Direct naar de inhoud.

Omroep RTV GO moet snel veel geld hebben

RTV GO via Lokale TV – (F: B.J. Brinkman)

WINSCHOTEN – De lokale omroep RTV GO voor de gemeente Oldambt is één van de slachtoffers van de bezuinigingsdrift van haar gemeente. Hierdoor loopt de omroep veel inkomen mis in de komende maanden. Ondanks extra geld uit Den Haag lukt het niet om het hoofd boven water te houden. Mede debet aan de financiële ellende is de hoge huur voor de studioruimte die in het theater ‘De Klinker’ is gerealiseerd.

Donateurs

De Radio en TV omroep moet voor de zomer van 2021 minimaal 15.000 euro binnenhalen om te kunnen overleven. Inmiddels is alles in het werk gesteld om geld in te zamelen. Zo hoopt de omroep o.a. op giften en zijn vrijwilligers bezig donateurs te werven. Voorzitter Liesbeth Jansen van de omroep: “Een zware opgave want de omroepmedewerkers zijn ook bezig nieuwe programma’s te maken voor het komende seizoen”.

Bezwaar

Voorzitter Jansen gaat er vanuit dat de lokale omroep bezwaar kan aantekenen tegen de huidige bezuinigingsmaatregel en wacht op een officiële beschikking van de gemeente Oldambt. “Zodra die er is gaan we in beroep. We laten het hoofd niet hangen en gaan nog tot de zomer door. Hierna is onze reservepot leeg en is het geld om programma’s te maken op”.

Wethouder Bard Boon van de gemeente zegt in het DvhN dat de omroep al sinds de zomer op de hoogte was van het voornemen om de subsidie te schrappen. “Daar hebben ze geen bezwaar tegen aangetekend. Inmiddels heeft de gemeenteraad deze bezuiniging goedgekeurd. Er is nu geen weg meer terug”.

Datum 10 december 2020 Bert Jan Brinkman

OZB gaat omhoog in gemeente Veendam

Foto: Rutger Breider/RTV1

VEENDAM – Inwoners van de gemeente Veendam met een eigen woning betalen vanaf volgend jaar meer aan lokale belastingen. De gemeenteraad ging afgelopen maandagavond akkoord met een stijging van de onroerende zaakbelasting (OZB), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Voor een meerpersoonshuishouden met een woning van rond de twee ton komt dit neer op een stijging van 45,20 euro per jaar.  Verhogingen van de lokale lasten zijn nodig om de begroting rond te krijgen. De gemeente Veendam moet volgend jaar 1,2 miljoen bezuinigen.

De begroting werd met ruimte meerderheid aangenomen door de raad. Alleen de fractie van SP en raadslid Pé Langen (VUK) stemden tegen de verhoging.

 

Datum 10 november 2020 Bert Jan Brinkman

Stadskanaal geeft sleutel aan provincie: ‘Je kunt alles wel kapotbezuinigen’

Bron: Gemeente Stadskanaal

STADSKANAAL – De voltallige gemeenteraad van Stadskanaal heeft er genoeg van. Een nieuwe bezuinigingsopdracht van ruim zeven miljoen euro wil de gemeenteraad niet uitvoeren. ‘We zijn al tien jaar aan het bezuinigen en het is een keer klaar.’ Het college van de gemeente Stadskanaal kondigde vorige week aan dat er opnieuw een miljoenenbedrag moet worden bezuinigd. Wanneer de bezuinigingsopdracht van zeven miljoen euro voor 2021 wordt meegeteld, heeft Stadskanaal vanaf 2010 een bedrag tussen de 18 en 24 miljoen euro bezuinigd, zo liet wethouder Johan Hamster (ChristenUnie) weten.

‘Genoeg voor ons’

De voltallige gemeenteraad vindt dat te gek. ‘De sleutel gaat naar het provinciehuis’, legt fractievoorzitter Bert van Beek (ChristenUnie) uit. ‘Er gaat een bericht richting de provincie dat het genoeg is voor ons. We kunnen wel kijken of we de begroting wéér kunnen dicht breien, maar dat is voor ons niet de bedoeling.’ Het college van de gemeente Stadskanaal kwam met een voorstel om mogelijk theater Geert Teis af te stoten, één van de drie buitenzwembaden te sluiten en fors te bezuinigen op welzijnsorganisatie Welstad. ‘Onverantwoord’, zegt de voltallige gemeenteraad.

Hakken in het zand

Oppositiepartij Lokaal Betrokken laat weten dat de voltallige gemeenteraad van Stadskanaal nu ‘de hakken in het zand’ zet. Het is nu de vraag of de provincie Groningen Stadskanaal onder preventief toezicht stelt, nu de gemeenteraad nadrukkelijk aangeeft de sleutel uit handen te willen geven. ‘We gaan kijken wat de provincie zal doen’, vervolgt Van Beek. ‘Het ligt in de lijn der verwachting dat we onder preventief toezicht komen te staan en dat de provincie aan ons vraagt een herstelplan te schrijven. Dat herstelplan hebben we overigens voor een deel verwoord in onze ambitienota 2.0. Maar we kunnen hier niet akkoord mee gaan. We moeten een signaal afgeven: het is nu genoeg.’

Bloeden

Van Beek vervolgt: ‘Voor iedere werknemer van Wedeka komen we jaarlijks 7000 euro tekort wat betreft de subsidie vanuit het Rijk. We hebben veel mensen aan het werk bij Wedeka. Het kan niet zo zijn dat de inwoners van Stadskanaal moeten bloeden voor de tekorten die het Rijk veroorzaakt. Je kunt alles wel kapot bezuinigen. Het is klaar en dit moet een duidelijk signaal zijn richting de provincie en het Rijk.’

 

 

 

 

Bron: RTV Noord

Datum 6 oktober 2020 Hielke Bosch

Ambitienota Stadskanaal zit vol pijnpunten

Theater Geert Teis wordt mogelijk afgestoten door gemeente Stadskanaal  – (F: J. Westerhof, RTV1)

STADSKANAAL – De financiële situatie van de gemeente Stadskanaal blijft de komende jaren zeer zorgelijk. Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota eerder dit jaar is daarom afgesproken dat het college alle technische mogelijkheden onderzoekt om verder te bezuinigen. Deze mogelijkheden zijn samengebracht in een aangepaste ambitienota. Duidelijk is dat er pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt om het tekort weg te werken. In 4 achtereenvolgende ombuigingsplannen zijn de afgelopen tien jaar alle voor de hand liggende bezuinigingen al gedaan, hoe moeilijk ze soms ook waren. En er komt al jaren te weinig geld binnen van het Rijk voor de taken op het sociale domein. Een financiële ommekeer is alleen mogelijk als het Rijk de gemeenten reëel gaat bekostigen.

Een stevig pakket

In de concept Ambitienota 2021-2024 is er geen ruimte voor nieuw beleid. Alle aandacht gaat naar de maatregelen om de tekorten tegen te gaan. Deze maatregelen bestaan uit drie groepen: de resterende maatregelen uit de huidige periode (ruim 1 miljoen), de voor het college min of meer acceptabele maatregelen (3,4 miljoen) en mogelijke aanvullende maatregelen (2,3 miljoen). In totaal dus mogelijke maatregelen die een structurele bezuiniging opleveren van ruim 6,7 miljoen. Hoewel de tekorten nagenoeg volledig te wijten zijn aan onze uitgaven binnen het sociale domein (zoals jeugdzorg, Wmo en werk) wordt de dekking voor de tekorten gezocht binnen de volledige breedte van de begroting.

Geert Teis Theater

In het pakket min of meer ‘acceptabele maatregelen’ zitten tenminste 30 bezuinigingsmaatregelen. Onder meer de arbeidsmarkt, welzijn, re-integratie, de bibliotheek en het verhogen van de toeristenbelasting liggen onder het vergrootglas. In de aanvullende maatregelen gaat het bijvoorbeeld over het verder verhogen van de OZB en het versoberen van het minimabeleid, de jeugdzorg en het groenbeleid. Ook is er een reële kans dat het Geert Teis Theater moet worden afgestoten, de bibliotheek dicht gaat en dat er tenminste één van de drie buitenzwembaden moet gaan sluiten.

Besluit in november

Dinsdag spreek de raadscommissie of deze bezuinigingen inderdaad reëel zijn en op 9 november moet de gemeenteraad een pakket hebben vastgesteld als ze een preventief toezicht wil voorkomen. Wethouder Hamster: ‘De maatregelen gaan zeer ver. Een faire oplossing kan alleen van het Rijk komen.’

Datum 6 oktober 2020 Bert Jan Brinkman

Stadskanaal stevent opnieuw af op fors verlies

Gemeentehuis Stadskanaal (F: J. Westerhof, RTV1)

STADSKANAAL – Het college van Stadskanaal heeft de voorjaarsnota vastgesteld. Het verwachte tekort loopt in 2020 op tot 6 miljoen euro, vergelijkbaar met het tekort over 2019. Ook meerjarig en structureel kleuren de cijfers dieprood. Hierin zijn de mogelijke gevolgen van de coronacrisis nog niet meegenomen. Het college inventariseert daarom alle technische mogelijkheden om te bezuinigen om bij de komende begroting te besluiten welke maatregelen politiek-bestuurlijk nog aanvaardbaar zijn.

Zelfs na tien jaar bezuinigen, voor in totaal structureel bijna 15 miljoen euro, staat de gemeente Stadskanaal er nog steeds financieel erg slecht voor. In 4 achtereenvolgende ombuigingsplannen zijn alle voor de hand liggende bezuinigingen de afgelopen jaren al gedaan, hoe moeilijk ze soms ook waren. Bij deze bezuinigingen is er altijd gezocht naar evenwicht, maar bij de huidige opgave wordt dat ingewikkeld. De grenzen lijken bereikt.

Structureel te weinig geld

Stadskanaal ligt in een kwetsbare regio waar de problemen en uitdagingen groot zijn. Er komt al jaren te weinig geld binnen van het Rijk voor de sociale werkvoorziening, jeugdhulp en inmiddels ook voor bijstand en zorg. Tegelijkertijd krijgt de gemeente er steeds meer taken of richtlijnen bij, zonder voldoende financiële compensatie. De Coronacrisis zorgt daarbij voor een extra financieel risico. Ook de aangekondigde herziening van het gemeentefonds belooft niet veel goeds voor een kleine gemeente zoals Stadskanaal.

Alles opnieuw tegen het licht houden

Het college van B&W ziet zich genoodzaakt om ingrijpende maatregelen te onderzoeken. Daarvoor laat ze eerst onderzoeken wat er technisch mogelijk is. Geen enkele mogelijkheid wordt vooraf uitgesloten. Portefeuillehouder Johan Hamster: ‘zelfs nooit aangedurfde keuzes worden nu serieus doorgerekend. We zullen hoe dan ook onze ambities moeten herschrijven. En voor een nieuw plan is niets vooraf onbespreekbaar.’

Op dit moment heeft het college nog geen concrete keuzes gemaakt. Het komend half jaar worden alle uitgaven opnieuw tegen het licht gehouden en worden consequenties van voorstellen doorgerekend. Zo hoopt men tot een breed inzicht te komen waarbinnen verantwoorde politiek/bestuurlijke keuzes kunnen worden gemaakt.

Hamster: ‘We willen inzichtelijk maken welke keuzes we zouden kunnen maken. Enerzijds om zelf te bepalen voor welke keuzes we nog verantwoordelijkheid kunnen dragen, anderzijds om onze toezichthouder – de provincie – en onze financier – de rijksoverheid – te laten zien tot welke maatschappelijke consequenties en ongewenste ingrepen in voorzieningen we gedwongen worden als er geen adequate structurele bekostiging komt voor met name onze sociaal domein-taken.’

Datum 3 juni 2020 Bert Jan Brinkman

Huurders in Pekela en Bellingwedde kunnen flink besparen

Kan een energiecontract voordeliger?

PEKELA – Nog dertig huishoudens in de gemeenten Pekela en Bellingwedde kunnen zich aanmelden voor ‘De VoorzieningenWijzer’. Tenminste als ze een huis huren van woningcorporatie Acantus.

De VoorzieningenWijzer helpt optimaal gebruik te maken van inkomensregelingen en te besparen op hun energielasten en zorgverzekering. Daarmee kunnen huurders tot 600 euro per jaar besparen. Tot nu toe hebben ongeveer zeventig huishoudens zich aangemeld maar er is plaats voor maximaal honderd deelnemers. Huishoudens die meedoen krijgen thuis bezoek van een bespaarexpert van de Voorzieningenwijzer. De expert laat zien waar de bewoner recht op heeft en hoe deze kan besparen. Er wordt gekeken naar regelingen, toeslagen, zorgverzekering en of het energiecontract voordeliger kan. Ook helpt de expert met het aanvragen van al deze regelingen en contracten.

Samenwerking
De samenwerking met de VoorzieningenWijzer is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Pekela, Bellingwedde en woningcorporatie Acantus. Ze willen hiermee de armoede onder hun inwoners en huurders terugdringen.

Datum 18 december 2017 Bert Jan Brinkman

Oppositie Stadskanaal in de bres voor openluchtbaden

NK Bommetje zwembad Noord (F: RTV1/BJB)

STADSKANAAL – (update) – De oppositiepartijen SP, D66, VVD en Fractie Mellies willen dat de openluchtbaden in de gemeente Stadskanaal permanent open blijven. Dat schrijft RTV Noord op haar website. De toekomst van de openluchtbaden De Horsten in Musselkanaal, ’t Vlasmeer in Onstwedde en Bad Noord in Stadskanaal is uiterst onzeker omdat voor een aantal zwembaden de concessie met exploitant Optisport dit jaar ten einde loopt. Het college van Stadskanaal wil nu bepalen hoe en in welke vorm de baden openblijven.

Subsidie
De drie baden overwegen om met een vrijwilligersorganisatie door te draaien, maar ze zijn daarbij afhankelijk van subsidie van de gemeente. Die wil mogelijk bezuinigen op het budget voor de openluchtbaden

Oppositie
Maar de vier oppositiepartijen in Stadskanaal vinden dat de onzekerheid over de toekomst van de baden te lang heeft geduurd. Ze dienen maandagavond tijdens de raadsvergadering gezamenlijk een motie in met als doel de baden permanent open te houden. Deze motie krijgt mogelijkerwijs een meerderheid. Het CDA, de grootste coalitiepartij in Stadskanaal, overweegt de motie te steunen. Als dat gebeurt, blijven de drie buitenbaden open.

Update 23/5: De motie van de voltallige oppositie om de openluchtbaden in Stadskanaal definitief open te houden, heeft geen meerderheid gekregen. De coalitie wil de baden wel openhouden, maar wil eerst de eigen plannen van de zwembaden afwachten.

(RTV Noord)

Datum 23 mei 2017 Bert Jan Brinkman

Reddingsplan voor zwembad De Horsten

De Horsten (archieffoto RTV1 / Msk’tje)

MUSSELKANAAL – Er is een reddingsplan voor het zwembad De Horsten in Musselkanaal. Het enthousiasme voor dit reddingsplan in het dorp is groot. Dat schrijft het dagblad van het Noorden. Voorzitter Ben Schomaker van de Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal (SDM): “We hebben deze week over het reddingsplan vergaderd met mensen uit allerlei geledingen van ons dorp. Zij zijn er allen heel positief over en willen graag hun steentje bijdragen. We hebben zelfs met elkaar besloten een werkgroep op te zetten. Dat draagvlak is cruciaal voor ons, we kunnen nu verder gaan.”

Bezuinigen

Het openluchtbad De Horsten is van de gemeente Stadskanaal. Die moet echter bezuinigen en staat daarom voor de vraag wat te doen met al haar (buiten)zwembaden. Uit angst dat De Horsten vanwege die bezuinigingsoperatie gesloten wordt, legden Schomaker en zijn medebestuurders vorig jaar al een reddingsplan voor het bad op tafel. Dat houdt in dat een dorpsbedrijf of een dorpscoöperatie wordt opgericht die De Horsten van de gemeente overneemt en gaat runnen. Hierdoor raakt de gemeente minder geld kwijt.

Mede naar aanleiding van dat plan besloten de gemeentebestuurders een besluit over de baden uit te stellen tot later dit jaar. “We krijgen zo meer tijd om onze voornemens verder uit te werken”, zegt Schomaker. “Maar eerst moesten we ook weten hoe de mensen in ons dorp er over denken, ook omdat ons plan valt of staan bij de inzet van vrijwilligers. Vandaar onze bijeenkomst van deze week.’’

Energiezuiniger

Met de positieve uitslag van die bijeenkomst op zak wordt nu bekeken hoe het dorpsbedrijf verder handen en voeten gegeven moet worden. “We willen nu bijvoorbeeld onderzoeken hoe we De Horsten energiezuiniger kunnen maken en hoe we het terrein rond het bad voor meer doeleinden kunnen gebruiken. Denk aan bootcamp. Zo willen we meer mensen lokken en daarmee ook de inkomsten vergroten. Want er moet natuurlijk wel geld in het laatje komen om de zaak draaiende te houden. Denk alleen al aan de kosten voor een badmeester. We hopen daarbij natuurlijk op veel vrijwilligers.”

(Bron: DvhN)

Datum 28 januari 2017 Bert Jan Brinkman

Financieel zware tijden voor RTV Noord

RegionalenGRONINGEN – De regionale omroepen moeten miljoenen bezuinigen. Dat doet pijn bij de omroepen. RTV Drenthe lijkt beter voorbereid dan RTV Noord.

Bezuinigen

Vanmiddag om 13 uur wordt het personeel van RTV Noord verwacht in de kantine van de Mediacentrale, waar de regionale omroep is gehuisvest. Daar zal directeur/bestuurder Gijs Lensink van RTV Noord vertellen hoe hij de komende bezuinigingen wil gaan opvangen. Alle dertien regionale omroepen in Nederland moeten gezamenlijk 17 miljoen euro bezuinigen. RTV Noord staat er slecht voor. Nog slechter dan collega omroep RTV Drenthe. De Drenten waren beter voorbereid, maken nu al minder loonkosten (Directeur is hier ook hoofdredacteur) en hebben blijkbaar beter opgelet. De omroep was al enkele jaren aan het bezuinigen.

 

Op basis van een artikel in het DvhN blijkt dat Noord zijn zaken minder goed in orde heeft. Er wordt gesproken over een zekere arrogantie omtrent samenwerking. Van een directie die alleen maar om meer geld zeurt bij de provincie. RTV Noord lijkt verrast dat andere regionalen wel gesteund worden door hun provincies. RTV Noord behoort tot de top en snapt niet waarom de provincie dan geen extra financiële steun wil geven. RTV Noord maakt jaarlijks 6.413.408 euro loonkosten. De directeur van Noord, Gijs Lensink verdiende in 2013 € 177.099. Zijn collega van RTV Drenthe Dink Binnendijk ontving € 168.656 datzelfde jaar. Binnendink was echter wel multifunctioneel inzetbaar en vervulde naast zijn rol van directeur/bestuurder ook de rol van hoofdredacteur voor hetzelfde inkomen. Bij RTV Drenthe en RTV Noord werken samen ongeveer 181 mensen.

logos-regionale-omroepen-300x270Update // 15.00 uur:

De bezuiniging bij regionale omroep RTV Noord leidt tot het verdwijnen van zes banen. Ook zal er flink gesneden worden in het programma-aanbod en de huisvesting. Dat staat in het reorganisatieplan van de omroep RTV Noord wat zojuist is verschenen. Noord stopt met televisiequiz Klouk. Ook het radioprogramma ‘Twij Deuntjes Veur Ain Cent’ wordt geschrapt en in de weekenden zal de radioprogrammering soberder van opzet zijn. De teletekst service van RTV Noord gaat verdwijnen op het TV kanaal. Op de website van RTV Noord geeft directeur Gijs Lensink aan dat de omroep zich meer gaat concentreren op online kanalen en regionaal nieuws. Incidentele programma’s zoals ‘Het leukste dorp van Groningen’ en de uitzendingen zoals dit jaar rond Delfsail zullen ook niet meer kunnen in de toekomst. Het geld is op.

(Lees ook DvhN)

Datum 5 oktober 2016 Bert Jan Brinkman

Stadskanaal wil bezuinigen op subsidies

gemeenteraad beslist uiteindelijk
gemeenteraad beslist uiteindelijk

STADSKANAAL – Het ombuigingsplan (bezuinigingsplan) voorstel 2016-2019 van de gemeente Stadskanaal is gepresenteerd. Zie ook het persbericht elders op deze site. In Jip en Janneke taal mag je concluderen dat het er niet best voorstaat. De gemeente moet opnieuw bezuinigen om financiële tegenvallers te kunnen opvangen. Verenigingen en stichtingen zijn hiervan de dupe want om anderhalve ton euro te kunnen besparen wordt bij hun in 2018 en 2019 de kraan geknepen. Normaal worden subsidies elk jaar verhoogd maar de gemeente is nu van plan om deze subsidies juist te bevriezen. Wethouder Johan Hamster: “op deze manier blijven de subsidies de komende jaren gelijk aan nu’’. Ook wordt de OZB (onroerende zaakbelasting) omhoog geschroefd. Door het verhogen van de OZB krijgt de gemeente ook weer iets meer geld in de gemeentelijke schatkist.

Omdat de gemeente Stadskanaal qua belastingdruk nog altijd tot de goedkopere gemeenten behoort is de stijging van OZB gerechtvaardigd aldus wethouder Hamster. Als de bezuiniging lukt wordt er in totaal een miljoen minder uitgegeven in 2019 ten opzichte van dit jaar. Een deel van dit geld vloeit ook weer terug naar de gemeenschap in de vorm van nieuwe winkelcentrum projecten, de bouw van een MFA in Cereswijk en extra steun en hulp aan de jeugdzorg en de WMO. Zoals altijd is de gemeenteraad nu aanzet. Die buigt zich maandag 13 juni over de voorstellen van B en W.

Datum 4 mei 2016 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal