Direct naar de inhoud.

Nieuw wijkcentrum voor Cereswijk Musselkanaal

Gemeentehuis Stadskanaal (F: RTV1 / BJ Brinkman)

STADSKANAAL/MUSSELKANAAL – Het college van gemeente Stadskanaal wil een wijkcentrum realiseren in Cereswijk in Musselkanaal, met daarin plaats voor een brede basisschool, peuterspeelzaal en activiteiten van Welstad. Het wijkcentrum komt in het gebouw waar eerder CBS De Meander zat. Dat gebouw, aan de Ceresbrink in Musselkanaal, wordt volledig gerenoveerd.

De financiering loopt via de gemeente Stadskanaal, Welstad en OPRON. Het college stelt de raad voor om € 750.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van De Meander en € 281.000 voor de bekostiging van de incidentele kosten van de renovatie. Beide onder voorbehoud van toekenning van de door de gemeente aangevraagde subsidie in het kader van de Leaderregeling Oost-Groningen. Daarnaast stelt het college als voorbehoud ook een sluitend beheers- en exploitatiemodel binnen de gestelde financiële kaders, formalisering van de gemaakte afspraken met Tinten/Welstad en OPRON in een nog op te stellen samenwerkingsovereenkomst en instemming van de raad om krediet beschikbaar te stellen. De gemeenteraad beslist hier in september over.

De betrokken partijen, Tinten, Welstad, Peuterwerk, de Buurthuisraad, Bewonersbelangen Cereswijk, OPRON en de gemeente, zijn het er over eens dat het wijkcentrum hét ontmoetingscentrum in Cereswijk moet worden. Het centrum voorziet in de behoefte van de bewoners en de maatschappelijke organisaties die op dit moment actief zijn in De Stobbe. Doordat er ook een basisschool in het wijkcentrum komt zijn er mogelijkheden om welzijnsactiviteiten aan het onderwijs te koppelen. Het wijkcentrum zal voor de lange termijn een positieve impuls geven aan de sociale cohesie en leefbaarheid in Cereswijk.

Het leegstaande gebouw De Meander wordt gerenoveerd, waardoor de levensduur van het gebouw met twintig jaar wordt verlengd. Het Wijkcentrum Cereswijk wordt gezamenlijk geëxploiteerd door de beoogde hoofdgebruikers: Welstad ten behoeve van de activiteiten die nu in De Stobbe plaatsvinden en OPRON ten behoeve van OBS De Badde. Beide zullen ongeveer de helft van het gebouw in beslag gaan nemen.

Datum 7 augustus 2017 Bert Jan Brinkman

Leerlingen Cereswijk bezoeken gemeentehuis

Bezoek scholen aan gemeentehuisSTADSKANAAL – Op 7 maart hebben leerlingen van de groepen 7 en 8 van De Badde en De Verbindingsweg een bezoek gebracht aan het gemeentehuis. In het kader van hun lessen over democratie en burgerschap werden ze, in een volledig ingerichte raadzaal, ontvangen door burgemeester Galama.

Tijdens dit bezoek konden de leerlingen zelf ervaren hoe het is om op de stoel van een raadslid of collegelid plaats te nemen. Omdat ze zelf vragen hadden voorbereid, kwamen er leuke gesprekken op gang.

De leerlingen konden ook hun visie geven op de wijk. Waar zijn ze trots op? Waar spelen ze het liefst? Welke ideeën hebben ze voor de wijk? Helpen ze wel eens andere mensen? Het bleek dat de kinderen wel wat suggesties hadden om hun wijk te verbeteren. De scholen denken nog na om dit een vervolg te geven, bijvoorbeeld met een kinderwijkschouw.

Datum 11 maart 2016 Redactie

Voorleesontbijt in de Stobbe

voorleesontbijt De StobbeSTADSKANAAL – In het kader van de Nationale Voorleesdagen werden de peuters van de Stobbe in Cereswijk op 27 januari verrast met een voorleesontbijt. Tijdens het gezamenlijke ontbijt werd door Grietje Schipper en Monique Kroom het prentenboekje ‘We zijn zo blij! We hebben er een geitje bij’ voorgelezen. Monique in haar beste Nederlands en Grietje in onvervalst Grunnings.

Tijdens de Nationale Voorleesdagen staat het voorlezen aan jonge kinderen tot zes jaar centraal. Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt veel plezier. De Nationale Voorleesdagen hebben als doel het voorlezen aan kinderen, die zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen. Zo worden kleintjes grote lezers.

geitje voorleesdagen

Het Prentenboek van het Jaar 2016 ‘We hebben er een geitje bij!’, is geschreven door Marjet Huiberts en geïllustreerd door Iris Deppe. Grietje Schipper en Monique Kroom, beiden raadslid PvdA Stadskanaal, waren zeer verheugd dat zij werden gevraagd de peuters te komen voorlezen. Beide dames hebben een warme interesse voor wat zich allemaal afspeelt in Cereswijk. Zij volgen de activiteiten daar op de voet.

Datum 27 januari 2016 Redactie

Wethouder Johan Hamster opent Taalhuis

Johan HamsterMUSSELKANAAL – Wethouder Johan Hamster heeft gisterenmiddag in buurthuis de Stobbe in Musselkanaal het éérste Taalhuis van Stadskanaal geopend. Het Taalhuis is een plekje in de wijk waar mensen die moeite hebben met schrijven en lezen kunnen oefenen. Welstad, Noorderpoort, de Bilbiotheek, Humanitas, Netwerkcafé Vrijuit en de Brede School hebben samen met Stichting Lezen en Schrijven dit project mogelijk gemaakt. Na Cereswijk wordt het Taalhuis in meer wijken en dorpen in de gemeente Stadskanaal uitgerold. De opening was in het kader van de Week van de Alfabetisering.

Datum 10 september 2015 Bert Jan Brinkman

Onthulling kunstwerken van kinderen voor buurthuis De Stobbe

Onthulling schilderijen buurthuis
Onthulling schilderijen buurthuis

MUSSELKANAAL – Afgelopen zomer is door de kinderen in Cereswijk hard gewerkt aan twee kunstwerken ter verfraaiing van hun buurthuis De Stobbe. Buurthuis De Stobbe bestaat volgend jaar 40 jaar. Voor dit jubileum hebben de kinderen alvast een cadeau gemaakt. Hieraan is meegeholpen en de kinderen van het kinderwerk op woensdagmiddag en door de kinderen en ouders van de Peuterspeelzaal.

Het thema van de kunstwerken is ‘Samen naar het Buurthuis’. Woensdagmiddag zijn de schilderijen onder feestelijk lawaai onthuld. Het resultaat is twee prachtige en vrolijke blikvangers aan de buitenmuur van de Stobbe, waar nu alle omwonenden en voorbijgangers van mee kunnen genieten.

Er wordt ondertussen nog hard gewerkt door twee groepen volwassenen die ook bezig zijn een kunstwerk te maken ter ere van het 40 jarig bestaan van De Stobbe. Deze schilderijen zullen in een later stadium nog worden toegevoegd. Dit hele project vindt plaats onder begeleiding van de vrijwilligers en medewerkers van het kinderwerk in Cereswijk, één van de accommodaties van Stichting Welstad.

Na de onthulling hebben de kinderen van grote kartonnen dozen huizen en flats gebouwd. Als traktatie werden er heerlijke, gezonde hapjes geserveerd.

Datum 16 september 2014 Bert Jan Brinkman

Feestelijke 40 jarige Spelweek in Cereswijk en omstreken van 11 augustus t/m 15 augustus 2014.

CIMG4007MUSSELKANAAL – Vrijwilligers en medewerkers van buurthuis de Stobbe, een onderdeel van Stichting Welstad zijn al maanden bezig de spelweek voor te bereiden. Zij hebben gezorgd voor een leuk en aantrekkelijk programma. Dit ook omdat dit de 40 e spelweek wordt.

De meest activiteiten tijdens deze kinderspelweek 2014 zijn in het algemeen voor kinderen vanaf 4 jaar tot en met groep 8 van de basisschool. Maar dit jaar hebben we ook op de
dinsdagochtend en donderdagochtend activiteiten voor de peuters van 2 ½ tot 4 jaar, die bekend zijn met de peuterspeelzaal van de Stobbe. Verder in dit persbericht leest u hierover.

Ook als u niet in Cereswijk woont kunnen ùw kinderen deelnemen aan onze spelweek. Het uitgebreide programma kunt u ophalen bij buurthuis de Stobbe, Akkerweg 2 te Musselkanaal.
Bij elke activiteit starten we elke dag voor elk dagdeel met een sportieve, gymnastische Act.
We maken soms gebruik van de speciale cd, die elk kind op de scholen in Cereswijk ontvangen heeft bij het vakantie-journaal.

Het programma:
Maandag 11 augustus is de inschrijving vanaf 9.30 uur. Dan gaan we ons zelf feestelijk versieren voor een versierde optocht door de wijk. ’s Middags is er een vossenjacht. Heb je een vos gevonden, ja dan zal er ook nog een opdracht volbracht moeten worden voor je verder kunt zoeken naar de andere vossen. En daar wacht dan ook steeds weer een opdracht.

Dinsdag 12 augustus Dit is de dag vol verassingen. Deze keer starten we om 9.30 uur. ’s Avonds om 19.00 uur is er een fietstocht voor de gehele familie ( inschrijven bij de Stobbe vanaf 18.15 uur. Kosten € 2,50 p.p.
Woensdag 13 augustus. Deze ochtend verzorgt het Sport- en Beweegteam samen met de medewerkers leuke speelse en sportieve activiteiten. ’s Middags vanaf 13.00 uur is er een grote kindermarkt. Inschrijven start om 13.00 uur.
Naast de kindermarkt is er voor volwassenen een rommelmarkt en een braderie.
De mensen moeten zich daarvoor wel opgeven bij mevrouw T. van Rijswijk 06-12641618. Er zijn ook versnaperingen/snacks te koop. Donderdag 14 augustus gaan we hutten bouwen en maken we hiervan een echt dorp. De hutten gaan we verven, versieren, enz… Wel een hamer met je naam erop meenemen.
Vrijdag 15 augustus wordt een feestelijke dag met ook een feestelijke voorstelling als afsluiting. De gehele dag oefenen en spelen we circusacrobaat, balanceren , sneuvelen er bordjes, liggen we op een spijkerbed enz.’s Avonds om 18.30 uur kunnen ouders/grootouders en belangstellenden in buurthuis de Stobbe komen kijken naar de ingestudeerde acts. De ouders van de kinderen mogen als 1e naar binnen. Daarna andere belangstellenden. VOL=VOL.

Alle activiteiten beginnen om 10.00 uur m.u.v. de verrassingsactiviteit op dinsdag. Die start om 9.30 uur.
De 2 peuteractiviteiten starten op dinsdag 12 augustus en donderdag 14 augustus ook om 10.00 uur en stoppen om 12.00 uur. De kosten voor één dagdeel voor een peuter is €1,50. Voor 2 dagdelen € 2.00.

Een aantal activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdragen van BredeSchool Goudmijn, VBC , Lefier, Kiwanis en andere sponsoren.

28 medewerkers zorgen ervoor dat de activiteiten plaatsvinden en we rekenen op zomers weer.

Het de bedoeling dat je je opgeeft voor deze spelweek. En dat kan maandag 11 aug. vanaf 9.30 uur. Heb je geen programma dan krijg je die alsnog.
Voor de andere kinderen van 4 t/m 12 jaar ( ook kinderen uit groep 8 kunnen meedoen)
Meedoen kost € 5,50 voor de gehele week. Één hele dag meedoen kost € 3.00
Voor informatie:
Mevrouw T. van Rijswijk 06-12641618 truusbakker@hotmail.com of
Mevrouw Elly Verhoef 06-52665198 everhoef@welstad.nl

Datum 7 augustus 2014 Bert Jan Brinkman

Peuterspeelzaal Cereswijk blijft voorlopig open

PvdA StadskanaalSTADSKANAAL – In de perspectiefnota werd voorgesteld de peuterspeelzaal ‘De Stobbe’ in Cereswijk te sluiten. Dit om zo de opgelegde bezuinigingen van Welstad te kunnen realiseren. De fractie van de PvdA Stadskanaal heeft er echter voor gepleit deze voorziening, om verschillende redenen, te behouden. Tijdens de algemene beschouwingen op 2 juni is nu door wethouder Johan Hamster (CU) een handreiking gedaan: De peuterspeelzaal ‘De Stobbe’ zal minstens tot eind 2015 open blijven. Tot die tijd zal er een onderzoek plaatsvinden welke voorzieningen in de Cereswijk noodzakelijk zijn en daar is de peuterspeelzaal (volgens de PvdA fractie) een onderdeel van. Er zal ook gekeken worden of de peuterspeelzaal op een andere manier kan worden ingepast. Op dit moment maken negen peuters gebruik van de peuterspeelzaal.

Meer info kun je lezen op: PvdA Stadskanaal.nl

Datum 8 juni 2014 Bert Jan Brinkman

Geslaagde vrijwilligersacties, NLdoet 2014 in Musselkanaal

NL doet MusselkanaalMUSSELKANAAL – 21 en 22 maart waren er allerlei activiteiten in Musselkanaal Centrum en in Cereswijk. Vrijwilligers deden mee aan een schoonmaakbeurt in Musselkanaal. Alle bankjes, speeltoestellen en andere objecten werden schoongemaakt in de stromende regen. In SCC de Kameleon brachten vrijwilligers voor een prikkie mooie, bijna nieuwe kleren aan de vrouw en man.Op de muren van SCC de Kameleon werden binnen en buiten kunstwerken gemaakt. Dit gebeurde door Maatschappelijke stagiaires van het Noorderpoort Musselkanaal.

Ook in Cereswijk waren organisaties die vallen onder CIMG5225de Bredeschool Cereswijk actief. Vrijwilligers en ook hier maatschappelijke stagiaires maakten kindertuintjes bij “ CBS de Verbindingsweg” , “ OBS de Badde” , bij de peuterspeelzaal en bij de buitenschoolse opvang van buurthuis de Stobbe. Ook bij de dierenweide werden een aantal tuintjes gereed gemaakt. Met het zaaien en poten wachten we op beter weer. Maar òndanks de regen en dankzij de inzet van meer dan 40 vrijwilligers zijn deze acties geslaagd. Met dank aan de mensen van Lefier en andere bewoners, die er voor gezorgd hebben, dat de buurtkrant de Cereswijker op tijd bij de mensen in de brievenbus gedaan is.

Datum 25 maart 2014 Bert Jan Brinkman

Burendag 2013 “de Ceresweide” is een actieve start naar meer.

CIMG4265Woensdag 18 september en donderdag zijn een aantal buren van diverse straten in Cereswijk gestart met het opknappen van “de Ceresweide”, de dierenweide. Materialen overal weghalen om de schuren, de hokken, het hek, de ingang en nog veel meer op de Burendag 2013 te verbeteren. Vrijdag is gestart met het uitgraven van de ingang, waar een tegelvloer komt. In de toekomst komt hier een zitje voor de ouders van de kleine kinderen. Zo heeft een ieder zicht op zijn /haar kind(eren). Ook kan men dan de laatste nieuwtjes uitwisselen of een nieuw projectplan maken voor Cereswijk. Tijdens de burendag is een gedeelte van het hek aangespannen en de afrastering verbeterd, een nieuwe aanbouw aan een schuur gemaakt. Binnenkort krijgen we 2 konijnenflats van de gemeente Stadskanaal.

Ook de kinderen zijn druk bezig geweest om Cereswijk op te fleuren met windgongen. Gongen met gekleurde dopjes, bamboo en schelpen. Deze windgongen worden in de komende tijd opgehangen door de wijk. Een aantal kinderen heeft de wegversmalling aan de Akkerweg kleurig geverfd met robots, auot’s, bloemen, hartjes, vlinders enz…

’s Middags hebben alle kinderen groentetaarten gemaakt voor de beestjes, die in “de Cereswijde”  wonen. Een tractatie en het is nog niet eens dierendag. De buren worden daarin gesteund met materialen door de gemeente en door het Oranjefonds met € 500,00. Is er een tekort dan wordt dit aangezuiverd door buurthuis de Stobbe en Vereniging Dorpsbelangen Ceresdorp e.o.  We kunnen terukijken op een geslaagde dag. Een start is gemaakt om de Ceresweide te verbeteren, maar dat is nog lang niet klaar. De komende weken gaat er een grote werkgroep verder samen met de nieuwe beheerders Boelo en Johnny.

 

Datum 22 september 2013 Bert Jan Brinkman

Spelweek in Cereswijk en omstreken van 12 augustus t/m 16 augustus 2013.

Spelweek Cereswijk e.o.
Spelweek Cereswijk e.o.

STADSKANAAL – Vrijwilligers en medewerkers van buurthuis de Stobbe, een onderdeel van Stichting Welstad zijn al maanden bezig de spelweek voor te bereiden. Zij hebben gezorgd voor een leuk en aantrekkelijk spelweekprogramma. De meest activiteiten tijdens deze kinderspelweek 2013 zijn in het algemeen voor kinderen vanaf 4 jaar tot en met groep 8 van de basisschool. Dus ook voor de kinderen, die in september naar het voortgezet onderwijs gaan. In het spelweekboekje staat het programma en hoe alles verder geregeld is. Deze boekjes zijn via de basisscholen en in de wijk verspreid. Ook als u niet de de wijk woont kunnen ùw kinderen ook deelnemen aan onze spelweek. Een boekje kunt u ophalen bij buurthuis de Stobbe, Akkerweg 2 te Musselkanaal.Voor elke activiteit starten we elke dag voor elk dagdeel met een sportieve, gymnastische Act.

Maandag 12 augustus:
Is de inschrijving vanaf 9.30 uur. Dan gaan we de Stobbe feestelijk aankleden en starten we met een speurtocht met leuke, verrassende opdrachten door de wijk. ’s Middags is er een optreden van één van de bekendste goochelaars van Nederland met zijn toverkunsten.

Gymnastiek
Gymnastiek

Dinsdag 13 augustus:

Gaan we beesten maken en wordt het een beestenboel. Trek je knutselkleren aan. We gaan plakken en verven. Tussen de middag is het pannenkoeken smikkelen en smullen en maken we ons op voor de middag. Het Sport en Beweegteam van Stichting Welstad verzorgt dan samen met onze medewerkers speelse en sportieve activiteiten. ’s Avonds om 19.00 uur is er een fietstocht voor de gehele familie ( inschrijven bij de Stobbe vanaf 18.15 uur. Kosten € 2,50 p.p.).

Woensdag 14 augustus:
Is de ochtend van de spannende spellen. ’s Middags vanaf 13.30 uur is er een grote kindermarkt. Inschrijven start om 13.00 uur. Naast de kindermarkt is er voor iedereen een rommelmarkt en een braderie. De mensen moeten zich wel opgeven bij mevrouw T. van Rijswijk 06-12641618. Er zijn ook versnaperingen/snacks te koop. ’s Avonds is er voor de kinderen vanaf 8 jaar een leuk feestje in of rondom buurthuis de Stobbe.

Donderdag 15 augustus:
Starten we net als op alle ochtenden met ochtendgymnastiek en genieten we van een heerlijk ontbijt. In de middag maken we onze beestenboel af en lijkt de Stobbe wel een dierentuin..

Vrijdag 16 augustus:
Alweer de laatste dag. De kinderen gaan met de bus naar??? Deze activiteit is mede mogelijk gemaakt door een bijdragen van BredeSchool Goudmijn. Dankzij de bijdrage van meer dan 18 sponsors kunnen wij deze spelweek aanbieden. 28 medewerkers zorgen ervoor dat de activiteiten plaatsvinden en we rekenen op zomers weer.

Het de bedoeling dat je je opgeeft voor deze spelweek. En dat kan maandag 12 aug. vanaf 9.30 uur. Heb je geen spelweekboekje dan krijg je die alsnog. Wil je mee met het uitstapje, dan doe je ook de gehele week mee met de spelweek. Meedoen kost € 5,00 voor de gehele week. Één hele dag meedoen kost € 3.00

Datum 5 augustus 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal