Direct naar de inhoud.

Informatieavond ‘Pekela geeft gas!’

Foto: Pekela geeft gas

NIEUWE PEKELA – Op donderdag 13 juni 2019 organiseert de werkgroep ‘Pekela geeft Gas!’ een informatieavond voor inwoners van Boven Pekela en Doorsneebuurt. Tijdens de bijeenkomst in Dorpshuis De Riggel wordt toelichting gegeven over de ideeën achter het project, welke doelstellingen de werkgroep heeft én wat deelname aan het project kan opleveren voor gezinnen.

De werkgroep ‘Pekela geeft Gas’ is een burgerinitiatief en heeft als doel: een aardgasvrij Boven Pekela/Doorsneebuurt. Om dit te realiseren heeft de werkgroep een plan opgesteld waarbij alternatieven genoemd worden om aardgas te vervangen voor andere energiebronnen. Voor het project is € 4 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Alle geïnteresseerde gezinnen in Boven Pekela/Doorsneebuurt  kunnen deelnemen aan het project.

 Pilot “Pekela geeft gas”
Ruim 60 gezinnen hebben al aangegeven mee te willen doen aan de pilot ‘Pekela geeft gas!’ waarbij zij een huishouden voeren zonder aardgas. Tijdens de informatieavond deelt éen van deze pioniers zijn ervaringen tot nu toe. Ook vertellen  welke alternatieve energiebronnen worden gebruikt én natuurlijk wat deelname aan het project oplevert.

De avond wordt geopend door wethouder Jaap van Mannekes, ook andere stakeholders, zoals Enexis, Bareau en de stichting Samen Energie Neutraal geven aan welke rol zij spelen in het behalen van de doelen van dit project. Avondvoorzitter is Martin van der Kooij, voormalig coördinator van de Groninger EnergieKoepel en bestuurslid van Pekela Duurzaam.

Inloop  vanaf 19:00 uur, aanvang presentatie 19.30 uur, afsluiting 21.15 uur.

 

Datum 9 juni 2019 Redactie

Aanmelding voor de Henk Aalderink-prijs geopend

F: Wijzelf Zorgcoöperatie Achterhoek won de prijs in 2015 – (F: p-10.nl 

BORGER-ODOORN – Een oproep om projecten en initiatieven aan te melden voor de Henk Aalderink-prijs. Borger-Odoorn is lid van het P10-netwerk. Dit netwerk van grote plattelandsgemeenten reikt jaarlijks de Henk Aalderink-prijs uit, dit jaar op 29 november. De inschrijving is inmiddels geopend en initiatiefnemers kunnen zich tot 15 oktober aan de jury presenteren met hun leefbaarheidsproject of initiatief voor het platteland van de toekomst.

Uitleg

Jaarlijks reikt P10 (het netwerk van grote plattelandsgemeenten) de Henk
Aalderink-prijs uit. Deze prijs -vernoemd naar de oprichter van de P10- is in het leven geroepen om
aan Nederland te laten zien wat er op het platteland allemaal gebeurt. Het bruist er namelijk van de
energie, het is er spannend en er ontstaan vernieuwende initiatieven en ideeën. Dat is ontzettend
mooi én ook hard nodig voor de toekomst. Projecten en initiatieven kunnen zich tot 15 oktober
aanmelden om zo kans te maken op de prijs.

Het meest spraakmakende leefbaarheidsproject of -initiatief voor het platteland van de toekomst, wint de
Henk Aalderink-prijs. Die prijs bestaat uit een geldbedrag van 2.500 euro en publiciteit. Om deel te nemen is
een filmpje van drie minuten nodig en moeten projecten voldoen aan een aantal eisen.

Het project:
– is vernieuwend en realistisch en heeft het als doel de leefbaarheid te vergroten;
– geeft een antwoord op de problemen waar het platteland nu en in de komende jaren mee te maken heeft;
– is geïnitieerd en wordt gedragen door een groep samenwerkende en enthousiaste mensen;
– biedt een oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk en is te kopiëren voor andere initiatiefnemers;
– levert een bijdrage aan de strategische doelstellingen van de P10.

Bekendmaking
De jury bestaat dit jaar uit de heer drs. H.J. Simons (oud-staatssecretaris), mevrouw prof. dr. ir. B. Bock
(Bijzonder Hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord- Nederland) en mevrouw G. Rooks
(Wijnjewoude Energie Neutraal, winnaar Henk Aalderink-prijs 2016). Eind november 2017 maken zij bekend
wie de winnaar van 2017 is.

P10 / Henk Aalderink
In 2008 richtte Henk Aalderink (destijds burgemeester van Bronckhorst) de P10 op, de vereniging van
plattelandsgemeenten. Hij zei hier zelf over: “Wij gaan uit van eigen kracht, de stad heeft het platteland
nodig en wij de stad. Een mooie stad en een mooi platteland. We willen vooral aandacht vragen voor de
problemen die de dynamiek van het platteland óók veroorzaakt.” Inmiddels zijn er 16 gemeenten uit
verschillende provincies aangesloten bij de P10. Zij delen kennis en trekken gezamenlijk op richting
overheden en gesprekspartners. Meer informatie over de P10 en uitgebreide informatie voor deelnemers
aan de prijsvraag is te vinden op www.p-10.nl.

Voorgaande prijswinnaars
Vorig jaar won Wijnjewoude Energie Neutraal de Henk Aalderink-prijs. Volgens de jury is dit project een
spraakmakend voorbeeld voor het platteland van de toekomst. Wijzelf Zorgcoöperatie Achterhoek won de prijs in 2015. Het is een prachtig voorbeeld van een leefbaarheidsproject
op het platteland.

Bekijk het filmpje van Wijzelf:

Datum 11 september 2017 Bert Jan Brinkman

Auto´s, motoren en brommers vernielen nieuwe fietscrossbaan

Auto´s, motoren en brommers vernielen nieuwe fietscrossbaan in Nieuwe Pekela. Foto: Herman Alink

Nieuwe Pekela – In 2016 werd door een groep burgers uit Nieuwe Pekela besloten het braakliggend terrein, waar eerder in 2010 een fietscrossbaan was aangelegd weer nieuw leven in te blazen. De baan was overwoekerd door hoog gras, struiken en bomen. Inmiddels is met hulp van vele vrijwilligers, de gemeente Pekela en zandbedrijf van der Velde BV de baan ontdaan van het groen, nieuw zand op het gehele traject van 200 meter lang en 3 meter breed en met shovels diverse zandheuvels geplaatst. Er is nog veel werk te verzetten en het is nog de vraag of men het haalt om voor de zomervakantie alles in gereedheid te hebben maar Jan Zuur en zijn vrijwilligers zetten alles op alles.

Op dit moment overheerst boosheid, teleurstelling en emotie bij deze groep burgers, nu is gebleken dat auto’s, motoren en brommers het terrein gebruikten om te crossen. De baan is volledig vernield. De noodzaak om het terrein te omheinen wordt hiermee zeer dringend gewenst om verder misbruik van de baan te voorkomen.

Telefonisch onderhoud met wethouder Jaap van Mannekes.
Wethouder Jaap van Mannekes van de gemeente Pekela is hierover zeer ontstemd omdat de gemeente dit prachtige burgerinitiatief omarmt. Extra irritant is het voor de groep vrijwilligers onder leiding van Jan Zuur die hun uiterste best doen om de fietscrossbaan voor de zomervakantie klaar te krijgen. Van Mannekes zal dan ook volgende week samen met Jan Zuur bekijken op welke manier de gemeente het terrein kan beschermen tegen het huidige misbruik. Hekken en/of betonblokken of andere zaken die nodig zijn. Dit kunnen we niet tolereren, aldus de wethouder. Wel is direct besloten om het toezicht op het terrein door de gemeentelijke handhavers te verscherpen. Ook zal de politie worden gevraagd dit terrein mee te nemen tijdens hun controle werkzaamheden.

Datum 18 mei 2017 Redactie

Buurtinitiatief in Wildervank

Foto: Peter Panneman

VEENDAM – Bewoners van de Beukenlaan en Acacialaan in Wildervank hadden vorig jaar een verzoek ingediend voor een bijdrage uit het Burgerinitiatief. Onlangs mochten ze positief antwoord vanuit de gemeente Veendam ontvangen.

Speeltuin

Het zand van de speeltuintjes (onder de speeltoestellen) moest worden vervangen voor rubberen grastegels. Zo wordt voorkomen dat katten hun behoeften doen in het zand. Onlangs was het zover en gingen de bewoners met een ingehuurde ploeg alles bewerken, tegels leggen en graszaad aanbrengen. Alles gesubsidieerd door de gemeente Veendam staken de buurtbewoners zelf de handen uit de mouwen. Met als eindresultaat voor de kinderen een mooi schoon en fris speeltuintje.

[ Foto en tekst: Peter Panneman ]

Datum 16 april 2017 Bert Jan Brinkman

Er is nog geld beschikbaar voor burgerinitiatieven in Veendam

Gemeentehuis Veendam – F: H.Drenth / RTV1)

VEENDAM – De gemeente Veendam heeft in februari 2017 al zeven burgerinitiatieven toegekend. Maar er is voor 2017 nog meer geld beschikbaar. Inwoners of organisaties zonder winstoogmerk uit Veendam kunnen nog steeds een initiatief indienen. Deze moeten gericht zijn om inwoners uit verschillende buurten, wijken en dorpen met elkaar in contact te brengen om zo de onderlinge betrokkenheid te vergroten.

De initiatieven die dit jaar intussen zijn gehonoreerd zijn heel verschillend. Initiatieven met als thema ontmoeten, bevorderen van duurzaamheid en het verbeteren van de woonomgeving. Bij de initiatieven wordt er uit gegaan van de eigen kracht van de inwoners. De bijdrage uit het fonds geeft het initiatief een ‘boost’ en kan daarmee de komende jaren vooruit.

Aanmelden van een initiatief of investeringsaanvraag kan door een plan met begroting naar de gemeente te sturen t.a.v. Burgerinitiatief gemeente Veendam, Postbus 20004, 9640 AB Veendam of mail naar info@veendam.nl Meer informatie is HIER te vinden.

Zie hieronder de  zeven burgerinitiatieven die al zijn toegekend:

Energieborrel
In het postcode gebied 9644 (Zuidwending/Ommelanderwijk) wordt een avond georganiseerd met als thema duurzaamheid. Door allerlei activiteiten (quiz, discussie en groot ganzenbord) wordt aandacht gevraagd voor duurzaamheid. Resultaat kan overgaan op gezamenlijke inkoop.
Lange Leegte
De Hengelsportvereniging en de buurtvereniging Langeleegte willen samen de omgeving opknappen. De omgeving is verwilderd en de parkeerplaats te klein. Door in gezamenlijkheid te opereren wordt de leefbaarheid en het woonplezier verbeterd, de sociale binding met en tussen alle buurtbewoners krijgt een positieve opsteker.
Koffie internetcafé
Tijdens de koffieochtenden en –middagen komen steeds meer (oudere) inwoners uit Ommelanderwijk met vragen over het invullen van (aanvraag)formulieren. Het invullen van formulieren is vaak een probleem. Er is gevraagd om een bijdrage in de kosten voor de aanschaf van een computer om deze inwoners sneller en beter te kunnen helpen.
Bogdike
De Stichting Bogdike en de groep Urban Sketches gaan dit jaar samen de streektoalmiddag vorm geven. Naast de gebruikelijke activiteiten gaat de groep Urban Sketches pentekeningen maken van stadssituaties. Tijdens verschillende optredens worden sketches en tekeningen gemaakt van de panden en optredens. De tekeningen worden later tentoongesteld.
Terug in de Tijd
In en rondom het A.G. Wildervanckhuis worden oude attributen geëxposeerd en een markt gehouden met als thema “Terug in de tijd”. De buurtbewoners, mantelzorgers en de inwoners van het verzorgingstehuis worden betrokken bij de uitvoering. Gedurende de markt vindt een inventarisatie plaats naar ideeën om samenwerking tussen het Wildervanckhuis en omwonenden te bevorderen of te versterken.
Voor/door
De groep “ Voor/door” bestaat uit een aantal enthousiaste mensen. Ze helpen inwoners uit Veendam die het moeilijk hebben. Elke week wordt voor en door mensen gekookt die zich eenzaam voelen of gezelschap willen. Er is een schuur achter het huis van een particulier verbouwd tot een prachtige tuinkamer met daarnaast sanitaire voorzieningen. Voor/door kan met het geld dat ze ontvangen een stichting oprichten en daardoor kunnen fondsen worden aangeschreven.
t Veenhuus
De stichting ’t Veenhuus biedt vanuit hun locatie in het centrum van Veendam verschillende maatschappelijke activiteiten aan. Er wordt een sociaal ontmoetingsprogramma aangeboden met laagdrempelige activiteiten, zoals; gezamenlijk eten, organiseren van themadagen, breigroep, creatieve groep, etc. Om dit mogelijk te maken moeten aanpassingen worden uitgevoerd aan de huidige ontmoetingsruimte. De stichting ontvangt hiervoor een gedeeltelijke tegemoetkoming in de kosten.

Datum 8 maart 2017 Redactie

Belevingsonderzoek Borger, Exloo, Klijndijk en Buinen

Gem.huis Exloo

BORGER-ODOORN – Op 23, 24, 25 en 26 januari presenteren studenten van het Van Hall Instituut in Leeuwarden de resultaten uit de door hen uitgevoerde belevingsonderzoeken in de vier dorpen.

Studenten

De gemeente gaf in 2016 opdracht belevingsonderzoeken uit te voeren. In samenwerking met de Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD), werd als pilot het eerste belevingsonderzoek uitgevoerd in Drouwen. De BOKD verwerkt de resultaten uit de belevingsonderzoeken in dorpsagenda’s. De eerste belevingsonderzoeken zijn bekostigd met een bijdrage uit de subsidie Vitaal platteland en werden uitgevoerd door studenten van het Van Hall Instituut in Leeuwarden. De gemeenteraad heeft middelen beschikbaar gesteld om na Drouwen, Borger, Exloo, Klijndijk en Buinen ook belevingsonderzoeken in de overige dorpen in de gemeente mogelijk te maken.

Participatie

Wethouder Freek Buijtelaar, verantwoordelijk voor ruimtelijke en duurzame ontwikkeling, grijpt de belevingsonderzoeken aan om meer zicht te krijgen op de beleving van de inwoners in de dorpen, buurten en wijken. “Er zijn diverse thema’s waarbij wij de samenwerking zoeken met onze inwoners. Plannen voor onderhoud en aanleg van wegen, fietspaden, groen en sociale activiteiten zijn bijvoorbeeld zaken die in gezamenlijkheid kunnen worden afgestemd en opgepakt. In deze tijd waarin de participatie steeds grotere vormen aanneemt, willen wij onze inwoners faciliteren om hun aandeel hierin te kunnen leveren. Een goede en constructieve interactie tussen partijen is dan onontbeerlijk. Bewoners kunnen hiermee zelf de
verantwoordelijkheid nemen en de ontwikkeling van hun woon- en leefomgeving op de agenda zetten.”

De resultaten uit de belevingsonderzoeken worden gepresenteerd op:
• maandagavond 23 januari bij steakhouse El Zorro, Hoofdstraat 83 in Buinen;
• dinsdagavond 24 januari in dorpshuis Oes Hokkie, Wanstraat 71 in Klijndijk;
• woensdagavond 25 januari in dorpshuis Exloo, Hoofdstraat 58a in Exloo;
• donderdagavond 26 januari in MFA Het Hunzehuys, Molenstraat 3h in Borger.

Aanvang 19.30 uur. Wethouder Freek Buijtelaar is als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur aanwezig bij de presentaties.

Datum 22 januari 2017 Bert Jan Brinkman

Eerste aanvragen Burgerinitiatieven in Veendam toegekend

Gemeentehuis Veendam - F: H.Drenth / RTV1)
Gemeentehuis Veendam – F: H.Drenth / RTV1)

VEENDAM – (Door Peter Panneman) – De gemeenteraad van Veendam heeft sinds dit jaar geld beschikbaar gesteld voor Burgerinitiatieven. Burgerinitiatieven leveren een bijdrage aan de leefbaarheid en de sociale verbinding in Veendam. Er zijn inmiddels negen aanvragen beoordeeld, waarvan acht positief zijn bevonden. De indieners hebben allemaal bericht ontvangen.

De ingediende initiatieven verschillen nogal van elkaar, maar zijn allemaal gericht op het versterken van de leefbaarheid of onderlinge verbindingen. De aanvragen variëren van het organiseren van een familievoorstelling, congres en spooktocht tot het aanschaffen van een ‘kas’ voor de jeugdtuinen op het tuincomplex Borgerswold. Eén van de initiatieven heeft inmiddels plaatsgevonden aan de Ommelandercompagnie. Om de onderlinge binding daar te vergroten werden bewoners uitgenodigd om met de tent of caravan een nacht in eigen buurt te komen slapen. Voor wat extra binding werd er ook een jaren 80 disco, een quiz en een gezamenlijk ontbijt georganiseerd. Het weer werkte gelukkig mee en volgens de organisatoren was het weekend een groot succes!

Iedere deelnemer betaalde een eigen bijdrage en vanuit het burgerinitiatief werd onder andere een toiletunit gefinancierd.Het Fonds Burgerinitiatieven is toegekend voor de duur van drie jaar (tot en met 2018) en ieder jaar is er € 15.000 beschikbaar. De ingediende aanvragen worden door een commissie beoordeeld en van advies voorzien, waarna ze ter beoordeling aan het college worden voorgelegd. De commissie komt vier keer per jaar bij elkaar, in de eerste week van ieder nieuw kwartaal.

Natuurlijk zijn er een paar spelregels waar rekening mee gehouden moet worden: Het initiatief moet een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en uitgevoerd worden in Veendam. Het betreft een éénmalig initiatief of investering. De aanvrager is een Veendammer of een Veendammer organisatie zonder winstoogmerk. Het initiatief moet binnen een jaar gerealiseerd worden of starten maar mag nog niet gestart zijn.

[Meer nieuws uit Veendam door: Peter Panneman]

Datum 17 september 2016 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal