Direct naar de inhoud.

Certe hervat bloedafname en verruimt openingstijden

(F: Satynek, Pixabay)

BORGER/STADSKANAAL – Certe hervat de bloedafname van de locatie MFA het Hunzehuys aan de Molenstraat 3 in Borger vanaf 31 augustus. Ook gaat de locatie op maandag langer open. Deze locatie werd eerder gesloten om verspreiding van het corona-virus te voorkomen. Ook verruimt Certe per 1 september de openingstijden in RP de Venen in Stadskanaal. Hieronder vindt u de nieuwe openingstijden:

Openingstijden Borger (heropening en verruiming openingstijden)
Vanaf 31 augustus gelden onderstaande openingstijden voor de locatie in Borger:
• Maandag van 8.30 toto10.30 uur (voorheen tot 10.00 uur).
• Donderdag van 8.30 tot 10.30 uur.
Een afspraak maken voor de locatie kan nu al.

Openingstijden Stadskanaal (verruiming openingstijden)
Vanaf 1 september worden de openingstijden van de locatie RP de Venen in Stadskanaal verruimd. Dit zijn de nieuwe openingstijden:
• Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur (voorheen tot 15.00 uur).

Alleen op afspraak
Mensen kunnen alleen op afspraak terecht. Dit om wachtrijen en volle wachtkamers te voorkomen en om de patiëntveiligheid te kunnen garanderen. Zo houden we ons gezamenlijk aan de anderhalvemeter-regel. Een afspraak kan eenvoudig gemaakt worden via de website van Certe, www.certe.nl.

Voorzorgsmaatregelen blijven gelden
Mensen met corona-gerelateerde ziekteverschijnselen zoals hoesten, niezen, verkoudheid of koorts, worden gevraagd om in overleg met de (huis)arts of trombosedienst hun afspraak uit te stellen. Als de (huis)arts vindt dat bloedafname medisch noodzakelijk is, wordt daarvoor een speciale afspraak gemaakt.

Datum 23 augustus 2020 Bert Jan Brinkman

Spreekuurlocatie Certe in Gezondheidscentrum Lloyds Terras

VEENDAM – Vanaf 6 juli start Certe met bloedafname en andere onderzoeken in Gezondheidscentrum Lloyds Terras in Veendam. Het adres is Lloydsterras 6, 9641 DZ Veendam.

Afspraak voor bloedafname
Deze spreekuurlocatie is dagelijks open van 8.00 tot 16.30 uur voor de bloedafname. Certe werkt alleen op afspraak. Men maakt deze afspraak eenvoudig op certe.nl. We doen dit op wachtrijen en volle wachtruimtes te voorkomen, voor de veiligheid van bezoekers en medewerkers. Ook functiespreekuren worden hier op afspraak gehouden.

Corona-voorzorgsmaatregelen
Patiënten met Corona-gerelateerde klachten heeft, zoals hoesten, niezen, koorts en/of benauwdheid wordt gevraagd de locatie niet te bezoeken. Of als zij de afgelopen twee weken met een Corona-patiënt in aanraking zijn geweest. De afspraak kan misschien worden uitgesteld of er wordt een speciale afspraak gemaakt met extra beschermende maatregelen. Ook vragen we patiënten om, als het kan, alleen te (binnen te) komen.

Over Certe
Certe staat voor het leveren van zekere, integrale medische diagnostiek en advies in Noord-Nederland. Door middel van laboratoriumonderzoek, functieonderzoeken, beeldvormende diagnostiek en antistollingszorg levert Certe hoogstaande medische diagnostiek en hiervan afgeleide producten en diensten voor zorgverleners en hun patiënten. De daarvan afgeleide (behandel)adviezen worden multidisciplinair en over de eerste, tweede en in samenwerking derde zorglijn geleverd, waarmee Certe fungeert als schakel binnen dit zorgnetwerk.

Datum 27 juni 2020 Bert Jan Brinkman

Bloedafname voortaan alleen op afspraak

(F: Satynek, Pixabay)
REGIO – Bloedafname op de priklocaties van Certe kan vanaf 16 juni alleen op afspraak. In Stadskanaal geldt dit voor locatie Regiopost De Venen, De Venen 3. Dit is om een goede invulling te geven aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM over de anderhalvemeter-samenleving.

Certe en Huisartsenlaboratorium Friesland werken voor de 3 noordelijke provincies nu met een afsprakensysteem voor bloedafname en het inleveren van patiëntmateriaal.

Nu de reguliere zorg is hervat, ontvangen Certe en HAL Friesland steeds meer mensen voor bloedafname op de priklocaties. De afgelopen tijd was het daardoor erg druk. Om lange wachtrijen en volle wachtkamers te voorkomen en patiëntveiligheid te kunnen garanderen, kunnen bezoekers voortaan alleen op afspraak bloed laten afnemen. Zo houden we ons gezamenlijk aan de anderhalvemeter-regel.

Patiënten die door hun huisarts, verloskundige of de trombosedienst zijn doorverwezen voor bloedafname of het inleveren van patiëntmateriaal kunnen online een afspraak maken via de websites van Certe en HAL Friesland: www.certe.nl en/of www.hal.frl.

Ook patiënten die zijn doorverwezen door een specialist van het ziekenhuis kunnen vanaf 16 juni in principe alleen op afspraak naar een bloedafname poli in het ziekenhuis komen. Alleen in geval van spoed, aansluitend aan het bezoek van de specialist of wanneer er bijzondere tijdseisen aan het onderzoek worden gesteld, kan de patiënt daar nog zonder afspraak terecht.

De locaties in verpleeg- en verzorgingstehuizen blijven vanuit veiligheidsoverwegingen vooralsnog gesloten. Dit geldt ook voor locaties waar het niet mogelijk is om anderhalvemeter afstand te houden. Op de websites van Certe en HAL Friesland is te zien welke locaties open zijn en wat de actuele openingstijden zijn.

Mensen met corona-gerelateerde ziekteverschijnselen zoals hoesten, niezen, verkoudheid of koorts, worden gevraagd om in overleg met de (huis)arts of trombosedienst hun afspraak uit te stellen. Als de (huis)arts vindt dat bloedafname medisch noodzakelijk is, wordt daarvoor een speciale afspraak gemaakt.

Ook is belangrijk dat bezoekers zoveel mogelijk alleen komen en zich melden op het afgesproken tijdstip. Dit alles om te voorkomen dat het onnodig druk wordt. Zo borgt Certe de veiligheid van bezoekers en medewerkers zo goed mogelijk.

Meer informatie over bloedafname op afspraak en andere maatregelen rondom corona zijn te vinden op de websites van Certe en HAL Friesland.
___________________________________________________

Datum 19 juni 2020 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal