Direct naar de inhoud.

Onderhoud aan bomen Veendam

Veendammerweg werkzaamheden (F: archief RTV1)
VEENDAM – Vanaf dinsdag 10 maart 2020 tot en met 20 maart 2020 voert de gemeente Veendam snoeiwerkzaamheden uit aan bomen. De gemeente gaat in deze periode ook bomen kappen die niet meer veilig zijn of die ziek zijn.

Er wordt rekening gehouden met het broedseizoen. Als er nesten of broedende vogels gesignaleerd worden in een boom, dan wordt deze boom niet gekapt zolang er vogels in broeden.

Verspreid door de gemeente
Het onderhoud, de snoeiwerkzaamheden en het kappen van bomen vindt in de gehele gemeente plaats.

Hinder door werkzaamheden
De werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen tussen 7.00 en 18.00 uur. Hier kunt u enige hinder van ondervinden. Dit wordt zoveel mogelijk beperkt.

Datum 6 maart 2020 Redactie

Noodkap van bomen aan de Hoofdstraat in Buinerveen

Foto: Plaatselijk Belang Nieuw Buinen/Buinerveen
Foto: Plaatselijk Belang Nieuw Buinen/Buinerveen
BUINERVEEN – Plaatselijke belang Buinerveen/Nieuw-Buinen meldt dat het antwoord heeft ontvangen van gemeente Borger-Odoorn over de bomenkap aan de Hoofdstraat in Buinen. Enkele bomen stonden al enkele jaren op de nominatie om te worden gekapt omdat ze in verminderde tot slechte conditie waren.

Eerder was er ook sprake van een eventuele reconstructie van de Hoofdstraat in Buinen en is besloten de kap gelijk met de reconstructie op te pakken. Voor het kappen van de bomen was een vergunning aangevraagd, waarvan de procedure nog liep.

De bomen waren ondertussen zo slecht geworden dat ze een gevaar, voor de verkeersveiligheid opleverden. Bij een controle is dit bevestigd.

Omdat het niet verantwoord was om de bomen nog langer te laten staan, is er een noodkap aangevraagd. Medewerkers van de buitendienst hebben de bomen inmiddels gekapt.

(Bron: PrachtigBorger)

Datum 29 november 2016 Redactie

Buurtbewoners Borger planten dertig nieuwe bomen

Poolse Bevrijderslaan (f: Streetview)
Poolse Bevrijderslaan (f: Streetview)

BORGER – Bewoners van de Standvoetbeker en een deel van de Poolse Bevrijderslaan planten zaterdag nieuwe boompjes als vervanging voor de eerder gekapte sierperen. Eind augustus namen bewoners van de Standvoetbeker en de Poolse Bevrijderslaan zelf het initiatief tot het kappen van dertig sierperenboompjes. De boompjes bezorgden de buurt veel overlast. In overleg met de gemeente gingen de bewoners gezamenlijk aan de slag, terwijl de gemeente garant stond voor het leveren van het benodigde materiaal en de afvoer van de boompjes. Dit alles in het kader van ‘Schoon, Heel en Veilig’, een vorm van burgerparticipatie die initiatieven vanuit de bevolking stimuleert.

Nu het plantseizoen is aangebroken kunnen de bewoners andermaal aan de slag. Morgen (16 november) vinden dertig inlandse esdoorns hun plaats op de vrijgevallen plekken. Om 8.00 uur gaan de bewoners van start in aanwezigheid van wethouder Wil Luchjenbroers. De gemeente verricht ook nu weer hand- en spandiensten en zorgt voor het benodigde materiaal zoals boompalen en compost.

Datum 15 november 2013 Bert Jan Brinkman

Hagedissen en bomen langs de N33 maken plaats voor asfalt

Bomenkap viaduct Bareveld afslag Stadskanaal / Veendam
Bomenkap viaduct Bareveld afslag Stadskanaal / Veendam

BAREVELD – Al vele jaren wordt er gesproken om de N33 te verdubbelen naar een 2×2 autoweg tussen Assen en de A7 bij Zuidbroek. Op 8 februari 2011 werd het ontwerp- tracébesluit gepubliceerd dat eindelijk op 27 december 2012 onherroepelijk werd. 27 februari jongstleden begonnen de echte werkzaamheden. Zo werden de bomen gekapt die vele jaren het uitzicht langs de N33 domineerden.

De diverse natuur- en bewonersorganisaties pleiten voor goede ecologische verbindingen in met name het stroomgebied van de Drentsche Aa en ook voor het gebruik van extra stil asfalt op het nieuwe traject. Vorig jaar zijn er vele ‘levendbarende’ hagedissen in de berm van de N33 gevangen en veilig verplaatst dankzij Rijkswaterstaat en vrijwilligers van de dienst Landelijk gebied. (zie filmpje met Krijn Verweij). De nieuwe 2×2 N33 tussen Assen en Zuidbroek moet uiterlijk 31 maart 2015 opgeleverd worden.

[youtube id=”hiSe3hZdJWw” width=”600″ height=”350″]

Datum 2 juni 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal