Direct naar de inhoud.

Hunebedhoofdstad in een nieuwe jasje

Online bijeenkomst Borger Hunebedhoofdstad

BORGER – Vorige week werd het ‘Samenwerkingsdocument Werkgroep Borger Hunebedhoofdstad’ ondertekend door de Stichting Dorpsbelangen Borger, de Ondernemersvereniging Borger en de Stichting Bestemming Borger-Odoorn. De ondertekening vond plaats tijdens een online bijeenkomst, waarbij ook de burgemeester en twee wethouders aanwezig waren.

 Werkgroep

Met de ondertekening is Borger als Hunebedhoofdstad, nieuw leven ingeblazen. Uitgangspunt van de werkgroep is om Borger aantrekkelijk, leefbaar en dynamisch te houden. Een fijne plek om te wonen, te recreëren en te ondernemen. Door de samenwerking kunnen de partijen elkaar versterken en gebruik maken van elkaars expertise. De gemeente Borger-Odoorn en het dorp Borger in het bijzonder, zijn zeer aantrekkelijk voor- en  afhankelijk van het toerisme. De werkgroep heeft zich ten doel gesteld om samen met inwoners en ondernemers te onderzoeken hoe de toeristenstroom beter gereguleerd kan worden. Dit, om overlast te voorkomen. “Door als eenheid op treden, zijn de lijnen kort en kan er in drukke tijden adequaat actie genomen worden”, aldus Erik Kramer, voorzitter van Stichting Dorpsbelangen Borger. De werkgroep wordt hierbij ondersteund door de gemeente.

 Steun gemeente

De werkgroep waardeerde het zeer dat ook een deel van het gemeentebestuur van de gemeente Borger-Odoorn  aanwezig was bij de ondertekening. “Het is fantastisch dat dit initiatief, opgepakt door deze drie belangenverenigingen, tot dit resultaat heeft geleid. Het is een goed voorbeeld van onderlinge samenwerking aan gemeenschappelijk belang”,  aldus Burgemeester Jan Seton. “Als gemeente steunen we graag dergelijke initiatieven.”

Ook wethouder Nynke Houwing stak de werkgroep een hart onder de riem. “Dat deze drie partijen elkaar gevonden hebben in de werkgroep is waardevol en biedt Borger  veel kansen.” Wethouder Niek Wind kijkt uit naar de vervolggesprekken tussen de gemeente en de werkgroep. ”Deze werkgroep is een nieuwe, stevige gesprekspartner voor de gemeente . We kunnen elkaar versterken.”

 Website en Facebook

Via de vernieuwde website www.hunebedhoofdstad.nl en de facebookpagina informeert de werkgroep Borger Hunebedhoofdstad inwoners, ondernemers en toeristen over de activiteiten en ontwikkelingen in het dorp. Daarnaast gaat de werkgroep graag in gesprek met verschillende doelgroepen. Iedereen  is uitgenodigd  om vragen te stellen of opmerkingen en suggesties in te brengen via het contactformulier op de site.

Historie Borger Hunebedhoofdstad

Een aantal jaren geleden is bij een groep enthousiaste vrijwilligers het idee ontstaan om Borger als Hunebedhoofdstad op de kaart te zetten. Destijds is er een website opgezet en is er een logo ontworpen. Helaas is het idee daarna in de ijskast beland en werd het stil. In 2019 heeft de gemeente Borger-Odoorn een centrummanager aangesteld. Deze heeft aanbevelingen gedaan voor een samenwerkingsvorm waarbij afstemming plaatsvindt tussen de inwoners, ondernemers, de toeristische sector en de gemeente. Dit heeft geleid tot de oprichting van de Werkgroep Hunebedhoofdstad.

Datum 26 februari 2021 Bert Jan Brinkman

Hunebedcentrum komt met eigen postzegels

BORGER – Het Hunebedcentrum komt met een eigen postzegelvel. Deze prachtige postzegels tonen highlights van de expositie en zijn exclusief te verkrijgen bij het Hunebedcentrum. Het is een collectorsitem voor verzamelaars. Bezoekers kunnen bovendien nu gelijk hun kaartje posten. De postzegels zijn in samenwerking met partner MSG ontwikkeld.

Gelijk een vakantiegroet

In het Hunebedcentrum is er plaats gemaakt om de postkaarten gelijk te schrijven en te versturen. “Mensen vinden het altijd leuk om familie en vrienden een kaart te sturen. “Nu we niet massaal aan de Franse kust of het Gardameer zitten, willen wij bezoekers de kans bieden een mooie kaart vanuit het Hunebedcentrum te versturen”, aldus directeur Harrie Wolters. “Met MSG en Afeer als partners is het gelukt mooie zegels te ontwikkelen en postkaarten hebben we genoeg in onze museumwinkel. En nu hebben we ook een plek gemaakt waar mensen gelijk hun familie kunnen schrijven en de kaart kunnen posten. Een leuke extra service.”

MSG en Afeer

Het is niet alleen een handige en mooie postzegel, het is ook een hele sociale postzegel. MSG bezorgt namelijk in de hele regio Noord-Oost Nederland zelf met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Buiten die regio werken ze namen met Business Post, een collectief van sociale bezorgers. En kaarten naar de rest van Nederland (en het buitenland) kunnen ook gewoon verstuurt worden met de zegel. De postzegel is gedrukt door Afeer Druk en Print, de sociale werkvoorziening in Winschoten. Een eerlijke postzegel voor iedereen dus!

Exclusief bij het Hunebedcentrum

“Deze postzegels zijn exclusief verkrijgbaar bij het Hunebedcentrum en we zijn erg blij dat we dit samen hebben kunnen ontwikkelen”, aldus MSG-postmanager Henri Hannink. In de museumwinkel zijn de postzegels per stuk, maar ook als compleet vel te verkrijgen. “Als ik postzegels verzamelde, dan wist ik het wel”, aldus Harrie Wolters. Het Hunebedcentrum is van dinsdag tot en met zondags geopend tot 17:00 uur.

De prijs van de postzegels €0,81 per postzegel. Een heel vel kan ook, deze kost €8,10.

Datum 11 juli 2020 Bert Jan Brinkman

Experimentele Archeologie bij Hunebedcentrum

Hunebed opgravingen en haardkuilen

BORGER – De afgelopen twee maanden hebben studenten van de WEAG ( Werkgroep Experimentele Archeologie Groningen), onderzoek gedaan naar houtteer in haardkuilen. Op het terrein van het Hunebedcentrum werden verschillende typen haardkuilen nagebouwd en getest. In 2020 is overeengekomen met de archeologiestudenten, verbonden aan de Rijksuniversiteit in Groningen, dat er nieuwe onderzoeken en experimenten op het terrein zullen worden uitgevoerd.

Directeur Harrie Wolters is blij met deze ontwikkeling: “Het Hunebedcentrum wil het Archeologisch Centrum van Drenthe worden en daarin past deze samenwerking heel goed.” In 2020 zullen verschillende studentengroepen van de WEAG, experimenten uit gaan voeren op het terrein van het Hunebedcentrum. Vanuit het Hunebedcentrum wordt er zelfs een plan gemaakt voor een speciaal onderzoeksterrein. “We zijn bezig met een stuk grond waarop deze studenten nog beter archeologische experimenten uit kunnen voeren. Dat willen we medio 2020 voor elkaar hebben.“

Geen betere plek
Volgens Harrie Wolters is het Hunebedcentrum een goede plek voor experimentele archeologie. De uitkomsten kunnen direct vertaald worden naar de bezoekers. Zo hebben we steeds nieuwe verhalen te vertellen. Archeologie als wetenschap krijgt zo een betere plek binnen het Hunebedcentrum.

Haardkuilenexperiment
Het eerste experiment is geslaagd. Er is onderzoek gedaan naar haardkuilen. Deze worden soms met honderden en soms duizenden samen aangetroffen op zandgronden in Nederland en voornamelijk in Noord-Nederland. De daadwerkelijke functie van deze kuilen is tot nu toe onzeker. Omdat er veel koolstof in zit, zijn deze kuilen te dateren en het is gebleken dat ze behoren tot de periode van de Middensteentijd (10.000 tot 5000 v.Chr). Jochem Dorrestein, Jeljer Huisman en Hester Kamstra reconstrueerden verschillende typen haardkuilen om te onderzoeken of deze haardkuilen kunnen zijn gebruikt voor de productie van teer.

Datum 4 december 2019 Bert Jan Brinkman

Archeologisch experiment bij Hunebedcentrum

BORGER – Vanaf 20 september gaan er experimenten plaatsvinden bij het Hunebedcentrum door de WEAG (Werkgroep Experimentele Archeologie Groningen), een initiatief vanuit de studentenvereniging Archeologie ‘Bachur’. Dit is het eerste archeologische experiment op het terrein van het Hunebedcentrum. Het onderzoek dat wordt uitgevoerd, de aankomende tijd, betreft het archeologische vraagstuk van de haardkuil.

Kuilen

Haardkuilen worden met honderden en soms duizenden samen aangetroffen op zandgronden in Nederland en voornamelijk in Noord-Nederland. De daadwerkelijke functie van deze kuilen is tot nu toe onzeker. Omdat er veel koolstof in zit, zijn deze kuilen te dateren en is gebleken dat ze behoren ze tot de periode van de middensteentijd. Sommige plekken met haardkuilen lijken wel meer dan 1000 jaar te zijn gebruikt. Het idee is dan ook dat alle kuilen niet eenmalig zijn gebruikt, maar dat mensen telkens terug kwamen haardkuilen te graven en te gebruiken om iets te produceren. De grote vraag is: wat werd er geproduceerd? Er zijn drie ideeën: vuursteen voorbereiden waardoor het beter te bewerken valt met behulp van hitte, voedselbereiding of de productie van houtteer.

Houtteer

Met dit laatste idee gaat de werkgroep bezig. Dit idee is afkomstig van professor Hans Huisman, bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. De komende weken gaat de werkgroep dus proberen om houtteer te produceren in een haardkuil. Met deze experimenten hopen de studenten deze puzzel op te lossen. Succes levert een bijdrage aan het lopende wetenschappelijk onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

Datum 20 september 2019 Bert Jan Brinkman

Nieuwe expositie over de hunebedbouwers

De éérste Drenten (F: B. J. Brinkman – RTV1)
BORGER – Op 31 oktober sluit de vaste expositie over de hunebedbouwers in het Hunebedcentrum. Vanaf dat moment wordt in rap tempo gewerkt aan een volledig nieuwe expositie die met kerst open gaat.

In de tussentijd gaat het museum niet dicht. Er is in november en december een tijdelijke expositie te zien over D27, het grootste hunebed van Nederland oftewel de Rembrandt van de prehistorie.

Daarnaast is ook het buitenmuseum, het Oertijdpark, en de expositie over het Hondsrug Geopark gewoon te bezichtigen. En uiteraard is ook het museum café en de winkel gewoon open. Bezoekers kunnen in deze tijd voor 50% van de normale entreeprijs naar binnen.

Nieuwe expositie over hunebedbouwers vanaf kerst open
De nieuwe expositie over de hunebedbouwers, die met kerst open gaat, is totaal anders dan wat er nu nog staat. Er is gekozen voor een volledig nieuwe opzet omdat er nieuwe inzichten zijn, nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe technieken en meer. Er is zelfs drone-technologie ingezet. We hopen dat in 2019, het jaar dat Marketing Drenthe de Oerprovincie van Nederland als centraal thema heeft, het Hunebedcentrum het oergevoel van Drenthe met de nieuwe expositie volop kan uitdragen.

Tijdelijke expositie over de Rembrandt van de prehistorie, D27
Maar in de tussentijd dus nog een nieuwe expositie over D27. Nog nooit is er een expositie geweest over het grootste hunebed van Nederland. Eigenlijk vreemd, omdat dit een van de meest bezochte hunebedden van Drenthe is. Wist u bijvoorbeeld dat D27 nog nooit is opgegraven, wist u dat vele leden van het koninklijk huis het hunebed hebben bezocht, wist u dat er gekke structuren zijn ontdekt met een bodemscan?

De expositie gaat open op 1 november en zal duren tot 31 december.

(Ingezonden)

Datum 22 oktober 2018 Redactie

Oerexpress Borger brengt je naar de oertijd

Centrum Borger  – (Archieffoto: B. J. Brinkman – RTV1)

BORGER – Wat begon als een wild idee tijdens een gezellige avond op het terras, wordt vanaf 4 juli werkelijkheid; dan krijgt Borger een pendeldienst tussen het dorpsplein in het centrum en het Hunebedcentrum een paar kilometer verderop. Daarvoor wordt een uniek voertuig ingezet: ‘de Oerexpress’. Dat schrijft RTV Drenthe op haar website.

Idee

Het idee komt van ondernemer Alex Eding. Die heeft inmiddels een eerste proefrit gemaakt met een elektrisch aangedreven driewieler uit begin jaren tachtig. Zijn ‘oerexpress’ gaat vanaf 4 juli rijden en toeristen van en naar het hunebedcentrum brengen. het voertuig is ook te huren voor evenementen.

RTV Drenthe

Datum 16 juni 2018 Bert Jan Brinkman

Nieuw entreegebouw Hunebedcentrum

BORGER – Op 1 juni a.s. opent het Hunebedcentrum in Borger een spiksplinternieuw entreegebouw compleet met museumwinkel, nieuwe balies, een nieuwe verbinding met het Oertijdpark, nieuwe lockers en een nieuwe entree. De opening is de eerste fase in een complete herinrichting van het museum, die eind 2018 gereed zal zijn. Gedeputeerde Cees Bijl en wethouder Cultuur Albert Trip van gemeente Borger-Odoorn verrichten de openingshandeling.

De uitbreiding van het Hunebedcentrum is de eerste fase op weg naar een toekomstbestendig museum, dat een unieke positie inneemt in het nationale en internationale museumbestel. De combinatie van museum, kenniscentrum, openluchtpark, het grootste hunebed van ons land en de keientuin vormt het ‘unique selling point’ van het museum in dé oerprovincie van Nederland.

Directeur Hein Klompmaker is zeer in zijn nopjes met de uitbreiding. ‘’We sluiten een periode van bouwen en relatieve overlast voor bezoekers af en verheugen ons zeer over het resultaat. Het leuke van dit werk is dat je heel concreet kunt laten zien, wat er met de bijdrage van Provincie Drenthe, de gemeente en de fondsen is gerealiseerd. Van een kladschetsje anderhalf jaar geleden tot het fantastische gebouw nu, is een verbluffende ontwikkeling’’.

Nog tot november 2018 is de prijswinnende vaste expositie van het Hunebedcentrum te zien, daarna zal een complete metamorfose zijn gerealiseerd.

(Update) – Zie ook onze reportage

Datum 7 juni 2018 Bert Jan Brinkman

Hoofdrol voor werkgroep Borger Hunebedhoofdstad

Borger – richting centrum

BORGER – De werkgroep Borger Hunebedhoofdstad gaat het komende jaar een verbindende rol spelen in Borger. Uit een verkennend onderzoek dat de gemeente Borger-Odoorn eerder dit jaar liet uitvoeren, blijkt dat meer samenwerking tussen ondernemers en andere initiatiefnemers in het dorp gewenst is. De werkgroep neemt de taak van aanjager en platform op zich, om Borger nog beter op de (toeristische) kaart te kunnen zetten.

Afgelopen juli presenteerde verkenner Annouchka Ringers de resultaten van haar onderzoek. Op verzoek van de gemeente sprak zij met verschillende ondernemers en andere betrokkenen in Borger. Een van de conclusies was dat er al veel energie en initiatieven zijn in het dorp, maar dat er door verbinding en het bundelen van krachten nog veel meer kansen te benutten zijn.

Betrokkenheid en draagvlak De gemeente Borger-Odoorn hecht veel waarde aan een gunstig klimaat voor samenwerking. De werkgroep Borger Hunebedhoofdstad gaat daarom ruimte geven aan lokale ideeën en initiatieven, maar ook aan kritische geluiden. Betrokkenheid en draagvlak staan daarbij centraal. Op dinsdag 12 december om 18.30 uur presenteert de werkgroep zich in hotel-restaurant Bieze, om daar met onder meer ondernemers in gesprek te gaan over de plannen en manier van werken.

Werkgroep Gijs Klompmaker van Borger Hunebedhoofdstad: “De werkgroep bevat een brede vertegenwoordiging uit Borger met grote betrokkenheid bij het dorp en haar ondernemende inwoners. Het getuigt van moed dat de gemeente deze opdracht lokaal wegzet. Als werkgroep willen we een platform bieden, en een vraagbaak en katalysator zijn. Wij helpen iedereen met ideeën en plannen graag verder, maar onze deur staat ook open voor problemen of frustraties.’

Datum 9 december 2017 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal