Direct naar de inhoud.

Raadsvergadering met o.a. ombuigingsplan 2014-2017 vanavond via RTVS

Gemeenteraad Stadskanaal
Gemeenteraad Stadskanaal

STADSKANAAL – Vanavond is er een belangrijke raadsvergadering te beluisteren via RTV Stadskanaal. Het betreft hier de najaarsnota 2013 en de programmabegroting 2014 en het Ombuigingsplan 2014-2017. Deze openbare raadsvergadering begint vanavond om 19:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Stadskanaal. RTV Stadskanaal zendt zoals iedere maand de raadsvergadering integraal uit maar vanavond zullen er in de pauze ook live-interviews worden uitgezonden met politici.

Techniek en locatie-techniek zal in handen zijn van Eric Koops en Bert Jan Brinkman. Boelo Lutgert is verslaggever in de raadszaal . Je ontvangt RTV Stadskanaal via de ether op 105.3 FM. Op de kabel via 104.1 FM of via onze  internetstream op deze website.

Datum 4 november 2013 Bert Jan Brinkman

Stadskanaal heeft financiën op orde

STADSKANAAL – De begroting 2013 van de gemeente Stadskanaal kent een overschot van 838.000 euro. De meerjarenraming 2014-2016 laat in 2016 een overschot van 433.000 euro zien. Het college stelt de gemeenteraad voor het overschot aan te merken als financiële ruimte voor het opvangen van financiële risico’s. Het gaat hierbij om risico’s als gevolg van taken die het Rijk naar de gemeenten overdoet (begeleiding AWBZ, Jeugdzorg), de verwachte invoering van de Wet Werken naar Vermogen, het niet halen van taakstellende bezuinigingen en mogelijke nieuwe bezuinigingsmaatregelen van het Rijk.

Wethouder van Financiën Jan Willem van de Kolk verwoordt het als volgt: “Dat we nu een positief saldo op de begroting hebben is een direct gevolg van de stevige bezuinigingsronde die we al gehad hebben. Stadskanaal ligt wat dat betreft goed op koers. Toch staan de lichten op oranje. Er komen grote financiële risico’s op ons af. Een nieuwe bezuinigingsronde in het volgend voorjaar sluit ik niet uit. We verwachten het overschot hard nodig te hebben.”

Met de begroting doet het college ook een voorstel over de hoogte van de gemeentelijke belastingen. Volgens de indicatie voor huiseigenaren stijgen de lasten in 2013 gemiddeld met 4,00 euro (van 599,85 euro naar 603,85 euro). De lasten voor huurders blijven volgens dezelfde indicatie met 214,85 euro gelijk. De onroerende zaakbelasting (OZB) gaat gemiddeld met vijf procent per woning omhoog. De tarieven voor afvalstoffenheffing blijven gelijk. De rioolheffing daalt ten opzichte van 2012 van 194,00 euro naar 189,00 euro.

In de Perspectiefnota 2013-2016 werd een overschot van 905.000 euro verwacht in 2016. Dit geraamde overschot is nu teruggebracht naar 433.000 euro. De daling wordt onder andere veroorzaakt door de lagere algemene uitkeringen uit het Gemeentefonds. Ook neemt het college de kosten voor de bouw van een multifunctionele accommodatie (MFA) in Maarsstee/Maarswold op in de meerjarenraming. In de vorige bestuursperiode werd besloten dat er tussen 2015 en 2020 gestart wordt met de bouw van de MFA. Voorlopig wordt rekening gehouden met een investering van 4 miljoen euro en structurele lasten van 174.000 euro.

Tegelijk met de begroting wordt de evaluatie van het bestuursakkoord 2010-2014, getiteld Samen voor een sterk en stabiel Stadskanaal, aangeboden aan de raad. De inzet van het bestuursakkoord is om de vitaliteit van onze gemeente en de centrumfunctie van Stadskanaal in de Veenkoloniën te behouden en de zelfredzaamheid en burgerparticipatie van inwoners te vergroten. Het college constateert dat een belangrijk deel van het bestuursakkoord gerealiseerd is.

De gemeenteraad behandelt de begroting van 2013, de meerjarenraming en de evaluatie van het bestuursakkoord in de vergadering van maandagavond 5 november.

Datum 2 oktober 2012 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal