Direct naar de inhoud.

Nieuwe financieel bestuurder Treant Zorggroep

STADSKANAAL – Met ingang van 1 augustus 2019 benoemt Treant Zorggroep Ron Akkerman (58) als nieuwe financieel bestuurder (CFO). Hij volgt hiermee interim-bestuurder Jean-Pierre van Beers op. Ron Akkerman is een ervaren bestuurder en toezichthouder, die zijn sporen heeft verdiend in de gezondheidszorg, het onderwijs en het bedrijfsleven.

De raad van toezicht is blij met de komst van Ron Akkerman, die zich de komende periode samen met medebestuurders Rolf de Folter, Marco Dam en David Post gaat inzetten voor een gezonde en duurzame toekomst voor Treant.

Datum 3 augustus 2019 Bert Jan Brinkman

RTV1 is op zoek naar een secretaris

RTV1 radiostudio

STADSKANAAL/VEENDAM/RTV1 – In het bestuur van RTV1 bestaat een vacature voor secretaris (m/v). Wij zoeken iemand met minimaal MBO werk- en denkniveau, die ten minste vier uur per week beschikbaar is voor de streekomroep voor de gemeenten Stadskanaal en Veendam.

Taak

De voornaamste taak van de secretaris is het bijhouden van de niet-financiële administratie. Hij/zij bepaalt verder mede het beleid van de omroep. Nadere informatie is te verkrijgen bij de voorzitter. Stuur daartoe een e-mail naar bestuur@rtveen.nl met vermelding van uw telefoonnummer. Direct solliciteren kan ook: zend daartoe een e-mail met een c.v. naar bestuur@rtveen.nl

Datum 1 januari 2019 Bert Jan Brinkman

Is er toekomst voor de Klap tot Klaploop?

Foto: M. Dol – RTV1

STADSKANAAL – Op 22 april 2019 wordt de 29e editie van de Klap tot Klaploop gehouden.

Het bestuur is gestart met de voorbereidingen voor dit evenement. Het programma is inmiddels vastgesteld, met sponsoren worden momenteel weer afspraken gemaakt en het draaiboek wordt geactualiseerd. Kortom, bij het bestuur is er volop vertrouwen dat de 29e editie ook weer een geslaagd evenement wordt. Maar er zijn zorgen over de continuïteit.

Bestuurlijke versterking
Twee leden van het bestuur Herman Bruining (wedstrijdsecretaris) en Jaap Duit (voorzitter) hebben begin dit jaar al aangekondigd dat ze na deze 29e editie stoppen met hun werkzaamheden. Herman is elf jaar en Jaap Duit is negen jaar actief geweest om dit evenement mogelijk te maken. Een oproep begin dit jaar voor bestuurlijke versterking heeft geen nieuwe bestuursleden opgeleverd.

Oproep
Het bestuur van de Klap tot Klaploop doet nogmaals een beroep op iedereen die vindt dat dit evenement in lengte van jaren moet voortbestaan om zich te melden. Uw belangstelling kunt u kenbaar maken via de website www.klaptotklaploop.nl en info@klaptotklaploop.nl.

Datum 19 oktober 2018 Redactie

Gratis workshop voor verenigingen

STADSKANAAL – Stichting Welstad organiseert op donderdagavond 22 februari in samenwerking met het project Sterk Vrijwilligerswerk (een initiatief van verschillende landelijke en provinciale organisaties zoals (NSF, KNVB, Huis voor de Sport, Groninger Dorpen) een (gratis) workshop ‘bestuurlijke vernieuwing’.

Continuïteit en vooruitgang
Deze workshop is voor verenigingen die zoeken naar oplossingen voor slepende problemen óf verenigingen met ambities, die inzien dat verandering essentieel is voor de continuïteit en vooruitgang. Daarbij is er vooral aandacht voor verschillen, juist om het verschil te maken! De workshop staat expliciet stil bij de mensen die hierin de belangrijkste rol vervullen, namelijk de bestuurders! Dit doen we door ervaringen uit te wisselen met de nadruk op nieuwe inzichten, mogelijkheden en praktische toepassing voor de eigen vereniging.

De workshop vindt plaats op donderdagavond 22 februari 2018 om 19:30 uur bij Stichting Welstad, Gandhiplein 5 in Stadskanaal. Aanmelden kan via de website www.comostamm.nl (agenda) of bij het Vrijwilligers Informatiepunt (VIP!) van Welstad.

Datum 14 februari 2018 Bert Jan Brinkman

Klap tot Klaploop zoekt nieuwe secretaris

Start 25e Klap tot Klaploop (F: B J Brinkman / RTV1 )
STADSKANAAL – De stichting Klap tot Klaploop zoekt versterking van haar bestuur.

Vanwege drukke werkzaamheden heeft de huidige bestuurssecretaris te kennen gegeven dat ze na de komende 27e editie (op maandag 17 april) deze functie beschikbaar stelt. Dit zeer tot spijt van de andere bestuursleden.

Wie draagt de loopsport in de Kanaalstreek een warm hart toe en denkt over de kwaliteiten te beschikken om dit jaarlijkse evenement mee te organiseren? Een evenement dat de regio in positieve zin op de kaart zet?

Graag komt het bestuur in contact met enthousiaste kandidaten die vanaf direct al mee kunnen en willen draaien en straks het bestuursstokje kunnen overnemen. Ervaring met de loopsport is absoluut geen voorwaarde.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met wedstrijdsecretaris Herman Bruining en voorzitter Jaap Duit via 06-57606814. U kunt uw reactie ook sturen naar info@klaptotklaploop.nl.

Datum 11 februari 2017 Redactie

Peter Hoppener interim-bestuurder Treant Zorggroep

TREANT ZORGGROEP – De raad van toezicht van Treant Zorggroep heeft Peter Hoppener (56) per 25 januari benoemd tot interim-bestuurder bij de zorggroep. De heer Hoppener is een ervaren bestuurder in de gezondheidszorg. Hij heeft een brede achtergrond in de ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en bij zorgverzekeraars.

Bij Treant Zorggroep neemt Peter Hoppener als lid raad van bestuur de komende zes maanden onder meer de financiële portefeuille in het bestuur voor zijn rekening. Hij volgt hiermee Marcel Kuin op die op 1 maart als bestuursvoorzitter bij Antonius Zorggroep in Sneek start.

De raad van toezicht is verheugd dat de heer Hoppener zich tijdelijk aan Treant Zorggroep wil verbinden om samen met Carla van de Wiel, bestuursvoorzitter a.i., de continuïteit in de aansturing van de organisatie te waarborgen.

Datum 24 januari 2017 Redactie

KWF Stadskanaal zoekt bestuursleden

(Foto: archief RTVS)
(Foto: archief RTVS)
STADSKANAAL – Ieder jaar krijgen ruim 100.000 Nederlanders de diagnose kanker. Omgerekend naar de bevolking van Stadskanaal zijn dat 196 plaatsgenoten per jaar. In Stadskanaal helpen ongeveer 107 vrijwilligers mee om dit aantal zo snel mogelijk naar beneden te brengen. Tijdens de KWF-collecte in september zamelen zij ruim € 16.600,- in voor kankeronderzoek. De KWF-afdeling is op zoek naar bestuursleden die het werk van deze vrijwilligers in goede banen leidt.

Penningmeester, collectecoördinator en bestuurslid PR & communicatie
Eric van Veelen, regiocoördinator bij KWF Kankerbestrijding: “Wij zijn bijzonder dankbaar voor de inzet van de vrijwilligers in Stadskanaal. Wij vinden het belangrijk dat we dit goede werk ook in de komende jaren veilig kunnen stellen en eventueel uitbreiden. Daarom zijn we heel hard op zoek naar vrijwilligers die zich in de gemeente Stadskanaal bestuurlijk willen inzetten. Op dit moment hebben we een vacature voor een penningmeester, een collectecoördinator en een bestuurslid PR & communicatie: mensen die de verbindende schakel vormen tussen KWF en de vrijwilligers en zorgt dat de afdeling stevig op haar voeten staat. Dat is belangrijk, want met elkaar zorgen we ervoor dat er geld bij elkaar komt voor wetenschappelijk kankeronderzoek. Dankzij dit onderzoek is er veel vooruitgang geboekt; zo is het percentage kankerpatiënten dat vijf jaar na de diagnose nog in leven is in de afgelopen 65 jaar gestegen van gemiddeld 25% naar 62%. Dat betekent dat we samen de dag dichterbij brengen dat we kanker verslaan. Iemand die een bijdrage wil leveren aan deze missie is van harte welkom! ”

Wilt u zich inzetten voor KWF Kankerbestrijding en bent u geïnteresseerd in een bestuursfunctie?
Neemt u dan voor meer informatie contact op met Eric van Veelen via 06-51293346. Of meldt u aan via aanmelden@kwf.nl.

Datum 17 februari 2016 Redactie

Klap tot klap zoekt bestuurlijke versterking

klaptotklapSTADSKANAAL – De stichting Klap tot Klaploop zoekt versterking van haar bestuur. Vanwege drukke werkzaamheden heeft de secretaris van het bestuur onlangs deze functie beschikbaar gesteld.

Onze penningmeester heeft aangegeven dat ze na afloop van de 25e editie, 6 april 2015, de functie beschikbaar stelt en tot slot is het bestuur op zoek naar een 2e wedstrijdsecretaris, die Jan Prummel gaat assisteren. De afgelopen vijf jaren is de deelname aan de loop sterk toegenomen waardoor de taak van de wedstrijdsecretaris, omvangrijker is geworden. Wij zijn dus op zoek naar drie nieuwelingen die voor dit belangrijke sportieve evenement een warm hart hebben en willen samenwerken in een enthousiast bestuur. Voor verdere vragen en inlichtingen kan men voor de functie van 2e wedstrijdsecretaris contact opnemen met Jan Prummel (0599 616 488) en voor de overige twee functies staat voorzitter Jaap Duit (0599 617 665) u graag te woord. U kunt uw reactie ook sturen naar info@klaptotklaploop.nl Wij nemen dan contact op.

Datum 25 augustus 2014 Marc Dol

Bestuur Melis Bloemsma Fonds boos op gemeenteraad Stadskanaal

GemeentehuisSTADSKANAAL – Het bestuur van het Melis Bloemsma Fonds (MBF) in de gemeente Stadskanaal is hooglijk verbaasd over het besluit van de gemeenteraad om geen bijzondere bijstand meer te verstrekken als de aanvrager niet aanvullend verzekerd is. Volgens het MBF is voor veel mensen, die in aanmerking komen voor bijzondere bijstand, een aanvullende zorgverzekering te duur. En als ze die al hebben en ze krijgen te maken met een bewindvoerder, dan zal die uitgave als één van de eerste worden geschrapt.

Het fonds, zelf in 2008 opgericht vanuit de PvdA, afdeling Stadskanaal stuitte op deze nieuwe maatregel, genomen in het kader van de bezuinigingen, toen ze de afgelopen drie maanden werd geconfronteerd met vier aanvragen voor vergoeding van een nieuwe bril. In alle vier gevallen was bijzondere bijstand geweigerd omdat de betrokkenen niet aanvullend verzekerd waren.

Het fonds (bedoeld voor mensen in de gemeente Stadskanaal die voor een onvermijdelijke uitgave staan en deze niet zelf kunnen betalen en nergens anders aan kunnen kloppen voor een financiële ondersteuning) heeft drie van de vier aanvragen gehonoreerd; de vierde is nog in behandeling. Voorzitter Henk Oosterhuis van het Melis Bloemsma Fonds vraagt zich af of de gemeenteraad zich heeft gerealiseerd wat de gevolgen van deze maatregel zijn. Hij geeft aan blij te zijn dat het fonds enkele mensen heeft kunnen helpen, maar vindt dit geen taak van het fonds, maar van de gemeente, aangezien het om iets essentieels als een bril gaat. Het fonds heeft daarom de gemeenteraad in een brief gevraagd de maatregel te heroverwegen.

Datum 31 juli 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-