Direct naar de inhoud.

Omwonenden en Nedmag strijden voor rechter over toekomst zoutwinning

De Nedmag locatie in Veendam F: RTV Noord

REGIO – Omwonenden, de Stichting Stop Zoutwinning, de gemeente Midden-Groningen en de provincie Groningen probeerden gisteren voor de rechtbank zoutwinner Nedmag te stoppen met het doorgaan met het winnen van zout.

De zoutwinner uit Veendam heeft toestemming van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om tot 2045 zout te winnen, maar daar proberen de tegenstanders van de zoutwinning een stokje voor te steken.

Miljoenen liters pekelwater en diesel gelekt

Tijdens de zitting halen omwonenden, de stichting Stop Zoutwinning en de gemeente Midden-Groningen alles uit de kast om de rechter ervan te overtuigen dat het winnen van zout niet meer veilig kan. Nedmag probeert juist de boodschap over te brengen dat het veilig is, dat de genoemde argumenten van de tegenstanders uit zijn verband getrokken worden en dat het ministerie van Economische Zaken niet voor niets toestemming heeft gegeven.

Belangrijk onderdeel van het pleidooi van de tegenstanders is het effect van het lek dat in april 2018 op twee kilometer diepte in de bodem ontstond. Doordat de druk in de zoutcaverne diep in de grond flink steeg, scheurde het dak van de caverne als het ware en lekten er miljoenen liters pekelwater en diesel uit de caverne.

Diesel

Tegenstanders probeerden onder meer bij monde van advocaat Jewan de Goede te verwoorden dat nog steeds niet honderd procent kan worden uitgesloten dat deze diesel doorsijpelt naar boven. Het verweer van Nedmag-directeur Abel Jan Smit is dat de verschillende aardlagen ervoor zorgen dat deze diesel niet naar boven kan doorsijpelen.

De stichting Stop Zoutwinning heeft daar zijn twijfels bij. Woordvoerder Jean Pierre Dessart geeft aan dat in peilbuizen van Nedmag restanten olie zijn aangetroffen. Nedmag erkent dit, maar noemt andere oorzaken hoe deze olieresten in de peilbuizen terecht zijn gekomen.

Bureau STAB

Voorafgaand aan de rechtszaak is bureau STAB gevraagd de rechter een advies te geven over de zaak die voorligt. Tegenstanders willen dat het winningsplan van Nedmag van tafel gaat, STAB concludeert dat er weliswaar op een aantal punten twijfels zijn, maar concludeert over de gehele linie bezien dat zoutwinning ook in de toekomst in Groningen moet kunnen.

De rechter stelt bureau STAB wel enkele kritische vragen over de inhoud van het rapport. Zo wil de rechter onder meer weten hoe STAB tot een aantal conclusies is gekomen, bijvoorbeeld de conclusie dat het risico op het weglekken van diesel in de toekomst erg klein is. Ook is STAB het eens met de conclusie van Nedmag dat het bedrijf verbeteringen in haar werkprocessen heeft doorgevoerd, waardoor de kans op lekkage in de toekomst klein is.

Winningsplan van tafel

De tegenstanders grijpen echter alle details in het advies van STAB aan om de rechter ervan te overtuigen dat het winnen van zout moet worden afgebouwd. Zo wordt onder meer de bodemdaling als gevolg van zoutwinning betwist. Omwonenden vrezen dat deze bodemdaling veel verder doorzet dan Nedmag en het ministerie van Economische Zaken willen doen laten geloven. Hun uiterste inzet is dat het nieuwe winningsplan van Nedmag van tafel wordt geveegd, zodat de zoutwinner uiterlijk 2030 ophoudt te bestaan.

Of dat gaat gebeuren is de vraag, want de rechter doet over maximaal twaalf weken uitspraak in deze zaak.

Dit is een artikel van RTV Noord en Martijn Folkers. RTV1 en RTV Noord werken samen om de lokale journalistiek te versterken.

Datum 29 juni 2022 Arienne Dozeman

Stop Zoutwinning en Nedmag treffen elkaar in de rechtbank. ‘Gelijk hebben en gelijk krijgen is niet hetzelfde.’

Nedmag in Veendam (bron: Geertjan Darwinkel / RTV Noord)

REGIO – Aanstaande dinsdag dient in Den Haag de rechtszaak van Stichting Stop Zoutwinning tegen zoutwinbedrijf Nedmag. Om verdere bodemdaling in het gebied te voorkomen moet de zoutwinning in het gebied volgens hen stoppen.

Al decennia lang wint Nedmag zout in de regio Veendam. Vorig jaar werd de toestemming voor deze zoutwinning door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat tot 2045 verlengd. Een besluit dat volgens tegenstanders enkel gebaseerd is op door Nedmag aangeleverde rapporten en waarbij de veiligheid van bewoners ondergeschikt wordt gesteld aan economische belangen.

Wonen tussen de zoutwinningsputten

Jakoba Gräper-Niemeijer woont sinds 1966 in Borgercompagnie. Het huis, dat ooit van haar overgrootouders was, ligt midden tussen de zoutwinningsputten van Nedmag. Met Bewonersgroep Borgercompagnie strijdt zij tegen deze vorm van mijnbouw. Door de zoutwinning daalt de bodem, dat zorgt onder meer voor veel schade aan woningen. Nedmag ontkent dat de problemen het gevolg zijn van hun werkzaamheden, zo vertelt Gräper in het RTV1 programma ‘1 op Vrijdag.’

Jean-Pierre Dessart en Jakoba Gräper-Niemeijer aan tafel bij ‘1 op vrijdag’

Bewonersgroep Borgercompagnie en Stop Zoutwinning hebben de krachten gebundeld. Jean-Pierre Dessart legt uit waar de zaak dinsdag om draait: ‘De rechtszaak gaat over de nieuwe vergunningen, de belangrijkste daarvan is het nieuwe winningsplan.’ In 2018 ontstond er een lekkage in één van de cavernes bij Tripscompagnie, een ondergrondse holte met zout. Miljoenen liters pekelwater en duizenden liters diesel lekten weg. Dessart: ‘Daarom moest er toen een nieuw winningsplan komen, met toestemming voor meer bodemdaling en nieuwe putten. Samen met de bodemdaling door gaswinning heb je het over 110 centimeter. Dat willen wij niet. Niet nog meer zoutwinning en zeker niet meer bodemdaling.’

Nedmag weigert naar een plan B te kijken

Het probleem is volgens Dessart dat Nedmag weigert naar een plan B te kijken. ‘Zoutwinning in deze regio is het makkelijkst en levert dus het meeste geld op. Daardoor weigeren ze bijvoorbeeld zoutwinning onder de Noordzee te overwegen.’

Inmiddels is Nedmag in Borgercompagnie al begonnen met het boren naar nieuwe zoutbronnen. De zogeheten putten Veendam 5 en 6 zijn in april aangeboord. Als Stop Zoutwinning de rechtszaak wint zullen deze nieuwe boringen moeten stoppen. Als ze de rechtszaak verliezen is de toekomst van Nedmag voorlopig verzekerd. Het bedrijf mag dan zout winnen tot 2045.

De strijd nog niet beu

Op de vraag of Gräper-Niemeijer de strijd nooit zat wordt antwoord ze vastberaden.: ‘Nee, want het raakt zoveel mensen en er gebeurt zoveel. Het kan best zijn dat we niet meer in Borgercompagnie kunnen blijven wonen omdat de bodem zover is gedaald.’ Voor dinsdag heeft ze hoge verwachtingen, tegelijk ‘je kunt gelijk hebben, maar niet altijd gelijk krijgen.’

Kijk hier de uitzending van ‘1 op vrijdag’ terug:

Datum 27 juni 2022 Arienne Dozeman

Nedmag boort nieuwe zoutbron bij Borgercompagnie: ‘We willen een goede buur zijn’

De boortoren op de winningsplaats in Borgercompagnie F: RTV Noord

BORGERCOMPAGNIE – Na vier weken voorbereiden is Nedmag deze week begonnen met het boren van een nieuwe zoutput bij de winningslocatie Borgercompagnie. De put is nodig om de toekomst van de zoutproductie van Nedmag te waarborgen.

 Het boren gaat in het begin met een snelheid van 60 tot 80 meter per uur, maar de snelheid neemt af naarmate er dieper wordt geboord. Er wordt ook niet recht naar beneden geboord. ‘Wij gaan uiteindelijk tot 1600 meter diepte boren, maar omdat de boring niet helemaal verticaal is en we ook een stukje opzij gaan, boren we in totaal zo’n 2600 meter’, zegt directeur Mijnbouw Abel Jan Smit van Nedmag.

Maatregelen tegen overlast

Om de winningslocatie heen is aan de kant van Borgercompagnie een geluidsscherm van tien meter hoogte geplaatst. Deze muur houdt een groot deel van het geluid van de boortoren weg van het dorp. ‘Bovendien zorgt het scherm ervoor dat een groot deel van de verlichting is afgeschermd’, zegt Smit.

Een andere maatregel die Nedmag heeft getroffen om de buurt te ontzien is de aanleg van een ontsluitingsweg. Hierdoor hoeft er geen zwaar bouwverkeer meer door Borgercompagnie. Op de aanleg van de weg kwam desalniettemin toch bezwaar van omwonenden.

Ook is er een stroomkabel van winningslocatie Tripscompagnie doorgetrokken naar Borgercompagnie, waardoor er elektrisch geboord kan worden. Hierdoor hoeft er geen gebruik te worden gemaakt van dieselgeneratoren, die veel geluid maken.

Op 250 meter van de boorlocatie, net zo ver als het dichtstbijzijnde huis, staat een microfoon die het geluidsniveau continu meet. ‘Elke dag bekijken we die cijfers en het geluid wordt ook opgenomen, zodat we eventueel kunnen kijken wat de bron is van de overlast’, zegt Smit.

‘Door nu al te beginnen met het boren neemt Nedmag een groot risico’, zei omwonende Jakoba Gräper eerder. ‘De procedure bij de rechtbank loopt nog en met onze advocaat zullen we ons uiterste best doen om de plannen van Nedmag stop te zetten.’

Winning start eind dit jaar

Nedmag wil binnenkort voor buurtbewoners een rondleiding organiseren op de winningslocatie. De verwachting is dat eind dit jaar het eerst zout uit de nieuwe put wordt gewonnen.

Dit is een artikel van RTV Noord en Jeroen Willems. RTV1 en RTV Noord werken intensief samen om de lokale journalistiek te versterken.

Datum 28 april 2022 Rutger Breider

Nedmag neemt risico’s door boren nieuwe zoutbron bij Borgercompagnie te starten

De locatie waar zout gewonnen mag worden
Foto: Martijn Folkers/RTV Noord

BORGERCOMPAGNIE – Zoutwinner Nedmag start in Borgercompagnie met het boren naar nieuwe zoutbronnen. De zogeheten putten Veendam 5 en 6 worden vanaf april aangeboord. Helemaal zonder risico is dit niet: terwijl Nedmag al kosten maakt bij het boren zelf, hopen tegenstanders de zoutwinning te blokkeren.
Het is erop of eronder voor de Bewonersgroep Borgercompagnie. Samen met de stichting Stop Zoutwinning, de Groninger Bodembeweging en anderen vindt er een voorlopig laatste juridisch gevecht plaats om het winnen van zout uit nieuwe zoutbronnen te stoppen.
Ook willen ze dat Nedmag helemaal moet stoppen met de zoutwinning. Dit jaar moet dit zijn beslag krijgen, zegt Jakoba Gräper, die zich al decennia inzet tegen het stoppen van de zoutwinning.

Plan goedgekeurd

Zo’n 28 inwoners die binnen de invloedssfeer van Nedmag wonen hebben zich verenigd en gezamenlijk bezwaar aangetekend tegen de goedkeuring van het Winningsplan 2018, dat door de minister van Economische Zaken en Klimaat is goedgekeurd. Het Winningsplan stelt Nedmag in staat om nieuwe zoutbronnen aan te boren en ook mogen te neerdalen tot maximaal 95 centimeter.
‘Door nu al te beginnen met het boren neemt Nedmag een groot risico’, stelt Gräper. ‘De procedure bij de rechtbank loopt en met onze advocaat zullen we onze uiterste best doen om de plannen van Nedmag stop te zetten.’

‘Zomer vergallen’

Ondertussen dendert de trein die Nedmag heet door, want het zoutbedrijf heeft zelf vertrouwen in een goede afloop. Dit blijkt tijdens een inloopavond die het bedrijf in Dorpshuis De Eersteling, op het voormalige voetbalveld in Borgercompagnie, heeft belegd; 21 omwonenden hebben zich ervoor aangemeld.
Abel Jan Smit, directeur mijnbouw, vertelt de mensen wat er staat te gebeuren. Tussen april en augustus wordt er in de grond geboord. Om overlast te voorkomen is er een hoge geluidswal geplaatst. Een van de aanwezigen is er nog niet gerust op: ‘Ik hoop toch niet dat jullie mijn zomer gaan vergallen?’, vraagt hij aan Smit. De directeur geeft aan dat overlast gemeld kan worden bij de zoutwinner.

‘Uitstel geen optie’

Smit erkent dat Nedmag een zeker bedrijfsrisico neemt. De zoutwinner kan en mag een nieuwe zoutbron gaan boren, maar de juridische procedures die tegenstanders zijn gestart kunnen dit nog stilleggen.
‘We mogen winnen’, stelt hij. ‘Maar er loopt inderdaad nog een beroepsprocedure tegen het winningsplan. Als de rechter uiteindelijk zegt ‘het mag toch niet’, dan moeten we stoppen. Maar verdere uitstel is geen optie.’
Mochten de tegenstanders hun gevecht verliezen, dan is de toekomst van Nedmag verzekerd. Het bedrijf krijgt van het ministerie groen licht tot 2045
Dit is een artikel van RTV Noord. RTV1 en RTV Noord werken sinds dit jaar samen om zo meer lokaal nieuws te brengen.
Datum 25 maart 2022 Larou de Jong

Eerste asperges steken de kop uit de grond in Borgercompagnie

Frank Doornbosch ziet de eerste asperges de kop opsteken (foto: Steven Radersma / RTV Noord)

BORGERCOMPAGNIE – ‘Het is altijd weer een prachtig gezicht als je die witte koppen uit de zwarte grond ziet steken’, zegt aspergeteler Frank Doornbosch uit Borgercompagnie. ‘Het is een mooi moment’.

Asperges markeren voor veel mensen het begin van de lente. Wat dat betreft houdt de groente zich dit jaar exact aan de kalander: zondagmiddag om drie minuten over half vijf begint de lente officieel.

Verwarmd

De eerste asperges van Doornbosch komen uit verwarmde bedden. Die bedden worden op temperatuur gebracht door warmte die via een buizenstelsel van de biogasinstallatie van de buurman van Doornbosch wordt betrokken. De ruggen zijn afgedekt met zwart plastic, waaronder het lekker warm kan worden als de zon er op schijnt.

Met een speciaal mes oogst Doornbosch de eerste asperges van het seizoen. Hij moet ze nu nog zoeken, maar dat zal komende week veranderen. ‘Met de verwachte temperaturen en zonneschijn schieten ze dan tevoorschijn.’

Telefoontjes

Doornbosch kreeg vorige week al telefoontjes van klanten die staan te trappelen. ‘Als de zon begin maart schijnt gaan ze bellen om te vragen of ze er al zijn.’

Voor de liefhebbers van het ‘witte goud’: het is bijna zover. Doornbosch verwacht dat de eerste asperges van Groningse bodem volgend weekend in de winkel liggen. Liefhebbers kunnen zich tot ongeveer 24 juni tegoed doen aan het ‘witte goud’, daarna is het seizoen afgelopen.

Dit is een artikel van RTV Noord en Steven Radersma. RTV1 en RTV Noord werken sinds een jaar intensief samen om de lokale journalistiek te versterken.

Datum 21 maart 2022 Arienne Dozeman

Stinkende mestvergister in Borgercompagnie onderworpen aan complete controle

Een bord aan de straat van de overlast veroorzakende mestvergister
F: RTV Noord

BORGERCOMPAGNIE – De Gemeente Veendam heeft donderdagmiddag samen met de Omgevingsdienst, Veiligheidsregio en de provincie Groningen een zogeheten integrale controle uitgevoerd bij Dankers Bio Energy in Borgercompagnie. Buurtbewoners klagen al jaren over stankoverlast door het bedrijf.

De controle is uitgevoerd vanwege meerdere verzoeken bij de gemeente om te handhaven tegen het bedrijf. Naast de stank storen de omwonenden zich ook aan het vrachtverkeer dat van en naar het bedrijf rijdt.

Milieu en veiligheid

Tijdens een integrale controle wordt getoetst of het bedrijf alles op orde heeft als gaat om milieuregelgeving, veiligheid en andere zaken. Bij een overtreding wordt er een termijn vastgesteld waarbinnen de ondernemer dit probleem moet verhelpen. Als het probleem niet wordt opgelost kunnen er sancties volgen.

Omwonenden teleurgesteld

Buurtbewoners kon de controle bij de firma Dankers niet ontgaan. Toch gaan de omwonenden er niet van uit dat de problemen na de controle gelijk zijn opgelost. ‘Het feit dat er tien mensen op het erf staan betekent nog niet dat de stank voorbij is’, zegt een buurtbewoner.

De buurt is teleurgesteld in de gemeente omdat afspraken volgens hen niet worden nagekomen. Vorige week werd bijvoorbeeld een gesprek met de omwonenden van de mestvergister afgezegd door de burgemeester. ‘Met deze actie is niet gelijk het vertrouwen terug. Ik zie dit ook gewoon als een stunt zo vlak voor de verkiezingen’, aldus een buurtbewoner.

De gemeente laat weten dat de uitkomsten van de controles met de bewoners zullen worden besproken. ‘Hiervoor ontvangt u binnenkort een uitnodiging’, aldus de gemeente in een brief aan de omwonenden.

Geen reactie

De eigenaren van Dankers Bio energy wilden niet reageren op de controles.

Dit is een artikel van RTV Noord. RTV1 en RTV Noord werken sinds dit jaar samen om zo meer lokaal nieuws te brengen.

Datum 15 februari 2022 Rutger Breider

Veelbesproken weg Nedmag vanaf volgende week in gebruik

De ontsluitingsweg richting de zoutwinningslocatie | Foto: Martijn Klungel/RTV Noord

BORGERCOMPAGNIE – Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar zoutwinningsbedrijf Nedmag verwacht de ontsluitingsweg bij Borgercompagnie vanaf volgende week te kunnen gebruiken.

De veelbesproken ontsluitingsweg ontlast Borgercompagnie van het bouwverkeer dat naar de zoutwinningslocatie in het dorp moet. Op dit moment gaat dat bouwverkeer nog door het dorp en moeten er verkeersregelaars ingezet worden.

Als het aan Nedmag ligt hoeft dat vanaf volgende week niet meer. Dan kan het verkeer via de ontsluitingsweg die aansluit op de Kalkwijk in Hoogezand. Op de zoutwinningslocatie voert Nedmag werkzaamheden uit om uiteindelijk twee nieuwe zoutwinningsbronnen aan te kunnen leggen.

Het bouwverkeer richting de zoutwinningslocatie komt nu nog door Borgercompagnie | Foto: Martijn Klungel/RTV Noord

Midden-Groningen was eerst tegen, maar gedoogt gebruik

In eerste instantie was de gemeente Midden-Groningen tegen het gebruik van de speciaal aangelegde weg, omdat ze tegen de uitbreiding van de zoutwinning is bij Borgercompagnie. De gemeente ging zelfs in beroep bij de Raad van State.

Eind vorig jaar besloot de gemeente het bouwverkeer alsnog (tijdelijk) te gedogen, omdat het veiliger is voor het dorp en minder overlast geeft voor de omgeving. Wel waren daar voorwaarden aan verbonden. Twee jaar eerder deed de gemeente Veendam dat al.

Rijplaten en bebording

Zoutwinningsbedrijf Nedmag zegt dat het bedrijf bezig is om aan de laatste voorwaarden van Midden-Groningen te kunnen voldoen. ‘Het gaat onder andere om het plaatsen van bebording en rijplaten’, laat woordvoerder Marieke Klement weten.

Klement verwacht dat Nedmag volgende week klaar is met het plaatsen van de bebording en het aanleggen van de rijplaten. De weg kan daarna in gebruik worden genomen.

Dit is een artikel van RTV Noord en Martijn Klungel. RTV1 en Noord werken de komende tijd nauw samen om zo meer lokaal nieuws te brengen.

Datum 26 januari 2022 Redactie

Zonneparkbouwer maakt nieuwe afspraken over sluiten mestvergister Borgercompagnie

De mestvergister in Borgercompagnie (foto: Martijn Folkers / RTVNoord)

BORGERCOMPAGNIE – Als het Groningse bedrijf Powerfield een vergunning krijgt om een zonnepark te bouwen tussen Borgercompagnie en Tripscompagnie, wordt niet alleen de biovergistingsinstallatie gesloten en opgeruimd, maar ook worden de aanwezige mestsilo’s en het mestbassin van Dankers Bio Energy verwijderd.

Powerfield komt met deze aanvullende afspraken na gesprekken met omwonenden van de firma Dankers. Powerfield presenteerde eerder dit jaar een plan voor een zonnepark van 139 hectare groot op een deel van het land van Dankers. Als het plan door zou gaan zou Dankers zijn mestvergister stil zetten.

Eén silo blijft staan

Buurtbewoners reageerden kritisch op het plan. Ook werd er getwijfeld aan het feit of de vergister wel echt helemaal zou stoppen. Powerfield probeert met deze aanvullende afspraken die twijfels weg te nemen. Volgens de zonneparkbouwer blijft er uiteindelijk één silo staan zodat Dankers een regulier akkerbouwbedrijf kan voeren.
‘Met de nieuwe afspraken is zeker gesteld dat de geuroverlast en verkeershinder voor omwonenden verdwijnt. De biovergister, de mestopslag en de verkeershinder zal verdwijnen’, aldus CEO Jean-Louis Bertholet van Powerfield.

Unieke kans

Powerfield hoopt met de nieuwe afspraken de omgeving en het gemeentebestuur warm te maken voor het zonnepark. ‘Ons initiatief past in de conceptvisie van de gemeente Veendam die nu voor ligt, dat het langslepende conflict tussen de buurt met de firma Dankers wordt opgelost en dat er invulling wordt gegeven aan de groeiende vraag naar duurzame energie. Dit is een unieke kans voor het college en de gemeenteraad’, zegt Bertholet.
Datum 29 december 2021 Rutger Breider

Veendam neemt vergunningsaanvraag voor mestvergister Borgercompagnie toch in behandeling

Een van de mestvergisters van Dankers bij Borgercompagnie F: RTV Noord

VEENDAM – De gemeente Veendam neemt de revisievergunningsaanvraag van het bedrijf Dankers Bio Energy in Borgercompagnie toch in behandeling. De aanvraag draait om een pakket aan maatregelen om de stank die de mestvergister van Dankers Bio Energy veroorzaakt in te dammen. Het plan is om een schoorsteen van 25 meter hoog te bouwen plus een aantal bijgebouwen. De maatregelen zouden de geuroverlast voor de omgeving flink moeten verminderen.

Gemeente wil kunnen handhaven

Begin september besloot de gemeente de aanvraag niet in behandeling te nemen omdat Bio Dankers Energy de bijbehorende aanvraag voor een natuurvergunning actief zou hebben ingetrokken bij de provincie. Die natuurvergunning is voor de gemeente Veendam essentieel omdat die nodig is om te handhaven bij overschrijding van de geurnormen.

Dankers kan procedure weer starten

Het blijkt nu dat de gemeente Veendam de vergunningsaanvraag niet zo maar buiten behandeling had mogen stellen en komt daarom terug op die beslissing. De gemeente geeft Bio Dankers Energy de mogelijkheid om met aanvullende stukken te komen en de procedure rondom te natuurvergunning met de provincie weer op te starten.
Datum 28 december 2021 Rutger Breider

Burgemeester Veendam bezoekt inwoners met mijnbouwschade

De burgemeester van Veendam op bezoek bij inwoners met aardbevingsschade in Zuidwending (foto: Gemeente Veendam)

ZUIDWENING / BORGERCOMPAGNIE – In september van dit jaar werd Berry Link de nieuwe burgemeester van Veendam. Zijn uitnodiging aan alle fracties: ‘neem me mee naar datgene in de gemeente waar je trots op bent.’ Lies Zondag (Veuruutkiek) pakte deze handschoen met graagte op. Vorige week bezocht ze samen met Link twee families met mijnbouwschade.

‘Ik heb bewondering voor de manier waarop deze mensen omgaan met hun problemen’, zegt Zondag, ‘dus ja daar ben ik trotst op.’

Een leerzame middag voor de burgervader

De burgemeester reageerde volgens Zondag positief op haar voorstel. ‘Hij is de burgervader van deze inwoners, juist zij hebben het nodig door hem gehoord te worden.’  Burgemeester Link: ‘Ik was vooral onder de indruk van de hoop en moed die deze gezinnen laten zien, ondanks de moeilijke situatie waarin zij zitten. Helaas is de invloed van de gemeente op deze dossiers beperkt, maar ik zie het wel als mijn rol om partijen weer bijeen te brengen. Deze middag was daarvoor erg leerzaam.’

Woonboerderij total loss

Het eerste bezoek van de middag was aan Sirina Scheppers. Samen met haar stiefvader kocht ze in 2010 een boerderij in Zuidwending. Kort daarna begon de ellende, aardbevingen door gaswinning zorgden ervoor dat het pand dat ze in prima staat kochten nu total loss is.

De zijgevel van de boerderij van Sirina Scheppers in Zuidwending (foto: Sirina Scheppers).

Al acht jaar zijn ze verwikkeld in een juridische strijd met het Instituut Mijnbouwschade (IMG) over de schadevergoeding. Terwijl in recente rapporten duidelijk staat dat hun woning onveilig is en met spoed moet worden hersteld. Scheppers: ‘De fundering is kapot en de gebintenconstructie staat scheef in de boerderij. De zijgevels, voorgevel en draagmuren zijn dusdanig aangetast dat herstel eigenlijk niet meer zinvol is.’

Probleem is dat de woning net buiten de aangegeven contourlijnen voor versterking ligt. Daardoor wordt bijvoorbeeld constructieschade en schade aan de fundering niet vergoedt. Voor cosmetische schade, zoals scheuren of verzakkingen, komen ze wel in aanmerking voor een vergoeding. Maar het geboden bedrag is volgens Scheppers veel te lag, ‘daarvoor kunnen we niet eens één muur herstellen.’

Scheuren in de muren van de boerderij van Sirina Scheppers (foto: Sirina Scheppers)

Scheuren waar je een vuist in kunt leggen

Scheppers heeft de burgemeester rondgeleid door haar boerderij. ‘Sommige scheuren zijn zo groot dat je er een vuist in kan leggen. Volgens mij is hij behoorlijk geschrokken want hoe verder we door de boerderij kwamen, hoe stiller hij werd.’

‘Als inwoners ervaren dat ze vastlopen ligt daar voor de burgemeester een rol. Het zijn toch zijn inwoners, hij moet er iets van vinden.’ (Lies Zondag, Veuruutkiek)

Het is het soort steun dat Scheppers nooit heeft ervaren vanuit de gemeente Veendam. De vorige burgemeester, Sipke Swierstra, zag in de dossiers geen rol voor hem weggelegd. Voor fractielid Zondag onbegrijpelijk: ‘Als inwoners ervaren dat ze vastlopen ligt daar voor de burgemeester een rol. Het zijn toch zijn inwoners, hij moet er iets van vinden.’

Huis midden tussen de zoutwinningsputten

Na Zuidwending bracht de burgemeester een bezoek aan Jakoba Gräper-Niemeijer. Samen met haar man woont ze al sinds 1966 in Borgercompagnie. Het huis, dat ooit van haar overgrootouders was, ligt midden tussen de zoutwinningsputten van Nedmag. ‘Het is voor ons belangrijk dat de nieuwe burgemeester snel inzicht krijgt in wat er hier allemaal gaande is’, vertelt Gräper-Niemeijer. De zoutwinning veroorzaak onder meer bodemdaling en schade.

‘De afgelopen tien jaar hebben wij nooit de gemeente aan onze zijde gevonden. Nedmag is het troetelkindje van Veendam.’ (Jakoba Gräper-Niemeijer uit Borgercompagnie over de gevolgen van zoutwinning).

Ze zijn al vanaf het begin van de jaren zeventig bij de zoutmijnbouwproblematiek betrokken en kennen dus het klappen van de zweep. Waar in het verleden het dorp nog met Nedmag om tafel zat, is alle vertrouwen in het bedrijf nu weg. Met het bezoek van Link heeft ook Gräper-Niemeijer voor het eerst het gevoel dat er vanuit de gemeente aandacht is voor de situatie in Borgercompagnie. ‘De afgelopen tien jaar hebben wij nooit de gemeente aan onze zijde gevonden. Nedmag is het troetelkindje van Veendam.’

Toen bijvoorbeeld Nedmag in 2017 bijvoorbeeld nieuwe putten wilde slaan stemde de raad daarmee in, ondanks alle inspanning van bewoners om raadsleden goed te informeren. Gräper-Niemeijer: ‘Het is een moeilijk dossier, geen onderwerp waar mensen zich voor hun plezier in willen verdiepen.’ Het bezoek van Link geeft hen de hoop dat Veendam ook weer een beetje hun dorp gaat worden.

Gehoord worden geeft moed

Ook Zondag kijkt positief terug op de bezoeken. ‘Uiteindelijk is de burgemeester niet degene die besluit of er wel of niet geboord wordt naar zout of er meer gas uit de velden wordt gehaald’, stelt Zondag. ‘Maar hij is niet volkomen machteloos. Hij heeft contacten, de dingen krijgen een ander lading wanneer de burgemeester zich er mee bemoeid.’ Scheppers: ‘Hij lijkt me een man die er voor zijn burgers wil zijn. Gehoord worden geeft ons moed, het gevoel dat er iemand achter je staat.’

 

 

 

 

 

 

 

Datum 16 december 2021 Arienne Dozeman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal