Direct naar de inhoud.

Borger-Odoorn pakt kansen voor Begroting 2021

Gemeentehuis Borger-Odoorn – (F: RTV1)

EXLOO – Voor de begroting 2021 ziet het college van Borger-Odoorn kansen. Hoewel de onzekerheden door de coronamaatregelen en de herziening van het gemeentefonds ook een flinke uitdaging betekenen voor de gemeente. Zoals extra kosten en onzekerheid over te ontvangen inkomsten.

De gemeente ziet in de maatschappelijke uitdaging die corona met zich meebrengt en de trends die hierdoor ontstaan een toegevoegde ambitie voor de toekomst. Door corona zien we dat wonen in een ruime en rustige omgeving op het platteland nog meer in trek is. Daar wil de gemeente proactief op inspelen door de focus te leggen op groei van de woningbouw in Borger en Nieuw-Buinen.

Ambities

Wethouder Niek Wind

Wethouder Niek Wind: “Het is een uitdaging om in een tijd van zoveel onzekerheden onze
ambities waar te maken. We zetten onze schouders eronder en maken gebruik van de kwaliteiten die onze gemeente heeft. Daar ligt namelijk onze kracht. Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk om eenmalig 500.000 euro te bezuinigen. Daarnaast heeft het college de lastendruk weten te beperken tot 2,77%.”

Verder investeert de gemeente in nieuwbouw van het Esdal College in Borger. Dit is een
belangrijke voorwaarde voor het kunnen behouden van het voortgezet onderwijs. Ook wil de gemeente in 2021 extra geld vrijmaken voor verkeersmaatregelen. Het aanstellen van een opbouwwerker in het veengebied is een wens waar het college ook graag invulling aan wil geven

Datum 6 oktober 2020 Bert Jan Brinkman

Borger-Odoorn sluit boekjaar 2019 nog goed af

Gemeentehuis B-O in Exloo

EXLOO – Met een positief resultaat van € 577.000 sluit Borger-Odoorn het boekjaar 2019 goed af. De coronacrisis en de herziening van het Gemeentefonds brengen de gemeente voor de komende jaren echter veel financiële onzekerheid.

Meevallers

In 2019 had Borger-Odoorn meevallers op het gebied van jeugdhulp en de uitkering Gemeentefonds. Bij de Wmo was er een tekort. Het voordelig resultaat stort de gemeente in de Vrije Algemene Reserve. Wethouder financiën, Niek Wind, is tevreden met dit resultaat: “Het is mooi dat we 2019 positief afsluiten. Daardoor kunnen we onze reservepositie versterken en hebben we meer vet op de botten voor de toekomstige onzekere jaren.”

Tekort

Over 2020 verwacht de gemeente geen voordelig resultaat. De Bestuursrapportage 2020-I laat een verwacht tekort zien van € 555.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de coronacrisis. Zo heeft Borger-Odoorn de verwachte opbrengsten van de toeristenbelasting moeten verlagen met € 300.000. Er is in deze rapportage nog geen rekening gehouden met compensatie van het Rijk. Inmiddels is duidelijk dat er wel compensatie voor gemeenten komt, maar de hoogte van deze compensatie is nog niet bekend. De bestuursrapportage sluit daarom met een tekort. Het college gaat er overigens van uit dat het Rijk de gemeenten volledig compenseert voor de tekorten die zijn ontstaan als gevolg van de coronacrisis.

Onzeker

De Kadernota 2021 laat net als de bestuursrapportage een onzeker beeld zien voor toekomstige jaren. De verwachting is dat Borger-Odoorn vanaf 2022 minder middelen van het Rijk zal ontvangen door de herziening van het Gemeentefonds. Dit komt doordat Borger-Odoorn een kleine plattelandsgemeente is. Als de herziening zal doorgaan, kan dit grote gevolgen hebben voor plattelandsgemeenten zoals Borger-Odoorn. Niek Wind: “Wij gaan samen met andere plattelandsgemeenten een lobby doen, zodat er meer middelen naar plattelandsgemeenten gaan. Bij de begroting 2021 verwachten we hierover meer zekerheid. Voor ons college is het in verband met deze onzekerheid van belang een beleidsarme Kadernota 2021 aan te bieden en op dit moment geen voorstellen om grote (structurele) uitgaven te doen.”

Datum 8 juni 2020 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal