Direct naar de inhoud.

Denk mee over de toekomst gebied rondom de A7 en N33

 

VEENDAM – De gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en Veendam en de provincie Groningen hebben samen met inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties nagedacht over de toekomst van het gebied rondom de A7/N33. Met als resultaat een gezamenlijk, regionaal ruimtelijk-economisch perspectief. De volgende stap is om dit plan aan een bredere groep voor te leggen om met die reacties dit plan verder uit te werken.

Een sterke regio
De gemeenten willen een sterke en aantrekkelijke regio zijn voor inwoners, ondernemers, agrariërs, organisaties, instellingen, toeristen en recreanten. Eigenlijk voor iedereen die woont, werkt, onderneemt of onze regie bezoekt. Dat willen we nu zijn, morgen, volgend jaar en ook over 15 jaar. Wat maakt het gebied rondom de A7/N33 nu aantrekkelijk en sterk? Daar hebben we als gemeenten en provincie gezamenlijk onderzoek naar gedaan en over gesproken met verschillende inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dit is vertaald naar een eerste versie voor een gezamenlijk, ruimtelijk-economisch perspectief voor de A7/N33-regio.

Denkrichtingen
De gemeenten en provincie zien veel kansen om de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in deze regio te stimuleren, onder andere vanwege de goede verbindingen. Zij denken dat het gebied zich tussen nu en 2040 op drie manieren verder kan ontwikkelen.

Door het behouden en waar mogelijk versterken van de eigenschappen van het landschap. Denk aan groene ruimtes, plekken waar het landschap kan worden hersteld en/of behouden en ruimte voor de (kringloop)landbouw.

Door ontwikkelingsmogelijkheden voor het combineren van wonen en werken. Denk aan vrijkomende agrarische erven als economische broedplaatsen, het veranderen en verbeteren van verouderde bedrijventerreinen (die dicht op de woonwijken liggen) en het verder ontwikkelen van stations- en centrumlocaties.

Door het maken van regionaal ruimtelijk beleid voor bedrijventerreinen:

– Bestaande bedrijventerreinen opnieuw inrichten
– Het versterken en intensiveren van vier industrie-energieknooppunten
– Benutten van restruimte op bestaande bedrijventerreinen
– Het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen voor bedrijven van 3 tot 10 hectare
– Een onderzoek starten naar een plek en draagvlak voor één of meer nieuwe bedrijven die kavels vragen van meer dan 20 hectare.

Museumtrein (STAR) viaduct Wildervank Bareveld / N33

Door dit als gemeenten en provincie samen te doen (en dus over de gemeentegrenzen heen te kijken), versterken we onze regio. Een regio waar ontwikkelingen in landschap, leefbaarheid en economie worden gecombineerd.

Online reageren

Hoe ziet U de toekomst van het gebied rondom de A7 en N33? Tussen nu en februari 2022 willen de gemeenten graag zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties de gelegenheid geven om op dit perspectief te reageren.

Reageren kan online via stemvanprovinciegroningen.nl. Daarnaast worden er in januari volgend jaar ook informatieavonden georganiseerd.

Datum 21 november 2021 Bert Jan Brinkman

Online enquête over gemeente Stadskanaal

Vragen stellen.. (Foto RTV1)

STADSKANAAL – Vanuit een onderzoek van de Hanzehogeschool Groningen wordt er gevraagd naar uw mening over de gemeente Stadskanaal. Via deze link externe website kunt u de betreffende enquête invullen. Als u aan het eind uw e-mailadres achterlaat maakt u ook nog kans op een VVV-bon ter waarde van €50.
Er zal te allen tijden vertrouwelijk met uw informatie worden omgegaan aldus een woordvoerder van het imago onderzoek.

Datum 7 mei 2017 Bert Jan Brinkman

Belevingsonderzoek Borger, Exloo, Klijndijk en Buinen

Gem.huis Exloo

BORGER-ODOORN – Op 23, 24, 25 en 26 januari presenteren studenten van het Van Hall Instituut in Leeuwarden de resultaten uit de door hen uitgevoerde belevingsonderzoeken in de vier dorpen.

Studenten

De gemeente gaf in 2016 opdracht belevingsonderzoeken uit te voeren. In samenwerking met de Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD), werd als pilot het eerste belevingsonderzoek uitgevoerd in Drouwen. De BOKD verwerkt de resultaten uit de belevingsonderzoeken in dorpsagenda’s. De eerste belevingsonderzoeken zijn bekostigd met een bijdrage uit de subsidie Vitaal platteland en werden uitgevoerd door studenten van het Van Hall Instituut in Leeuwarden. De gemeenteraad heeft middelen beschikbaar gesteld om na Drouwen, Borger, Exloo, Klijndijk en Buinen ook belevingsonderzoeken in de overige dorpen in de gemeente mogelijk te maken.

Participatie

Wethouder Freek Buijtelaar, verantwoordelijk voor ruimtelijke en duurzame ontwikkeling, grijpt de belevingsonderzoeken aan om meer zicht te krijgen op de beleving van de inwoners in de dorpen, buurten en wijken. “Er zijn diverse thema’s waarbij wij de samenwerking zoeken met onze inwoners. Plannen voor onderhoud en aanleg van wegen, fietspaden, groen en sociale activiteiten zijn bijvoorbeeld zaken die in gezamenlijkheid kunnen worden afgestemd en opgepakt. In deze tijd waarin de participatie steeds grotere vormen aanneemt, willen wij onze inwoners faciliteren om hun aandeel hierin te kunnen leveren. Een goede en constructieve interactie tussen partijen is dan onontbeerlijk. Bewoners kunnen hiermee zelf de
verantwoordelijkheid nemen en de ontwikkeling van hun woon- en leefomgeving op de agenda zetten.”

De resultaten uit de belevingsonderzoeken worden gepresenteerd op:
• maandagavond 23 januari bij steakhouse El Zorro, Hoofdstraat 83 in Buinen;
• dinsdagavond 24 januari in dorpshuis Oes Hokkie, Wanstraat 71 in Klijndijk;
• woensdagavond 25 januari in dorpshuis Exloo, Hoofdstraat 58a in Exloo;
• donderdagavond 26 januari in MFA Het Hunzehuys, Molenstraat 3h in Borger.

Aanvang 19.30 uur. Wethouder Freek Buijtelaar is als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur aanwezig bij de presentaties.

Datum 22 januari 2017 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal