Direct naar de inhoud.

Pas op met zwemmen door blauwalg

Blauwalg

BORGER/GROLLOO – De provincie Drenthe en Waterschap Hunze en Aa’s geven voor zwemplas De Berenkuil in Grolloo een negatief zwemadvies af. De waterkwaliteit is onvoldoende. Er is een dusdanige hoeveelheid van de bacterie intestinale enterococcen gemeten dat er sprake is van een risico op maag- en darmklachten. De klachten kunnen zijn maagkramp, misselijkheid, braken, koorts en diarree. De provincie heeft waarschuwingsborden geplaatst.

Borger

De waarschuwing voor zwemplas de Hunzedal in Borger, die vorige week uitging, geldt nog steeds. Daar zijn blauwalgen. De kwaliteit van de overige officiële zwemplassen in Drenthe is op dit moment voldoende. Hier kan gerust worden gezwommen.

Let op!
Houd bij recreëren bij buitenwater rekening met de coronamaatregelen. Houd 1,5 m afstand van elkaar, zowel in als bij het water. Vermijd drukte, ga zonodig naar een minder drukke zwemlocatie. Meer informatie over de actuele kwaliteit van het water in zwemplassen is te vinden op: www.zwemwater.nl.

Datum 31 juli 2020 Bert Jan Brinkman

Negatief zwemadvies Langebosch

Foto: Peter Panneman

WILDERVANK – Er is blauwalg geconstateerd bij het strand van Langebosch. Dit is ook aangetroffen in het water rondom de woningen aan het Langeboschemeer. Daarom geldt hier een negatief zwemadvies.

Ga niet zwemmen waar een negatief zwemadvies geldt en laat ook je hond daar niet zwemmen.

Meer informatie is te vinden op de website van de provincie Groningen.

Datum 23 juni 2020 Redactie

Enkele zwemplassen weer veilig

Archieffoto zwemplas (F: RTV1)

BORGER – Er kan weer veilig gezwommen worden in de zwemplassen Bargerhoek en Hunzedal. Deze plassen hadden een negatief zwemadvies om in te zwemmen, maar na gehouden metingen door de waterschappen Vechtstromen en Aa en Hunze zijn deze weer veilig gebleken.

Er kan ook weer veilig gezwommen worden in de Grote Rietplas, locatie Parc Sandur.

Voor de Grote Rietplas locatie Ruimzicht is het negatieve zwemadvies nog van kracht. Hier is een te hoge concentratie van de bacteriën aangetroffen. Als u het water van Ruimzicht ingaat, kunt u last krijgen van maag- en darmklachten. De klachten kunnen zijn maagkramp, misselijkheid, braken, koorts en diarree. Deze bacteriën zijn niet met het oog waarneembaar.

Meer informatie over de actuele waterkwaliteit van deze en andere zwemplassen kunt u vinden op: www.zwemwater.nl

Datum 7 augustus 2018 Bert Jan Brinkman

Blauwalg bij het Hunzedal in Borger

Waterkwaliteit verbeteren

BORGER – De provincie Drenthe en Waterschap Hunze en Aa’s waarschuwen voor blauwalg in de zwemplas van Hunzedal in Borger. Blauwalgen kunnen huidirritatie of maag- en darmstoornissen veroorzaken. De provincie heeft waarschuwingsborden geplaatst.

Emmen

Het negatieve zwemadvies voor de slechte waterkwaliteit bij de zwemlocatie ‘Ruimzicht’ aan de oostkant van de grote Rietplas vlakbij het speeltuintje in Emmen blijft ook van kracht. De concentratie van de bacterie, intestinale enterococcen, is nog steeds te hoog. Als u wel het water ingaat kunt u last krijgen van maag- en darmklachten.

De waterkwaliteit op de andere zwemlocaties in de Rietplas en van de overige officiële zwemplassen in Drenthe is op dit moment voldoende. Hier kunt u gerust zwemmen.

Stadskanaal

Ook in Stadskanaal is er inmiddels blauwalg aangetroffen (Pageplas) in het Pagedal. Er zijn waarschuwingsborden geplaatst.

Meer informatie over de actuele waterkwaliteit van deze en andere zwemplassen kunt u vinden op: www.zwemwater.nl

Datum 21 juli 2018 Bert Jan Brinkman

Proef blauwalgbestrijding Langebosschemeer

Waterkwaliteit verbeteren

VEENDAM – In samenwerking met Waterschap Hunze en Aa’s start de gemeente Veendam met een proef om de waterkwaliteit in de zwemplas Langebosschemeer te verbeteren.

 Blauwalg
In verband met de aanwezigheid van blauwalg is sinds een langere periode een negatief zwemadvies van kracht voor de plas.

Blauwalgen zijn bacteriën en leven van licht, koolstofdioxide en voedingsstoffen in het water. Zowel mensen als honden kunnen door aanraking met blauwalg verschillende gezondheidsklachten krijgen.

 Doorspoelen
In de maanden juni en juli laat waterschap Hunze en Aa’s relatief schoon en helder water in nabij de sluis Langebosschemeer. Dit water wordt aangevoerd vanuit het IJsselmeer.

Door het water in het Langebosschemeer te verversen met dit aangevoerde water, wordt de leefomgeving van de blauwalg aangepakt. De verwachting is dat dit leidt tot een verbetering van de waterkwaliteit. De werkzaamheden duren ongeveer anderhalve maand. Het inlaten van het water is gestart op 2 juli 2018.

 Metingen tijdens de werkzaamheden
Gedurende de werkzaamheden wordt er intensief gemeten op de aanwezigheid van blauwalgen. Op basis van deze resultaten gaan het waterschap en de gemeente dit experiment evalueren.

Datum 10 juli 2018 Bert Jan Brinkman

Negatief zwemadvies Borgerswold en Langebosch

Foto: Peter Panneman

VEENDAM – Zwemmen in zwemplas Langebosch en in het water bij het Koetshuis in Borgerswold wordt door de provincie Groningen afgeraden. Ze heeft hiervoor een negatief zwemadvies gegeven. Dat deed de provincie medio mei ook al. In het water zit een te hoge concentratie blauwalg. Er zijn inmiddels borden geplaatst om zwemmers hierover te informeren. Wie toch een duik neemt, heeft een grote kans op huidirritatie of maag- en darmklachten.

Overige locaties

Andere zwemlocaties in onze provincie, waar een negatief zwemadvies geldt zijn De Lijte aan het Paterswoldsemeer, Veendiepplassen (Bellingwolde), Suyderoogh (Lauwersoog), de stranden Zeearend, Kleine Zwaan en Brilduiker aan het Lauwersmeer.

De waterschappen controleren de kwaliteit van het zwemwater van mei tot en met september. Zij kijken naar helderheid, zuurgraad, temperatuur en of er bacteriën in het water zijn die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken.

Datum 4 augustus 2017 Bert Jan Brinkman

Blauwalg in zwemplas Groenlanden in Annen

waterkwaliteit
waterkwaliteit

ANNEN – De provincie Drenthe en het Waterschap Hunze en Aa’s waarschuwen voor blauwalg in de zwemplas Groenlanden te Annen. De provincie heeft inmiddels waarschuwingsborden geplaatst.
De blauwalg komt in kleine concentraties voor, waardoor er een beperkt gezondheidsrisico is.
Blauwalgen kunnen huidirritatie of maag- en darmstoornissen veroorzaken. De waterkwaliteit van de overige officiële zwemplassen in Drenthe is goed. Meer informatie over de actuele kwaliteit van het water in zwemplassen is te vinden op: www.zwemwater.nl

Datum 4 augustus 2016 Bert Jan Brinkman

Negatief zwemadvies Veendiepplassen Bellingwolde door blauwalg

waterkwaliteit
Blauwalg

BELLINGWOLDE – Er geldt vanaf nu een negatief zwemadvies voor de Veendiepplassen in Bellingwolde. Dit vanwege een hoge concentratie blauwalg in het water. Bij een negatief zwemadvies raadt de provincie af om het water in te gaan. Zwemmers hebben een grote kans op huidirritatie of maag- en darmklachten. Rondom de Veendiepplassen staan ook borden om zwemmers te waarschuwen.
Kwaliteit zwemwater

De waterschappen controleren de kwaliteit van het zwemwater in de maanden mei tot en met september. Zij kijken naar helderheid, zuurgraad, temperatuur en of er bacteriën in het water aanwezig zijn die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Locaties waar bijvoorbeeld blauwalg of zwemmersjeuk is geconstateerd worden iedere week geïnspecteerd. Blijkt uit de bemonstering dat de hoeveelheid blauwalgen voldoende is afgenomen of verdwenen, dan worden de borden verwijderd en volgt daarover een mededeling op onze website en in de pers.

Hygiene en veiligheid

De provincie controleert de zwemaccommodaties op hygiëne en veiligheid (zoals drijflijnen, afvalbakken en douches). Algemene informatie over zwemwaterlocaties is te vinden op onze website. Voor het laatste nieuws kunt u ook kijken op NOS teletekstpagina 725.

Meer informatie

Informatie over mogelijke gezondheidsklachten vindt u op de website van de GGD Groningen: www.ggdgroningen.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Informatie Centrum Gezondheid van de GGD (tel: 050 367 41 77 op werkdagen van 10.00 tot 16.30 uur). Informatie over zwemwater is ook te vinden op www.ggdgroningen.nl, www.hunzeenaas.nl en www.noorderzijlvest.nl

Datum 24 juni 2016 Bert Jan Brinkman

Negatief zwemadvies voor Langebosch te Veendam

zwemmen pas op de risicosVEENDAM – De provincie Groningen geeft een negatief zwemadvies af voor de zwemplassen Zwaneveldsgat bij Koham en Langebosch te Veendam. Dit gebeurt vanwege een te hoge concentratie blauwalg. De provincie heeft borden geplaatst om zwemmers hierover te informeren. Bij een negatief zwemadvies wordt het zwemmen ontraden. Zwemmers hebben een grote kans op huidirritatie of maag- en darmklachten.

Controle zwemlocaties

De waterschappen controleren de kwaliteit van het zwemwater in de maanden mei tot en met september. Zij kijken naar helderheid, zuurgraad, temperatuur en of er bacteriën in het water aanwezig zijn die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Locaties waar bijvoorbeeld blauwalg of zwemmersjeuk is geconstateerd worden iedere week geïnspecteerd. Blijkt uit de bemonstering dat de hoeveelheid blauwalgen voldoende is afgenomen of verdwenen, dan worden de borden verwijderd en volgt daarover een mededeling op de website en in de pers.

 

 

Datum 2 mei 2015 Bert Jan Brinkman

Negatief zwemadvies recreatieplas Wedderbergen bij Urnenhoeve

Negatief zwemwater (f: RTVN-H)
Negatief zwemwater (f: RTVN-H)

VLAGTWEDDE – Er geldt een negatief zwemadvies voor recreatieplas de Wedderbergen bij de Urnenhoeve in Wedde. In het water zijn bacteriën gevonden die een verhoogd risico vormen voor de volksgezondheid. Er worden ter plekke borden geplaatst om recreanten te waarschuwen niet het water in te gaan.

Controle zwemlocaties
De waterschappen controleren de kwaliteit van het zwemwater in de maanden mei tot en met september. Zij kijken naar helderheid, zuurgraad, temperatuur en of er bacteriën in het water aanwezig zijn die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Locaties waar bijvoorbeeld blauwalg of zwemmersjeuk is geconstateerd worden iedere week geïnspecteerd. Blijkt uit de bemonstering dat de hoeveelheid blauwalgen voldoende is afgenomen of verdwenen, dan worden de borden verwijderd en volgt daarover een mededeling op onze website en in de pers.

Meer informatie
Algemene informatie en het laatste nieuws over zwemwaterlocaties is te vinden op www.provinciegroningen.nl/zwemwater, www.zwemwater.nl of NOS Teletekst (pagina 725). Voor smartphones is een speciale app beschikbaar. Voor informatie over gezondheidsklachten kunt u terecht bij de GGD.

Datum 19 juli 2014 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal