Direct naar de inhoud.

Gedeputeerde opent Groen Gas installatie

Foto: Jan Peter Mulder

VEENDAM – Zoutwinningsbedrijf Nedmag heeft deze week een nieuwe groengasinstallatie in gebruik genomen. Gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) opende de installatie maandag 16 september op het terrein van Nedmag in Veendam.

Nedmag neemt het groene gas af van Henk van Oosten (Bio-Energie Veendam), een agrarische ondernemer uit de buurt. Omdat Nedmag het groene gas in grote hoeveelheid afneemt, kan Van Oosten verder investeren in de productie.

Van mest naar ‘groen’ gas

Bio-Energie neemt mest af van boerderijen uit de noordelijke provincies. De mest gaat vervolgens in een vergister, waardoor biogas ontstaat dat vervolgens wordt opgewaardeerd tot groen gas. Het groene gas gaat via een leiding van 700 meter naar de nieuwe installatie op het terrein van Nedmag. Nedmag gebruikt het groene gas in het zoutwinningsproces.

Minder aardgas

Nedmag neemt op dit moment 4,5 miljoen kubieke meter groen gas af. Dat is vergelijkbaar met energie voor 3000 huishoudens en drie keer het zonnepark in Veendam. Met het gebruik van groen gas verbruikt Nedmag 15% minder aardgas. Met dit initiatief hopen de Veendammer bedrijven meer duurzame samenwerkingen in de provincie aan te jagen.

Bron: Provincie Groningen

Datum 20 september 2019 Bert Jan Brinkman

Veendam wil geen aardgas meer

De Veendammer gemeenteraad bijeen (F: RTV1)

VEENDAM – De gemeenteraad Veendam heeft afgelopen maandagavond nee gezegd tegen aardgas. Volgens de raad is de toekomst aan aardgasvrije nieuwbouw. Het college van B en W nam de motie over die was ingediend door D66, CDA, CU, PvdA en SP. De motie werd gesteund door Gemeente Belangen.

Partij VUK was tegen. Pé Langen (VUK) vond dat de gemeente zich eerst maar eens moest oriënteren op biogas gewonnen uit hennepteelt. ‘Hier kun je heel Veendam op aansluiten’ aldus Langen tijdens de raadsvergadering die rechtstreeks te horen was op RTV1 op de radio.

Aardwarmte

Nu de motie aangenomen is gaat gemeente Veendam onderzoek doen naar alternatieven zoals aardwarmte en hoe er meer gasloze woningen in de gemeente kunnen worden gebouwd.

Datum 7 februari 2018 Bert Jan Brinkman

Project droogvergisting bermgras in Borger-Odoorn van start

foto: groengas.nl
foto:  groengas.nl

BORGER-ODOORN – Wethouders en raadsleden van Borger-Odoorn hebben zich donderdag 20 februari in Dörpen (Duitsland) laten informeren over het nieuwe bermgras- vergistingsproject. Tijdens een werkbezoek aan een grote vergistingsinstallatie in Dörpen, zijn wethouders en raadsleden van Borger-Odoorn gisteren bijgepraat over de werking van droogvergisting. Deze vorm van opwekken van duurzame energie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het uitbreiden van zogenaamde hernieuwbare energiebronnen. Bermgras wordt in Nederland nog niet of nauwelijks benut als energiebron. Borger-Odoorn gaat een éénjarig demonstratieproject met bermgras en gras van natuurterreinen uitvoeren in de Duitse vergistingsinstallatie. Dit onderzoek heeft als doel na te gaan of de geproduceerde compost met bermgras voldoet aan de eisen voor hergebruik.

Borger-Odoorn heeft ongeveer 260 ha bermen in beheer en onderhoud. Momenteel wordt een klein deel hiervan gecomposteerd, heel beperkt wordt het gemaaid en gebruikt door argrariërs en in vele gevallen blijft het gemaaid achter in de berm en wordt het dus ook niet afgevoerd. Door al het bermgras te verzamelen en te vergisten kan biogas en warmte worden geproduceerd. Met dit biogas kunnen bijvoorbeeld openbare gebouwen worden verwarmd zoals scholen, sporthallen, het gemeentehuis, zwembaden, etc.

Voor dit project krijgt de gemeente steun van de provincie Drenthe, de Dienst Landelijk Gebied Groningen, het ministerie van EZ, Eems-Dollard Regio (EDR) en Alterra (Universiteit van Wageningen.
Het Bermg(r)asproject is inmiddels van start gegaan met de oogst en bewaring van bermgras. Het gaat hier om maaisel uit Borger-Odoorn, een deel uit de gemeenten Emmen, Coevorden en Midden Drenthe en maaisel van natuurterreinen van Staatsbosbeheer. Alles bij elkaar zo’n 1200 ton. Het werkbezoek heeft nuttige informatie opgeleverd die ook in de toekomst ingezet zal worden bij soortgelijke samenwerkingsprojecten.

Nederland streeft ernaar om in 2020 een aandeel te behalen van 14% hernieuwbare energie en 16% in 2023. In 2012 bedroeg het aandeel duurzame energie 4,7%. In vergelijking met vele andere landen (Scandinavië, Duitsland) is het potentieel aan hernieuwbare energiebronnen in Nederland nog beperkt.

Datum 23 februari 2014 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal