Direct naar de inhoud.

Project droogvergisting bermgras in Borger-Odoorn van start

foto: groengas.nl
foto:  groengas.nl

BORGER-ODOORN – Wethouders en raadsleden van Borger-Odoorn hebben zich donderdag 20 februari in Dörpen (Duitsland) laten informeren over het nieuwe bermgras- vergistingsproject. Tijdens een werkbezoek aan een grote vergistingsinstallatie in Dörpen, zijn wethouders en raadsleden van Borger-Odoorn gisteren bijgepraat over de werking van droogvergisting. Deze vorm van opwekken van duurzame energie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het uitbreiden van zogenaamde hernieuwbare energiebronnen. Bermgras wordt in Nederland nog niet of nauwelijks benut als energiebron. Borger-Odoorn gaat een éénjarig demonstratieproject met bermgras en gras van natuurterreinen uitvoeren in de Duitse vergistingsinstallatie. Dit onderzoek heeft als doel na te gaan of de geproduceerde compost met bermgras voldoet aan de eisen voor hergebruik.

Borger-Odoorn heeft ongeveer 260 ha bermen in beheer en onderhoud. Momenteel wordt een klein deel hiervan gecomposteerd, heel beperkt wordt het gemaaid en gebruikt door argrariërs en in vele gevallen blijft het gemaaid achter in de berm en wordt het dus ook niet afgevoerd. Door al het bermgras te verzamelen en te vergisten kan biogas en warmte worden geproduceerd. Met dit biogas kunnen bijvoorbeeld openbare gebouwen worden verwarmd zoals scholen, sporthallen, het gemeentehuis, zwembaden, etc.

Voor dit project krijgt de gemeente steun van de provincie Drenthe, de Dienst Landelijk Gebied Groningen, het ministerie van EZ, Eems-Dollard Regio (EDR) en Alterra (Universiteit van Wageningen.
Het Bermg(r)asproject is inmiddels van start gegaan met de oogst en bewaring van bermgras. Het gaat hier om maaisel uit Borger-Odoorn, een deel uit de gemeenten Emmen, Coevorden en Midden Drenthe en maaisel van natuurterreinen van Staatsbosbeheer. Alles bij elkaar zo’n 1200 ton. Het werkbezoek heeft nuttige informatie opgeleverd die ook in de toekomst ingezet zal worden bij soortgelijke samenwerkingsprojecten.

Nederland streeft ernaar om in 2020 een aandeel te behalen van 14% hernieuwbare energie en 16% in 2023. In 2012 bedroeg het aandeel duurzame energie 4,7%. In vergelijking met vele andere landen (Scandinavië, Duitsland) is het potentieel aan hernieuwbare energiebronnen in Nederland nog beperkt.

Datum 23 februari 2014 Bert Jan Brinkman


-advertenties-