes bestaat. Het antenneveld van Lofar in en rondom Exloo zal door het windpark worden verstoord. Dat betekent dat 53 stationclusters, verspreid door heel Europa, nauwelijks nog bruikbaar zullen zijn. Dat zegt directeur Marco de Vos van Astron, het sterrenkundig instituut in Dwingeloo. LOFAR is een uniek ICT-project dat is ontstaan uit de ambitie van Nederlandse sterrenkundigen om het begin van ons heelal waar te nemen. LOFAR staat voor ‘Low Frequenty Array’ en is een radiotelescoop die honderd maal gevoeliger is dan normale radiotelescopen. De kleine antennes zijn verdeeld over een gebied met een diameter van 100 kilometer in Nederland en gekoppeld aan een supercomputer via een uitgestrekt glasvezelnetwerk. Daarnaast worden stations met antennes in Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland (aanbouw/opdracht), Polen, Frankrijk en Zweden gebouwd en aangesloten op het Nederlandse netwerk. Daarmee zou LOFAR een 15x hogere beeldscherpte gaan bereiken.

Lofar vreest door de komst van het windpark nu enkele opdrachten mis te lopen en ook geen eigen ruimte-onderzoek meer te kunnen doen. De organisatie vreesde al langer dat de windmolens in Drenthe problemen zouden kunnen gaan veroorzaken, maar kon dit tot voor kort niet hardmaken. Eigen onderzoek naar de invloed van windturbines op een antenneveld in Roodeschool bevestigde nu de vrees. Zodra wieken van de windmolens boven de horizon uitsteken, ontstaat er een nadelig echo effect liet de organisatie vorige week nog weten via het DvhN.

De Vos heeft inmiddels bij minister Kamp zijn bevindingen uiteengezet maar deze zegt toch door te willen zetten met de windmolenplannen in het Drentse veenkoloniaal gebied. Kamp erkent dat de windmolens voor storing gaan zorgen, maar dat zoiets in een klein land als Nederland niet te voorkomen is. Kamp wil proberen de storing tot een minimum te brengen. Het project LOFAR heeft 100 miljoen euro gekost en is grotendeels bijeen gebracht door middel van subsidies, de Nederlandse overheid en het belanghebbende bedrijfsleven.

 

Datum 6 maart 2016 Bert Jan Brinkman

Miljoenenbeurs voor Astron

AstronDWINGELOO – Sterrenkundig instituut ASTRON in het Drentse Dwingeloo heeft een Europese miljoenenbeurs in de wacht gesleept. Ook twee onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen krijgen deze onderzoeksbeurs van het European Research Council, het ERC. In totaal reikte het ERC 287 beurzen uit van maximaal 2 miljoen euro voor onderzoek van jonge talentvolle wetenschappers. Voor deze beurzen kwamen 3.329 aanvragen binnen uit heel Europa.

Het is nog niet bekend wat ASTRON met het geld gaat doen.

Bron en foto: Astron en RTV Drenthe 

Datum 27 juli 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal