Direct naar de inhoud.

De scholen beginnen weer

Let op uw snelheid

Maandag beginnen de scholen weer in Regio Noord / Organisatie Veilig Verkeer Nederland (VVN) is dan ook weer begonnen met de jaarlijkse campagne voor verkeersveiligheid vlak na de zomervakantie.

“Het doel van de campagne is dat de schoolomgeving en schoolroutes veilig blijven voor kinderen die naar school gaan na de zomervakantie”, zegt een woordvoerder. De campagne moet voor meer aandacht zorgen voor deze boodschap. Want juist in de periode vlak na de zomervakantie is extra aandacht voor verkeersveiligheid van belang, stelt de organisatie.

Gepaste snelheid 

VVN roept automobilisten op om met gepaste snelheid te rijden en schoolzones te vermijden. Maar ook kunnen automobilisten volgens een woordvoerder proberen om niet op de momenten waarop scholieren naar school fietsen de auto te pakken. Verder roept de organisatie scholieren op om hun fiets te controleren op mogelijke gebreken en om de schoolroute samen met een volwassene vooraf te oefenen.

Datum 22 augustus 2021 Bert Jan Brinkman

St. Antoniusschool organiseert succesvolle Sport-en Speldag

St. Antoniusschool

MUSSELKANAAL – Afgelopen vrijdag is in sporthal De Veenhorst een succesvolle dag gehouden vol sport en spel. Meer dan 600 leerlingen kwamen naar de sporthal bij de St. Antoniusschool om een dag enthousiast te sporten en spelletjes te doen. De deelnemende leerlingen kwamen van zes verschillende basisscholen uit Musselkanaal.

De dag werd door de St. Antoniusschool georganiseerd voor alle groepen. Vanaf half 8 ’s ochtends waren de leerkrachten druk in de baan om alles in goede banen te leiden. Zo waren er verschillende activiteiten voor de kleuters, middenbouw en bovenbouw, onder andere een behendigheidscircuit, tumblingbaan en judo clinic met behulp van de lokale judovereniging. De St. Antoniusschool kijkt terug op een zeer geslaagde dag. Het is nu eerst een week voorjaarsvakantie, daarna zullen de boeken weer worden opengeslagen.

Datum 20 februari 2017 Bert Jan Brinkman

Enthousiaste student uit Groningen leert kinderen anders denken

F: Happy(i)dee facebook
F: Happy(i)dee facebook

GRONINGEN – Elya Dijk is medeoprichter van Happy(i)dee, een initiatief van een groep studenten van de Academie voor Popcultuur in Leeuwarden. Samen met Jip de Graaf uit Bergen (Noord-Holland) en Trevor Vreeburg uit Harlingen hebben wij Happy(i)dee opgericht. Wij vinden dat er erg veel negatief gedacht wordt in Nederland vandaag de dag. Ouders hebben vaak te kampen met dillema’s als hoge werkdruk en geldproblemen. Daardoor zijn ze snel ontevreden en wordt er veel geklaagd. Onbewust wordt deze manier van denken vaak meegeven aan de kinderen. Daar willen wij verandering in te brengen. We willen de kinderen op een nieuwe, toegankelijke manier het nut en het belang van positief denken laten inzien!

Workshop
Happy(i)dee gaat de komende tijd workshops geven op basisscholen in Noord-Holland om kinderen op een speelse en begrijpelijke manier kennis te laten maken met positief denken.
We hebben een leuk programma gemaakt met spelletjes, oefeningen, verhaaltjes en filmpjes.
Daarnaast hebben we ook ons eigen Happy(i)dee kinderlied geschreven met onze boodschap erin verwerkt, dat we samen met de kinderen willen zingen. We hebben al een succesvolle workshop op de Benedictusschool in Heiloo gedaan en we gaan er de komende tijd nog meer doen in de regio. In Alkmaar bijvoorbeeld. We zijn nog steeds op zoek naar meer scholen.

Denken over denken
Het denken beïnvloed een groot deel van ons leven, het maakt een heel verschil of je positief of negatief denkt. Door over je gedachtes na te denken kan je ze beïnvloeden, en met je gedachtes maak je jouw wereld. Denken we eigenlijk wel eens na over ons denken?
Mensen gaan er vaak van uit dat gedachtes uit gevoelens voortkomen, maar met je gedachtes kan je juist je gevoelens sturen. Daarnaast geven positieve gedachtes energie, terwijl negatief denken alleen maar energie kost. Dus een optimistische blik kan je leven veranderen!

Overige activiteiten
We hebben ons Happy(i)dee lied opgenomen samen met een groep kinderen en daar gaan we ook nog een leuke videoclip bij maken. Binnenkort zijn we te gast op de radio bij RTV80.
Ook zijn we actief op social media. We hebben een goedlopende Facebook en Twitter pagina waar we allerlei leuke updates, weetjes en acties op plaatsen.

Datum 8 juni 2015 Bert Jan Brinkman

Geen vrolijke gezichten tijdens raadsvergadering

Volle bak raadsvergadering Stadskanaal
Volle bak raadsvergadering Stadskanaal

STADSKANAAL – Het was een lange zit voor raadsleden, het college en de bezoekers van de openbare raadsvergadering van de gemeente Stadskanaal gisterenavond. Dat kwam omdat er belangrijke zaken besproken werden. Zo was er de, met opheffing bedreigde, openbare Daltonschool ’t Zonnedal in het dorp Alteveer. Met nog slechts 16 leerlingen zal de school moeten fuseren met de Christelijke basisschool ‘De Hochte’. De ouders willen dat niet omdat er bewust is gekozen voor openbaar onderwijs. Wethouder Johan Hamster weet dat met slechts 16 leerlingen de school zal moeten sluiten. Financiering zal dan stoppen door het ministerie van onderwijs. Alleen scholen met meer dan 23 leerlingen kunnen rekenen op een rijksbijdrage. De gemeente hanteert als regel dat er één onderwijsvoorziening per dorp moet zijn en een alternatief op voldoende afstand. Verdriet op de tribune.

Philips
Ook de sanering van het voormalig Philips terrein kwam aan de orde. GroenLinks Stadskanaal (niet in de gemeenteraad) kwam met een rapport waarin geschreven stond dat Stadskanaal al in 2003 op de hoogte was van de verontreiniging. Hierop wilde de raad nu wel eens het fijne weten. Burgemeester Baukje Galama liet tijdens de raadsvergadering weten dat ze het terrein zo snel mogelijk wil laten saneren. “De staat waarin het nu verkeert past niet bij Stadskanaal. Zodra de gemeente eigenaar is beginnen we met de éérste fase van de sanering”, aldus de burgemeester. Op het rapport van GroenLinks antwoordde Galama: “GroenLinks heeft de klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt. Wij waren inderdaad op de hoogte maar dat we hier niets mee gedaan hebben klopt niet. Er lagen duidelijke afspraken en sanering van het terrein was niet onze taak”.

Wedeka
En dan was er nog de begroting Wedeka. Aan het eind van dit jaar verliezen hier rond de driehonderd tijdelijke medewerkers van het werkvoorzieningschap hun baan . De raad stelde de begroting voor 2015 vast en constateerde dat er te weinig in kas is om de medewerkers ook in 2015 in dienst te houden. Nico van Lieberom (ondernemingsraad Wedeka) probeerde de raad juist te overtuigen dit wel te doen. Lieberom: “Deze mensen kunnen nauwelijks ander werk vinden. Bij geen verlenging van het contract komen ze uiteindelijk allemaal in de w.w. terecht.“ De gemeenteraad staat echter met de rug tegen de muur en heeft geen andere keuze dan de begroting goed te keuren. Wedeka stevent af op een verlies van 2,5 miljoen euro in 2015. De gemeente zal de tekorten zoveel mogelijk moeten opvangen. Raadsvergadering september 2014 was dan weliswaar drukbezocht, helaas om minder prettige redenen.

De raadsvergadering duurde tot 01.50 uur en werd in zijn geheel live uitgezonden via RTV Stadskanaal. Met dank aan Martin Wilkens die tot in de kleine uurtjes opbleef om techniek te verzorgen.

Datum 24 september 2014 Bert Jan Brinkman

OBS Hagenhofschool start met tablets

Hagenhofschool start met tablets
Hagenhofschool start met tablets

STADSKANAAL – De Hagenhofschool in Stadskanaal is gestart met tablets in de klas. Tot de zomervakantie draait er op deze basisschool een proefproject in groep 6 om te kijken wat de meerwaarde is van het gebruik van tablets. Directeur Tiny Boerma van de Hagenhofschool heeft daarover samen met twee andere directeuren contact gehad met de landelijke stichting Snappet om te komen tot een gemeenschappelijke aanpak van een proefproject . Snappet levert hiervoor de tablets en de benodigde software.

“Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de tablets in de plaats komen van de gebruikte methodes,”zegt Boerma. “Ze zullen alleen de werkboekjes voor rekenen, begrijpend lezen en studievaardigheden vervangen. De leerkracht legt de stof uit met behulp van de de bestaande lesmethode. Daarna maken de leerlingen de opdrachten en krijgen dadelijk te zien of ze een opdracht goed of fout hebben gemaakt. De leerkracht kan op zijn computer zien hoe ver iedereen is en welke leerlingen nog tegen moeilijkheden aanlopen. Daardoor kan de leerkracht dadelijk gerichte hulp bieden. Voor de leerkracht wordt het lesgeven dus niet gemakkelijker, maar wel efficiënter en leuker.”

Ook leerkracht van groep 6 Maud Tazelaar is heel positief over de tablets: “Het is leuk om te zien hoe fanatiek de leerlingen met hun opdrachten bezig zijn. Je hoeft ze er echt niet aan te herinneren dat ze aan het werk moeten gaan. Dat gaat bijna als vanzelf. Alleen het aan de oplader zetten van alle tablets vraagt wel een beetje gewenning, maar dat zal gauw genoeg een gewoonte zijn.”

Na afloop van het proefproject wordt bekeken wat het toepassen van de tablets in de klas oplevert. Boerma: “Als blijkt dat de tablets een duidelijke meerwaarde hebben, gaan we volgend jaar zeker door met de groep die er nu mee werkt en zal ook een nieuwe groep met de tablets gaan werken. Het is inmiddels al wel duidelijk dat de leerlingen het geweldig leuk vinden. Ze zijn heel gemotiveerd om opdrachten te maken en dat was bij het werken in een werkboek wel eens anders.”

Naast de Hagenhofschool zijn ook de Oleander en de Westerschool in Stadskanaal een proefproject gestart met de tablets van Snappet. “Het is een mooie pilot die past bij de visie van de school: het bieden van eigentijds onderwijs,” concludeert de directeur van de Hagenhofschool tevreden.

Datum 21 mei 2014 Bert Jan Brinkman

Ouders willen graag fusieschool in dorp Bellingwolde

Westerschool
Westerschool

BELLINGWOLDE – In het dorp Bellingwolde zijn nu nog drie basisscholen met voldoende leerlingen maar de krimp komt op hen af. Het gaat om de Oosterschool, de Westerschool en de Wegwijzer. Ouders, die in de drie medezeggenschapsraden van de scholen zitten, hebben daarom gisteren de koppen bij elkaar gestoken tijdens een discussieavond. De ouders willen voorkomen dat de drie basisscholen door krimp in de problemen komen en streven naar een grote fusieschool. Om dat te bereiken willen ze overleggen met onder meer de gemeente Bellingwedde.

Harrie van der Weerd, directeur van de Westerschool, juicht het initiatief van de ouders toe. “Op den duur krijgen alle scholen last van de krimp, we kunnen daar beter nu al op in spelen door één sterke school in ons dorp te plaatsen.”

Datum 14 november 2013 Bert Jan Brinkman

CBS De Meander sluit de deuren

OLYMPUS DIGITAL CAMERASTADSKANAAL – CBS De Meander in Stadskanaal sluit na dit schoolseizoen de deuren. Dat schrijft de krant ‘Dagblad van het Noorden’ vandaag. De reden moet gezocht worden in het aantal kinderen. Deze is te gering geworden. Directeur Meme Wever van de vereniging voor christelijk Protestant Onderwijs Zuid Groningen (VCPO) waartoe De Meander behoort bevestigt dat. “Het ligt inderdaad aan de krimp, de school heeft nu 29 kinderen maar velen zitten in de hoogste groepen en verlaten na dit seizoen de school. We houden dan nog maar 15 kinderen over’’, aldus Wever vandaag in het DvhN.

Het gebouw is eigendom van de gemeente Stadskanaal. Wat ermee gaat gebeuren is nog onbekend. De leerkrachten krijgen een ander plekje op een van de overige scholen van de VCPO. De Meander is niet de eerste school in onze regio die als gevolg van de krimp sluit. Vorig jaar onderging de gereformeerde school ‘De Basis’ in Mussel en ‘De Rots’ in Harpel hetzelfde lot.

Datum 19 oktober 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-