Direct naar de inhoud.

Stadskanaal geeft sleutel aan provincie: ‘Je kunt alles wel kapotbezuinigen’

Bron: Gemeente Stadskanaal

STADSKANAAL – De voltallige gemeenteraad van Stadskanaal heeft er genoeg van. Een nieuwe bezuinigingsopdracht van ruim zeven miljoen euro wil de gemeenteraad niet uitvoeren. ‘We zijn al tien jaar aan het bezuinigen en het is een keer klaar.’ Het college van de gemeente Stadskanaal kondigde vorige week aan dat er opnieuw een miljoenenbedrag moet worden bezuinigd. Wanneer de bezuinigingsopdracht van zeven miljoen euro voor 2021 wordt meegeteld, heeft Stadskanaal vanaf 2010 een bedrag tussen de 18 en 24 miljoen euro bezuinigd, zo liet wethouder Johan Hamster (ChristenUnie) weten.

‘Genoeg voor ons’

De voltallige gemeenteraad vindt dat te gek. ‘De sleutel gaat naar het provinciehuis’, legt fractievoorzitter Bert van Beek (ChristenUnie) uit. ‘Er gaat een bericht richting de provincie dat het genoeg is voor ons. We kunnen wel kijken of we de begroting wéér kunnen dicht breien, maar dat is voor ons niet de bedoeling.’ Het college van de gemeente Stadskanaal kwam met een voorstel om mogelijk theater Geert Teis af te stoten, één van de drie buitenzwembaden te sluiten en fors te bezuinigen op welzijnsorganisatie Welstad. ‘Onverantwoord’, zegt de voltallige gemeenteraad.

Hakken in het zand

Oppositiepartij Lokaal Betrokken laat weten dat de voltallige gemeenteraad van Stadskanaal nu ‘de hakken in het zand’ zet. Het is nu de vraag of de provincie Groningen Stadskanaal onder preventief toezicht stelt, nu de gemeenteraad nadrukkelijk aangeeft de sleutel uit handen te willen geven. ‘We gaan kijken wat de provincie zal doen’, vervolgt Van Beek. ‘Het ligt in de lijn der verwachting dat we onder preventief toezicht komen te staan en dat de provincie aan ons vraagt een herstelplan te schrijven. Dat herstelplan hebben we overigens voor een deel verwoord in onze ambitienota 2.0. Maar we kunnen hier niet akkoord mee gaan. We moeten een signaal afgeven: het is nu genoeg.’

Bloeden

Van Beek vervolgt: ‘Voor iedere werknemer van Wedeka komen we jaarlijks 7000 euro tekort wat betreft de subsidie vanuit het Rijk. We hebben veel mensen aan het werk bij Wedeka. Het kan niet zo zijn dat de inwoners van Stadskanaal moeten bloeden voor de tekorten die het Rijk veroorzaakt. Je kunt alles wel kapot bezuinigen. Het is klaar en dit moet een duidelijk signaal zijn richting de provincie en het Rijk.’

 

 

 

 

Bron: RTV Noord

Datum 6 oktober 2020 Hielke Bosch

Miljoenen bezuiniging ziekenhuiszorg Treant

Refaja Ziekenhuis

STADSKANAAL – Treant Zorggroep moet volgend jaar vijftien miljoen gaan bezuinigen op de ziekenhuiszorg in Stadskanaal, Hoogeveen en Emmen. De Treant zorggroep lijdt al jaren verlies op de drie ziekenhuizen. Tot nog toe werd het verlies gecompenseerd met winst op de andere zorgactiviteiten van de zorggroep. Dit jaar moet het laatste jaar zijn waarin dat nodig is; de Raad van Bestuur wil de ziekenhuiszorg in 2018 weer rendabel hebben.

Efficiënter 
Woordvoerder Bart Visser geeft aan dat de besparing vooral moet komen uit efficiënter werken. ‘We hebben nog kansen om de voordelen van de fusie tussen de drie ziekenhuizen te verzilveren. We kunnen het bedrijfsproces nog verder verbeteren.Ook kunnen we de omzet vergroten, bijvoorbeeld door een hogere beddenbezetting’, vervolgt Visser. Hij verwacht geen gedwongen ontslagen. ‘Daar wordt helemaal niet over gesproken nu.’

(RTV Noord)

Datum 29 augustus 2017 Bert Jan Brinkman

Stadskanaal schrijft zwarte cijfers

Archieffoto Gemeenteraadsvergadering Stadskanaal (RTV1)
Archieffoto Gemeenteraadsvergadering Stadskanaal (RTV1)

STADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal is er in geslaagd de begroting in 2017 structureel sluitend te maken, met een batig saldo van € 267.000,00. Ook meerjarig zijn er kleine plusjes te noteren. Dit resultaat is tot stand gekomen na het nemen van extra maatregelen om begrotingstekorten te voorkomen.

Het college ziet na 3 bezuinigingsrondes voor opgeteld 11 miljoen euro geen mogelijkheden om nog verdere lastenbesparingen door te voeren. Daarom is bijvoorbeeld geschrapt in het ambitieniveau voor de investeringen in stedelijke vernieuwing en heeft het college besloten tot een extra verhoging van de onroerend zaak belasting (ozb).

Ook met de geraamde extra verhoging daalt de gemiddelde lastendruk voor inwoners ten opzichte van 2016 met gemiddeld 10 euro, dankzij verlaging van de afvalstoffenheffing en rioolheffing. ,,De woonlasten zijn dan ook nog altijd laag in verhouding tot andere gemeenten, en zeker die in Oost-Groningen.”

Het college wil echter terughoudend zijn met het aangaan van nieuwe verplichtingen. ,,De zorgen zijn nog niet opgelost”, zo omschrijft het college de situatie in de aanbieding van de begroting aan de raad. B en W zien namelijk ondanks de positieve saldi nog de nodige risico’s, zoals de open-einde regelingen op het gebied van inkomensvoorzieningen en zorg en welzijn, de nog te realiseren ombuigingen en de ervaring van forse schommelingen in de algemene uitkering van het Rijk.

Op maandagavond 7 november neemt de raad van Stadskanaal een besluit over de vaststelling van de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020.

Datum 12 oktober 2016 Bert Jan Brinkman

Lawaaidemonstratie SP Stadskanaal tegen bezuiniging en ontslagen

Evert Idema
Evert Idema

STADSKANAAL – Op maandag 3 november is er een belangrijke raadsvergadering waarin o.a. gesproken wordt over de begroting 2015 en de voorgenomen bezuinigingen in de huishoudelijke hulp. Dit voornemen treft ongeveer 1300 (vooral oudere) huishoudens. Voor huishoudelijke hulp of verzorging is men vanaf 2015 aangewezen op de markt, zichzelf of op familie (mantelzorgers).

“Deze bezuinigingen treffen 1 op de 10 mensen in onze gemeente”,  laat de SP Stadskanaal weten. Hier is de partij het niet mee eens en om dit aan te tonen heeft de SP stadskanaal een lawaaiprotest georganiseerd voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering. Deze start meestal rond 19.30 uur. Dus het protest zal rond de klok van 19.00 uur beginnen.

Met het lawaaiprotest tegen de bezuinigingen wil de SP Stadskanaal ook een vuist maken voor de 290 tijdelijke arbeidskrachten van Wedeka wiens contract niet verlengt zal worden. Enkele weken geleden schetste SP-fractievoorzitter Evert Idema al de hopeloze vooruitzichten voor deze mensen via RTV Stadskanaal. Hij deed dit in het radioprogramma S-express. Idema stelde toen dat het allemaal te triest voor woorden was en dat er zo niets van Wedeka overblijft.

Datum 10 oktober 2014 Bert Jan Brinkman

Ingrijpende bezuiniging huishoudelijke hulp gemeente Stadskanaal

STADSKANAAL – Het college moet ingrijpend bezuinigen op huishoudelijke hulp. Per 1 januari 2015 wordt een deel van de huishoudelijke hulp overgelaten aan de reguliere markt. Dertienhonderd huishoudens in de gemeente worden hier door getroffen. De huishoudens worden vandaag per brief op de hoogte gebracht. Hierbij gaat het vooral om (oudere) mensen die zichzelf nog enigszins kunnen verzorgen.

Wethouder Johan Hamster (ChristenUnie), spreekt van een ‘ingrijpende maatregel” vandaag in het DvhN. De wethouder weet ook dat het om een verstrekkende maatregel gaat. Het treft een op de tien huishoudens in onze gemeente. Hamster vandaag in het DvhN: “we moeten door de zure appel heen bijten”. Hij pleit ook om de mantelzorg een impuls te geven door aandacht te vragen via familie, buren, kerken en verenigingen.

De maatregelen worden overigens niet ineens uitgevoerd. Voor bestaande cliënten komt er eerst nog een overgangsregeling van drie maanden voor de genoemde voorliggende voorzieningen en van zes maanden voor de huishoudelijke hulp. (wassen, vouwen, boodschappen etc.) Door huishoudelijke hulp over te laten aan de reguliere markt biedt het college tijd en financiële ruimte om een ‘vangnet’ te organiseren voor kwetsbare inwoners die onvoldoende zelfredzaam zijn. Op deze wijze heeft het college de mogelijkheid hulp te blijven bieden waar het écht noodzakelijk is.

De maatregelen betekenen dat de contracten met de huidige zorgaanbieders per 31 maart 2015 worden beëindigd. Er worden nieuwe afspraken gemaakt voor de periode daarna. Hierover zijn deze vier betrokken partijen geïnformeerd. Ook de Participatieraad is op de hoogte gesteld. Cliënten krijgen een brief met informatie en uitleg.

Aanleiding voor de maatregelen van het college is dat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning  (WMO) met ingang van 2015 wijzigt. In de nieuwe WMO is het regelen van schoonmaakwerkzaamheden geen wettelijke taak meer van de gemeente. Omdat het Rijk als gevolg hiervan de budgetten voor de gemeente sterk vermindert, moet het college overgaan tot een ingrijpende bezuiniging op de huishoudelijke hulp.

Archief foto RTVS: Wethouder Johan Hamster in gesprek
Archief foto RTVS: Wethouder Johan Hamster in gesprek

De visie van het Rijk en de gemeente is inwoners zelf regie te laten nemen. Het college heeft gekozen voor het scenario waarbij inwoners geacht worden zelf de schoonmaak van de woning te regelen. Dit kan met inzet van het sociale netwerk of door zelf de huishoudelijke hulp in te kopen.

De financiële consequenties van de maatregelen worden verwerkt in de begroting 2015. ,,Het is de meest lastige keus en meest vervelende boodschap, maar wel de meest reële en toekomstgerichte. Dit blijft de gemeente in staat stellen een vangnet voor de meest kwetsbaren te organiseren”, aldus het gemeentebestuur.

De raad moet nog een besluit nemen over de door het college voorgestelde maatregelen. Dat gebeurt tijdens de vergadering op maandagavond 3 november, waarin ook de begroting 2015 wordt behandeld. De gemeente bespaart met de ingreep 3.5 miljoen euro. Als er niet ingegrepen wordt loopt het tekort op tot 2 miljoen euro in 2018.

Datum 12 oktober 2014 Bert Jan Brinkman

Gemeente Stadskanaal: ingrijpende bezuiniging op huishoudelijke hulp in 2015

Gemeente LogoSTADSKANAAL – Het college moet ingrijpend bezuinigen op huishoudelijke hulp. Per 1 januari 2015 wordt een deel van de huishoudelijke hulp overgelaten aan de reguliere markt. Ook moet gebruik worden gemaakt van voorliggende voorzieningen voor zowel het doen en laten doen van boodschappen als was- en vouwdiensten, in plaats van individuele voorzieningen.

De maatregelen worden niet ineens uitgevoerd. Voor bestaande cliënten komt er een overgangsregeling van drie maanden voor de genoemde voorliggende voorzieningen en van zes maanden voor de huishoudelijke hulp.
Door huishoudelijke hulp over te laten aan de reguliere markt biedt het college tijd en financiële ruimte om een ‘vangnet’ te organiseren voor kwetsbare inwoners die onvoldoende zelfredzaam zijn. Op deze wijze heeft het college de mogelijkheid hulp te blijven bieden waar het écht noodzakelijk is.

De maatregelen betekenen dat de contracten met de huidige zorgaanbieders per 31 maart 2015 worden beëindigd. Er worden nieuwe afspraken gemaakt voor de periode daarna. Hierover zijn deze vier betrokken partijen geïnformeerd. Ook de Participatieraad is op de hoogte gesteld. Cliënten krijgen een brief met informatie en uitleg.

Aanleiding voor de maatregelen van het college is dat de Wmo met ingang van 2015 wijzigt. In de nieuwe Wmo is het regelen van schoonmaakwerkzaamheden geen wettelijke taak meer van de gemeente. Omdat het Rijk als gevolg hiervan de budgetten voor de gemeente sterk vermindert, moet het college overgaan tot een ingrijpende bezuiniging op de huishoudelijke hulp.

De visie van het Rijk en de gemeente is inwoners zelf regie te laten nemen. Het college heeft gekozen voor het scenario waarbij inwoners geacht worden zelf de schoonmaak van de woning te regelen. Dit kan met inzet van het sociale netwerk of door zelf de huishoudelijke hulp in te kopen.

De financiële consequenties van de maatregelen worden verwerkt in de begroting 2015. “Het is de meest lastige keus en meest vervelende boodschap, maar wel de meest reële en toekomstgerichte. Dit blijft de gemeente in staat stellen een vangnet voor de meest kwetsbaren te organiseren”, aldus het gemeentebestuur.

De raad moet nog een besluit nemen over de door het college voorgestelde maatregelen. Dat gebeurt tijdens de vergadering op maandagavond 3 november, waarin ook de begroting 2015 wordt behandeld.

Datum 30 september 2014 Redactie

Staatssecretaris Dekker wil BBC model voor de regionale omroep

F: www.npo.nl
F: www.npo.nl

ERMELO – Staatssecretaris Sander Dekker van Media wil de regionale omroepen anders vormgeven. Dat zei hij gisteren in Ermelo tijdens een congres van ROOS, het jaarlijkse congres voor publieke regionale omroepen. Dekker vindt de dertien organisaties te duur, vooral omdat ze volgens hem bijna allemaal hetzelfde doen.

‘Eén administratie, twaalf regio- identiteiten en een goed bereik’, stelt Dekker. Volgens de staatssecretaris hebben de regionale omroepen te lang gewacht met het maken van een bezuinigingsplan. Daarom wil hij zelf nog voor het einde van dit jaar komen met een model waar de kijkers (volgens hem) het meest aan hebben. De staatssecretaris heeft er geen vertrouwen in dat de regionale omroepen en de NPO zelf nog met ideeën komen voor verandering. Samenwerking is nodig, omdat er de komende jaren flink bezuinigd moet worden. Journalisten van de VRT in België en de BBC zijn volgens Dekker goed in de regio geworteld en zijn ook het voorbeeld voor het model dat hij wil voor de regionale omroepen. “Samenwerking leidt tot groter bereik.” Dat wil volgens hem overigens niet zeggen dat er geen dertien losse redacties kunnen bestaan. Die zouden alleen onder 1 organisatie moeten vallen.

Reacties

logos- regionale omroepen‘Ik vind het betreurenswaardig dat de staatssecretaris niet openstaat voor het eigen plan van de gezamenlijke regionale omroepen dat voorziet in de opgedragen bezuinigingsopdracht en de in het regeerakkoord afgesproken integratie van taken. Onbegrijpelijk dat dit plan door de staatssecretaris genegeerd wordt.’, aldus Guus van Kleef van Omroep Gelderland via de website van Omroep Gelderland.  Dink Binnendijk, hoofdredacteur cq directeur van RTV Drenthe en Gijs Lensink van RTV Noord denken niet dat het einde van de regionale omroepen in zicht is. Lensink doet het af als  verkiezingsretoriek van de staatssecretaris en blijft positief.

De regionale omroepen zijn wel blij dat de staatssecretaris het belang onderstreept voor de typisch regionale en lokale berichtgeving. Over hoe dat belang in de toekomst te waarborgen is heeft ROOS met het visieplan ‘Toekomstvenster op de publieke regionale omroep’ al een 1e aanzet gegeven. Over dit toekomstvenster gaat de regionale omroep graag in gesprek met Dekker.

 

Datum 13 maart 2014 Bert Jan Brinkman

Verrassend Stadskanaal wil de lokale politiek in.

Jeroen van BroekhovenSTADSKANAAL – Het bestuur van de Stichting Promotie Stadskanaal overweegt een eigen lokale politieke partij op te richten om serieus mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Het ‘hoe en waarom’ moet gezocht worden in het ongenoegen van het  stopzetten van de subsidie voor het evenement ‘Verrassend Stadskanaal’ door de coalitie partijen PvdA, CU, GBS en CDA. Verrassend Stadskanaal is de omlijsting van het evenement Go Sports. Met het totale plaatje hiervan wil Stadskanaal zich profileren als dé sportgemeente.

Bestuurslid Jeroen van Broekhoven: “Het stopzetten van de subsidie over het gedeelte van Verrassend Stadskanaal viel ons rauw op de maag, en daar waren we niet blij mee. Je krijgt sterk het gevoel dat we niet serieus worden genomen. In de voorgaande edities hebben we vrijwillig heel veel werk verzet om Verrassend Stadskanaal tot een succesverhaal te maken en nu gebeurt dit”. Harm Jan Riksen (voorzitter) bevestigt zijn verhaal: “Als je voor het organiseren van dit soort feesten een evenementenbureau moet inzetten kom je er niet met een ton”.

Door het stopzetten van 20.000 euro subsidie kunnen de vrijwilligers van Stichting Promotie Stadskanaal niet op een verantwoordelijke manier het evenement van de grond krijgen. Het opbouwen van een grote bühne voor artiesten, het huren van de Koninklijke landmacht, het heeft allemaal zo zijn prijskaartje. Zoals al eerder geschreven krijgt Go Sports wel 15.000 euro van wethouder Johan Hamster (CU), maar daar blijft het dan bij.

Jeroen van Broekhoven: “Bij ons kwam nu de gedachte dat als de politiek ons niet kan helpen gaan we zelf maar de politiek in. Dat moet je echt heel serieus zien. Wij zijn nu in de verkennende fase. Onze partij zal opkomen voor heel Stadskanaal. We gaan dan echt niet alleen een vuist maken voor feesten maar ons dan ook inzetten voor gezondheidszorg en werkgelegenheid. Waarom zouden b.v. Stadskanaalsters hun kleren of schoenen kopen in Emmen of Veendam als het ook in Stadskanaal zelf kan. Dat willen we stimuleren”. Woensdag 19 maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Ook Jeroen van Broekhoven zal dan verkiesbaar zijn mits de nieuwe lokale partij op tijd aan de voorwaarden voldoet om deel te nemen.

Jeroen van Broekoven bevestigt overigens dat als er volgend jaar toch een Verrassend Stadskanaal mocht komen hij zeker weer de schouders zal steken onder het opzetten van ‘live on Stage’ op de zaterdagavond. In 2012 waren dat o.a. Xander de Buisonjé en de ex Simple Minds. Jeroen: “Het verhaal gaat rond dat ik nu wel mijn handen vol zou hebben aan mijn eigen project ‘Secret Forest Festival’ maar dat klopt niet. Natuurlijk ben ik ook nu weer honderd procent bereid mijn schouders onder  Verrassend Stadskanaal 2014 te zetten. Mits het doorgaat natuurlijk, maar die kans lijkt helaas ineens heel klein”.

Datum 16 oktober 2013 Bert Jan Brinkman

Vijf voor twaalf in Stadskanaal

Foto: Marc Dol - RTV-S
Foto: Marc Dol – RTV-S
Foto: Marc Dol - RTV-S
Foto: Marc Dol – RTV-S

STADSKANAAL – De plannen van het VVD/ PvdA- Kabinet zijn funest voor Groningen. De SP vreest voor een kaalslag in voorzieningen en sociale verworvenheden in steden en dorpen. Daarom organiseerde de SP gisteravond om vijf voor twaalf een protestactie bij het gemeentehuis in Stadskanaal. 

De SP brandde samen met sympathisanten kaarsjes  in lege potjes. Deze potjes staan symbool voor de gigantische bezuinigingen die op de gemeente afkomen en het gevolg daarvan voor de gemeentebegroting. Het voorbestaan van buurthuizen, bibliotheken, sport, cultuur, zorg en andere voorzieningen staat nu al onder druk, een nieuwe golf van bezuinigingen zullen een sociale ramp betekenen, zo vreest de SP. Daarom zal ook een manifest worden achtergelaten voor het gemeentebestuur met de oproep om een Groningse vuist te maken tegen Haagse vernielzucht, en niet klakkeloos mee te gaan werken aan de bezuinigingsdriften van Rutte en Samsom.

Ondanks het late uur sloten toch veel mensen  bij deze actie aan. Dit stille protest was een opwarmer voor een grote manifestatie op zaterdag 21 september in Amsterdam. Ook daar zal de SP van zich laten horen met zoveel mogelijk Groningers.

Bron: SP Stadskanaal

Datum 17 september 2013 Marc Dol


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal