Direct naar de inhoud.

Basisscholen mogelijk een extra week kerstvakantie. ‘Die ene week gaat niet werken, dat is te kort’

Foto: Freepik

REGIO – Een extra weekje kerstvakantie voor het basisonderwijs. Voor veel ouders waarschijnlijk een grote schrik, zeker in deze drukke periode van het jaar. Toch is het volgens deskundigen wel nodig om de stijgende coronabesmettingen omlaag te krijgen.

Besmettingen basisonderwijs

Experts zeggen dat het nodig is de basisscholen een extra weekje te sluiten. Uit de RIVM-weekcijfers van afgelopen dinsdag bleek dat er in de leeftijd van vijf tot negen jaar bijna 9500 coronagevallen waren. Kinderen raken besmet en geven dit weer door aan ouders en leerkrachten, dit zorgt vervolgens weer voor extra besmettingen.

Onzekerheid

Uit een belrondje langs verschillende scholen in onze regio blijkt dat veel scholen nog niet precies wat er gaat gebeuren. Bij veel van hen moet het nog binnen het bestuur besproken worden. Ook is er veel onzekerheid, want wat zijn de plannen nou precies. Zal deze extra week in het begin van de vakantie zijn, of juist erna en is een extra week wel echt zinvol?

Verschillende scholen geven namelijk wel aan dat een week tekort zal zijn en niet zal werken om de besmettingen te laten dalen. Zo zegt één van de basisschooldirecteuren: ‘Die ene week extra gaat niet werken, dat is te kort.’ Twee andere basisscholen geven aan dat hun school er in verhouding niet veel last van heeft. ‘Voor ons is een extra week niet echt zinvol, onze kleine school heeft gelukkig nog niet veel te maken gehad met besmettingen.’

Datum 19 november 2021 Larou de Jong

Basisonderwijs weer opgestart na lockdown

Foto: Pixabay

REGIO – Na ongeveer twee maanden thuis te zijn geweest zijn veel kinderen maandag 11 mei weer naar school gegaan. Het basisonderwijs mocht weer worden opgestart. Dit omdat het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus daalt. Het kabinet heeft de verwachting dat de scholen weer veilig open kunnen zonder grote gevolgen voor nieuwe besmettingen.

Digitaal

De basisscholen waren sinds 16 maart dicht. Leerlingen maakten thuis hun schoolopdrachten, begeleid door ouders en hadden vanuit huis digitaal contact met de meester of juf.

Helft

Leerlingen in het speciaal onderwijs gaan vanaf 11 mei weer volledig naar school. Op reguliere basisscholen gaan de leerlingen voor de helft van de tijd. Deze scholen mogen zelf het rooster invullen. De meesten kiezen voor halve klassen, die de hele dag naar school gaan. Niet elke school ging al op maandag open. Sommige schoolbesturen zeggen dat ze meer tijd nodig hebben om hun gebouwen in te richten voor de lessen. De Middelbare scholen kunnen mogelijk vanaf 2 juni weer deels open.

Contactberoepen

Naast de scholieren zijn ook de kappers, schoonheidsspecialisten en overige contactberoepen weer gestart. Ook kun je weer naar de tandarts. Het is heel belangrijk dat de regels van het RIVM goed worden nageleefd om zo een 2e golf van besmetting te voorkomen. Met name afstand bewaren van elkaar (1,5 meter) en veelvuldig handen wassen. Als het lukt om een 2e golf van besmetting te voorkomen kunnen de lockdown-versoepelingen vanaf 1 juni worden voortgezet. Horeca, musea en bioscopen mogen dan, onder voorwaarden, de deuren openen.

Nog niet alle maatregelen hebben een einddatum. Zo blijft thuiswerken waarschijnlijk het hele jaar de norm. – Lees hier het spoorboekje van de versoepeling coronamaatregelen komende maanden

Datum 11 mei 2020 Bert Jan Brinkman

Basisscholen dicht tijdens onderwijsstaking – (Update)

Hagenhofschool
Hagenhofschool – (F: Opron)

STADSKANAAL/VEENDAM – De meeste basisscholen in Groningen zijn dicht op woensdag 6 november. Dan is er een landelijke onderwijsstaking.

(UPDATE: Er is een grote kans dat de staking toch niet doorgaat i.v.m. een inmiddels bereikt akkoord tussen onderwijs, vakbonden, werknemers/gevers en Ministerie).

De scholen van Scholengroep Opron in Midden-Groningen, Stadskanaal en Veendam zijn dan ook gesloten. Veel leerkrachten komen die dag wel naar school, maar geven geen les aan de kids. ‘Ze halen werk in waar ze normaal niet aan toekomen,’ vertelt bestuurder Marieke Andreae bij RTV Noord.

Scholengroep Perspectief in Stadskanaal ziet de helft van de scholen dicht gaan op woensdag. Enkele scholen staken, maar met een eigen actie. CBS Oranje Nassau kiest er bijvoorbeeld voor ’te staken, zonder de ouders te raken’. Op school gaan ze aan de slag met een stakingslied en mogen de kinderen zelf lesgeven. Een enkele basisschool staakt niet en blijft gewoon open, zoals CBS De Zaaier in Vlagtwedde.

Voortgezet onderwijs

Aan de staking doet ook het voortgezet onderwijs mee, maar in Groningen blijkt de actiebereidheid hier laag. Volgens AOB-bestuurder Hayo Bohlken komt dat doordat het lerarentekort daar nauwelijks speelt. Middelbare scholen in het Noorden hebben weer andere problemen. Voor zover hij weet is geen enkele middelbare school op woensdag helemaal dicht. Wel zijn er leraren die staken zodat er mogelijk gaten in de lesroosters vallen.

De onderwijssector wil minder werkdruk, voldoende leerkrachten en een hoger salaris.

Datum 2 november 2019 Bert Jan Brinkman

Marijke Vos roemt Stichting Peuterwerk

STADSKANAAL – ‘Een topsportklimaat creëren in de peuteropvang en voorschool’ Hoe doe je dat? En wat is de meerwaarde van samenwerken tussen onderwijs en peuter- en kinderopvang? Tijdens het Peuterwerk symposium ‘Topsport voor kleuters’ stonden deze vragen centraal.

Van peuterspeelzaal naar voorschool
Stichting Peuterwerk maakt een snelle ontwikkeling naar voorscholen door. In Emmen zijn alle peuterspeelzalen ontwikkeld naar voorscholen, in september volgen de peuterspeelzalen in Borger-Odoorn. Juist in deze fase is kennis delen en een goede samenwerking met alle betrokken partijen zo belangrijk. Daarom organiseerde Stichting Peuterwerk op 30 mei het symposium ‘Topsport voor Kleuters’ in Geert Teis te Stadskanaal. Ruim 200 genodigden sloten aan waaronder beleidsmakers, wethouders, schoolbesturen en pedagogisch medewerkers van Stichting Peuterwerk.

Kinderen optimaal stimuleren in hun ontwikkeling
Marijke Vos, voorzitter Sociaal Werk Nederland, complimenteerde de organisatie over de aanpak in de verschillende gebieden en regio’s. Noord-Nederland kent een grote diversiteit op sociaalmaatschappelijk gebied. Stichting Peuterwerk wil in elke situatie, en op elke locatie, kinderen optimaal stimuleren in hun ontwikkeling. Inspirator en oud-topsportschaatser Erben Wennemars vertelde tijdens het symposium hoe hij elementen van topsport herkende in de ontwikkeling van peuteropvang en voorscholen. Houd oog op het doel, spoor aan op eigenaarschap en blijf altijd ‘aan staan’ was zijn advies om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren.

Waarom voorscholen?
Op een voorschool worden peuters spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Een voorschool is gehuisvest in de basisschool, waardoor de pedagogisch medewerkers en leerkrachten nauw contact hebben over de ontwikkeling van de peuters. De voorschool moet ook helpen eventuele taal, sociale of andere achterstanden tijdig op te vangen.

Datum 7 juni 2018 Bert Jan Brinkman

Culturele fietstocht voor het basisonderwijs

(F: archief RTV1)

VEENDAM – De gemeente Veendam  heeft een nieuw project, de Culturele Fietstocht, voor het basisonderwijs ontwikkeld. De Culturele Fietstocht verbindt sport en cultuur. Op vrijdag 1 juni 2018 wordt de eerste tocht georganiseerd. Er doen twee klassen mee.

Tocht

De tocht is 10 kilometer lang en gaat langs 10 kunstwerken. Bij ieder kunstwerk ontvangen de deelnemende schoolklassen informatie over het kunstwerk. Daarnaast is er per kunstwerk een opdracht. Soms een vraag, soms staat er een dramadocent of een ballerina met een vraag.

Bibliotheek Veendam en het Doe Museum zijn ook van de partij. Voor de winnende klas is er een prijs!

Datum 31 mei 2018 Bert Jan Brinkman

Kinderopvang mogelijk op Noorderpoort

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal

STADSKANAAL – Studenten van Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal realiseren op woensdag 14 februari binnen de schoollocatie een pop-up kinderopvang. Hiermee spelen zij in op de staking van de leraren uit het basisonderwijs, die voor deze dag op de planning staat. Om studenten met kinderen tegemoet te komen, wordt er voor één dag in de school gezorgd voor opvang voor kinderen tussen de vier en de twaalf jaar oud.

Veiligheid

De opvang van de kinderen is in handen van studenten Sociaal-Agogisch Werk, met als studierichting gespecialiseerd pedagogisch medewerker. De studenten die werkzaam zijn binnen deze pop-up kinderopvang voor één dag, hebben al ruime ervaring opgedaan tijdens stages in kinderopvang. Enkele tweedejaars studenten die meewerken aan het initiatief hebben zelfs al een contract bemachtigd binnen het werkveld. En om de omgeving van nog meer aanvullende veiligheid te voorzien, zijn er ook docenten van de studenten aanwezig om passende ondersteuning te bieden.

Ook Ubbo Emmius

In de opvang is plaats voor in totaal zestig kinderen. Naast kinderen van studenten, kunnen ook kinderen van medewerkers van Noorderpoort en Ubbo Emmius opgevangen worden. De pop-up kinderopvang van Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal is geen professioneel uitgeruste kinderopvang, maar ze voldoen aan de oppervlakteregels en houden zich aan de officiële kind-begeleidingsnorm.

Datum 8 februari 2018 Bert Jan Brinkman

Onduidelijkheid over huisvesting basisscholen Oude Pekela

Foto: Pixabay

GEMEENTE PEKELA – Bij de gemeente Pekela zijn signalen binnengekomen dat er onduidelijkheid is over de huisvesting van de basisscholen in Oude Pekela. Er verandert met ingang van de eerste schooldag op 4 september 2017 niets.

Besluit
Over de huisvesting vindt overleg plaats tussen de schoolbesturen en de gemeente. Wethouder Hennie Hemmes: “Dit overleg is gericht op de vraag hoe de huisvesting er vanaf 1 augustus 2018 uit moet gaan zien. In de loop van het komende schooljaar neemt de gemeenteraad een besluit over de toekomstige huisvestingssituatie.”

Bron: gemeente Pekela

Datum 18 juli 2017 Redactie

Aanbouw cbs Op de Zandtange feestelijk geopend

Opening door Julian - (Foto: M. v/d Kaap)
Opening door Julian – (Foto: M. v/d Kaap)

MUSSEL – Afgelopen woensdag heeft Cbs ‘Op de Zandtange’ op feestelijke wijze een nieuwe aanbouw van de school geopend. De extra ruimte was nodig want de school groeide zo snel dat de leerlingen reeds les kregen in de lerarenkamer. Enkele leerlingen van groep twee voerden de officiële openingshandeling uit door middel van het doorknippen van een lint. Julian kreeg de hoogste eer en mocht het lintje doorknippen. Naast het nieuwe schoollokaal is er nu ook een ruimte gecreëerd voor de zorgcoördinator

[ ingezonden ]

Datum 9 december 2016 Bert Jan Brinkman

Ouders Willibrordschool Stadskanaal zijn boos

Willibrordschool
Foto: willibrord.nl

STADSKANAAL – Enkele ouders, die hun kinderen op de Willibrordschool in Stadskanaal hebben, zijn boos op de directie van de school. De katholieke school voor basisonderwijs stapt namelijk over op iPads en dat moeten de ouders zelf gaan betalen. “Ouders worden enorm op kosten gejaagd, zeker als je twee of drie kinderen op school hebt”, zegt een moeder vandaag in het DvhN. Ook vinden ouders het principieel onjuist dat ze moeten bijdragen.

“Basisonderwijs in Nederland is gratis”, zegt een vader. De ouders wilden niet met naam in de media ter bescherming van hun kinderen. Een deel van de ouders voelt zich overvallen. Al tijden wordt in Stadskanaal gesproken over digitalisering van het onderwijs en dat vinden ze prima. Maar pas half juni – vlak voor de zomervakantie – begrepen ze dat ze de iPads zelf moesten betalen. Kosten: 352 euro per tablet. Ook de betalingsregeling waarmee de tablet in vier jaar kan worden afbetaald, biedt voor sommigen te weinig soelaas. Op een voorlichtingsavond liep een aantal ouders boos weg omdat ze zich niet gehoord voelen door de school.

John van Meekeren van Primenius, het schoolbestuur waar de Willibrordschool onder valt, zegt dat van verplichte aanschaf geen sprake is. “Ouders kunnen via ons een tablet kopen, maar kinderen zonder, lenen een iPad van de school”. Maar een gratis tablet voor alle leerlingen is volgens Van Meekeren te duur. Hij zegt wel dat de communicatie met de ouders te wensen overliet. Ook op sommige andere scholen protesteerden ouders. “Maar die protesten waren snel voorbij”, zegt Van Meekeren. [bron]

Datum 3 september 2016 Bert Jan Brinkman

Geld voor muziekonderwijs in het Noorden

muziekonderwijs-Friese-basisscholen foto RTVNOF.nl
Muziekonderwijs basisscholen (F: RTVNOF.nl)

GRONINGEN/WILDERVANK – Meer en beter muziekonderwijs voor alle kinderen in Nederland! Scholen die deze ambitie delen kunnen vanaf 2 november een subsidieaanvraag doen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Zij kunnen met de Impuls muziekonderwijs hun muzieklessen verbeteren, onder andere door samenwerkingen aan te gaan met andere partijen uit het muziekveld. In Friesland en Groningen zijn twee basisscholen al met veel enthousiasme gestart.

Deze nieuwe subsidieregeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie is onderdeel van de plannen van minister Bussemaker voor goed muziekonderwijs voor kinderen van vier tot twaalf jaar en sluit aan bij de beweging Méér muziek in de klas. Vanaf 2 november kunnen scholen subsidie aanvragen om muziek op verschillende manieren te verankeren in de school. De bedoeling is dat scholen deze subsidie gebruiken om de kennis en deskundigheid van de mensen die voor de klas staan te vergroten, structureel muziekles te verzorgen onder schooltijd en verbindingen aan te gaan met muzikale partners in de omgeving van de school.

Directeur Onno Bouma van basisschool De Rank in Metslawier: ‘Door de brassband waarin ik trombone speel, weet ik uit eigen ervaring hoeveel plezier en energie muziek oplevert. Dat gun ik mijn leerlingen ook. In Metslawier is weinig cultureel aanbod, dus het is nog belangrijker dat ze het op school meekrijgen. Muziek heeft natuurlijk ook invloed op andere gebieden, zoals taal, lezen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. En het past goed bij onze focus op talentontwikkeling.’

Directeur Han-Rogier de Vri van de Dalton Westerschool in Wildervank: ‘Door de school lopen en in verschillende lokalen leerkrachten zien die enthousiast en uitgebreid muziekonderwijs geven. Daar kijk ik erg naar uit. Ik hoop dat muziek echt bij de school gaat horen. Het kan zoveel doen voor de cognitieve en sociale ontwikkeling van leerlingen, maar ook voor de sfeer in de groep. Ik heb er vertrouwen in dat het muziekonderwijs over drie jaar stevig staat.’

Jan Jaap Knol, directeur Fonds voor Cultuurparticipatie: ‘We zijn verheugd dat wij de komende jaren muziekonderwijs op basisscholen een impuls kunnen geven. Scholen die in het voorjaar al van start gingen, zijn razend enthousiast. Niet alleen kinderen boren hun talenten aan maar ook de docenten. Met deze subsidieregeling hopen we vele nieuwe verbindingen tussen onderwijs en cultuur tot stand te brengen. Ik zie uit naar alle plannen van de scholen’.

Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt vernieuwende initiatieven die actieve deelname aan cultuur teweegbrengen en richt zich daarbij op alle inwoners van Nederland. Wij willen een brug vormen tussen cultuur en de samenleving. Om dit te realiseren hebben wij drie programma’s gericht op cultuureducatie, amateurkunst en talentontwikkeling. We werken hierin samen met overheden, (particuliere) fondsen, private partners en kennisinstellingen.

Meer informatie over de subsidieregeling:

www.cultuurparticipatie.nl/impulsmuziekonderwijs

Onderstaand filmpje laat zien wat muziek in de klas betekent:

Datum 31 oktober 2015 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal