Direct naar de inhoud.

Plannen voor 24 woningen op het terrein van natuursteenbedrijf De Weijs in Wildervank

Het ontwerp voor de woningbouwplannen

WILDERVANK – Op het terrein van het (voormalige) natuursteenbedrijf De Weijs ten noorden van de
C.W. Lubbersstraat te Wildervank wil ontwikkelaar Vazet woningen bouwen. Het plan bestaat uit 22 nieuw te bouwen woningen, de verbouw van het voormalige kantoor tot woning en een bouwkavel voor een vrijstaande woning aan het Oosterdiep.

Op het perceel is nu nog natuursteenhandel De Weijs gevestigd. De projectontwikkelaar wil 14 twee-onder-één kap, één vrijstaande woningen en een rij van acht aaneen gebouwde woningen realiseren. Daarnaast wordt het voormalig kantoor verbouwd tot woning.

De woningen worden ontsloten door een nieuw aan te leggen weg. Deze sluit aan op de Meihuizenweg en de C.W. Lubbersstraat.

Wijzigen van het bestemmingsplan

Omdat deze plannen niet passen binnen het geldende bestemmingsplan zal deze moeten worden gewijzigd. Het ontwerp voor de plannen is daarom eerst voorgelegd aan de gemeenteraad.

De initiatiefnemer heeft op 21 maart al een informatieavond georganiseerd voor omwonenden. Het plan zal zes weken ter inzage liggen. Na de inspraakprocedure en de ontwerpfase wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

De ligging van het plangebied vanuit de lucht.

.

 

Datum 4 april 2022 Arienne Dozeman

Zorgen over verkeersveiligheid Veendam: ‘Ik denk niet dat de gemeente goed op de hoogte is’

Henk Robben in gesprek met RTV1

VEENDAM – Oud politieagent Henk Robben uit Veendam stuurde een brandbrief naar de gemeente over de verkeersveiligheid in zijn woonplaats. Vooral de oversteekplaatsen aan de Sorghvlietlaan zijn volgens Robben en veel mede-Veendammers een gevaarlijk verkeerspunt.

‘Overdag is het probleem nog niet eens zo groot’ aldus Robben. Hij wijst naar één van de gevreesde oversteekplaatsen; ‘Als het ’s avonds donker is rijden automobilisten hier veel te hard, hierdoor zien de automobilisten, vooral blij slecht weer, pas op het laatste moment dat hier voetgangers en fietsers oversteken.’

Verkeersdrempels

Volgens de inmiddels gepensioneerde politieman zouden betere straatverlichting, stoplichten en (hogere) verkeersdrempels al een hoop gevaar wegnemen. Zo ook bij de kruising van de Apollolaan en de Poststraat. ‘Ook hier scheuren veel mensen met een noodgang overheen’ aldus Robben. ‘Daarnaast rijdt hier veel industrieel verkeer zoals vrachtwagens en tractoren over deze kruising. Dit is een handige binnendoor weg voor hun maar zorgt wel voor veel overlast.’

“Er moet volgens mij eerst een dode vallen voordat ze misschien iets gaan doen” – Raadslid Pé Langen

Brandbrief

Henk Robben besloot een brandbrief, met daarin zijn zorgen over de verkeersveiligheid en zijn oplossingen hiervoor, te schrijven naar de gemeente. Wethouder Bert Wierenga nodigde Robben hierna uit voor een gesprek. Maar helemaal gerustgesteld is Robben niet, na het gesprek met de verantwoordelijk wethouder: ‘Ik denk niet dat ze goed op de hoogte zijn van de situatie’, zo zegt Henk. ‘De wethouder zei dat er maar één oversteekplaats ligt aan de Sorghvlietlaan. Maar in werkelijkheid liggen er nog vier van deze oversteekplekken richting Wildervank.’

Oplossingen

Ook Pé Langen, raadslid voor de lokale partij VUK in de Veendammer gemeenteraad, maakt zich zorgen over de verkeerssituatie in het dorp;  ‘De wethouder komt niet met oplossingen, het wordt tijd dat er eindelijk iets gebeurd. Er moet volgens mij eerst een dode vallen voordat ze misschien iets gaan doen’, aldus Langen. (tekst gaat verder onder de foto)

Veendammer raadslid Pé Langen (Foto: RTV1)
Reactie

De gemeente Veendam laat in een reactie aan RTV1 weten dat: “Bij het opstellen van het mobiliteitsplan de zorgen van de heer Robben en andere bewoners worden meegenomen.” Verder zegt de gemeente, na een gesprek met Henk Robben, zijn punten mee te nemen en de haalbaarheid van deze ideeën te toetsen.

Datum 14 april 2021 Hielke Bosch

Boosheid stijgt na zoveelste botsing Wildervank

Fotorechten Dennie Gaasendam

WILDERVANK – Maandagavond rond tien uur kwamen een personenauto en een bestelbusje met elkaar in botsing op het beruchte kruispunt C.W.Lubbersstraat, Nijverheidsstraat en de Apollolaan, Poststraat.

Het kruispunt is al vele jaren onderdeel van discussie in verband met de vele ongevallen op dit kruispunt. Het ongeval gebeurde hoogstwaarschijnlijk door een voorrangsfout. Genoeg is genoeg zegt Henk Robben uit Wildervank in het DvhN. Robben is oud-agent en heeft inmiddels al drie verkeersrapporten ingediend bij de gemeente Veendam. Nog steeds heeft hij geen antwoord gekregen.
Veel tijd in onderzoek
Al jaren achtereen kaart Robben aan om iets aan de gevaarlijke kruising te doen en steeds weer zegt de gemeente actie te gaan ondernemen. “Tot nu toe is er nog niets gebeurd”, aldus de oud-agent. Ook raadslid Pé Langen (VUK) die schuin tegenover het kruispunt woonachtig is ziet het ongeluk van maandagavond gebeuren. Ook Langen maakt zich kwaad. “Er is al heel veel tijd in onderzoek naar verbeteringen gestoken. De kruising moet worden aangepast. Zo gaat het niet langer”.
Pé Langen (partij VUK) bij de kruising enige jaren terug 
Datum 10 maart 2021 Bert Jan Brinkman

C.W. Lubbersstraat wordt 30-kilometerzone

Foto: Peter Panneman

WILDERVANK – De gemeente Veendam heeft het voornemen om de C.W. Lubbersstraat in Wildervank onder het 30 km regime te brengen. De straat is inmiddels van een zodanige inrichting (gelijkwaardige kruisingen) dat de bewoners hebben verzocht dit dan ook formeel te regelen. Overwogen is onder meer dat een dergelijke snelheid, gelet op de lengte van de straat, geen significante invloed heeft op de afwikkeling van het verkeer. Op de aansluitende wegen (Postkade, M. Hardenberghstraat, en Vijverlaan) geldt al een dergelijk regime. De Nijverheidskade, ten noorden van de C.W. Lubbersstraat, zal ook van een 30 km regime worden voorzien, aldus wethouder Bert Wierenga.

De bewoners klagen al geruime tijd over verkeersoverlast door de straat. De bewoners stuurden onlangs een brief naar de gemeente Veendam waarin de optie Bendikstraat nadrukkelijk onder de aandacht werd gebracht.

De optie Bendikstraat is het doortrekken van de Bendikstraat middels een brug over het Oosterdiep naar de DWM-weg en vervolgens naar de Industrieweg om zo de verkeersdrukte in de C.W. Lubbersstraat te ontlasten. Maar ondanks dat met de aanleg van de Industrieweg en DWM-weg in 2012 hier rekening mee is gehouden, is dat voor de gemeente geen optie. Een aantal politieke partijen willen nu onderzoek doen naar de haalbaarheid om een doorsteek middels een brug te realiseren.

(Peter Panneman)

Datum 14 mei 2020 Redactie

Pé Langen wil rotonde op plek gevaarlijk kruispunt

Pé Langen (partij VUK)

WILDERVANK – (video) – Veendammer raadslid Pé Langen (partij VUK) wil dat er zo snel mogelijk werk gemaakt wordt van het gevaarlijke kruispunt Apollolaan – C.W. Lubbersstraat – Nijverheidsstraat – Poststraat in Wildervank. Langen wil het liefst dat hier een grote rotonde wordt aangelegd.

Wildervanckhal

Deze rotonde moet het winkelcentrum Wildervank omsluiten. Door het aanleggen van een dergelijke rotonde worden in de toekomst niet alleen veel botsingen voorkomen maar wordt ook het verkeer ontlast richting sporthal Wildervanckhal aan het Westerdiep. De rotonde zal dan o.a. over het terrein lopen waar vroeger papierhandel Scholten stond (11e laan). De gemeente Veendam wil ook het gevaarlijke kruispunt aanpakken maar onderzoekt nog of er met eenvoudige maatregelen toch een (voorlopige) verbetering kan worden aangebracht.

Kijk mee met onze reportage..

Datum 14 april 2021 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal