Alle berichten met: bosplan

Geen windturbines in de Veenkoloniën maar Zonne Energie

STADSKANAAL – De beroepschriften rondom de situatie windmolenpark zijn verstuurd naar de Raad van State. Hierin staat dat windturbines niet gewenst zijn en dat er inmiddels een meer dan 100% volwaardig alternatief bestaat in de vorm van een groot solarpark in de regio. VVBK voorzitter Jan Nieboer zegt verder dat hij zeker weet dat de Raad van State hier niet meer omheen kan. “Met Zonne-energie kunnen we zelfs het dubbele van het opgelegde vermogen van windenergie opwekken”, aldus Nieboer bij RTV1. [ Luister het complete radio-interview op rtveen.nl ]

Geen grote bossen in de Veenkoloniën

STADSKANAAL/VEENDAM – Plannen voor de aanleg van bossen in de Drents/Groningse Veenkoloniën en in Oost-Groningen zijn van tafel. De Nederlandse bos- en houtsector had in het landschap 30.000 hectare bos ingetekend. Geschrokken van de vele reacties zijn de plannen nu bijgesteld. “We hebben te weinig rekening gehouden met de gevoelens van bewoners. De hele kaart zoals die was ingetekend kan van tafel en verscheurd worden”, zegt Jaap van den Briel van Probos, een stichting die zich inzet voor duurzaam bosbeheer. “In juli 2017 willen we de nieuwe plannen klaar hebben. Daarmee bedoelen we bomen langs wegen, akkers, het spoor, diepen en kanalen”, aldus Van den Briel.

Bosplan Veenkoloniën met verbazing ontvangen

STADSKANAAL – Het plan om enorme bossen in de Veenkoloniën aan te leggen om negatieve milieueffecten significant terug te dringen is met gemengd gevoel ontvangen bij ondernemers en bestuurders in de veenkoloniën. Men reageert vooral verbaasd en enigszins boos. Gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen laat weten juist de open landschappen van de Veenkoloniën te willen beschermen. Ook Jan Nieboer, voorzitter van de Vereniging van Bedrijven in de Kanaalstreek (VvBK) is verbaasd over het plan.