Direct naar de inhoud.

CDA’ers bezochten centrum Stadskanaal

Groene golf CDA in Stadskanaal

STADSKANAAL – Afgelopen zaterdagochtend was het CDA Groningen samen met de CDA afdeling Stadskanaal te vinden in het centrum van Stadskanaal. Voor de aftrap van de Provinciale- en waterschapsverkiezingen, werd Stadskanaal uitgekozen om als eerste te bezoeken.

Stemmen op 20 maart

Tijdens de ‘’groene golf’’ waren 28 CDA’ers aanwezig, waaronder tweede kamerlid Anne Kuik. De partij ging in gesprek met verschillende mensen om over de zorgen en ambities van de kanaalstreek te praten. Tevens was een doel om zoveel mogelijk mensen 20 maart naar de stembus te krijgen voor de provinciale- en waterschapsverkiezingen.

Datum 11 maart 2019 Bert Jan Brinkman

Minisymposium politiek en praktijk Jeugdzorg

F) Pixabay

STADSKANAAL – In hoeverre is decentralisatie Jeugdzorg geslaagd? CDA Provincie Groningen organiseert op vrijdagmiddag 12 januari 2018 een minisymposium over Jeugdzorg in City Hotel Stadskanaal. Het thema is: Politiek en praktijk in de jeugdzorg.

Sprekers zijn bestuursvoorzitter Martin Sitalsing van Lentis, wethouder Gert Vos van Hoogeveen en programmamanager voortijdig schoolverlaten Hans Everhardt van het Noorderpoortcollege.

Steeds meer kinderen en jongeren kloppen bij de gemeente aan. De sociale problematiek onder kinderen en jongeren neemt toe. Enkele jaren geleden zijn de jeugdtaken overgeheveld van de provincie naar de gemeenten. Gehoopt werd dat we daardoor eerder konden signaleren en aanpakken. In hoeverre is deze decentralisatie geslaagd?

Om een antwoord te krijgen organiseert CDA Groningen een discussie met mensen die dagelijks met jeugd en jongeren werken en met de huidige problematiek te maken hebben.

Het symposium is op vrijdag 12 januari van 15.30 tot 18.00 uur. Het wordt gehouden in City Hotel Stadskanaal, Raadhuisplein 30, Stadskanaal

Datum: vrijdag 12 januari 2018
Tijd: 15.30 tot 18.00 uur
Locatie: City Hotel Stadskanaal, Raadhuisplein 30, 9501 SZ Stadskanaal

Datum 9 januari 2018 Redactie

CDA-fractievoorzitter in Stadskanaal Roelof Plieger over de Participatiewet

Roelof Plieger
Roelof Plieger

STADSKANAAL – Desastreuze financiële gevolgen dreigen voor werkvoorzieningsschappen en gemeenten in Oost-Groningen door de invoering van de Participatiewet. CDA en VVD hebben tijdens hun regeerperiode de mogelijkheid voor financiële compensatie voor de zwakste regio’s – ook wel regiospecifiek beleid – in een motie uitgesproken. Ook de PvdA diende als oppositiepartij onder het vorige kabinet nog een motie in voor regiospecifiek beleid. Van beide moties is nog weinig terug te vinden in de beleidsvoornemens van het huidige kabinet. ,,Het wordt tijd dat dat de landelijke politiek haar woorden nakomt’’, zegt CDA-fractievoorzitter in Stadskanaal Roelof Plieger.

Komende vrijdag wil Plieger dit aan de orde stellen tijdens de nieuwjaarsreceptie van CDA provincie Groningen waar fractievoorzitter Sybrand Buma aanwezig is. Overdag brengt Sybrand Buma onder meer een werkbezoek aan Synergon in Winschoten. Komende zaterdag is Plieger aanwezig op de nieuwjaarsreceptie van de PvdA afdeling Stadskanaal waar ook staatssecretaris Jetta Klijnsma is. ,,We verwachten dat de lokale afdeling van de PvdA dezelfde oproep doet aan landelijke politici van die partij’’, zegt Plieger.

Regiospecifiek
‘Bij wijziging van de WSW, Wajong en WWB (bijstand) moeten Oost-Groningen en Zuid-Limburg een financiële handreiking krijgen. Anders krijgen gemeenten in die regio’s te maken met onoverkomelijke tekorten. Zonder structurele financiële bijdrage is de transitie van de sociale werkvoorziening in beide regio’s bij voorbaat tot mislukken gedoemd.’ Dat stelde PvdA-kamerlid Mariëtte Hamer onder het vorige kabinet in een motie. Maar nu de PvdA regeringspartij is, lijkt van deze compensatie plotseling geen sprake meer. ,,Wij willen regiospecifiek beleid, anders worden wij onevenredig zwaar getroffen’’, zegt Plieger. ,,Wij rekenen erop dat de regering tegemoetkomt aan onze noodzakelijke regiospecifieke eisen.’’

Strop
Komt de Participatiewet er onverkort, dan schat bijvoorbeeld Wedeka de strop op een ondraaglijke zes miljoen per jaar. Daarvan zou 2,5 miljoen voor rekening komen van de gemeente Stadskanaal. ,,Dit is niet op te hoesten’’, weet Plieger.
De Participatiewet heeft tot doel om het aantal medewerkers in de sociale werkvoorziening landelijk terug te brengen van 100.000 tot 30.000 door uitstroom naar het reguliere bedrijfsleven. Bedrijven vanaf 25 medewerkers worden verplicht om vijf procent voormalige WSW’ers in dienst te nemen. In Oost-Groningen werken vier keer zo veel mensen in de sociale werkvoorziening als het landelijk gemiddelde, terwijl de arbeidsmarkt er zwak is en er relatief weinig bedrijven met meer dan 25 werknemers zijn. ,,De noodzakelijke uitstroom is in deze regio dus verre van haalbaar’’, concludeert Plieger. ,,De kortingen vanuit het Rijk lopen op tot vijfduizend euro per WSW-medewerkers per jaar in 2019. Dat zou ons voor een onoplosbare financiële opgave stellen.’’

Datum 2 juni 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal