Direct naar de inhoud.

Geen windturbines in de Veenkoloniën maar Zonne Energie

Jan Nieboer in gesprek met Bert Jan Brinkman
Jan Nieboer in gesprek met Bert Jan Brinkman

STADSKANAAL – De beroepschriften rondom de situatie windmolenpark zijn verstuurd naar de Raad van State. Hierin staat dat windturbines niet gewenst zijn en dat er inmiddels een meer dan 100% volwaardig alternatief bestaat in de vorm van een groot solarpark in de regio. VVBK voorzitter Jan Nieboer zegt verder dat hij zeker weet dat de Raad van State hier niet meer omheen kan. “Met Zonne-energie kunnen we zelfs het dubbele van het opgelegde vermogen van windenergie opwekken”, aldus Nieboer bij RTV1.

 

Onvoorstelbaar

Het solarpark moet 300 hectare groot worden en gaat bestaan uit clusters van minimaal 10 hectare wat wordt aangelegd in het Veenkoloniale gebied op de akkervelden. Omdat er ook in overige regio’s plannen zijn voor solarparken kunnen deze allemaal met elkaar verbonden worden. Maar er is wel een groot verschil met de overige regio. De ondernemers uit de Kanaalstreek die het solarpark willen aanleggen gaan dat pas doen zodra het Ministerie van Economische Zaken of de Tweede Kamer daadwerkelijk laat weten dat er ‘wind’ geruild mag worden voor ‘zon’. “Wij gaan niet beide doen. Er komt hier geen windturbine in”, aldus Nieboer. Jan Nieboer vindt het ook onvoorstelbaar dat inwoners vaak als laatste worden ingelicht door de overheid. “Wij, de Veenkoloniën, worden alleen maar gezien als win-gebied. Tellen wij nog mee? Neem nu ook de plannen om bossen aan te gaan leggen in onze regio. Pas als de plannen rond zijn worden wij nog eens hierover geïnformeerd. De bosplannen zijn nu voorlopig van tafel omdat we tegengas hebben gegeven maar volgend jaar hebben ze weer iets nieuws bedacht, let maar op”..

Jan Nieboer (voorzitter Bedrijven in de Kanaalstreek) over zonne-energie, bosbouw en ondernemersklimaat:

Datum 19 november 2016 Bert Jan Brinkman

Geen grote bossen in de Veenkoloniën

Het bosplan
Het oorspronkelijke bosplan

STADSKANAAL/VEENDAM – Plannen voor de aanleg van bossen in de Drents/Groningse Veenkoloniën en in Oost-Groningen zijn van tafel. De Nederlandse bos- en houtsector had in het landschap 30.000 hectare bos ingetekend. Geschrokken van de vele reacties zijn de plannen nu bijgesteld. “We hebben te weinig rekening gehouden met de gevoelens van bewoners. De hele kaart zoals die was ingetekend kan van tafel en verscheurd worden”, zegt Jaap van den Briel van Probos, een stichting die zich inzet voor duurzaam bosbeheer vandaag in het Dagblad van het Noorden.

Geschrokken
“Dat mensen in het Noorden zo zouden schrikken en dat de plannen zo’n effect zouden hebben hadden we niet voorzien. Naïef misschien. Maar zo was het kaartje niet bedoeld. We gaan echt niets zonder de mensen in de regio ondernemen. Er is wel nog steeds sprake van 100.000 hectare bos en landschappelijke beplanting. Daarmee bedoelen we bomen langs wegen, akkers, het spoor, diepen en kanalen en de bossen bij stedelijk gebied in aansluiting op bestaande natuurgebieden. In juli 2017 willen we de vervolgplannen op hoofdlijnen klaar hebben”, zegt Van den Briel.

Bron: DvhN

Datum 17 november 2016 Bert Jan Brinkman

Bosplan Veenkoloniën met verbazing ontvangen

Vergezicht Veenkoloniën bij de Westerdallen. (F: RTV1)
Hoelang nog een vergezicht in de Veenkoloniën? – Gebied Westerdallen bij Wildervank. (F: RTV1).

STADSKANAAL/VEENDAM – Het plan om enorme bossen in de Veenkoloniën aan te leggen om negatieve milieueffecten significant terug te dringen is met gemengd gevoel ontvangen bij ondernemers en bestuurders in de veenkoloniën. Men reageert vooral verbaasd en enigszins boos.

Gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen laat weten juist de open landschappen en de vergezichten van de Veenkoloniën te willen beschermen. Ook Jan Nieboer, voorzitter van de Vereniging van Bedrijven in de Kanaalstreek (VvBK) is verbaasd over het plan maar ziet ook wel kansen. “Maar, zoals het plan nu gepresenteerd wordt is veel te bombastisch en onrealistisch voor onze regio,” aldus Nieboer tegenover RTV1

Klimaattop

Het bosplan
Het bosplan

Vandaag presenteert de Bos-en houtsector haar plan tijdens de Nationale Klimaattop in Rotterdam. Deze is bijeengeroepen door staatssecretaris Dijkstra om tot concrete oplossingen te komen na het VN-klimaatakkoord in Parijs. Ook Nederland moet haar steentje bijdragen. Het plan is om een natuurgebied, zo groot als de Veluwe, gesegmenteerd aan te leggen door Nederland. 100.000 hectare nieuw bos.

Groen Plan

Het plan is afkomstig van diverse milieuorganisaties, houtverwerkers, papier en kartonindustrie, chemische bedrijven, de timmerindustrie, boseigenaren en beheerders. Deze bedrijven hebben jarenlang over het plan nagedacht. Wordt hun idee ten uitvoer gebracht dan zou het een grootschalige bijdrage zijn in het behalen van de klimaatdoelen in 2050. Nederland zal dan wel flink op de schop gaan. Met name de regio’s in het Groene Hart, de Randstad en de Drents/Groningse Veenkoloniën zijn hiervoor aangewezen.

Wind
Saillant detail is, dat mochten er bossen komen in de veenkoloniën, dit dan weer haaks staat op het windmolenpark. Bossen nemen immers de wind weg voor windturbines. Aanstaande vrijdagavond is voorzitter Nieboer te gast in het programma RTV1 actueel. Dan meer over het bosplan maar ook over de aanleg van een zonnepark in de Veenkoloniën en de laatste situatie rondom de windturbines. [RTV1 18:45 uur vrijdagavond]

Datum 26 oktober 2016 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal