Direct naar de inhoud.

Stadskanaal ondersteunt BedrijfsInvesteringsZone (BIZ)

Wethouder Goedhart Borgesius – F: Gemeente Stadskanaal

STADSKANAAL – De gemeente ondersteunt het initiatief om, net als de voorgaande 10 jaar, voor het winkelgebied Stadskanaal centrum een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) in te voeren. Omdat de Verordening die de BIZ regelt pas in werking treedt als er voldoende draagvlak is voert de gemeente een draagvlakmeting uit onder de betrokken ondernemers. Tot 18 december 2020 kunnen de ondernemers hun stem uitbrengen. De uitslag van de stemming is vanaf 23 december 2020 te vinden op www.stadskanaal.nl.

Wethouder Goedhart Borgesius: “Ondanks de onzekere periode waarin we momenteel verkeren is dit voor de toekomst een kans om samen Stadskanaal nog beter te promoten en de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum van Stadskanaal te vergroten. Dit is goed voor de bezoeker én de ondernemers!”

 Over de draagvlakmeting

Op 23 november 2020 heeft de gemeenteraad de “Verordening Bedrijfsinvesteringszone Centrum Stadskanaal 2021” vastgesteld. Deze Verordening vervangt de Verordening die de huidige BIZ regelt. De nieuwe Verordening treedt pas in werking als er voldoende draagvlak is.

De uitkomst van de meting moet voldoen aan de volgende voorwaarden. Minimaal 50% van de ondernemers reageert door middel van het stemformulier én van de ondernemers die reageren, is minimaal twee derde vóór de invoering van de BIZ. Mocht blijken dat er onvoldoende draagvlak is, dan treedt de verordening niet in werking.

 Over BIZ

De gemeente int de BIZ-bijdrage bij de ondernemers en keert deze uit als een subsidie aan de Stichting BIZ. De Stichting BIZ gebruikt de BIZ-bijdrage voor het treffen van voorzieningen en het organiseren van activiteiten ter verbetering van de sfeer en beleving in het centrum, aantrekken van toeristen, veiligheid in het centrum en het professionaliseren van de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn: het realiseren van extra sfeer door middel van muziek, attracties en feestverlichting, het organiseren van zomermarkten, een jaarmarkt of andere evenementen.

Datum 8 december 2020 Bert Jan Brinkman


-advertenties-